Help Print this page 

Document L:2009:123:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 123, 19 ta' Mejju 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.123.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 123

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
19 ta' Mejju 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 406/2009 tat-18 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 407/2009 tal-14 ta’ Mejju 2009 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta’ speċijiet ta’ fawna u flora selvaġġi billi jkun irregolat il-kummerċ fihom

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 408/2009 tat-18 ta’ Mejju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 793/2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 247/2006 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar ‘il bogħod tal-Unjoni

62

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 409/2009 tat-18 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi l-fatturi ta’ konverżjoni tal-Komunità u l-kodiċijiet ta’ preżentazzjoni użati sabiex jikkonvertu l-piż tal-ħut ipproċessat f’piż tal-ħut ħaj, u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2807/83

78

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kunsill

 

 

2009/388/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2009 li taħtar u tissostitwixxi membri tal-Bord Governattiv taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Professjonali

86

 

 

Il-Kummissjoni

 

 

2009/389/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Lulju 2008 dwar l-għajnuna mill-istat (C 25/2000 (ex N 149/99)) li l-Italja għandha l-intenzjoni li tattwa favur l-azjenda li topera fil-qasam tal-azzar Lucchini Siderurgica S.p.A (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 3515)  ( 1 )

87

 

 

ORJENTAZZJONIJIET

 

 

Il-Bank Ċentrali Ewropew

 

 

2009/390/KE

 

*

Linja ta’ Gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-7 ta’ Mejju 2009 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2007/2 dwar it-Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (BĊE/2009/9)

94

 

 

2009/391/KE

 

*

Linja Gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-7 ta’ Mejju 2009 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2000/7 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2009/10)

99

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 275/2009 tat-2 ta' April 2009 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 872/2004 li jirrigwarda iktar miżuri restrittivi li għandhom x'jaqsmu mal-Liberja ( ĠU L 91, 3.4.2009 )

100

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top