EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:338M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 338, 17 ta' Diċembru 2008


Display all documents published in this Official Journal

Il-Ġurnal Uffiċjali
ta’ l-Unjoni Ewropea

ISSN 1725-5104

Ħarġa Speċjali *
Volum 51
17 ta' Diċembru 2008Edizzjoni bil-Malti

 

Leġiżlazzjoni

  

Referenzi
SenaĠU NruPaġna
   

Werrej

 

 
2004L 1736
 

32004R0950

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 950/2004 tas-6 ta' Mejju 2004 li jemenda għat-33 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

1

2004L 1809
 

32004R0979

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 979/2004 tal-14 ta' Mejju 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1210/2003 dwar ċerti restrizzjonijiet speċifiċi fuq relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal-Iraq

4

2004L 18024
 

32004R0984

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 984/2004 tal-14 ta' Mejju 2004 li jemenda għall-34 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

29

2004L 20710
 

32004R1086

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1086/2004 tad-9 ta' Ġunju 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1210/2003 dwar ċerti ristrizzjonijiet speċifiċi fuq relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal -Iraq

32

2004L 22719
 

32004R1187

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1187/2004 tal-25 ta' Ġunju 2004 li jemenda għat-78 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-network ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

36

2004L 2555
 

32004R1388

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1388/2004 tat-30 ta' Lulju 2004 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1915/83 dwar ċerti regoli dettaljati ta' implimentazzjoni dwar iż-żamma ta' kontijiet biex ikun determinat id-dħul tal-azjendi agrikoli

39

2004L 2965
 

32004R1646

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1646/2004 tal-20 ta' Settembru 2004 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi kull proċedura tal-Komunità għal iffissar ta' limiti massimi ta' residwi ta' prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti tal-ikel ta' oriġini mill-annimali (1)

41

2004L 32510
 

32004R1861

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1861/2004 tat-28 ta' Ottubru 2004 li jistabilixxi l-istandards ta' tqegħid fis-suq applikabbli għall-ħawħ u ċ-ċiprisk

47

2004L 32523
 

32004R1863

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1863/2004 tas-26 ta' Ottubru 2004 li jistabilixxi l-istandards ta' tqegħid fis-suq applikabbli għall-faqqiegħ ikkultivat

56

2004L 36524
 

32004L0110

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2004/110/KE tad-9 ta' Diċembru 2004 li taddatta għas-sitt darba għall-progress tekniku d-Direttiva tal-Kunsill 96/49/KE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward it-trasport tal-merkanzija perikoluża bil-ferrovija (1)

66

2004L 36723
 

32004L0112

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2004/112/KE tat-13 ta' Diċembru 2004 li tadatta għall-progress tekniku lid-Direttiva tal-Kunsill 95/50/KE dwar proċeduri uniformi għal verifiki fuq it-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq

68

2004L 36926
 

32004R2139

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (KE) Nru 2139/2004 tat-8 ta' Diċembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 95/388/KE fir-rigward ta' l-aġġornament taċ-ċertfikati mudell tas-saħħa għall-kummerċ intra-Komunitarju fis-semen, l-ova u l-embrijuni ta' l-ispeċi ovina u kaprina (1)

76

2004L 37318
 

32004R2188

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2188/2004 tal- 20 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1615/2000 li jidderoga mir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 f'dak li jirrigwardja d-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti oriġinanti użata għall-iskopijiet tal-iskema ta' preferenzi ġeneralizzati biex jieħu inkonsiderazzjoni l-qagħda speċjali tan-Nepal rigward ċerti prodotti magħmula mit-tessuti esportati lejn il-Komunità

98

2004L 37344
 

2004/881/KE:

32004D0881

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Novembru 2004 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' iskambju ta' ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċile li għandha x'taqsam ma' emendi għall-Appendiċi I tal-Ftehim fuq il-kummerċ ta' spirti u xorb aromatizzat tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa, u r-Repubblika taċ-Ċile, min-naħa l-oħra, in vista tat-tkabbir

101

2004L 37345
 

22004A1221(01)

  

Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċile f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-emendi ta' Appendiċi I tal-Ftehim bejn il-kummerċ ta' spirti u xorb aromatizzat tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa, u r-Repubblika taċ-Ċile, min-naħa l-oħra

103

2004L 38524
 

32004R2256

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2256/2004 tal-14 ta' Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 747/2001 fir-rigward tal-kwoti tarrifarji Komunitarji għal ċerti prodotti li joriġinaw fl-Eġittu, f'Malta u f'Ċipru u fir-rigward tal-kwantitajiet ta' referenza għal ċerti prodotti li joriġinaw f'Malta u f'Ċipru

111

2004L 39638
 

32004R2279

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2279/2004 tal-30 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 747/2001 rigward il-kwoti tat-tariffi u l-kwantitajiet ta' referenza tal-Komunità għal ċerti prodotti agrikoli li joriġinaw fix-Xatt tal-Punent u fil-Medda ta' Gaża

117

2005L 01530
 

2005/28/KE:

32005D0028

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Jannar 2005 li temenda d-Deċiżjoni 93/52/KEE fir-rigward tad-dikjarazzjoni li ċerti provinċji fl-Italja huma ħielsa mill-bruċellożi (B. melitensis) u d-Deċiżjoni 2003/467/KE fir-rigward tad-dikjarazzjoni li ċerti provinċji tal-Italja huma ħielsa mit-tuberkolożi tal-bovini, il-bruċellożi tal-bovini u l-lewkosi enzotika tal-bovini (notifikata fid-dokument numru C(2004) 5548) (1)

124

2005L 0253
 

32005R0123

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 123/2005 tas-26 ta' Jannar 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 466/2001 fir-rigward ta' ochratoxin A (1)

130

2005L 03166
 

32005D0094

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Frar 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2001/264/EC, ECSC, Euratom (2005/94/KE, EURATOM) (2005/94/KE, Euratom)

135

2005L 0411
 

32005R0211

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 211/2005 tal-4 ta' Frar 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward Standards Internazzjonali tar-Rappurtaġġ Finanzjarju (IFRS) 1 u 2 u l-Istandards tal-Kontabilità Internazzjonali (IASs) Nru 12, 16, 19, 32, 33, 38 u 39 (1)

141

2005L 05242
 

2005/160/KE:

32005D0160

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Ottubru 2004 li japprova l-iskambju ta' ittri bejn l-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti tal-Koordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji (UNOCHA) u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej dwar il-kooperazzjoni tagħhom fil-qafas tar-rispons għad-diżastri (fil-każ ta' interventi simultanji f'pajjiż milqut minn diżastru) (1)

179

2005L 05244
 

22005A0225(01)

 

*

L-iskambju ta' ittri bejn l-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Koordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji (UNOCHA) u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej dwar il-kooperazzjoni tagħhom fil-qafas tar-rispons għad-diżastri (fil-każ ta' interventi simultanji f'pajjiż milqut minn diżastru)

181

2005L 0613
 

32005R0381

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 381/2005 tas-7 ta' Marzu 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1702/2003 ta' l-24 ta' Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli ta' implimentazzjoni biex inġenji tal-ajru, prodotti, partijiet u tagħmir relatat jiġu ċertifikati bħala tajbin għall-ajru u li ma jagħmlux ħsara ambjentali, kif ukoll għaċ-ċertifikazzjoni ta' organizzazzjonijiet relatati mad-disinn u l-produzzjoni tagħhom (1)

189

2005L 06141
 

2005/180/KE:

32005D0180

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-4 ta' Marzu 2005 li tawtorizza lill-Istati Membri jaddottaw ċertu derogi skont id-Direttiva 96/49/KE fir-rigward tat-trasport ta' merkanzija perikoluża bil-ferrovija (notifkata bid under document number C(2005) 443) (1)

191

2005L 0915
 

32005R0546

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 546/2005 tat-8 ta' April 2005 li jadatta r-Regolament (KE) Nru 437/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-allokazzjoni tal-kodiċi tal-pajjiż li jirrapporta u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1358/2003 fir-rigward tal-aġġornament tal-lista tal-ajruporti tal-Komunità (1)

202

2005L 11036
 

32005L0031

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/31/KE tad-29 ta' April 2005 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 85/500/KEE dwar id-dikjarazzjoni ta' konformità u l-kriterju ta' rendiment tal-metodu analitiku għall-oġġetti taċ-ċeramika intenzjonati li jiġu f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel (1)

210

2005L 1465
 

32005R0874

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 874/2007 tad-9 ta' Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 872/2004 li jirrigwarda iktar miżuri restrittivi li għandhom x'jaqsmu mal-Liberja

217

2005L 1858
 

32005R1139

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1139/2005 tal-15 ta' Lulju 2005 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

220

2005L 1883
 

32005R1163

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1163/2005 tad-19 ta' Lulju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1622/2000 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid, u li jistabbilixxi kodiċi tal-Komunità ta' prattiki u proċessi enoloġiċi

223

2005L 19327
 

32005R1190

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1190/2008 ta' l-20 ta' Lulju 2005 li jemenda għad-99 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban

225

2005L 19716
 

32005R1207

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1207/2005 tas-27 ta' Lulju 2005 Li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu

228

2005L 20812
 

32005R1309

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1309/2005 ta' l-10 ta' Awwissu 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 3199/93 dwar l-għarfien reċiproku tal-proċeduri għall-iżnaturar sħiħ ta' l-alkoħol għall-iskopijiet ta'eżenzjoni mit-taxxa tas-sisa

232

2005L 24411
 

32005R1518

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1518/2005 tad-19 ta' Settembru 2005 li jemenda l-Annessi I u III tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi proċedura tal-Komunità għal iffissar ta' limiti massimi ta' residwi ta' prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti tal-ikel ta' oriġini mill-annimali, fir-rigward tal-acetylisovaleryltylosin u tal-fluazuron (1)

235

2005L 27148
 

2005/717/KE:

32005D0717

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Ottubru 2005 li temenda, għall-għanijiet tal-adattar għall-progress tekniku, l-Anness tad-Direttiva 2002/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi ta' riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku (notifikata bid-dokument numru C(2005) 3754 (1)

239

2005L 30710
 

32005R1916

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1916/2005 tal-24 ta' Novembru 2005 li jemenda l-Anness II tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 dwar il-produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għalihom fil-prodotti agrikoli u fl-oġġetti tal-ikel

243

2005L 33513
 

32005R2096

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2096/2005 tal-20 ta' Diċembru 2005 li jistabbilixxi rekwiżiti komuni għall-forniment ta' servizzi ta' navigazzjoni bl-ajru (1)

246

2005L 34020
 

32005R2119

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2119/2005 tat-22 ta' Diċembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 3175/94 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati tal-applikazzjoni għall-arranġamenti speċifiċi għall-provvista tal-prodotti taċ-ċereali u tal-għalf niexef lill-gżejjer iż-żgħar tal-Eġew u li jistabbilixxi bilanċ imbassar tal-provvista

272

2006L 0033
 

32006R0006

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 6/2006 tal-5 ta' Jannar 2006 li jemenda l-Annessi I u II tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistipola proċedura Komunitarja għall-istabbiliment tal-limiti massimi ta' residwu ta' prodotti mediċinali veterinarji fl-ikel li joriġina mill-annimali, fir-rigward tad-dihydrostreptomycin, tosylchloramide sodium u l-Piceae turiones recentes extractum (1)

275

2006L 0047
 

32006R0019

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 19/2006 tas-6 ta' Jannar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 747/2001 fir-rigward tal-kwoti tariffarji Komunitarji għal ċerti prodotti agrikoli li joriġinaw fil-Ġordan

278

2006L 00514
 

32006L0003

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/3/KE tad-9 ta' Jannar 2006 li temenda, għall-fini ta' l-addattament tagħhom għall-progress tekniku, l-Annessi I u II tad-Direttiva 96/74/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ismijiet tat-tessuti (1)

283

2006L 0114
 

32006R0065

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 65/2006 tat-13 ta' Jannar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 622/2003 li jistabbilixxi l-miżuri sabiex jiġu implimentati l-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà fl-avjazzjoni (1)

285

2006L 03815
 

32006R0216

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 216/2006 tat-8 ta' Frar 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2184/97 li jikkonċerna l-klassifika ta' ċertu oġġetti fin-nomenklatura magħquda

288

2006L 0393
 

32006R0227

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 227/2006 tad-9 ta' Frar 2006 dwar il-klasisfikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

291

2006L 0407
 

32006R0242

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 242/2006 tal-10 ta' Frar 2006 li jikkonċerna l-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

297

2006L 0553
 

32006R0338

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 338/2006 tal-24 ta' Frar 2006 rigward il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

300

2006L 05544
 

2006/146/KE:

32006D0146

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Frar 2006 dwar ċerti miżuri protettivi rigward ċerti friefet-il-lejl tal-frott, klieb u qtates ġejjin mill-Malażja (Peniżola) u l-Awstralja (notifikata taħt dokument numru C(2006) 417) (1)

303

2006L 0996
 

32006R0566

 

*

Regolament TAL-KUMMISJONI (KE) Nru 566/2006 tas-6 ta' April 2006 li jemenda u jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 2014/2005 dwar il-liċenzji taħt l-arranġamenti għall-importazzjoni tal-banana lejn il-Komunità f'dak li jirrigwarda l-banana li tkun tqiegħdet fiċ-ċirkulazzjoni ħielsa bir-rata tad-dazju tat-tariffa doganali komuni u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 219/2006 dwar l-istabbiliment u l-amministrazzjoni tal-kwota tariffarja għall-importazzjoni tal-banana tal-kodiċi NM 0803 00 19 li toriġina mill-pajjiżi AKP għall-perjodu mill-1 ta' Marzu sal-31 ta' Diċembru 2006

309

2006L 1063
 

32006R0599

  

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 599/2006 tat-18 ta' April 2006 li jiftaħ sejħa għall-offerti għall-allokazzjoni tal-liċenzji għall-esportazzjoni A3 tal-frott u tal-ħaxix (tadam, larinġ, lumi u tuffieħ)

319

2006L 10614
 

2006/288/KE:

32006D0288

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Marzu 2006 li tistabbilixxi Grupp ta' Esperti dwar is-Swieq tat-Titoli Ewropej biex jipprovdi konsulenza legali u ekonomika dwar l-applikazzjoni tad-Direttivi dwar it-Titoli tal-UE

324

2006L 10738
 

32006D0291

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' April 2006 dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tal-Kummissjoni (2006/291/KE, Euratom)

330

2006L 1154
 

32006R0642

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 642/2006 tas-27 ta' April 2006 li jiffisa l-obbligi għall-konsenja għaz-zokkor tal-kannamieli li għandu jiġi importat taħt il-Protokoll ta' l-AKP u l-Ftehim ma' l-Indja għall-perjodu ta' konsenja 2007/2008

336

2006L 11614
 

32006R0658

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 658/2006 tas-27 ta' April 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 795/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta' ħlas waħdieni li hemm provvediment dwarha fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003

339

2006L 11620
 

32006R0659

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 659/2006 tas-27 ta' April 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 796/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' konformità, modulazzjoni u amministrazzjoni integrata u sistema ta' kontroll kif hemm provvediment dwarhom fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' sostenn dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' sostenn għall-bdiewa

350

2006L 12543
 

2006/340/KE:

32006D0340

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Mejju 2006 li temenda d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2001/171/KE bil-għan li ttawwal il-validità tal-kundizzjonijiet għal deroga għall-imballaġġ tal-ħġieġ fir-rigward tal-livelli ta' konċentrazzjoni ta' metall tqil stabbiliti fid-Direttiva 94/62/KE (innotifikata taħt id-dokument numru C(2006) 1823) (1)

362

2006L 13416
 

32006R0768

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 768/2006 tad-19 ta' Mejju 2006 li jimplimenta d-Direttiva 2004/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-ġbir u l-iskambju ta' informazzjoni dwar is-sikurezza ta' ajruplani li jużaw ajruporti tal-Komunità u dwar il-ġestjoni tas-sistema tal-informazzjoni (1)

364

2006L 14415
 

32006R0802

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 802/2006 tat-30 ta' Mejju 2006 li jiffissa l-fatturi ta' konverżjoni applikabbli għall-ħut tal-ispeċi ThunnusEuthynnus

369

2006L 1656
 

32006R0888

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 888/2006 tas-16 ta' Ġunju 2006 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

374

2006L 17312
 

32006R0945

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 945/2006 tas-26 ta' Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1342/2003 li jistabilixxi regoli speċjali u dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta' liċenzi tal-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' ċereali u ross

377

2006L 17644
 

32006R0969

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 969/2006 tad-29 ta' Ġunju 2006 li jistabbilixxi kwota tariffarja Komunitarja u mod għall-ġestjoni tagħha għall-importazzjoni tal-qamħirrum minn pajjiżi terzi

379

2006L 1873
 

32006R1039

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1039/2006 tas-7 ta' Lulju 2006 li jiftaħ sejħa permanenti għall-offerti għall-bejgħ mill-ġdid fis-suq Komunitarju ta' zokkor miżmum mill-aġenziji tal-intervent tal-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, Spanja, l-Irlanda, l-Italja, l-Ungerija, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja u l-Iżvezja

387

2006L 1885
 

32006R1049

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1049/2006 tal-10 ta' Lulju 2006 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

394

2006L 1926
 

32006R1056

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1056/2006 tat-12 ta' Lulju 2006 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

398

2006L 20515
 

32006R1138

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1138/2006 tas-26 ta' Lulju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 990/2006 dwar il-kwantitajiet koperti bl-istediniet permanenti għall-offerti tal-esportazzjoni taċ-ċerejali mill-aġenziji ta' intervent fl-Istati Membri

403

2006L 2153
 

32006R1191

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1191/2006 tal-4 ta' Awwissu 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1458/2003 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwota ta' tariffa fis-settur tal-laħam tal-majjal

409

2006L 2183
 

32006R1200

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1200/2006 tat-8 ta' Awwissu 2006 li jniedi sejħa permanenti għall-offerti għall-esportazzjoni tax-xgħir miżmum fil-Belġju mill-aġenzija Ċeka tal-intervent

417

2006L 22514
 

32006R1233

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1233/2006 tas-16 ta' Awwissu 2006 li jiftaħ u jamministra kwota tariffarja tal-importazzjoni għal-laħam tal-majjal allokata għall-Istati Uniti tal-Amerika

428

2006L 22723
 

32006R1250

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1250/2006 tat-18 ta' Awwissu 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1973/2004 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 fir-rigward ta' skemi ta' appoġġ stipulati fit-Titoli IV u IVa ta' dak ir-Regolament u l-użu ta' art mirfugħa għall-produzzjoni ta' materja prima

441

2006L 24126
 

32006L0073

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/73/KE tal-10 ta' Awwissu 2006 li timplimenta d-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżiti organizzattivi u l-kundizzjonijiet ta' ħidma tal-kumpaniji tal-investiment u t-termini definiti għall-għanjiet ta' dik id-Direttiva (1)

463

2006L 2746
 

32006R1468

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1468/2006 tal-4 ta' Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 595/2004 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1788/2003 li jistabbilixxi levy fil-qasam tal-ħalib u l-prodotti mill-ħalib

526

2006L 27658
 

32006R1483

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1483/2006 tas-6 ta' Ottubru 2006 li jistabbilixxi sejħiet permanenti għal offerti għall-bejgħ mill-ġdid fis-suq Komunitarju taċ-ċereali miżmuma mill-aġenziji ta' intervent tal-Istati Membri

531

2006L 2807
 

32006R1506

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1506/2006 tal-11 ta' Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 32/2000 biex jitqiesu l-emendi tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

539

2006L 2809
 

32006R1507

 

*

Regolament TAL-KUMMISJONI (KE) Nru 1507/2006 tal-11 ta' Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1622/2000, ir-Regolament (KE) Nru 884/2001 u r-Regolament (KE) Nru 753/2002, li jistabbilixxi ċerti regoli sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid, rigward ir-regoli tal-użu ta' biċċiet tal-injam tal-ballut fl-elaborazzjoni tal-inbejjed u tal-għażla u l-preżentazzjoni tal-inbejjed trattati b'dan il-mod

546

2006L 28314
 

32006R1539

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1539/2006 tat-13 ta' Ottubru 2006 li jadotta pjan għall-allokazzjoni ta' riżorsi lill-Istati Membri li għandhom jitħallsu mis-sena tal-baġit tal-2007 għall-provvista tal-ikel mill-ħażniet tal-intervent għall-benefiċċju ta' dawk l-iżjed fil-bżonn fil-Komunità

551

2006L 29029
 

32006R1572

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1572/2006 tat-18 ta' Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 824/2000 li jistabbilixxi l-proċeduri għall-pussess ta' ċereali mill-aġenziji tal-intervent u li jippreskrivi l-metodi tal-analiżi sabiex jistabbilixxu l-kwalità fiċ-ċereali

559

2006L 2913
 

32006R1578

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1578/2006 tad-19 ta' Ottubru 2006 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerta merkanzija fin-Nomenklatura Magħquda

568

2006L 2968
 

32006R1594

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1594/2006 tal-25 ta' Ottubru 2006 li jistabbilixxi l-koeffiċjent ta' allokazzjoni għall-applikazzjonijiet għal liċenzji ta' esportazzjoni tal-ġobon biex jiġi esportat lejn l-Istati Uniti tal-Amerika fl-2007 skont ċerti kwoti tal-GATT

571

2006L 31266
 

2006/771/EC

32006D0771(01)

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Novembru 2006 dwar l-armonizzazzjoni tal-ispettru tar-radju għal użu ma' tagħmir għal meded qosra

574

2006L 3143
 

32006R1677

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1677/2006 tal-14 ta' Novembru 2006 li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 2172/2005, fir-rigward tad-dati tal-applikazzjoni tad-drittijiet tal-importazzjoni għall-kwota tarriffarja tul il-perjodu mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Diċembru 2007

584

2006L 31416
 

32006R1682

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1692/2006 tal-14 ta' Novembru 2006 li jistabbilixxi l-koeffiċjenti applikabbli għaċ-ċereali esportati fil-forma ta' Scotch whisky għall-perjodu 2006/2007

586

2006L 31418
 

32006R1683

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1683/2006 tal-14 ta' Novembru 2006 dwar miżuri tranżizzjonali li għandhom jiġu adottati fir-rigward tal-kummerċ ta' prodotti agrikoli minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija

589

2006L 3215
 

32006R1711

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1711/2006 tal-20 ta' Novembru 2006 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nri 462/2003 u 1556/2006 f'dak li jirrigwarda l-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni fis-settur tal-laħam tal-majjal għall-ewwel tliet xhur tal-2007

597

2006L 3217
 

32006R1712

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1712/2006 tal-20 ta' Novembru 2006 li jemenda ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 747/2001 fir-rigward ta' kwoti tariffarji Komunitarji għal ċerti prodotti agrikoli li joriġinaw mit-Turkija

600

2006L 32117
 

32006R1714

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1714/2006 tal-20 ta' Novembru 2006 li jqassam, għas-sena tas-suq 2006/2007, 5000 tunnellata ta' fibra qasira tal-kittien u fibra tal-qanneb bħala kwantitajiet nazzjonali garantiti bejn id-Danimarka, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja u l-Lussemburgu

605

2006L 3223
 

32006R1722

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1722/2006 tal-21 ta' Novembru 2006 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1431/94, (KE) Nru 2497/96, (KE) Nru 1396/98, (KE) Nru 701/2003 u (KE) Nru 593/2004, u f'dak li jirrigwarda d-depożiti tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji fis-settur tal-laħam tat-tjur u tal-bajd għall-ewwel tliet xhur tal-2007.

607

2006L 3256
 

32006R1729

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1729/2006 tat-23 ta' Novembru 2006 li jemenda l-Annessi I u III tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi proċedura tal-Komunità għall-iffissar ta' limiti massimi ta' residwi ta' prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti tal-ikel ta' oriġini mill-annimali, fir-rigward tal-firocoxib u triclabendazole (1)

611

2006L 32512
 

32006R1731

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1731/2006 tat-23 ta' Novembru 2006 dwar regoli speċjali għall-applikazzjoni tar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni ta' ċerti prodotti ppriservati tal-laħam taċ-ċanga u tal-vitella

614

2006L 32964
 

2006/804/KE:

32006D0804

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Novembru 2006 dwar l-armonizzazzjoni tal-ispettru tal-frekwenzi tar-radju għal apparat għall-identifikazzjoni li jaħdem permezz ta' frekwenzi tar-radju (RFID) li jopera fil-medda ta' frekwenza ultra għolja (UHF) (notifikata taħt id-dokument numru C(2006) 5599)

619

2006L 3341
 

32006R1737

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1737/2006 tas-7 ta' Novembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2152/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ tal-foresti u l-interazzjonijiet ambjentali fil-Komunità

624

2006L 33916
 

32006L0125

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE tal-5 ta' Diċembru 2006 dwar ikel ipproċessat ibbażat fuq iċ-ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u għat-tfal żgħar (1) (Verżjoni kkodifikata)

766

2006L 34366
 

32006R1805

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1805/2006 tas-7 ta' Diċembru 2006 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi proċedura tal-Komunità għal iffissar ta' limiti massimi ta' residwi ta' prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti tal-ikel ta' oriġini mill-annimali, fir-rigward tat-thiamphenicol, tal-fenvalerate u tal-meloxicam (1)

795

2006L 34371
 

32006R1807

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1807/2006 tas-7 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1614/2000 li jidderoga mir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti li joriġinaw użat għall-iskopijiet tal-iskema ta' preferenzi ġeneralizzati sabiex jieħdu in konsiderazzjoni l-qagħda speċjali tal-Kambodja fir-rigward ta' xi prodotti magħmula mit-tessuti esportati lill-Komunità

799

2006L 34373
 

32006R1808

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1808/2006 tas-7 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1615/2000 li jidderoga mir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 fir-rigward tad-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti oriġinarji [li joriġinaw] użati għall-iskopijiet tal-iskema ta' preferenzi ġeneralizzati sabiex jieħdu inkonsiderazzjoni l-qagħda speċjali fin-Nepal fir-rigward ta' ċerti oġġetti tat-tessuti esportati lejn il-Komunità

802

2006L 36297
 

32006L0083

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/83/KE tat-23 ta' Ottubru 2006 li tadatta d-Direttiva 2002/4/KE dwar ir-reġistrazzjoni tan-negozji stabbiliti tat-trobbija tat-tiġieġ li jbidu, koperti mid-Direttiva tal-Kunsill 1999/74/KE, minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija

805

2006L 36299
 

32006L0084

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/84/KE tat-23 ta' Ottubru 2006 li tippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 76/308 KEE fuq l-assistenza reċiproka għall-irkupru ta' talbiet rigward ċerti imposti, dazji, taxxi u miżuri oħra minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija

809

2006L 36457
 

32006R1885

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1885/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li jniedi u jistipula l-ġestjoni ta' kwota ta' tarriffi Komunitarji għall-2007 fir-rigward tal-manjoka li toriġina mit-Tajlandja

813

2006L 36578
 

32006R1916

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1916/2006 tat-18 ta' Diċembru 2006 li jiftaħ u jipprovdi għall-maniġment tal-kwoti tariffarji Komunitarji għal ċertu ħut u ċerti prodotti tas-sajd li jorġinaw fl-Albanija

824

2006L 36582
 

32006R1917

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1917/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1342/2003 li jistabbilixxi regoli speċjali u dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta' liċenzji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' ċereali u ross

830

2006L 379105
 

32006R2008

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2008/2006 tat-22 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-applikazzjoni fl-2007 tal-kwoti tariffarji għall-prodotti tal-“baby beef” li joriġinaw fil-Kroazja, il-Bożnja u Ħerżegovina, l-ex-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u s-Serbja, il-Montenegro u l-Kosovo

834

2006L 407133
 

32006R1936

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1936/2006 tal-20 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 701/2003 li jippreskrivi regoli dettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2286/2002 rigward l-arranġamenti applikabbli għal importazzjonijiet ta' ċertu laħam tat-tjur u prodotti mill-bajd li joriġinaw mill-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (Stati AKP)

848

2006L 407139
 

32006R1937

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1937/2006 tal-20 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2497/96 li jistabbilixxi proċeduri għall-applikazzjoni fis-settur tal-laħam tat-tjur l-arranġamenti li hemm provvediment dwarhom fil-Ftehim tal-Assoċjazzjoni u fil-Ftehim Tranżitorju bejn il-Komunità Ewropea u l-Istat ta' Israel

854

2006L 407156
 

32006R1939

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1939/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 462/2003 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-arranġamenti applikabbli għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti mil-laħam tal-majjal li joriġinaw fl-Istati ACP

860

2006L 407163
 

32006R1940

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1940/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1556/2006 li jistabbilixxi regoli dettalljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 774/94 f'dak li jirrigwarda s-sistema tal-importazzjoni għal-laħam tal-majjal

867

2006L 4081
 

32006R1961

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1961/2006 tal-20 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1396/98 li jippreskrivi proċeduri sabiex jiġi applikat fis-settur tal-laħam tat-tjur ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 779/98 dwar l-importazzjoni fil-Komunità ta' prodotti agrikoli li joriġinaw fit-Turkija

874

2007L 02116
 

32007R0088

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 88/2007 tat-12 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati speċjali għall-applikazzjoni tas-sistema ta' rifużjonijiet tal-esportazzjoni fuq ċereali esportati fil-forma ta' prodotti tal-għaġin li jaqgħu taħt il-kodiċijiet tan-NM 19021100 u 190219 (Verżjoni kodifikata)

881

2007L 03288
 

2007/60/EC:

32007D0060

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Ottubru 2006 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva tan-Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) nru 58/2003

893

2007L 032183
 

2007/74/EC:

32007D0074

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-valuri armonizzati ta' referenza għall-effiċjenza għal produzzjoni separata ta' elettriċità u ta' sħana bl-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

898

2007L 032189
 

2007/75/EC:

32007D0075

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi grupp espert dwar it-trasferiment ta' prezzijiet

908

2007L 04930
 

2007/116/KE:

32007D0116

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Frar 2007 dwar l-irriservar tal-firxa nazzjonali ta' numri li jibdew b'“116” għal numri armonizzati ta' servizzi armonizzati ta' valur soċjali (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 249) (1)

913

2007L 0844
 

32007R0317

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 317/2007 tat-23 ta' Marzu 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 936/97 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwoti tat-tariffi għaċ-ċanga friska ta' kwalità għolja, imkessħa u ffriżata u għal-laħam tal-buflu ffriżat

918

2007L 09418
 

32007R0376

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 376/2007 tat-30 ta' Marzu 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2042/2003 dwar il-kapaċità kontinwa li jintużaw fl-ajru ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol (1)

923

2007L 1043
 

32007R0433

 

*

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 433/2007 tal-20 ta' April 2007 li jistabilixxi l-kondizzjonijiet għall-għoti ta' fondi speċjali ta' esportazzjoni għall-laħam taċ-ċanga u tal-vitella (Verżjoni kkodifikata)

926

2007L 10428
 

32007R0441

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 441/2008 ta' l-20 ta' April 2007 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 423/2007 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

932

2007L 10535
 

32007R0415

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 415/2007 tat-13 ta' Marzu 2007 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi applikabbli għas-sistemi ta' monitoraġġ u lokalizzazzjoni ta' bastimenti msemmija fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 2005/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Servizzi Armonizzati ta' Informazzjoni tax-Xmajjar (RIS) f'passaġġi fuq l-ilma interni fil-Komunità

940

2007L 10624
 

32007R0445

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 445/2007 tat-23 ta' April 2007 li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2991/94 li jistabbilixxi standards għal xaħmijiet li jistgħu jiddelku u tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1898/87 dwar il-protezzjoni ta' l-ismijiet użati fil-marketing tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib (Verżjoni kodifikata)

1020

 
 

(1)

Test b'rilevanza għaż-ŻEE

 MT* Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għandha n-Nru L 338 M.


Top