EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:168:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 168, 30 ta' Ġunju 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.168.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 168

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
30 ta' Ġunju 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 563/2009 tal-25 ta’ Ġunju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2505/96 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti awtonomi ta’ tariffi tal-Komunità għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 564/2009 tal-25 ta’ Ġunju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1255/96 li jissospendi b’mod temporanju d-dazji awtonomi tat-tariffi doganali komuni fuq ċerti prodotti industrijali, agrikoli u tas-sajd

4

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 565/2009 tad-29 ta’ Ġunju 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

18

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 566/2009 tad-29 ta’ Ġunju 2009 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Melton Mowbray Pork Pie (IĠP)]

20

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 567/2009 tad-29 ta’ Ġunju 2009 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tal-ispeċjalitajiet tradizzjonali garantiti [Pierekaczewnik (STG)]

22

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2009/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 li tipprevedi standards minimi għal sanzjonijiet u miżuri kontra min iħaddem lil ċittadini minn pajjiżi terzi b’residenza illegali

24

 

*

Direttiva 2009/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 li temenda d-Direttiva 2001/82/KE u d-Direttiva 2001/83/KE, fir-rigward tal-varjazzjonijiet għat-termini tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti mediċinali ( 1 )

33

 

 

DEĊIŻJONIJIET ADOTTATI B'MOD KONĠUNT MILL-PARLAMENT EWROPEW U MILL-KUNSILL

 

*

Deċiżjoni Nru 568/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE li tistabbilixxi Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali

35

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Parlament Ewropew
Il-Kunsill
Il-Kummissjoni
Il-Qorti tal-Ġustizzja
Il-Qorti tal-Awdituri
Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Il-Kumitat tar-Reġjuni

 

 

2009/496/KE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill, tal-Kummissjoni, tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Qorti tal-Awdituri, tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-26 ta’ Ġunju 2009 dwar l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

41

 

 

Tal-Kunsill tal-Ministri AKP-KE

 

 

2009/497/KE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2009 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-KE tad-29 ta’ Mejju 2009 biex jiġu adottati emendi għall-Anness II tal-Ftehim ta’ Sħubija

48

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

 

Il-Kummissjoni

 

 

2009/498/KE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Ġunju 2009 dwar metadejta ta’ referenza għas-Sistema Ewropea tal-Istatistika ( 1 )

50

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top