EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:109:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 109, 30 ta' April 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.109.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 109

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
30 ta' April 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 354/2009 tad-29 ta’ April 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 355/2009 tal-31 ta' Marzu 2009 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2869/95 dwar id-drittijiet pagabbli lill-Uffiċċju tal-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (it-Trademarks u d-Disinji) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 356/2009 tad-29 ta' April 2009 li jniedi reviżjoni ta’ “esportatur ġdid” tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 452/2007 li jimponi dazju definittiv tal-anti-dumping fuq importazzjonijiet ta’ mwejjed tal-mogħdija li joriġinaw, inter alia, fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, li jirrevoka d-dazju fir-rigward ta’ importazzjonijiet minn esportatur wieħed f’dan il-pajjiż u li jagħmel dawn l-importazzjonijiet suġġetti għal reġistrazzjoni

6

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2009/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar materji koloranti li jistgħu jiżdiedu ma’ prodotti mediċinali (tfassil mill-ġdid) ( 1 )

10

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2009/46/KE tal-24 ta’ April 2009 li temenda d-Direttiva 2006/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni ( 1 )

14

 

 

DEĊIŻJONIJIET ADOTTATI B'MOD KONĠUNT MILL-PARLAMENT EWROPEW U MILL-KUNSILL

 

*

Deċiżjoni Nru 357/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ April 2009 dwar proċedura għall-eżami u l-konsultazzjoni minn qabel fir-rigward ta’ ċerti liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi dwar it-trasport kif proposti fl-Istati Membri (Verżjoni kodifikata)

37

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kunsill

 

 

2009/352/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 li taħtar membru Ġermaniż fil-Kumitat tar-Reġjuni

40

 

 

2009/353/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta' April 2009 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li trid tittieħed f'isem il-Komunità fi ħdan il-Kumitat għall-Għajnuna Alimentari fir-rigward tal-estenzjoni tal-Konvenzjoni dwar l-Għajnuna Alimentari tal-1999

41

 

 

Il-Kummissjoni

 

 

2009/354/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Marzu 2009 li testendi r-rikonoxximent Komunitarju limitat tal-Hellenic Register of Shipping (HRS) (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 2130)

42

 

 

2009/355/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ April 2009 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ lycopene oleoresin mit-tadam bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 3036)

47

 

 

III   Atti adottati skont it-Trattat tal-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TAL-UE

 

 

2009/356/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà ATALANTA/2/2009 tal-21 ta' April 2009 dwar l-aċċettazzjoni ta' kontributi minn Stati terzi għall-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta' kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi 'l barra mix-xtut tas-Somalja (Atalanta)

52

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top