Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:154:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 154, 19 ta' Ġunju 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.154.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 154

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
19 ta' Ġunju 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 530/2010 tat-18 ta’ Ġunju 2010 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet tal-oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (IĠP)]

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 531/2010 tat-18 ta’ Ġunju 2010 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet tal-oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (IĠP)]

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 532/2010 tat-18 ta’ Ġunju 2010 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 423/2007 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

5

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 533/2010 tat-18 ta’ Ġunju 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

9

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 534/2010 tat-18 ta’ Ġunju 2010 li jissospendi t-tressiq ta’ applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni għall-prodotti taz-zokkor fil-kuntest ta’ ċerti kwoti tariffarji

11

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 535/2010 tat-18 ta’ Ġunju 2010 dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2010 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 533/2007 għal-laħam tat-tjur

13

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 536/2010 tat-18 ta’ Ġunju 2010 dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju tal-2010 fil-kuntest tal-kwota tariffarja miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 539/2007 għal ċerti prodotti fis-settur tal-bajd u tal-albumina tal-bajd

15

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 537/2010 tat-18 ta’ Ġunju 2010 dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Ġunju tal-2010 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1385/2007 għal-laħam tat-tjur

17

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 538/2010 tat-18 ta’ Ġunju 2010 dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju tal-2010 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1384/2007 għal-laħam tat-tjur li joriġina fl-Iżrael

19

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2010/38/UE tat-18 ta’ Ġunju 2010 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex jiġi inkluż is-sulfuryl fluoride bħala sustanza attiva ( 1 )

21

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/337/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba

24

 

 

2010/338/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba

25

 

 

2010/339/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba

26

 

 

2010/340/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba

27

 

 

2010/341/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà EUPOL Afghanistan/2/2010 tal-11 ta’ Ġunju 2010 dwar il-ħatra tal-Kap tal-Missjoni tal-EUPOL Afghanistan

28

 

 

2010/342/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Ġunju 2010 li teżenta lil Banque de France mill-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aġenziji li jiggradaw il-kreditu (notifikata bid-dokument numru C(2010) 3853)  ( 1 )

29

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Direttiva tal-Kummissjoni 2009/74/KE tas-26 ta’ Ġunju 2009 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 66/401/KEE, 66/402/KEE, 2002/55/KE u 2002/57/KE rigward l-ismijiet botaniċi tal-pjanti, l-ismijiet xjentifiċi ta’ organiżmi oħra u ċerti Annessi tad-Direttivi 66/401/KEE, 66/402/KEE u 2002/57/KE fid-dawl ta’ żviluppi fl-għarfien xjentifiku u tekniku (Test b’relevanza għaż-ŻEE) ( ĠU L 166, 27.6.2009 )

31

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top