Help Print this page 

Document L:2009:045:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 45, 14 ta' Frar 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 45

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
14 ta' Frar 2009


Werrej

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kummissjoni

 

 

2009/107/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Jannar 2009 li temenda d-Deċiżjonijiet 2006/861/KE u 2006/920/KE dwar speċifikazzjonijiet tekniċi tal-interoperabilità marbuta mas-sottosistemi tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea (notifikata bid-dokument Nru C(2009) 38)  ( 1 )

1

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIM INTERNAZZJONALI

 

*

Regolament Nru 100 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UN/ECE) – Dispożizzjonijiet uniformi dwar l-approvazzjoni ta’ vetturi elettriċi mħaddma b’batteriji f’dak li għandu x’jaqsam ma’ rekwiżiti speċifiċi għall-kostruzzjoni, għas-sigurtà fil-funzjoni u għall-emissjoni ta’ idroġenu

17

 

 

 

*

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top