EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:010:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 10, 15 ta' Jannar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 10

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
15ta' Jannar 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 21/2009 ta’ l-14 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 22/2009 ta' l-14 ta’ Jannar 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1347/2008 li jiffissa d-dazji ta’ l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali mill-1 ta’ Jannar 2009

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 23/2009 ta’ l-14 ta’ Jannar 2009 li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 1282/2001 f'dak li jirrigwarda d-data tal-għeluq għat-tressiq tal-prospetti tal-ħsad u tal-produzzjoni għas-sena tas-suq 2008/2009

6

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kunsill 2008/119/KE tat-18 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni ta’ l-għoġiela (Verżjoni kodifikata)

7

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2009/24/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-4 ta' Diċembru 2008 li taħtar membru supplenti Spanjol fil-Kumitat tar-Reġjuni

14

 

 

Kummissjoni

 

 

2009/25/Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-4 ta’ Diċembru 2006 dwar l-approvazzjoni ta’ Ftehim ta’ Kooperazzjoni fl-Użi Paċifiċi tal-Enerġija Nukleari bejn il-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika (Euratom) u l-Gvern tar-Repubblika tal-Każakstan

15

 

*

Ftehim għall-Kooperazzjoni fl-Użi Paċifiċi tal Enerġija Nukleari bejn il-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika u l-Gvern tar-Repubblika tal-Kazakstan

16

 

 

2009/26/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2008 dwar ir-rikjesta tar-Renju Unit li taċċetta r-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (Ruma I) (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8554)

22

 

 

2009/27/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Jannar 2009 li temenda l-Appendiċi tal-Anness VI tal-Att tal-Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fir-rigward ta’ ċerti stabbilimenti tal-ipproċessar tal-ħalib fil-Bulgarija (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 9000)  ( 1 )

23

 

 

2009/28/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Jannar 2009 dwar in-non-inklużjoni tal-flurprimidol fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom din is-sustanza (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8967)  ( 1 )

25

 

 

III   Atti adottati skont it-Trattat tal-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TAL-UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/29/PESK tat-22 ta’ Diċembru 2008 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Somala dwar l-istatus tal-forzi navali mmexxijin mill-Unjoni Ewropea fir-Repubblika Somala fil-qafas tal-operazzjoni militari tal-UE Atalanta

27

 

*

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u ir-Repubblika Somala dwar l-istatus tal-forza navali mmexxija mill-Unjoni Ewropea fir-Repubblika Somala fil-qafas tal-operazzjoni militari tal-UE, Atalanta

29

 

 

 

*

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top

 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.029.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 29

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
1 ta' Frar 2012


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2012/54/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta’ Jannar 2012 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE rigward emenda għall-Anness XIII (Trasport) għall-Ftehim taż-ŻEE

1

 

 

2012/55/Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta’ Marzu 2011 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim għall-Kooperazzjoni fl-Użi Paċifiċi tal-Enerġija Nukleari bejn il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Gvern tal-Awstralja

3

 

*

Ftehim bejn il-Gvern tal-Awstralja u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (Euratom) għall-Kooperazzjoni fl-Użi Paċifiċi tal-Enerġija Nukleari

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 79/2012 tal-31 ta’ Jannar 2012 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 904/2010 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjudtax

13

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 80/2012 tal-31 ta’ Jannar 2012 li jistabbilixxi l-lista ta’ sustanzi bijoloġiċi jew kimiċi prevista fl-Artikolu 53(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1186/2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ eżenzjonijiet mid-dazju doganali

33

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 81/2012 tal-31 ta’ Jannar 2012 dwar iċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni tal-Lactobacillus pentosus (DSM 14025) bħala addittiv tal-għalf ( 1 )

36

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 82/2012 tal-31 ta’ Jannar 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

38

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 83/2012 tal-31 ta’ Jannar 2012 li jistabbilixxi d-dazji għall-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill-1 ta’ Frar 2012

40

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2012/56/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Jannar 2012 rigward ir-reviżjoni tal-limiti msemmija fl-Artikolu 157(b) u fl-Artikolu 158(1), tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2342/2002 li jippreskrivi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament Finanzjarju

43

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2012/57/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2012 tal-Kumitat Konġunt UE-Andorra tal-25 ta’ Jannar 2012 li tistabbilixxi l-lista ta’ dispożizzjonijiet fil-qasam tas-sigurtà doganali prevista mill-Artikolu 12b(1) tal-Ftehim f’forma ta’ skambju ta’ ittri bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Prinċipat ta’ Andorra

44

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top