Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:322:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 322, 09 ta' Diċembru 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.322.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 322

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
9 ta' Diċembru 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1197/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2115/2005 li jistabbilixxi pjan ta’ rkupru tal-provvista tal-ħalibatt tal-Groenlandja fil-qafas tal-Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tal-Majjistral

1

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2009/139/KE tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar markar statutorju għal vetturi bil-mutur b’żewġ jew tliet roti ( 1 )

3

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kunsill

 

 

2009/904/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ Novembru 2009 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Komunità Ewropea dwar l-innegozjar mill-ġdid tal-Ftehim Monetarju mar-Repubblika ta' San Marino

12

 

 

III   Atti adottati skont it-Trattat tal-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU VI TAT-TRATTAT TAL-UE

 

*

Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/905/ĠAI tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar l-Akkreditament tal-fornituri ta' servizzi forensiċi li jwettqu attivitajiet tal-laboratorji

14

 

 

V   Atti adottati mill-1 ta' Diċembru 2009 taħt it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat Euratom

 

 

ATTI LI L-PUBBLIKAZZJONI TAGĦHOM HIJA OBBLIGATORJA

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1198/2009 tat-8 ta’ Diċembru 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

17

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1199/2009 tat-8 ta’ Diċembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1159/2009 li jiffissa d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali mill-1 ta’ Diċembru 2009

19

 

 

2009/906/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/906/PESK tat-8 ta' Diċembru 2009 dwar il-Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea (EUPM) fil-Bosnja u Ħerzegovina (BiH)

22

 

 

2009/907/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/907/PESK tat-8 ta' Diċembru 2009 li temenda l-Azzjoni Konġunta 2008/851/PESK dwar l-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi 'l barra mix-xtut tas-Somalja

27

 

 

ATTI LI L-PUBBLIKAZZJONI TAGĦHOM MHIJIEX OBBLIGATORJA

 

 

2009/908/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-1 ta’ Diċembru 2009 li tistabbilixxi miżuri għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew dwar l-eżerċizzju tal-Presidenza tal-Kunsill, u dwar il-presidenza tal-korpi preparatorji tal-Kunsill

28

 

 

2009/909/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-1 ta’ Diċembru 2009 li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet ta’ impjieg tal-President tal-Kunsill Ewropew

35

 

 

2009/910/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-1 ta’ Diċembru 2009 li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet ta’ impjieg tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà

36

 

 

2009/911/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-1 ta’ Diċembru 2009 li taħtar lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

37

 

 

2009/912/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-1 ta’ Diċembru 2009 li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet ta’ impjieg tas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

38

 

 

2009/913/UE

 

*

Deċiżjoni meħuda bi ftehim komuni bejn ir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tas-7 ta’ Diċembru 2009 dwar il-post tas-sede tal-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija

39

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/442/KE tal-5 ta’ Ġunju 2009 li timplimenta d-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-monitoraġġ u mar-rappurtar ( ĠU L 148, 11.6.2009 )

40

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/721/KE tal-24 ta’ Settembru 2009 li teskludi mill-finanzjament Komunitarju ċerta nefqa mġarrba mill-Istati Membri taħt it-Taqsima ta’ Garanzija ta’ Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija (FAEGG), il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali ( ĠU L 257, 30.9.2009 )

40

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1984/2006 tal-20 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2535/2001 li jipprovdi regoli dettaljati biex ikun applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 rigward l-arranġamenti tal-importazzjoni tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib u biex jinfetħu kwoti tat-tariffa ( ĠU L 387, 29.12.2006 , ħarġa speċjali bil-Malti L 314M tal-1 ta’ Diċembru 2007 )

41

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top