Help Print this page 

Document L:2008:338M:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 338, 17 ta' Diċembru 2008

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html MT
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Il-Ġurnal Uffiċjali
ta’ l-Unjoni Ewropea

ISSN 1725-5104

Ħarġa Speċjali *
Volum 51
17 ta' Diċembru 2008Edizzjoni bil-Malti

 

Leġiżlazzjoni

  

Referenzi
SenaĠU NruPaġna
   

Werrej

 

 
2004L 1736
 

32004R0950

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 950/2004 tas-6 ta' Mejju 2004 li jemenda għat-33 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

1

2004L 1809
 

32004R0979

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 979/2004 tal-14 ta' Mejju 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1210/2003 dwar ċerti restrizzjonijiet speċifiċi fuq relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal-Iraq

4

2004L 18024
 

32004R0984

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 984/2004 tal-14 ta' Mejju 2004 li jemenda għall-34 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

29

2004L 20710
 

32004R1086

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1086/2004 tad-9 ta' Ġunju 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1210/2003 dwar ċerti ristrizzjonijiet speċifiċi fuq relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal -Iraq

32

2004L 22719
 

32004R1187

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1187/2004 tal-25 ta' Ġunju 2004 li jemenda għat-78 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-network ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

36

2004L 2555
 

32004R1388

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1388/2004 tat-30 ta' Lulju 2004 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1915/83 dwar ċerti regoli dettaljati ta' implimentazzjoni dwar iż-żamma ta' kontijiet biex ikun determinat id-dħul tal-azjendi agrikoli

39

2004L 2965
 

32004R1646

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1646/2004 tal-20 ta' Settembru 2004 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi kull proċedura tal-Komunità għal iffissar ta' limiti massimi ta' residwi ta' prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti tal-ikel ta' oriġini mill-annimali (1)

41

2004L 32510
 

32004R1861

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1861/2004 tat-28 ta' Ottubru 2004 li jistabilixxi l-istandards ta' tqegħid fis-suq applikabbli għall-ħawħ u ċ-ċiprisk

47

2004L 32523
 

32004R1863

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1863/2004 tas-26 ta' Ottubru 2004 li jistabilixxi l-istandards ta' tqegħid fis-suq applikabbli għall-faqqiegħ ikkultivat

56

2004L 36524
 

32004L0110

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2004/110/KE tad-9 ta' Diċembru 2004 li taddatta għas-sitt darba għall-progress tekniku d-Direttiva tal-Kunsill 96/49/KE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward it-trasport tal-merkanzija perikoluża bil-ferrovija (1)

66

2004L 36723
 

32004L0112

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2004/112/KE tat-13 ta' Diċembru 2004 li tadatta għall-progress tekniku lid-Direttiva tal-Kunsill 95/50/KE dwar proċeduri uniformi għal verifiki fuq it-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq

68

2004L 36926
 

32004R2139

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (KE) Nru 2139/2004 tat-8 ta' Diċembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 95/388/KE fir-rigward ta' l-aġġornament taċ-ċertfikati mudell tas-saħħa għall-kummerċ intra-Komunitarju fis-semen, l-ova u l-embrijuni ta' l-ispeċi ovina u kaprina (1)

76

2004L 37318
 

32004R2188

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2188/2004 tal- 20 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1615/2000 li jidderoga mir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 f'dak li jirrigwardja d-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti oriġinanti użata għall-iskopijiet tal-iskema ta' preferenzi ġeneralizzati biex jieħu inkonsiderazzjoni l-qagħda speċjali tan-Nepal rigward ċerti prodotti magħmula mit-tessuti esportati lejn il-Komunità

98

2004L 37344
 

2004/881/KE:

32004D0881

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Novembru 2004 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' iskambju ta' ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċile li għandha x'taqsam ma' emendi għall-Appendiċi I tal-Ftehim fuq il-kummerċ ta' spirti u xorb aromatizzat tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa, u r-Repubblika taċ-Ċile, min-naħa l-oħra, in vista tat-tkabbir

101

2004L 37345
 

22004A1221(01)

  

Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċile f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-emendi ta' Appendiċi I tal-Ftehim bejn il-kummerċ ta' spirti u xorb aromatizzat tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa, u r-Repubblika taċ-Ċile, min-naħa l-oħra

103

2004L 38524
 

32004R2256

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2256/2004 tal-14 ta' Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 747/2001 fir-rigward tal-kwoti tarrifarji Komunitarji għal ċerti prodotti li joriġinaw fl-Eġittu, f'Malta u f'Ċipru u fir-rigward tal-kwantitajiet ta' referenza għal ċerti prodotti li joriġinaw f'Malta u f'Ċipru

111

2004L 39638
 

32004R2279

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2279/2004 tal-30 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 747/2001 rigward il-kwoti tat-tariffi u l-kwantitajiet ta' referenza tal-Komunità għal ċerti prodotti agrikoli li joriġinaw fix-Xatt tal-Punent u fil-Medda ta' Gaża

117

2005L 01530
 

2005/28/KE:

32005D0028

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Jannar 2005 li temenda d-Deċiżjoni 93/52/KEE fir-rigward tad-dikjarazzjoni li ċerti provinċji fl-Italja huma ħielsa mill-bruċellożi (B. melitensis) u d-Deċiżjoni 2003/467/KE fir-rigward tad-dikjarazzjoni li ċerti provinċji tal-Italja huma ħielsa mit-tuberkolożi tal-bovini, il-bruċellożi tal-bovini u l-lewkosi enzotika tal-bovini (notifikata fid-dokument numru C(2004) 5548) (1)

124

2005L 0253
 

32005R0123

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 123/2005 tas-26 ta' Jannar 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 466/2001 fir-rigward ta' ochratoxin A (1)

130

2005L 03166
 

32005D0094

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Frar 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2001/264/EC, ECSC, Euratom (2005/94/KE, EURATOM) (2005/94/KE, Euratom)

135

2005L 0411
 

32005R0211

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 211/2005 tal-4 ta' Frar 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward Standards Internazzjonali tar-Rappurtaġġ Finanzjarju (IFRS) 1 u 2 u l-Istandards tal-Kontabilità Internazzjonali (IASs) Nru 12, 16, 19, 32, 33, 38 u 39 (1)

141

2005L 05242
 

2005/160/KE:

32005D0160

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Ottubru 2004 li japprova l-iskambju ta' ittri bejn l-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti tal-Koordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji (UNOCHA) u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej dwar il-kooperazzjoni tagħhom fil-qafas tar-rispons għad-diżastri (fil-każ ta' interventi simultanji f'pajjiż milqut minn diżastru) (1)

179

2005L 05244
 

22005A0225(01)

 

*

L-iskambju ta' ittri bejn l-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Koordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji (UNOCHA) u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej dwar il-kooperazzjoni tagħhom fil-qafas tar-rispons għad-diżastri (fil-każ ta' interventi simultanji f'pajjiż milqut minn diżastru)

181

2005L 0613
 

32005R0381

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 381/2005 tas-7 ta' Marzu 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1702/2003 ta' l-24 ta' Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli ta' implimentazzjoni biex inġenji tal-ajru, prodotti, partijiet u tagħmir relatat jiġu ċertifikati bħala tajbin għall-ajru u li ma jagħmlux ħsara ambjentali, kif ukoll għaċ-ċertifikazzjoni ta' organizzazzjonijiet relatati mad-disinn u l-produzzjoni tagħhom (1)

189

2005L 06141
 

2005/180/KE:

32005D0180

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-4 ta' Marzu 2005 li tawtorizza lill-Istati Membri jaddottaw ċertu derogi skont id-Direttiva 96/49/KE fir-rigward tat-trasport ta' merkanzija perikoluża bil-ferrovija (notifkata bid under document number C(2005) 443) (1)

191

2005L 0915
 

32005R0546

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 546/2005 tat-8 ta' April 2005 li jadatta r-Regolament (KE) Nru 437/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-allokazzjoni tal-kodiċi tal-pajjiż li jirrapporta u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1358/2003 fir-rigward tal-aġġornament tal-lista tal-ajruporti tal-Komunità (1)

202

2005L 11036
 

32005L0031

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/31/KE tad-29 ta' April 2005 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 85/500/KEE dwar id-dikjarazzjoni ta' konformità u l-kriterju ta' rendiment tal-metodu analitiku għall-oġġetti taċ-ċeramika intenzjonati li jiġu f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel (1)

210

2005L 1465
 

32005R0874

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 874/2007 tad-9 ta' Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 872/2004 li jirrigwarda iktar miżuri restrittivi li għandhom x'jaqsmu mal-Liberja

217

2005L 1858
 

32005R1139

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1139/2005 tal-15 ta' Lulju 2005 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

220

2005L 1883
 

32005R1163

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1163/2005 tad-19 ta' Lulju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1622/2000 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid, u li jistabbilixxi kodiċi tal-Komunità ta' prattiki u proċessi enoloġiċi

223

2005L 19327
 

32005R1190

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1190/2008 ta' l-20 ta' Lulju 2005 li jemenda għad-99 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban

225

2005L 19716
 

32005R1207

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1207/2005 tas-27 ta' Lulju 2005 Li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu

228

2005L 20812
 

32005R1309

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1309/2005 ta' l-10 ta' Awwissu 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 3199/93 dwar l-għarfien reċiproku tal-proċeduri għall-iżnaturar sħiħ ta' l-alkoħol għall-iskopijiet ta'eżenzjoni mit-taxxa tas-sisa

232

2005L 24411
 

32005R1518

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1518/2005 tad-19 ta' Settembru 2005 li jemenda l-Annessi I u III tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi proċedura tal-Komunità għal iffissar ta' limiti massimi ta' residwi ta' prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti tal-ikel ta' oriġini mill-annimali, fir-rigward tal-acetylisovaleryltylosin u tal-fluazuron (1)

235

2005L 27148
 

2005/717/KE:

32005D0717

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Ottubru 2005 li temenda, għall-għanijiet tal-adattar għall-progress tekniku, l-Anness tad-Direttiva 2002/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi ta' riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku (notifikata bid-dokument numru C(2005) 3754 (1)

239

2005L 30710
 

32005R1916

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1916/2005 tal-24 ta' Novembru 2005 li jemenda l-Anness II tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 dwar il-produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għalihom fil-prodotti agrikoli u fl-oġġetti tal-ikel

243

2005L 33513
 

32005R2096

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2096/2005 tal-20 ta' Diċembru 2005 li jistabbilixxi rekwiżiti komuni għall-forniment ta' servizzi ta' navigazzjoni bl-ajru (1)

246

2005L 34020
 

32005R2119

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2119/2005 tat-22 ta' Diċembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 3175/94 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati tal-applikazzjoni għall-arranġamenti speċifiċi għall-provvista tal-prodotti taċ-ċereali u tal-għalf niexef lill-gżejjer iż-żgħar tal-Eġew u li jistabbilixxi bilanċ imbassar tal-provvista

272

2006L 0033
 

32006R0006

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 6/2006 tal-5 ta' Jannar 2006 li jemenda l-Annessi I u II tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistipola proċedura Komunitarja għall-istabbiliment tal-limiti massimi ta' residwu ta' prodotti mediċinali veterinarji fl-ikel li joriġina mill-annimali, fir-rigward tad-dihydrostreptomycin, tosylchloramide sodium u l-Piceae turiones recentes extractum (1)

275

2006L 0047
 

32006R0019

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 19/2006 tas-6 ta' Jannar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 747/2001 fir-rigward tal-kwoti tariffarji Komunitarji għal ċerti prodotti agrikoli li joriġinaw fil-Ġordan

278

2006L 00514
 

32006L0003

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/3/KE tad-9 ta' Jannar 2006 li temenda, għall-fini ta' l-addattament tagħhom għall-progress tekniku, l-Annessi I u II tad-Direttiva 96/74/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ismijiet tat-tessuti (1)

283

2006L 0114
 

32006R0065

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 65/2006 tat-13 ta' Jannar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 622/2003 li jistabbilixxi l-miżuri sabiex jiġu implimentati l-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà fl-avjazzjoni (1)

285

2006L 03815
 

32006R0216

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 216/2006 tat-8 ta' Frar 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2184/97 li jikkonċerna l-klassifika ta' ċertu oġġetti fin-nomenklatura magħquda

288

2006L 0393
 

32006R0227

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 227/2006 tad-9 ta' Frar 2006 dwar il-klasisfikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

291

2006L 0407
 

32006R0242

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 242/2006 tal-10 ta' Frar 2006 li jikkonċerna l-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

297

2006L 0553
 

32006R0338

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 338/2006 tal-24 ta' Frar 2006 rigward il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

300

2006L 05544
 

2006/146/KE:

32006D0146

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Frar 2006 dwar ċerti miżuri protettivi rigward ċerti friefet-il-lejl tal-frott, klieb u qtates ġejjin mill-Malażja (Peniżola) u l-Awstralja (notifikata taħt dokument numru C(2006) 417) (1)

303

2006L 0996
 

32006R0566

 

*

Regolament TAL-KUMMISJONI (KE) Nru 566/2006 tas-6 ta' April 2006 li jemenda u jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 2014/2005 dwar il-liċenzji taħt l-arranġamenti għall-importazzjoni tal-banana lejn il-Komunità f'dak li jirrigwarda l-banana li tkun tqiegħdet fiċ-ċirkulazzjoni ħielsa bir-rata tad-dazju tat-tariffa doganali komuni u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 219/2006 dwar l-istabbiliment u l-amministrazzjoni tal-kwota tariffarja għall-importazzjoni tal-banana tal-kodiċi NM 0803 00 19 li toriġina mill-pajjiżi AKP għall-perjodu mill-1 ta' Marzu sal-31 ta' Diċembru 2006

309

2006L 1063
 

32006R0599

  

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 599/2006 tat-18 ta' April 2006 li jiftaħ sejħa għall-offerti għall-allokazzjoni tal-liċenzji għall-esportazzjoni A3 tal-frott u tal-ħaxix (tadam, larinġ, lumi u tuffieħ)

319

2006L 10614
 

2006/288/KE:

32006D0288

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Marzu 2006 li tistabbilixxi Grupp ta' Esperti dwar is-Swieq tat-Titoli Ewropej biex jipprovdi konsulenza legali u ekonomika dwar l-applikazzjoni tad-Direttivi dwar it-Titoli tal-UE

324

2006L 10738
 

32006D0291

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' April 2006 dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tal-Kummissjoni (2006/291/KE, Euratom)

330

2006L 1154
 

32006R0642

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 642/2006 tas-27 ta' April 2006 li jiffisa l-obbligi għall-konsenja għaz-zokkor tal-kannamieli li għandu jiġi importat taħt il-Protokoll ta' l-AKP u l-Ftehim ma' l-Indja għall-perjodu ta' konsenja 2007/2008

336

2006L 11614
 

32006R0658

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 658/2006 tas-27 ta' April 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 795/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta' ħlas waħdieni li hemm provvediment dwarha fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003

339

2006L 11620
 

32006R0659

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 659/2006 tas-27 ta' April 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 796/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' konformità, modulazzjoni u amministrazzjoni integrata u sistema ta' kontroll kif hemm provvediment dwarhom fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' sostenn dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' sostenn għall-bdiewa

350

2006L 12543
 

2006/340/KE:

32006D0340

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Mejju 2006 li temenda d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2001/171/KE bil-għan li ttawwal il-validità tal-kundizzjonijiet għal deroga għall-imballaġġ tal-ħġieġ fir-rigward tal-livelli ta' konċentrazzjoni ta' metall tqil stabbiliti fid-Direttiva 94/62/KE (innotifikata taħt id-dokument numru C(2006) 1823) (1)

362

2006L 13416
 

32006R0768

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 768/2006 tad-19 ta' Mejju 2006 li jimplimenta d-Direttiva 2004/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-ġbir u l-iskambju ta' informazzjoni dwar is-sikurezza ta' ajruplani li jużaw ajruporti tal-Komunità u dwar il-ġestjoni tas-sistema tal-informazzjoni (1)

364

2006L 14415
 

32006R0802

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 802/2006 tat-30 ta' Mejju 2006 li jiffissa l-fatturi ta' konverżjoni applikabbli għall-ħut tal-ispeċi ThunnusEuthynnus

369

2006L 1656
 

32006R0888

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 888/2006 tas-16 ta' Ġunju 2006 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

374

2006L 17312
 

32006R0945

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 945/2006 tas-26 ta' Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1342/2003 li jistabilixxi regoli speċjali u dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta' liċenzi tal-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' ċereali u ross

377

2006L 17644
 

32006R0969

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 969/2006 tad-29 ta' Ġunju 2006 li jistabbilixxi kwota tariffarja Komunitarja u mod għall-ġestjoni tagħha għall-importazzjoni tal-qamħirrum minn pajjiżi terzi

379

2006L 1873
 

32006R1039

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1039/2006 tas-7 ta' Lulju 2006 li jiftaħ sejħa permanenti għall-offerti għall-bejgħ mill-ġdid fis-suq Komunitarju ta' zokkor miżmum mill-aġenziji tal-intervent tal-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, Spanja, l-Irlanda, l-Italja, l-Ungerija, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja u l-Iżvezja

387

2006L 1885
 

32006R1049

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1049/2006 tal-10 ta' Lulju 2006 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

394

2006L 1926
 

32006R1056

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1056/2006 tat-12 ta' Lulju 2006 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

398

2006L 20515
 

32006R1138

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1138/2006 tas-26 ta' Lulju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 990/2006 dwar il-kwantitajiet koperti bl-istediniet permanenti għall-offerti tal-esportazzjoni taċ-ċerejali mill-aġenziji ta' intervent fl-Istati Membri

403

2006L 2153
 

32006R1191

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1191/2006 tal-4 ta' Awwissu 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1458/2003 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwota ta' tariffa fis-settur tal-laħam tal-majjal

409

2006L 2183
 

32006R1200

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1200/2006 tat-8 ta' Awwissu 2006 li jniedi sejħa permanenti għall-offerti għall-esportazzjoni tax-xgħir miżmum fil-Belġju mill-aġenzija Ċeka tal-intervent

417

2006L 22514
 

32006R1233

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1233/2006 tas-16 ta' Awwissu 2006 li jiftaħ u jamministra kwota tariffarja tal-importazzjoni għal-laħam tal-majjal allokata għall-Istati Uniti tal-Amerika

428

2006L 22723
 

32006R1250

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1250/2006 tat-18 ta' Awwissu 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1973/2004 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 fir-rigward ta' skemi ta' appoġġ stipulati fit-Titoli IV u IVa ta' dak ir-Regolament u l-użu ta' art mirfugħa għall-produzzjoni ta' materja prima

441

2006L 24126
 

32006L0073

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/73/KE tal-10 ta' Awwissu 2006 li timplimenta d-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżiti organizzattivi u l-kundizzjonijiet ta' ħidma tal-kumpaniji tal-investiment u t-termini definiti għall-għanjiet ta' dik id-Direttiva (1)

463

2006L 2746
 

32006R1468

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1468/2006 tal-4 ta' Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 595/2004 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1788/2003 li jistabbilixxi levy fil-qasam tal-ħalib u l-prodotti mill-ħalib

526

2006L 27658
 

32006R1483

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1483/2006 tas-6 ta' Ottubru 2006 li jistabbilixxi sejħiet permanenti għal offerti għall-bejgħ mill-ġdid fis-suq Komunitarju taċ-ċereali miżmuma mill-aġenziji ta' intervent tal-Istati Membri

531

2006L 2807
 

32006R1506

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1506/2006 tal-11 ta' Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 32/2000 biex jitqiesu l-emendi tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

539

2006L 2809
 

32006R1507

 

*

Regolament TAL-KUMMISJONI (KE) Nru 1507/2006 tal-11 ta' Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1622/2000, ir-Regolament (KE) Nru 884/2001 u r-Regolament (KE) Nru 753/2002, li jistabbilixxi ċerti regoli sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid, rigward ir-regoli tal-użu ta' biċċiet tal-injam tal-ballut fl-elaborazzjoni tal-inbejjed u tal-għażla u l-preżentazzjoni tal-inbejjed trattati b'dan il-mod

546

2006L 28314
 

32006R1539

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1539/2006 tat-13 ta' Ottubru 2006 li jadotta pjan għall-allokazzjoni ta' riżorsi lill-Istati Membri li għandhom jitħallsu mis-sena tal-baġit tal-2007 għall-provvista tal-ikel mill-ħażniet tal-intervent għall-benefiċċju ta' dawk l-iżjed fil-bżonn fil-Komunità

551

2006L 29029
 

32006R1572

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1572/2006 tat-18 ta' Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 824/2000 li jistabbilixxi l-proċeduri għall-pussess ta' ċereali mill-aġenziji tal-intervent u li jippreskrivi l-metodi tal-analiżi sabiex jistabbilixxu l-kwalità fiċ-ċereali

559

2006L 2913
 

32006R1578

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1578/2006 tad-19 ta' Ottubru 2006 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerta merkanzija fin-Nomenklatura Magħquda

568

2006L 2968
 

32006R1594

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1594/2006 tal-25 ta' Ottubru 2006 li jistabbilixxi l-koeffiċjent ta' allokazzjoni għall-applikazzjonijiet għal liċenzji ta' esportazzjoni tal-ġobon biex jiġi esportat lejn l-Istati Uniti tal-Amerika fl-2007 skont ċerti kwoti tal-GATT

571

2006L 31266
 

2006/771/EC

32006D0771(01)

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Novembru 2006 dwar l-armonizzazzjoni tal-ispettru tar-radju għal użu ma' tagħmir għal meded qosra

574

2006L 3143
 

32006R1677

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1677/2006 tal-14 ta' Novembru 2006 li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 2172/2005, fir-rigward tad-dati tal-applikazzjoni tad-drittijiet tal-importazzjoni għall-kwota tarriffarja tul il-perjodu mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Diċembru 2007

584

2006L 31416
 

32006R1682

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1692/2006 tal-14 ta' Novembru 2006 li jistabbilixxi l-koeffiċjenti applikabbli għaċ-ċereali esportati fil-forma ta' Scotch whisky għall-perjodu 2006/2007

586

2006L 31418
 

32006R1683

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1683/2006 tal-14 ta' Novembru 2006 dwar miżuri tranżizzjonali li għandhom jiġu adottati fir-rigward tal-kummerċ ta' prodotti agrikoli minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija

589

2006L 3215
 

32006R1711

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1711/2006 tal-20 ta' Novembru 2006 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nri 462/2003 u 1556/2006 f'dak li jirrigwarda l-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni fis-settur tal-laħam tal-majjal għall-ewwel tliet xhur tal-2007

597

2006L 3217
 

32006R1712

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1712/2006 tal-20 ta' Novembru 2006 li jemenda ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 747/2001 fir-rigward ta' kwoti tariffarji Komunitarji għal ċerti prodotti agrikoli li joriġinaw mit-Turkija

600

2006L 32117
 

32006R1714

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1714/2006 tal-20 ta' Novembru 2006 li jqassam, għas-sena tas-suq 2006/2007, 5000 tunnellata ta' fibra qasira tal-kittien u fibra tal-qanneb bħala kwantitajiet nazzjonali garantiti bejn id-Danimarka, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja u l-Lussemburgu

605

2006L 3223
 

32006R1722

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1722/2006 tal-21 ta' Novembru 2006 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1431/94, (KE) Nru 2497/96, (KE) Nru 1396/98, (KE) Nru 701/2003 u (KE) Nru 593/2004, u f'dak li jirrigwarda d-depożiti tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji fis-settur tal-laħam tat-tjur u tal-bajd għall-ewwel tliet xhur tal-2007.

607

2006L 3256
 

32006R1729

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1729/2006 tat-23 ta' Novembru 2006 li jemenda l-Annessi I u III tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi proċedura tal-Komunità għall-iffissar ta' limiti massimi ta' residwi ta' prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti tal-ikel ta' oriġini mill-annimali, fir-rigward tal-firocoxib u triclabendazole (1)

611

2006L 32512
 

32006R1731

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1731/2006 tat-23 ta' Novembru 2006 dwar regoli speċjali għall-applikazzjoni tar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni ta' ċerti prodotti ppriservati tal-laħam taċ-ċanga u tal-vitella

614

2006L 32964
 

2006/804/KE:

32006D0804

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Novembru 2006 dwar l-armonizzazzjoni tal-ispettru tal-frekwenzi tar-radju għal apparat għall-identifikazzjoni li jaħdem permezz ta' frekwenzi tar-radju (RFID) li jopera fil-medda ta' frekwenza ultra għolja (UHF) (notifikata taħt id-dokument numru C(2006) 5599)

619

2006L 3341
 

32006R1737

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1737/2006 tas-7 ta' Novembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2152/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ tal-foresti u l-interazzjonijiet ambjentali fil-Komunità

624

2006L 33916
 

32006L0125

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE tal-5 ta' Diċembru 2006 dwar ikel ipproċessat ibbażat fuq iċ-ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u għat-tfal żgħar (1) (Verżjoni kkodifikata)

766

2006L 34366
 

32006R1805

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1805/2006 tas-7 ta' Diċembru 2006 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi proċedura tal-Komunità għal iffissar ta' limiti massimi ta' residwi ta' prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti tal-ikel ta' oriġini mill-annimali, fir-rigward tat-thiamphenicol, tal-fenvalerate u tal-meloxicam (1)

795

2006L 34371
 

32006R1807

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1807/2006 tas-7 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1614/2000 li jidderoga mir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti li joriġinaw użat għall-iskopijiet tal-iskema ta' preferenzi ġeneralizzati sabiex jieħdu in konsiderazzjoni l-qagħda speċjali tal-Kambodja fir-rigward ta' xi prodotti magħmula mit-tessuti esportati lill-Komunità

799

2006L 34373
 

32006R1808

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1808/2006 tas-7 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1615/2000 li jidderoga mir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 fir-rigward tad-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti oriġinarji [li joriġinaw] użati għall-iskopijiet tal-iskema ta' preferenzi ġeneralizzati sabiex jieħdu inkonsiderazzjoni l-qagħda speċjali fin-Nepal fir-rigward ta' ċerti oġġetti tat-tessuti esportati lejn il-Komunità

802

2006L 36297
 

32006L0083

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/83/KE tat-23 ta' Ottubru 2006 li tadatta d-Direttiva 2002/4/KE dwar ir-reġistrazzjoni tan-negozji stabbiliti tat-trobbija tat-tiġieġ li jbidu, koperti mid-Direttiva tal-Kunsill 1999/74/KE, minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija

805

2006L 36299
 

32006L0084

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/84/KE tat-23 ta' Ottubru 2006 li tippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 76/308 KEE fuq l-assistenza reċiproka għall-irkupru ta' talbiet rigward ċerti imposti, dazji, taxxi u miżuri oħra minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija

809

2006L 36457
 

32006R1885

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1885/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li jniedi u jistipula l-ġestjoni ta' kwota ta' tarriffi Komunitarji għall-2007 fir-rigward tal-manjoka li toriġina mit-Tajlandja

813

2006L 36578
 

32006R1916

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1916/2006 tat-18 ta' Diċembru 2006 li jiftaħ u jipprovdi għall-maniġment tal-kwoti tariffarji Komunitarji għal ċertu ħut u ċerti prodotti tas-sajd li jorġinaw fl-Albanija

824

2006L 36582
 

32006R1917

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1917/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1342/2003 li jistabbilixxi regoli speċjali u dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta' liċenzji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' ċereali u ross

830

2006L 379105
 

32006R2008

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2008/2006 tat-22 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-applikazzjoni fl-2007 tal-kwoti tariffarji għall-prodotti tal-“baby beef” li joriġinaw fil-Kroazja, il-Bożnja u Ħerżegovina, l-ex-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u s-Serbja, il-Montenegro u l-Kosovo

834

2006L 407133
 

32006R1936

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1936/2006 tal-20 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 701/2003 li jippreskrivi regoli dettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2286/2002 rigward l-arranġamenti applikabbli għal importazzjonijiet ta' ċertu laħam tat-tjur u prodotti mill-bajd li joriġinaw mill-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (Stati AKP)

848

2006L 407139
 

32006R1937

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1937/2006 tal-20 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2497/96 li jistabbilixxi proċeduri għall-applikazzjoni fis-settur tal-laħam tat-tjur l-arranġamenti li hemm provvediment dwarhom fil-Ftehim tal-Assoċjazzjoni u fil-Ftehim Tranżitorju bejn il-Komunità Ewropea u l-Istat ta' Israel

854

2006L 407156
 

32006R1939

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1939/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 462/2003 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-arranġamenti applikabbli għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti mil-laħam tal-majjal li joriġinaw fl-Istati ACP

860

2006L 407163
 

32006R1940

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1940/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1556/2006 li jistabbilixxi regoli dettalljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 774/94 f'dak li jirrigwarda s-sistema tal-importazzjoni għal-laħam tal-majjal

867

2006L 4081
 

32006R1961

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1961/2006 tal-20 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1396/98 li jippreskrivi proċeduri sabiex jiġi applikat fis-settur tal-laħam tat-tjur ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 779/98 dwar l-importazzjoni fil-Komunità ta' prodotti agrikoli li joriġinaw fit-Turkija

874

2007L 02116
 

32007R0088

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 88/2007 tat-12 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati speċjali għall-applikazzjoni tas-sistema ta' rifużjonijiet tal-esportazzjoni fuq ċereali esportati fil-forma ta' prodotti tal-għaġin li jaqgħu taħt il-kodiċijiet tan-NM 19021100 u 190219 (Verżjoni kodifikata)

881

2007L 03288
 

2007/60/EC:

32007D0060

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Ottubru 2006 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva tan-Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) nru 58/2003

893

2007L 032183
 

2007/74/EC:

32007D0074

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-valuri armonizzati ta' referenza għall-effiċjenza għal produzzjoni separata ta' elettriċità u ta' sħana bl-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

898

2007L 032189
 

2007/75/EC:

32007D0075

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi grupp espert dwar it-trasferiment ta' prezzijiet

908

2007L 04930
 

2007/116/KE:

32007D0116

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Frar 2007 dwar l-irriservar tal-firxa nazzjonali ta' numri li jibdew b'“116” għal numri armonizzati ta' servizzi armonizzati ta' valur soċjali (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 249) (1)

913

2007L 0844
 

32007R0317

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 317/2007 tat-23 ta' Marzu 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 936/97 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwoti tat-tariffi għaċ-ċanga friska ta' kwalità għolja, imkessħa u ffriżata u għal-laħam tal-buflu ffriżat

918

2007L 09418
 

32007R0376

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 376/2007 tat-30 ta' Marzu 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2042/2003 dwar il-kapaċità kontinwa li jintużaw fl-ajru ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol (1)

923

2007L 1043
 

32007R0433

 

*

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 433/2007 tal-20 ta' April 2007 li jistabilixxi l-kondizzjonijiet għall-għoti ta' fondi speċjali ta' esportazzjoni għall-laħam taċ-ċanga u tal-vitella (Verżjoni kkodifikata)

926

2007L 10428
 

32007R0441

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 441/2008 ta' l-20 ta' April 2007 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 423/2007 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

932

2007L 10535
 

32007R0415

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 415/2007 tat-13 ta' Marzu 2007 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi applikabbli għas-sistemi ta' monitoraġġ u lokalizzazzjoni ta' bastimenti msemmija fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 2005/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Servizzi Armonizzati ta' Informazzjoni tax-Xmajjar (RIS) f'passaġġi fuq l-ilma interni fil-Komunità

940

2007L 10624
 

32007R0445

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 445/2007 tat-23 ta' April 2007 li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2991/94 li jistabbilixxi standards għal xaħmijiet li jistgħu jiddelku u tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1898/87 dwar il-protezzjoni ta' l-ismijiet użati fil-marketing tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib (Verżjoni kodifikata)

1020

 
 

(1)

Test b'rilevanza għaż-ŻEE

 MT* Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għandha n-Nru L 338 M.


Top