EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:330:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 330, 16 ta' Diċembru 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.330.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 330

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
16 ta' Diċembru 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1226/2002 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti stokkijiet ta’ ħut u gruppi ta’ stokkijiet ta’ ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku għall-2010

1

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2009/142/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 rigward tagħmir li juża l-gass ( 1 )

10

 

*

Direttiva 2009/148/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji konnessi mal-espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol ( 1 )

28

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kunsill

 

 

2009/954/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar l-iffirmar u l-konklużjoni tat-Termini ta’ Referenza għas-Sħubija Internazzjonali għall-Kooperazzjoni fl-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija (IPEEC) u tal-“Memorandum dwar l-ospitar tas-Segretarjat tas-Sħubija Internazzjonali għall-Kooperazzjoni fl-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija mill-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija”

37

 

 

V   Atti adottati mill-1 ta' Diċembru 2009 taħt it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat Euratom

 

 

ATTI LI L-PUBBLIKAZZJONI TAGĦHOM HIJA OBBLIGATORJA

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1227/2009 tal-15 ta’ Diċembru 2009 li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1859/2005 li jimponi ċerti miżuri restrittivi fir-rigward tal-Uzbekistan

48

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1228/2009 tal-15 ta’ Diċembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 423/2007 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

49

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1229/2009 tal-15 ta’ Diċembru 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

61

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2009 tal-15 ta’ Diċembru 2009 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 877/2009 għas-sena tas-suq 2009/10

63

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1231/2009 tal-15 ta’ Diċembru 2009 li jiffissa d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mis-16 ta’ Diċembru 2009

65

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1232/2009 tal-15 ta’ Diċembru 2009 li jirreġistra denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Wiśnia nadwiślanka (DPO)]

68

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1233/2009 tal-15 ta’ Diċembru 2009 li jistabbilixxi miżura speċifika ta’ appoġġ għas-suq fis-settur tal-ħalib

70

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1234/2009 tal-15 ta’ Diċembru 2009 li jistabbilixxi kwoti tariffarji Komunitarji għas-sena 2010, għan-nagħaġ, għall-mogħoż, għal-laħam tan-nagħaġ u għal-laħam tal-mogħoż

73

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/955/PESK tal-15 ta’ Diċembru 2009 li temenda l-Azzjoni Konġunta 2005/797/PESK dwar il-Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea għat-Territorji Palestinjani

76

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/956/PESK tal-15 ta’ Diċembru 2009 li temenda l-Azzjoni Konġunta 2009/131/PESK li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-kriżi fil-Ġeorgja

77

 

 

2009/957/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà EUPOL COPPS/2/2009 tal-15 ta’ Diċembru 2009 dwar il-ħatra tal-Kap tal-Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea fit-Territorji Palestinjani

78

 

 

2009/958/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà EUPM/1/2009 tal-15 ta' Diċembru 2009 dwar l-estensjoni tal-mandat tal-Kap tal-Missjoni tal-Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea (EUPM) fil-Bosnja-Ħerzegovina (BiH)

79

 

 

ATTI LI L-PUBBLIKAZZJONI TAGĦHOM MHIJIEX OBBLIGATORJA

 

 

2009/959/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Diċembru 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2007/230/KE dwar formola li tikkonċerna l-leġiżlazzjoni soċjali marbuta mal-attivitajiet tat-trasport bit-triq (notifikata bid-dokument numru C(2009) 9895)  ( 1 )

80

 

 

2009/960/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Diċembru 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2004/407/KE dwar l-awtorizzazzjoni tal-importazzjonijiet tal-ġelatina fotografika fir-Repubblika Ċeka (notifikata bid-dokument numru C(2009) 9899)

82

 

 

2009/961/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Diċembru 2009 dwar għajnuna finanzjarja mill-Unjoni għas-sena 2010 għal ċerti laboratorji ta’ referenza tal-Komunità fil-qasam tas-saħħa tal-annimali u tal-annimali ħajjin (notifikata bid-dokument numru C(2009) 9965)

88

 

 

2009/962/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Diċembru 2009 li temenda l-Appendiċi tal-Anness VI tal-Att tal-Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fir-rigward ta’ ċerti stabbilimenti tal-ipproċessar tal-ħalib fil-Bulgarija (notifikata bid-dokument numru C(2009) 9976)  ( 1 )

93

 

 

2009/963/UE

 

*

Linja Gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-10 ta’ Diċembru 2009 li temenda il-Linja Gwida BĊE/2008/18 dwar bidliet temporanji fir-regoli dwar l-eliġibbiltà tal-garanziji (BĊE/2009/24)

95

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top