Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:025:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 25, 29 ta' Jannar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 25

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
29ta' Jannar 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 85/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1083/2006 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni, rigward ċerti dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 86/2009 tat-28 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

4

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 87/2009 tat-28 ta’ Jannar 2009 dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni ta' ross fil-qafas tal-kwoti tariffarji stabbiliti għas-subperjodu minn Jannar 2009 bir-Regolament (KE) Nru 327/98

6

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 88/2009 tat-28 ta’ Jannar 2009 li jiffissa l-koeffiċjent ta' allokazzjoni għall-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni li għalihom tressqet applikazzjoni minn tad-19 sa tat-23 ta’ Jannar 2009 għal prodotti taz-zokkor fil-kuntest tal-kwoti tariffarji u tal-ftehimiet preferenzjali

9

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 89/2009 tat-28 ta' Jannar 2009 li jiftaħ għas-sena 2009 il-kwota tariffarja applikabbli għall-importazzjoni fil-Komunità Ewropea ta' ċerti oġġetti li joriġinaw min-Norveġja li ġejjin mill-ipproċessar ta' prodotti agrikoli koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93

14

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2009/75/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar il-ħatra ta' erba' membri tal-Bord Amministrattiv tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMEA)

16

 

 

2009/76/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Jannar 2009 li temenda, fir-rigward tal-awditur estern tal-Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, id-Deċiżjoni 1999/70/KE li tikkonċerna l-awdituri esterni tal-Banek ċentrali nazzjonali

17

 

 

Kummissjoni

 

 

2009/77/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Jannar 2009 li tistabbilixxi l-Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tat-Titoli ( 1 )

18

 

 

2009/78/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Jannar 2009 li tistabbilixxi l-Kumitat tas-Superviżuri Bankarji Ewropej ( 1 )

23

 

 

2009/79/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Jannar 2009 li tistabbilixxi l-Kumitat tas-Superviżuri Ewropej tal-Assigurazzjonijiet u l-Pensjonijiet tax-Xogħol ( 1 )

28

 

 

IV   Atti oħrajn

 

 

SPAZJU EKONOMIKU EWROPEW

 

 

Kumitat Konġunt taż-ŻEE

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 127/2008 tal-5 ta’ Diċembru 2008 li temenda l-Anness VII (Rikonoxximent reċiproku ta’ kwalifiki professjonali) tal-Ftehim taż-ŻEE

33

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 128/2008 tal-5 ta' Diċembru 2008 li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim dwar iż-ŻEE

35

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 129/2008 tal-5 ta' Diċembru 2008 li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim dwar iż-ŻEE

36

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 130/2008 tal-5 ta’ Diċembru 2008 li temenda l-Anness XXI (Statistika) tal-Ftehim taż-ŻEE

38

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 131/2008 tal-5 ta’ Diċembru 2008 li temenda l-Anness XXI (Statistika) tal-Ftehim ŻEE

40

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top