Help Print this page 

Document L:2010:107:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 107, 29 ta' April 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.107.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 107

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
29 ta' April 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 363/2010 tas-26 ta’ April 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1001/2008 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti aċċessorji ta’ tubi u pajpijiet, tal-ħadid jew tal-azzar, li joriġinaw, inter alia, mill-Malażja

1

 

*

Regolament ta' implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 364/2010 tas-26 ta’ April 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1487/2005 li jimponi dazju anti-dumping definittiv u li jiġbor b'mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq ċerti importazzjonijiet ta' ċerti tessuti lesti magħmulin minn filamenti tal-polyester li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 365/2010 tat-28 ta’ April 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2073/2005 dwar kriterji mikrobijoloġiċi għal oġġetti tal-ikel fir-rigward ta’ Enterobacteriaceae fil-ħalib pasturizzat u prodotti oħrajn ta’ likwidi tal-ħalib ippasturizzat u Listeria monocytogenes fil-melħ tajjeb għal mal-ikel ( 1 )

9

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 366/2010 tat-28 ta’ April 2010 li jemenda għall-125 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-network ta’ Al-Qaida u t-Taliban

12

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 367/2010 tat-28 ta’ April 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

15

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 368/2010 tat-28 ta’ April 2010 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 877/2009 għas-sena tas-suq 2009/10

17

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/241/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ April 2010 li taħtar membru supplenti Olandiż tal-Kumitat tar-Reġjuni

19

 

 

2010/242/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ April 2010 li taħtar membru u membru supplenti Awstrijaki fil-Kumitat tar-Reġjuni

20

 

 

2010/243/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ April 2010 li taħtar membru supplenti Spanjol fil-Kumitat tar-Reġjuni

21

 

 

2010/244/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ April 2010 li tagħraf fil-prinċipju l-kompletezza tad-dokumenti sottomessi għal eżaminazzjoni dettaljata fid-dawl tal-possibbiltà tal-inklużjoni tal-1,4-dimethylnaphthalene u s-cyflumetofen fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (notifikata bid-dokument numru C(2010) 2518)  ( 1 )

22

 

 

2010/245/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ April 2010 li tagħti lil Franza deroga parzjali mid-Deċiżjoni 2006/66/KE dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà fir-rigward tas-subsistema ta’ “mezzi fuq il-binarji – storbju” tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea (traduzzjoni mhux uffiċjali) u mid-Deċiżjoni 2006/861/KE dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà fir-rigward tas-subsistema ta’ “mezzi fuq il-binarji – vaguni tal-merkanzija” tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea (traduzzjoni mhux uffiċjali) (notifikata bid-dokument numru C(2010) 2588)

24

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top