EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:352M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 352, 31 ta' Diċembru 2008


Display all documents published in this Official Journal
  The document is unavailable in your User interface language.
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
31 ta' Diċembru 2008


Werrej

 

Paġna

 

 

2004/544/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Ġunju 2004 dwar l-iffirmar tal-Konvenzjoni Ewropea għall-protezzjoni ta' l-annimali matul it-trasport internazzjonali

1

 

 

1323/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1323/2004 tad-19 ta’ Lulju 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1601/1999 li jimponi dazju kumpensatorju definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ wire ta’ l-istainless steel b’dijametru ta' inqas minn 1mm li joriġina fl-Indja

2

 

 

1353/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1353/2004 tas-26 ta’ Lulju 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 131/2004 dwar ċerti miżuri restrettivi dwar is-Sudan

7

 

 

1412/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1412/2004 tat-3 ta’ Awwissu 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1210/2003 dwar ċerti restrizzjonijiet speċifiċi fuq relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji ma' l-Iraq

9

 

 

1467/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1467/2004 tat-13 ta’ Awwissu 2004 li jimponi dazju anti-dumping definittiv u li jiġbor definittivament id-dazju proviżorju impost fuq importazzjonijiet ta' polyethylene terephthalate li joriġinaw fl-Awstralja, ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u li jtemm il-proċedura ta' anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta' polyethylene terephthalate li joriġinaw fil-Pakistan u jirrilaxxa l-ammonti ggarantiti bid-dazji proviżorji imposti

10

 

 

2004/617/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta’ Awwissu 2004 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Indja skond l-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 dwar il-modifika ta' konċessjonijiet fir-rigward tar-ross previsti fl-Iskeda CXL tal-KE annessa mal-GATT 1994

27

Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Indja skond l-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 dwar il-modifika ta' konċessjonijiet fir-rigward tar-ross previsti fl-iskeda CXL tal-KE annessa mal-GATT 1994

29

 

 

2004/618/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta’ Awwissu 2004 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Pakistan skond l-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 relatat mal-modifika ta' konċessjonijiet fir-rigward tar- ross previsti fl-Iskeda CXL tal-KE annessa mal-GATT 1994

33

 

 

2004/619/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta’ Awwissu 2004 li temenda r-reġim Komunitarju ta' importazzjoni tar-ross

35

 

 

2004/681/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-24 ta’ Settembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2001/131/KE li tikkonkludi l-proċedura ta’ konsultazzjoni mal-Ħaiti taħt l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta’ Sħubija ta’ l-ACP-KE

36

 

 

1811/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1811/2004 tal-11 ta’ Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2287/2003 rigward in-numru ta' jiem fuq il-baħar għal bastimenti li jistadu għall-bakkaljaw fil-Baħar tat-Tramuntana u l-użu ta' tartaruni tal-qiegħ fl-ibħra madwar l-Azores, il-Gżejjer Kanarji u Madeira

38

 

 

2004/738/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2004 li tawtorizza lill-Portugall japplika miżura derogatorja mill-Artikoli 21(1)(a) u 22 tas-Sitt Direttiva 77/388/KEE dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri fir-rigward ta' taxxi fuq il-valur tal-bejgħ

40

 

 

1886/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1886/2004 tal-25 ta’ Ottubru 2004 li jestendi d-dazju anti-dumping definittiv impost bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1796/1999 fuq importazzjonijiet ta’ ħbula u kejbils ta’ l-azzar li joriġinaw, inter alia, mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina għal importazzjonijiet ta’ ħbula u kejbils ta’ l-azzar konsenjati mill-Marokk, kemm jekk dikjarti li joriġinaw mill-Marokk kif ukoll jekk le, u li jtemm l-investigazzjoni fir-rigward ta’ importazzjonijiet minn esportatur wieħed mill-Marokk.

42

 

 

1921/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1921/2004 tal-25 ta’ ottubru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 499/96 li jintroduċi u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwoti ta' tariffi tal-Komunità għal ċerti prodotti tas-sajd u żwiemel ħajjin li joriġinaw fl-Islanda

48

 

 

1922/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1922/2004 tal-25 ta’ Ottubru 2004 li jadotta miżuri awtonomi u transitorji sabiex tinfetaħ kwota tariffarja Komunitarja għall-importazzjoni ta’ annimali ta’ l-ifrat ħajjin li joriġinaw mill-Iżvizzera

50

 

 

1923/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1923/2004 tal-25 ta’ Ottubru 2004 li jistabbilixxi ċerti konċessjonijiet għall-Konfederazzjoni Żvizzera fil-forma ta’ kwoti tariffarji Komunitarji għal ċerti prodotti agrikoli pproċessati

52

 

 

2004/773/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2004 li temenda d-Deċiżjoni li tawtorizza d-Direttur ta' l-Europol li jidħol f'negozjati dwar ftehim ma' Stati terzi u ma' għaqdiet li ma għandhomx x'jaqsmu ma' l-Unjoni Ewropea

54

 

 

2117/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2117/2004 tas-7 ta’ Diċembru 2004 li jestendi s-sospensjoni tad-dazju anti-dumping impost bid- Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2730/2000/KESE fuq importazzjonijiet ta’ kokk tal-faħam fi bċejjeċ ta’ dijametru ta’ iktar minn 80 mm li joriġinaw mir-Repubblika tal-Popolari taċ-Ċina

55

 

 

2004/849/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2004 dwar l-iffirmar, f'isem il-Komunità Ewropea, u dwar l-applikazzjoni proviżorja ta’ ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera rigward l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-acquis ta’ Schengen

58

 

 

2004/853/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Diċembru 2004 li tawtorizza lir-Repubblika Franċiża u r-Repubblika Taljana japplikaw miżura derogatorja mill-Artikolu 3(1) tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill (77/388/KEE) dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri fir-rigward ta' taxxi fuq il-valur tal-bejgħ

60

 

 

2004/854/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Diċembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2001/865/KE li tawtorizza r-Renju ta’ Spanja japplika miżura derogatorja mill-Artikolu 11 tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill (77/388/KEE) dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar taxxi fuq il-valur tal-bejgħ

62

 

 

2004/855/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Diċembru 2004 li temenda l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 98/198/KE li tawtorizza lir-Renju Unit jestendi applikazzjoni ta' miżura derogatorja mill-Artikoli 6 u 17 tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill (77/388/KEE) dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar taxxi fuq il-valur tal-bejgħ

63

 

 

2143/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2143/2004 tat-13 ta’ Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 74/2004 li jimponi dazji definittivi ta' kontrabilanċ fuq importazzjonijiet ta' bjankerija tas-sodda tat-tip tal-qoton/tajjar li joriġinaw fl-Indja

65

 

 

2004/860/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2004 dwar l-iffirmar, f’isem il-Komunità Ewropea, u dwar l-applikazzjoni proviżorja ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, u l-Konfederazzjoni Svizzera, dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-Acquis ta’ Schengen

68

 

 

2004/866/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2004 li tawtorizza lir-Repubblika ta' l-Awstrija tapplika miżura derogatorja mill-Artikolu 17 tas-Sitt Direttiva (77/388/KEE) dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-taxxi fuq il-valur tal-bejgħ

70

 

 

2217/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2217/2004 tat-22 ta’ Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa u r-Regolament (KE) Nru 1788/2003 li jistabbilixxi taxxa fil-qasam tal-ħalib u l-prodotti mill-ħalib

71

 

 

2004/889/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2004 dwar il-konklużjoni ta' ftehim bejn il-Komunitá Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina dwar assistenza amministrattiva reċiproka fi kwistjonijiet doganali

74

Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina war kooperazzjoni u assistenza amministrattiva reċiproka fi kwistjonijiet doganali

75

 

 

2004/890/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-20 ta’ Diċembru 2004 dwar l-irtirar tal-Komunità Ewropea mill-Konvenzjoni dwar is-Sajd u l-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin fil-Baħar Baltiku l-Ibħra ta' Madwaru

82

 

 

2004/903/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-29 ta’ Novembru 2004 dwar l-iffirmar tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta’ San Marino li jipprovdi għal miżuri ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE dwar it-taxxa fuq dħul minn tfaddil fil-forma ta' ħlas ta' imgħax u l-approvazzjoni u l-iffirmar tal-Memorandum ta’ Fehim li jakkumpanjah

83

Ftehim Bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta’ San Marino li jipprovdi għal miżuri ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/ke dwar it-taxxa fuq dħul minn tfaddil fil-forma ta' ħlas ta' imgħax

84

 

 

2272/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2272/2004 tat-22 ta’ Diċembru 2004 li jestendi d-dazju anti-dumping definittiv impost bir-Regolament (KE) Nru 769/2002 fuq l-importazzjoni ta’ coumarin li toriġina fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina għal importazzjonijiet ta’ coumarin li jiġu kkunsinnati mill-Indja jew mit-Tajlandja, kemm jekk ikunu dikjarati li joriġinaw fl-Indja jew fit-Tajlandja kif ukoll jekk le

96

 

 

7/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 7/2005 tat-13 ta’ Diċembru 2004 li jadotta miżuri awtonomi u transitorji sabiex tinfetaħ kwota tariffarja Komunitarja għal ċerti prodotti agrikoli li joriġinaw fl-Isvizzera

106

 

 

2005/153/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Frar 2005 li tawtorizza lir-Renju Unit li japplika eżenzjoni mill-imposta tal-bidla fil-klima għal karburant solidu ta' valur baxx skond l-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/96/KE

108

 

 

374/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 374/2005 tat-28 ta’ Frar 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2007/2000 li jintroduċi ċerti miżuri kummerċjali ta'eċċezzjoni għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fi, jew li huma marbutin mal-proċess ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

110

 

 

2005/192/KE, EURATOM

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Frar 2005 dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, fuq naħa, u dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, fuq in-naħa l-oħra, sabiex tiġi kkunsidrata l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka ma' l-Unjoni Ewropea

112

 

 

485/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 485/2005 tas-16 ta’ Marzu 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2792/1999 fir-rigward ta' azzjoni speċifika għat-trasferimenti ta' bastimenti lejn pajjiżi milqutin mit-Tsunami fl-2004

114

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 160/2004 tad-29 ta’ Ottubru 2004 li temenda l-Protokoll 31 tal-Ftehim, dwar il-kooperazzjoni f’oqsma speċifiċi ’l barra mill-erba’ libertajiet

117

 

 

639/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 639/2005 tal-25 ta’ April 2005 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ furfuraldehyde li jorinġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina wara reviżjoni ta’ skadenza skond l-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96

119

 

 

2005/336/EURATOM

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta' April 2005 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1980 li tistabbilixxi Kumitat Konsultattiv għall-Programm ta' Fużjoni

129

 

 

2005/347/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Diċembru 2004 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Prinċipalità ta' Monako li jipprevedi miżuri ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE dwar it-tassazzjoni fuq id-dħul mit-tfaddil fil-forma ta' ħlasijiet ta' interessi

131

 

 

713/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 713/2005 ta’ l-10 ta’ Mejju 2005 li jimponi dazju kumpensatorju definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti antibijotiċi li gћandhom użu wiesa’ li joriġinaw mill-Indja

133

 

 

941/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 941/2005 tat-30 ta’ Mejju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1868/94 li jistabbilixxi sistema ta’ kwoti f'dak li għandu x'jaqsam mal-produzzjoni ta' lamtu tal-patata

178

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 23/2005 tat-8 ta’ Frar 2005 li temenda l-Protokoll 31 tal-Ftehim taż-ŻEE, dwar il-kooperazzjoni f’oqsma speċifiċi ‘l barra mill-erba’ libertajiet

181

 

 

1055/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1055/2005 tas-27 ta’ Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1466/97 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet ta' budget u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika

183

 

 

1056/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1056/2005 tas-27 ta’ Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1467/97 dwar li titħaffef u li tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv

187

 

 

1095/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1095/2005 tat-12 ta’ Lulju 2005 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ roti li joriġinaw fil-Vjetnam, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1524/2000 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ roti li joriġinaw fir- Repubblika Popolari taċ-Ċina

192

 

 

2005/507/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2005 li taħtar membru supplenti tar-Renju Unit tal-Kumitat tar-Reġjuni

228

 

 

2005/508/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2005 taħtar membru tar-Renju Unit fil-Kumitat tar-Reġjuni

229

 

 

2005/509/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2005 li taħtar membru supplenti Ġermaniż fil-Kumitat tar-Reġjuni

230

 

 

1183/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1183/2005 tat-18 ta’ Lulju 2005 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra persuni li jaġixxu bi ksur għall-embargo ta' l-armi fir-rigward tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo

231

 

 

1184/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2005 tat-18 ta’ Lulju 2005 li jimponi ċerti miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni li jxekklu l-proċess ta' paċi u li jiksru l-liġi internazzjonali fil-konflitt tar-reġjun tad-Darfur fis-Sudan

239

 

 

2005/570/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-24 ta’ Ġunju 2005 li taħtar żewġ membri Ġermaniżi u żewġ membri supplenti Ġermaniżi fil-Kumitat tar-Reġjuni

247

 

 

2005/575/PESK

 

 

Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2005/575/PESK tat-18 ta’ Lulju 2005 li tistabbilixxi Kulleġġ Ewropew għas-Sigurtà u d-Difiża (KESD)

249

 

 

2005/577/KE, EURATOM

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2005 li taħtar l-imħallfin tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku ta’ l-Unjoni Ewropea

253

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt ŻEE Nru 36/2005 tal-11 ta’ Marzu 2005 li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, testijiet u ċertifikazzjoni) għall-Ftehim dwar iż-ŻEE

255

 

 

1275/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1275/2005 tas-26 ta’ Lulju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2268/2004 li jimponi dazju anti dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ tungsten carbide u fused tungsten carbide li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

257

 

 

1333/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1333/2005 tad-9 ta’ Awwissu 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 428/2005 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ staple fibres tal-poljester li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u fl-Għarabja Sawdita

261

 

 

1371/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1371/2005 tad-19 ta’ Awwissu 2005 li jimponi dazju anti-dumping definittivfuq importazzjonijiet ta’ prodotti ta’ l-azzar silikon-elettriku orjentati skond il-vina u rrumblati ċatti li joriġinaw fl-Istati Uniti ta’ l-Amerika u r-Russja u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 151/2003 li jimponi imposta definittiva anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti tipi ta' grain oriented electrical sheets ir-Russja

264

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat konġunt taż-żee Nru 72/2005 tad-29 ta’ April 2005 li temenda l-Protokoll 31 għall-Ftehim taż-ŻEE, dwar il-kooperazzjoni f’oqsma speċifiċi barra l-erba’ libertajiet

290

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 73/2005 tad-29 ta’ April 2005 li temenda l-Protokoll 31 tal-Ftehim taż-ŻEE, dwar il-kooperazzjoni f’oqsma speċifiċi barra mill-erba’ libertajiet

292

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 74/2005 tad-29 ta’ April 2005 li temenda l-Protokoll 31 għall-Ftehim dwar iż-ŻEE, dwar il-koperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra l-erba' libertajiet

293

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 75/2005 tad-29 ta’ April 2005 li temenda l-Protokoll 31 għall-Ftehim dwar iż-ŻEE, dwar il-koperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra l-erba' libertajiet (Taħriġ MEDIA)

294

 

 

2005/676/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Settembru 2005 li taħtar membru supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni

296

 

 

2005/679/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-20 ta’ Settembru 2005 li taħtar membru u membru supplenti fil-Kumitat tar-Reġjuni

297

 

 

1631/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1631/2005 tat-3 ta’ Ottubru 2005 jimponi dazju anti-dumping definittiv u jiġbor definittivament id-dazju proviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta’ l-aċidu trichloroisocyanuric li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u mill-Istati Uniti ta’ l-Amerika

298

 

 

2005/688/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-3 ta’ Ottubru 2005 li taħtar membru supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni

310

 

 

1645/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1645/2005 tas-6 ta’ Ottubru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2603/2000 li jimponi taxxa kompensatorja definittiva fuq l-importazzjonijiet ta' ċertu tereftalat tal-poljetilene li joriġina, inter alia, mill-Indja

311

 

 

1646/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1646/2005 tas-6 ta’ Ottubru 2005 jemenda Regolament (KE) Nru 2604/2000 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ ċertu poltilenu teraptalatu (PET) illi joriġina mill-Indja, fost pajjiżi oħra

320

 

 

1659/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1659/2005 tas-6 ta’ Ottubru 2005 li jimponi dazju anti-dumping definittiv u li jiġbor b'mod definittiv id-dazju proviżorju impost fuq l-importazzjoni ta' ċerti briks tal-manjesja li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

325

 

 

2005/711/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 1/2005 tal-Kumitat Konġunt ke-EFTA dwar is-simplifikazzjoni ta' formalitajiet f'kummerċ ta' merkanzija ta’ l-4 ta’ Ottubru 2005 li tistieden lir-Rumanija taderixxi mal-Konvenzjoni ta' l-20 ta' Mejju 1987 dwar is-simplifikazzjoni ta' formalitajiet f'kummerċ ta' merkanzija

339

 

 

2005/712/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 5/2005 tal-Kumitat Konġunt ke-EFTA dwar “tranżitu komuni” ta' l-4 ta’ Ottubru 2005 li tistieden lir-Rumanija taderixxi mal-Konvenzjoni ta' l-20 ta' Mejju 1987 dwar proċedura ta' tranżitu komuni

341

 

 

1679/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1679/2005 tas-6 ta’ Ottubru 2005 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2075/92 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tat-tabakk mhux ipproċessat

343

 

 

2005/767/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-24 ta’ Ottubru 2005 li tawtorizza lil Franza biex tapplika livelli ta' tassazzjoni differenzjati għal karburanti għall-magni skond l-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/96/KE

345

 

 

2005/798/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta’ Novembru 2005 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti ta’ l-Amerika dwar kwistjonijiet relatati mal-kummerċ ta’ l-inbid

347

Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti ta’ l-Amerika dwar kwistjonijiet relatati mal-kummerċ ta’ l-inbid

349

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt ŻEE Nru 102/2005 tat-8 ta’Lulju 2005 li temenda l-Anness IV (Enerġija) għall-Ftehim ŻEE

353

 

 

1912/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1912/2005 tat-23 ta’ Novembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 527/2003 li jawtorizza l-offerta u l-konsenja għal konsum dirett uman ta’ ċerti nbejjed importati mill-Arġentina li setgħu għaddew minn proċess enoloġiku li ma hemmx provvediment dwaru fir-Regolament (KE) Nru 1493/1999

355

 

 

1913/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1913/2005 tat-23 ta’ Novembru 2005 li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2759/75, (KEE) Nru 2771/75, (KEE) Nru 2777/75, (KE) Nru 1254/1999, (KE) Nru 1255/1999 u (KE) Nru 2529/2001 fir-rigward tal-miżuri eċċezzjonali ta' sostenn tas-suq

356

 

 

1947/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1947/2005 tat-23 ta’ Novembru 2005 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fiż-żrieragħ u li jirrevoka r-Regolamenti (KEE) Nru 2358/71 u (KEE) Nru 1674/72

360

 

 

2005/836/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà Eupol Copps/1/2005 tas-16 ta’ Novembru 2005 dwar il-ħatra tal-Kap tal-Missjoni/Kummissarju tal-Puluzija tal-Missjoni tal-Pulizija ta' l-Unjoni Ewropea għat-Territorji Palestinjani (EUPOL COPPS)

365

 

 

2005/838/KE, EURATOM

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2005 li taħtar membru Franċiż tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

366

 

 

1952/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1952/2005 tat-23 ta’ Novembru2005 rigward l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħops u li jirrevoka r-Regolamenti (KEE) Nru 1696/71, (KEE) Nru 1037/72, (KEE) Nru 879/73 u (KEE) Nru 1981/82

367

 

 

1987/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1987/2005 tat-2 ta’ Diċembru 2005 li jimponi dazju anti-dumping definittiv u li jiġbor definittivament id-dazju proviżorju impost fuq importazzjonijiet ta’ politetrafluworoetilin granulari (PTFE) li joriġinaw mir-Russja u mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

374

 

 

2005/882/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 6/2005 tal-Kumitat Konġunt ke-EFTA dwar “it-transitu komuni” ta' l-4 ta’ Ottubru 2005 li temenda l-Konvenzjoni ta' l-20 ta' Mejju 1987 dwar proċedura ta’ transitu komuni

393

 

 

2005/884/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-2 ta’ Diċembru 2005 dwar l-effetti ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka u r-Repubblika tal-Polonja ma' l-Unjoni Ewropea fuq il-parteċipazzjoni tal-Komunità Ewropea fil-Konvenzjoni dwar il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni ta' l-Oder u l-Konvenzjoni dwar il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni ta' l-Elbe

404

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 129/2005 tat-30 ta’ Settembru 2005 li temenda l-Protokoll 31 tal-Ftehim taż-ŻEE, dwar il-kooperazzjoni f’oqsma speċifiċi ‘l barra mill-erba’ libertajiet

406

 

 

2005/953/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Diċembru 2005 dwar il-konklużjoni ta' ftehim fil-forma ta’ skambju ta' ittri bejn il-Komunità Ewropea u t-Tajlandja skond l-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 dwar il-modifika ta' konċessjonijiet fir-rigward tar-ross previsti fl-Iskeda CXL tal-KE annessa mal-GATT 1994

408

Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u t-Tajlandja skond l-artikolu XXVIII tal-GATT 1994 dwar il-modifika ta' konċessjonijiet fir-rigward tar-ross previsti fl-iskeda CXL tal-KE annessa mal-GATT 1994

410

 

 

2005/954/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Diċembru 2005 dwar emenda għall-Ftehim li Jistabbilixxi l-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (EBRD), li tippermetti lill-Bank jiffinanzja operazzjonijiet fil-Mongolja

414

 

 

2173/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2173/2005 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2005 dwar l-istabbiliment ta’ skema ta’ liċenzjar FLEGT għall-importazzjoni ta’ injam fil-Komunità Ewropea

416

 

 

2006/1/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Diċembru 2005 li taħtar żewġ membri Litwani u tliet membri supplenti Litwani tal-Kumitat tar-Reġjuni

422

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 135/2005 tal-21 ta’ Ottubru 2005 li temenda l-Protokoll 31 għall-Ftehim tal-KEE, dwar il-kooperazzjoni f’oqsma speċifiċi barra mill-erba’ libertajiet

424

 

 

2006/97/KE, EURATOM

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta’ Frar 2006 li taħtar membru Ġermaniż tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

425

 

 

640/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 640/2006 ta' l-10 ta’ April 2006 li jirrevoka r-Regolamenti (KEE) Nru 3181/78 u (KEE) Nru 1736/79 dwar is-Sistema Monetarja Ewropea

426

 

 

700/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 700/2006 tal-25 ta’ April 2006 li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 3690/93 li jistabilixxi sistema tal-Komunità li tistabbilixxi regoli għat-tagħrif minimu li għandu jkun inkluż fil-licenzji tas-sajd

427

 

 

2006/344/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta’ Marzu 2006 li tinnotifika lill-Ġermanja, skond l-Artikolu 104(9) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, biex tieħu miżuri għat-tnaqqis tad-defiċit meqjusa meħtieġa sabiex tiġi rrimedjata s-sitwazzjoni ta' defiċit eċċessiv

429

 

 

765/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 765/2006 tat-18 ta’ Mejju 2006 dwar miżuri restrittivi kontra l-President Lukashenko u ċerti uffiċjali tal-Belarus

432

 

 

797/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 797/2006 tat-22 ta’ Mejju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1785/2003 fir-rigward ta' l-arranġamenti għall-importazzjoni tar-ross

443

 

 

2006/413/PESK

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/413/PESK tat-12 ta’ Ġunju 2006 li temenda u testendi l-Azzjoni Konġunta 2005/190/PESK dwar il-Missjoni Integrata ta' l-Unjoni Ewropea ta' l-Istat tad-Dritt għall-Iraq, EUJUST LEX

446

 

 

1126/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1126/2006 ta’ l-24 ta’ Lulju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 234/2004 dwar ċerti miżuri restrittivi fir-rigward tal-Liberja u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1030/2003, u li jissospendi ċerti miżuri restrittivi fir-rigward tal-Liberja

448

 

 

1136/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1136/2006 tal-24 ta’ Lulju 2006 li jimponi dazju anti-dumping definittiv u li jiġbor definittivament id-dazju provviżorju impost fuq importazzjonijiet ta’ mekkaniżmi b’lever arch li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

451

 

 

1184/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 ta' l-24 ta’ Lulju 2006 li japplika ċerti regoli ta' kompetizzjoni għall-produzzjoni ta', u l-kummerċ fi, prodotti agrikoli (Verżjoni kodifikata)

463

 

 

2006/545/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2006 dwar l-ekwivalenza ta’ l-ispezzjoni uffiċjali tal-varjetajiet imwettqa fil-Kroazja ( 101 )

466

 

 

2006/551/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-24 ta’ Lulju 2006 li taħtar il-President ta' l-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet Veġetali

468

 

 

1411/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1411/2006 tal-25 ta’ Settembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 817/2006 li jġedded il-miżuri restrittivi fir-rigward ta' Burma/Mjanmar u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 798/2004

469

 

 

1412/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1412/2006 tal-25 ta’ Settembru 2006 dwar ċerti miżuri restrittivi fir-rigward tal-Libanu

470

 

 

1419/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1419/2006 tal-25 ta’ Settembru 2006 li jirrevoka r-Regolament (KEE) Nru 4056/86 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-Artikoli 85 u 86 tat-Trattat għat-trasport marittimu, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1/2003 fir-rigward ta' l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tiegħu biex jinkludi l-kabotaġġ u s-servizzi internazzjonali ta' trasport marittimu mhux regolari ( 101 )

482

 

 

1472/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1472/2006 tal-5 ta’ Ottubru 2006 jimponi dazju anti-dumping definittiv u li jiġbor b’mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjoni ta’ ċerti tipi ta’ lbies għar-riġlejn bil-parti ta’ fuq tal-ġilda li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u l-Vjetnam

485

 

 

2006/79/KE

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/79/KE tal-5 ta’ Ottubru 2006 dwar eżenzjonijiet mit-taxxi applikabbli għall-importazzjoni ta' kunsinni żgħar ta' merkanzija ta' natura mhux kummerċjali minn pajjiżi terzi (verżjoni kodifikata)

526

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 98/2006 tas-7 ta’ Lulju 2006 li temenda l-Protokoll 31 tal-Ftehim taż-ŻEE, dwar il-kooperazzjoni f’oqsma speċifiċi ‘l barra mill-erba’ libertajiet

530

 

 

1583/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1583/2006 tat-23 ta’ Ottubru 2006 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ etanolamini li joriġinaw fl-Istati Uniti ta’ l-Amerika

532

 

 

1623/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1623/2006 tas-17 ta’ Ottubru 2006 li jħassar ir-Regolament (KE) No 7/2005 li jadotta miżuri awtonomi u transitorji sabiex tinfetaħ kwota tariffarja Komunitarja għal ċerti prodotti agrikoli li joriġinaw fl-Isvizzera

547

 

 

2006/91/KE

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/91/KE tas-7 ta’ Novembru 2006 dwar il-kontroll tas-San José Scale (verżjoni kodifikata)

549

 

 

2006/788/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Novembru 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previst fil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Gabon dwar sajd 'il barra mill-kosta tal-Gabon għall-perijodu mit-3 ta’ Diċembru 2005 sat-2 ta’ Diċembru 2011

552

Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri dwar applikazzjoni proviżorja tal-protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previst fil-ftehim bejn il-komunità ewropea u r-repubblika tal-gabon dwar is-sajd 'il barra mill-kosta tal-gabon għall-perijodu mit-3 ta’ Diċembru 2005 sat-2 ta’ Diċembru 2011

554

Protokoll stabbiliment ta' l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Gabon dwar is-sajd 'il barra mill-kosta tal-Gabon gĦall-perijodu mit-3 ta' Diċembru 2005 sat-2 ta' Diċembru 2011

555

 

 

2006/880/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2006 li tipprovdi assistenza finanzjarja Komunitarja eċċezzjonali lill-Kosovo

574

 

 

2006/919/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 1/2006 tal-Kumitat Konġunt ke-EFTA dwar is-semplifikazzjoni tal-formalitajiet fil-kummerċ tal-merkanzija tal-25 ta’ Ottubru 2006 li temenda l-Konvenzjoni dwar is-semplifikazzjoni tal-formalitajiet fil-kummerċ tal-merkanzija

577

 

 

1791/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1791/2006 ta' l-20 ta’ Novembru 2006 li jadatta ċerti Regolamenti u deċiżjonijiet fl-oqsma tal-moviment liberu ta' oġġetti, il-moviment liberu ta' persuni, il-liġi dwar il-kumpanniji, il-politika dwar il-kompetizzjoni, l-agrikoltura (inkluż il-leġiżlazzjoni veterinarja u fitosanitarja), il-politika dwar it-trasport, it-tassazzjoni, l-istatistika, l-enerġija, l-ambjent, il-kooperazzjoni fl-oqsma tal-ġustizzja u l-affarijiet interni, l-unjoni doganali, ir-relazzjonijiet esterni, il-politika estera u ta' sigurtà komuni u istituzzjonijiet, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

629

 

 

2006/96/KE

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/96/KE ta' l-20 ta’ Novembru 2006 li tadatta ċerti Direttivi fil-qasam tal-moviment liberu ta' merkanzija, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

709

 

 

2006/97/KE

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/97/KE ta' l-20 ta’ Novembru 2006 li tadatta ċerti Direttivi fil-qasam tal-moviment liberu ta' merkanzija, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

735

 

 

2006/98/KE

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/98/KE ta' l-20 ta’ Novembru 2006 li tadatta ċerti Direttivi fil-qasam tat-tassazzjoni, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

757

 

 

2006/99/KE

 

 

Direttiva Kunsill 2006/99/KE ta' l-20 ta’ Novembru 2006 li tadatta ċerti Direttivi fil-qasam tal-liġi dwar il-kumpanniji, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

765

 

 

2006/101/KE

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/101/KE ta' l-20 ta’ Novembru 2006 li tadatta d-Direttivi 73/239/KEE, 74/557/KEE u 2002/83/KE fil-qasam tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

769

 

 

2006/102/KE

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/102/KE ta' l-20 ta’ Novembru 2006 li tadatta d-Direttiva 67/548/KEE dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar ta' sustanzi perikolużi, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

772

 

 

2006/103/KE

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/103/KE ta' l-20 ta’ Novembru 2006 li tadatta ċerti Direttivi fil-qasam tal-politika dwar it-trasport, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

875

 

 

2006/105/KE

 

 

Direttiva Kunsill 2006/105/KE ta' l-20 ta’ Novembru 2006 li tadatta d-Direttivi 73/239/KEE, 74/557/KEE u 2002/83/KE fil-qasam ta' l-ambjent, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

883

 

 

2006/106/KE

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/106/KE ta' l-20 ta’ Novembru 2006 li tadatta d-Direttiva tal-Kunsill 94/80/KE li tistabbilixxi arranġamenti dettaljati għall-eżerċizzju tad-dritt tal-vot u tal-kandidatura f'elezzjonijiet muniċipali minn ċittadini ta' l-Unjoni li jgħixu fi Stat Membru li tiegħu mhumiex ċittadini, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

924

 

 

2006/107/KE

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/107/KE ta' l-20 ta’ Novembru 2006 li tadatta d-Direttiva 89/108/KEE fir-rigward ta' oġġetti ta' l-ikel iffriżati għall-konsum mill-bniedem u d-Direttiva 2000/13/KE tal- Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat- tikkettar, il-preżentazzjoni u r-reklamar ta' oġġetti ta' l-ikel, minħabba l-adeżjoni tal- Bulgarija u r-Rumanija

926

 

 

2006/108/KE

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/108/KE ta' l-20 ta’ Novembru 2006 li tadatta d-Direttivi 90/377/KEE u 2001/77/KE fil-qasam ta' l-enerġija, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

929

 

 

2006/109/KE

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/109/KE ta' l-20 ta’ Novembru 2006 li tadatta d-Direttiva 94/45/KE dwar l-istabbiliment ta' Kunsill Ewropew tax-Xogħlijiet jew proċedura fl-impriżi fuq skala Komunitarja u fil-gruppi ta' l-impriżi fuq skala Komunitarja għall-għanijiet ta' tagħrif u konsultazzjoni għall-impjegati, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

931

 

 

2006/110/KE

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/110/KE ta' l-20 ta’ Novembru 2006 li tadatta d-Direttivi 95/57/KE u 2001/109/KE fil-qasam ta' l-istatistika, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

933

 

 

2006/881/PESK

 

 

Deċiżjoni tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati membri, imlaqqgĦin fi Ħdan il-Kunsill, tat-30 ta' Novembru 2006 li tadatta d-Deċiżjoni 96/409/PESK dwar l-istabbiliment ta' dokument ta' l-ivvjaġġar ta' emerġenza, sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Unjoni Ewropea

937

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt ŻEE Nru 131/2006 tas-27 ta’ Ottubru 2006 li temenda l-Anness XIII (Trasport) għall-Ftehim ŻEE

939

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 138/2006 tas-27 ta’ Ottubru 2006 li temenda l-Protokoll 31 tal-Ftehim taż-ŻEE, dwar il-kooperazzjoni f’oqsma speċifiċi ’l barra mill-erba’ libertajiet

941

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 139/2006 tas-27 ta’ Ottubru 2006 li temenda l-Protokoll 31 tal-Ftehim taż-ŻEE, dwar il-kooperazzjoni f’oqsma speċifiċi ’l barra mill-erba’ libertajiet (Eures)

943

 

 

2011/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2011/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jadatta r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa, ir-Regolament (KE) Nru 318/2006 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor u r-Regolament (KE) Nru 320/2006 li jistabbilixxi skema temporanja għar-ristrutturar ta' l-industrija taz-zokkor fil-Komunità, minħabba l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tal-Bulgarija u tar-Rumanija

945

 

 

2014/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2014/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2505/96 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwoti ta' tariffi tal-Komunità awtonomi għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

952

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1991/2006 tal-21 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2092/91 dwar il-produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għalihom fil-prodotti agrikoli u fl-oġġetti ta’ l-ikel ( 101 )

960

 

 

172/2007/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 172/2007 tas-16 ta’ Frar 2007 li jemenda l-Anness V tar-Regolament Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pollutanti organiċi persistenti li jemenda d-Direttiva 79/117/KE ( 101 )

964

 

 

2007/132/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta’ Jannar 2007 li testendi l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 2000/91/KE li tawtorizza lir-Renju tad-Danimarka u r-Renju ta' l-Isvezja japplikaw miżura li tidderoga mill-Artikolu 17 tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill (77/388/KEE) dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar taxxi fuq il-valur tal-bejgħ

970

 

 

192/2007/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 192/2007 tat-22 ta’ Frar 2007 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' ċertu tereftalat tal-polietilen li joriġina fl-Indja, fl-Indoneżja, fil-Malasja, fir-Repubblika tal-Korea, fit-Tajlandja u fit-Tajwan wara reviżjoni ta' l-iskadenza u reviżjoni interim parzjali skond l-Artikolu 11(2) u l-Artikolu 11(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96

972

 

 

193/2007/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 193/2007 tat-22 ta’ Frar 2007 li jimponi dazju kumpensatorju definittiv fuq importazzjonijiet ta' polyethylene terephthalate li joriġina fl-Indja wara reviżjoni ta' skadenza skond l-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 2026/97

1005

 

 

2007/186/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Marzu 2007 li taħtar membru supplenti Rumen fil-Kumitat tar-Reġjuni

1031

 

 

2007/187/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Marzu 2007 li taħtar żewġ membri Ġermaniżi u żewġ membri supplenti Ġermaniżi fil-Kumitat tar-Reġjuni

1032

 

 

329/2007/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 329/2007 tas-27 ta’ Marzu 2007 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea

1033

 

 

2007/260/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2007 li taħtar membru supplenti Taljan fil-Kumitat tar-Reġjuni

1044

 

 

2007/261/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2007 li taħtar erba' membri Ċeki u erba' membri supplenti Ċeki fil-Kumitat tar-Reġjuni

1045

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali għandha n-Nru L 352 M.

 

(101)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top