EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:352:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 352, 31 ta' Diċembru 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 352

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
31 ta' Diċembru 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1359/2008 tat-28 ta’ Novembru 2008 li jiffissa għall-2009 u l-2010 l-opportunitajiet ta’ sajd ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji għal ċerti stokkijiet ta’ ħut tal-baħar fond

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1360/2008 tat-2 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 332/2002 li jistabbilixxi faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagamenti tal-Istati Membri

11

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1361/2008 tas-16 ta’ Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 219/2007 dwar l-istabbiliment ta’ Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta’ ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR)

12

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1362/2008 tat-18 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2505/96 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi tal-Komunità awtonomi għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

18

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/979/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar l-iffirmar f’isem il-Komunità u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera li jemenda l-Anness 11 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli

23

Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera li jemenda l-Anness 11 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli

24

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/980/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Diċembru 2008 li taħtar il-membri u s-sostituti tal-Kumitat għal Terapiji Avvanzati biex jirrappreżentaw lill-kliniċisti u lill-assoċjazzjonijiet tal-pazjenti ( 1 )

31

 

 

2008/981/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Diċembru 2008 li testendi d-derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 91/440/KEE u d-Direttiva 2001/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill mogħtija lill-Irlanda u lir-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta' Fuq (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 7703)

32

 

 

2008/982/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Diċembru 2008 li tawtorizza lir-Renju Unit jikkonkludi ftehim mal-Bailiwick ta' Jersey, mal-Bailiwick ta' Guernsey u ma' l-Isle of Man sabiex it-trasferimenti ta' fondi bejn ir-Renju Unit u kull wieħed minn dawn it-territorji jitqiesu bħala trasferimenti ta' fondi fi ħdan ir-Renju Unit, skond ir-Regolament (KE) Nru 1781/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 7812)

34

 

 

2008/983/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Diċembru 2008 li tawtorizza lir-Renju Unit sabiex jibbenefika mid-diżpożizzjoni elenkata f'punt 8.5 tal-Anness IIA tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/2008 fir-rigward ta' sistema kollettiva tal-isforz tas-sajd għal bastimenti tat-tkarkir u bastimenti tas-sajd simili li qed jaħdmu fil-Baħar tat-Tramuntana u lejn il-Punent tal-Iskozja (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 7801)

36

 

 

2008/984/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Diċembru 2008 li temenda l-Anness C għad-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE u d-Deċiżjoni 2004/226/KE fir-rigward ta’ testijiet dijanjostiċi għal bruċellożi bovina (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 7642)  ( 1 )

38

 

 

2008/985/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Diċembru 2008 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' weraq ta' Morinda citrifolia bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8108)

46

 

 

2008/986/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Diċembru 2008 dwar l-esklużjoni tal-antraquinone fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom din is-sustanza (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8133)  ( 1 )

48

 

 

2008/987/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar l-allokazzjoni lil-Latvja ta’ jiem ta’ sajd addizzjonali fil-Baħar Baltiku fis-subdiviżjonijiet 25 u 26 (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8217)

50

 

 

2008/988/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2008 li temenda d-Deċiżjoni 2008/185/KE fir-rigward tal-inklużjoni tal-Olanda fil-lista ta’ Stati Membri liberi mill-marda Aujeszky u l-Ungerija fil-lista ta’ Stati Membri fejn hemm fis-seħħ programm ta’ kontroll nazzjonali approvat għal dik il-marda (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8325)  ( 1 )

52

 

 

2008/989/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Diċembru 2008 li tawtorizza lill-Istati Membri, skond id-Direttiva tal-Kunsill 1999/105/KE, biex jieħdu deċiżjonijiet dwar l-ekwivalenza tal-garanziji mogħtija permezz tal-materjal riproduttiv għall-foresti li għandu jiġi importat minn ċerti pajjiżi terzi (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8589)

55

 

 

Bank Ċentrali Ewropew

 

 

2008/990/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-11 ta’ Diċembru 2008 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta’ ħruġ ta’ muniti fl-2009 (BĊE/2008/20)

58

 

 

Tal-Kunsill tal-Ministri AKP-KE

 

 

2008/991/KE

 

*

Deċiżjoni Nru 3/2008 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-KE tal-15 ta' Diċembru 2008 biex jiġu adottati emendi għall-Anness IV tal-Ftehim ta' Sħubija

59

 

*

Informazzjoni fuq id-data tad-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni li temenda l-Anness IV tal-ftehim ta' Sħubija AKP-KE

61

 

*

Avviż dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika CARIFORUM-KE

62

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni 2007/792/KE tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta’ l-Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill, tas-26 ta’ Novembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2005/446/KE li tistabbilixxi terminu perentorju għall-impenn tal-fondi tad-Disa' Fond Ewropew għall-Iżvilupp (EDF) ( ĠU L 320, 6.12.2007 )

63

 

 

 

*

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top