EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:314:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 314, 01 ta' Diċembru 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.314.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 314

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
1 ta' Diċembru 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1158/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1159/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jiffissa d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill-1 ta’ Diċembru 2009

3

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1160/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 877/2009 għas-sena tas-suq 2009/10

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1161/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta dwar il-katina alimentari lill-operaturi kummerċjali li joperaw il-biċċeriji ( 1 )

8

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1162/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi miżuri tranżitorji għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 853/2004, (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

10

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1163/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jemenda r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 417/2002 dwar id-dħul gradwali aċċellerat ta' ħtiġijiet ta' buq doppju jew ta' disinn ekwivalenti għal tankers taż-żejt b'buq wieħed ( 1 )

13

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1164/2009 tas-27 ta’ Novembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Interpretazzjoni 18 tal-Kumitat tal-Interpretazzjoni Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRIC) ( 1 )

15

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1165/2009 tas-27 ta' Novembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Istandard Internazzjonali ta’ Rappurtar Finanzjarju (IFRS) 4 u l-IFRS 7 ( 1 )

21

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1166/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jbiddel u jikkoreġi r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 606/2009 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tal-kategoriji tal-prodotti tad-dwieli, il-prattiċi enoloġiċi u r-restrizzjonijiet applikabbli

27

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1167/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jirrifjuta li jiġu awtorizzati ċerti stqarrijiet dwar is-saħħa li saru fuq prodotti tal-ikel u li jirreferu għal tnaqqis ta’ riskju ta’ mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal ( 1 )

29

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1168/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li ma jagħtix kunsens li jiġu awtorizzati ċerti stqarrijiet li jirrigwardaw is-saħħa fuq il-prodotti tal-ikel għajr dawk li jirreferu għal tnaqqis ta’ riskju ta’ mard u ta’ riskju għall-iżvilupp u għas-saħħa tat-tfal ( 1 )

32

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1169/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 353/2008 li jistabbilixxi r-regoli ta’ implimentazzjoni għal applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni ta’ allegazzjonijiet ta’ saħħa kif stipulat fl-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

34

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1170/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jemenda d-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-listi ta’ vitamini u minerali u l-forom tagħhom li jkunu jistgħu jiġu miżjuda mal-ikel, inklużi supplimenti tal-ikel ( 1 )

36

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1171/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jaddotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Interpretazzjoni 9 tal-Kumitat tal-Interpretazzjoni Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRIC) u l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 39 ( 1 )

43

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1172/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jqassam, għas-sena tas-suq 2009/2010, 5 000 tunnellata ta’ fibra qasira tal-kittien u fibra tal-qanneb bħala kwantitajiet nazzjonali garantiti bejn id-Danimarka, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja u l-Lussemburgu

47

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1173/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi ċ-ċentri ta’ intervent għall-qamħ durum u għar-ross

48

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1174/2009 tat-30 ta' Novembru 2009 li jistabilixxi r-regoli ta' implimentazzjoni tal-Artikoli 34a u 37 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1798/2003 dwar ir-rifużjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud taħt id-Direttiva tal-Kunsill 2008/9/KE

50

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1175/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jirreġistra denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Aglio Bianco Polesano (DPO)]

60

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1176/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jirreġistra denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Redykołka (DPO)]

62

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1177/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jemenda d-Direttivi 2004/17/KE, 2004/18/KE u 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti ta’ applikazzjonijiet għall-proċeduri tal-għoti tal-kuntratti ( 1 )

64

 

 

DIRETTIVI

 

*

ID-Direttiva tal-Kummissjoni 2009/152/KE tat-30 ta' Novembru 2009 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fir-rigward tad-data ta' skadenza għall-inklużjoni fl-Anness I tas-sustanza attiva carbendazim ( 1 )

66

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2009/153/KE tat-30 ta’ Novembru 2009 li temenda l-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fir-rigward tal-isem komuni u l-purità tas-sustanza attiva tal-proteini idrolizzati ( 1 )

67

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2009/154/KE tat-30 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex jiġi inkluż is-cyflufenamid bħala sustanza attiva ( 1 )

69

 

*

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2009/155/KE tat-30 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fir-rigward tal-livell ta’ purità meħtieġ tas-sustanza attiva metazachlor ( 1 )

72

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kunsill

 

 

2009/857/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 9 C(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 205(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea bejn l-1 ta' Novembru 2014 u l-31 ta' Marzu 2017 min-naħa l-waħda, u mill-1 ta' April 2017 min-naħa l-oħra

73

 

 

Il-Kummissjoni

 

 

2009/858/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Novembru 2009 li tapprova ċerti programmi emendati għall-qerda u l-monitoraġġ ta’ mard tal-annimali u ż-żoonożi għas-sena 2009 u li temenda d-Deċiżjoni 2008/897/KE fir-rigward tar-riallokazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità lil ċerti Stati Membri għal programmi approvati minn dik id-Deċiżjoni u mid-Deċiżjoni 2009/560/KE (notifikata bid-dokument numru C(2009) 9193)

75

 

 

2009/859/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar in-noninklużjoni ta’ diphenylamine fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom din is-sustanza (notifikata bid-dokument numru C(2009) 9262)  ( 1 )

79

 

 

2009/860/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar in-noninklużjoni tat-triazoxide fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom din is-sustanza (notifikata bid-dokument numru C(2009) 9271)  ( 1 )

81

 

 

2009/861/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar miżuri tranżitorji skont ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-ipproċessar ta’ ħalib nej mhux konformi f’ċerti stabbilimenti tal-ipproċessar tal-ħalib fil-Bulgarija (notifikata bid-dokument numru C(2009) 9282)  ( 1 )

83

 

 

2009/862/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2008/866/KE fejn jirrigwarda l-perjodu tal-applikazzjoni tagħha (notifikata bid-dokument numru C(2009) 9326)  ( 1 )

90

 

 

2009/863/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Novembru 2009 fir-rigward ta’ kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità għas-sena 2010, lil ċerti laboratorji ta’ referenza tal-Komunità fil-qasam tal-kontroll tal-ikel u l-għalf (notifikata bid-dokument numru C(2009) 9343)

91

 

 

2009/864/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2007/777/KE fir-rigward ta’ importazzjonijiet ta’ biltong fil-Komunità minn ċerti partijiet tal-Afrika t’Isfel u mill-Urugwaj (notifikata bid-dokument numru C(2009) 9362)  ( 1 )

97

 

 

2009/865/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Novembru 2009 li tippermetti lill-Istati Membri li jestendu l-awtorizzazzjonijiet provviżorji mogħtija għas-sustanzi attivi ġodda metaflumizone u gamma-cyhalothrin (notifikata bid-dokument numru C(2009) 9366)  ( 1 )

100

 

 

2009/866/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Novembru 2009 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li fihom, ikunu jikkonsistu minn, jew li jkunu prodotti minn qamħirrun modifikat ġenetikament MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument numru C(2009) 9399)  ( 1 )

102

 

 

2009/867/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Novembru 2009 li tagħti lil ċerti partijiet eżenzjoni mill-estensjoni ta’ dazju antidumping għal ċerti partijiet ta’ roti li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina impost mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2474/93, miżmum u emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1095/2005, u li jneħħi s-sospensjoni tal-ħlas tad-dazju antidumping estiż għall-ċerti partijiet ta’ roti li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina mogħti lil ċerti partijiet skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 88/97 (notifikata bid-dokument numru C(2009) 9406)

106

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top