EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:335M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 335, 13 ta' Diċembru 2008


Display all documents published in this Official Journal
  The document is unavailable in your User interface language.

Il-Ġurnal Uffiċjali
ta’ l-Unjoni Ewropea

ISSN 1725-5104

Ħarġa Speċjali *
Volum 51
13 ta' Diċembru 2008Edizzjoni bil-Malti

 

Leġiżlazzjoni

  

Referenzi
SenaĠU NruPaġna
   

Werrej

 

 
2006L 05832
 

32006R0319

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 319/2006 ta' l-20 ta' Frar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta' appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa

1

2006L 05842
 

32006R0320

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 320/2006 ta' l-20 ta' Frar 2006 li jistabilixxi skema temporanja għar-ristrutturar ta' l-industrija taz-zokkor fil-Komunità u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1290/2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni

29

2006L 0591
 

32006R0351

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE, EURATOM) Nru 351/2006 tas-27 ta' Frar 2006 li jistabbilixxi koeffiċjenti korrettivi applikabbli mill-1 ta' Lulju 2005 għall-pagi ta' l-uffiċjali, aġenti temporanji u aġenti bil-kuntratt tal-Komunitajiet Ewropej li jaħdmu fil-pajjiżi terzi u ta' ċerti uffiċjali li baqgħu fil-kariga fl-għaxar Stati Membri l-ġodda għal perjodu massimu ta' ħmistax-il xahar wara l-adeżjoni

56

2006L 06226
 

2006/174/KE:

32006D0174

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta' Frar 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2000/24/KE sabiex tinkludi l-Maldive fil-lista tal-pajjiżi koperti, wara t-tsunami fl-Oċean Indjan ta' Diċembru 2004

64

2006L 06545
 

2006/181/KE:

32006D0181

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta' Frar 2006 li tawtorizza lir-Renju ta' l-Olanda japplika miżura ta' deroga mill-Artikolu 11 tas-Sitt Direttiva 77/388/KEE dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri relatati mat-taxxi fuq il-fatturat (Il-verżjoni bl-Olandiż biss hija awtentika)

67

2006L 06637
 

2006/188/KE:

32006D0188

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill XXX dwar l-iffirmar tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tad-Danimarka li jestendi għad-Danimarka d-dispożizzjonijiet tar- Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 343/2003 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-ażil iddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2725/2000 dwar l-istabbiliment ta' “Eurodac” għat-tqabbil tal-marki tas-swaba' għall- applikazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni ta' Dublin

72

2006L 06638
 

22006A0308(03)

  

Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tad-Danimarka dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-istat responsabbli għall-eżami ta' talba għall-ażil iddepożitata fid-Danimarka jew f'xi Stat Membru ieħor ta' l-Unjoni Ewropea u “eurodac” għat-tqabbil tal-marki tas-swaba' għall-applikazzjoni effettiva tal-konvenzjoni ta' Dublin

75

2006L 0821
 

32006R0456

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 456/2006 ta' l-20 ta' Marzu 2006 li jikkoreġi r-Regolament (KE) Nru 1786/2003 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fl-għalf niexef

94

2006L 0902
 

2006/233/KE:

22006A0328(02)

 

*

Ftehim bejn il-Komunità ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-Kooperazzjoni fil-qasam ta' l-istatistika

98

2006L 09023
 

2006/234/KE:

22006A0328(03)

 

*

Ftehim bejn il-Komunità ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera fil-qasam awdjoviżiv, li jistabbilixxi t-termini u l-kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera fil-programmi Komunitarji Media Plus u Media Training

150

2006L 09246
 

22006D0017

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat konġunt taż-ŻEE Nru 17/2006 tas-27 ta' Jannar 2006 li temenda l-Protokoll 31 tal-Ftehim taż-ŻEE, dwar il-kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi 'l barra mill-erba' libertajiet

178

2006L 0931
 

32006R0509

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2006 ta' l-20 ta' Marzu 2006 dwar prodotti agrikoli u oġġetti ta' l-ikel bħala speċjalitajiet tradizzjonali garantiti

181

2006L 09312
 

32006R0510

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 ta' l-20 ta' Marzu 2006 dwar il-protezzjoni ta' l-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet ta' l-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti ta' l-ikel

213

2006L 1191
 

32006R0679

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 679/2006 tal-25 ta' April 2006 li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2771/75 u (KEE) Nru 2777/75 , fir-rigward ta' l-applikazzjoni ta' miżuri eċċezzjonali ta' sostenn għas-suq

251

2006L 14749
 

22006D0032

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt ŻEE Nru 32/2006 ta' l-10 ta' Marzu 2006 li temenda l-Anness VI (Sigurtà Soċjali) għall-Ftehim ŻEE

256

2006L 14758
 

22006D0038

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 38/2006 ta' l-10 ta' Marzu 2006 li temenda l-Protokoll 31 tal-Ftehim taż-ŻEE, dwar il-kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi 'l barra mill-erba' libertajiet

259

2006L 14761
 

22006D0039

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 39/2006 ta' l-10 ta' Marzu 2006 li temenda l-Protokoll 31 għall-Ftehim taż-ŻEE dwar kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi 'l barra mill-erba' libertajiet

266

2006L 14763
 

22006D0040

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 40/2006 ta' l-10 ta' Marzu 2006 li temenda l-Protokoll 31 tal-Ftehim taż-ŻEE, dwar il-koperazzjoni f'oqsma speċifiċi 'l barra mill-erba' libertajiet (SMEs)

270

2006L 14764
 

22006D0041

 

*

Deċiżjoni tal-Kumıtat Konġunt taż-ŻEE Nru 41/2005 ta' l-10 ta' Marzu 2006 li temenda l-Protokoll 31 għall-Ftehim taż-ŻEE, dwar il-kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra l-erba' libertajiet

274

2006L 1481
 

32006R0817

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 817/2006 tad-29 ta' Mejju 2006 li jġedded il-miżuri restrittivi fir-rigward ta' Burma/il-Mjanmar u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 798/2004

279

2006L 18317
 

2006/462/KE:

22006D0462

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2006 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE – Ċilì6 ta' l-24 ta' April 2006 li tneħħi d-dazji doganali fuq l-inbid, xorb spirituż u xorb aromatizzat elenkati fl-Anness II għall-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì

365

2006L 19522
 

2006/493/KE:

32006D0493

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-ammont ta' appoġġ Komunitarju għall-iżvilupp rurali għall-perijodu mill-1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2013, it-tqassim annwali tiegħu u l-ammont minimu li għandu jiġi kkonċentrat f'reġjuni eliġibbli taħt l-Objettiv ta' Konverġenza

370

2006L 19815
 

2006/500/KE:

32006D0500

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-29 ta' Mejju 2006 dwar il-konklużjoni mill-Komunità Ewropea tat-Trattat dwar il-Komunità ta' l-Enerġija

374

2006L 21139
 

2006/530/KE:

32006D0530

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-9 ta' Ġunju 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru

383

2006L 2141
 

32006R1183

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1183/2006 tal-24 ta' Lulju 2006 dwar l-iskala Komunitarja għall-klassifika ta' karkassi ta' annimali bovini adulti (verżjoni kodifikata)

386

2006L 24522
 

22006D0068

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt ŻEE Nru 68/2006 tat-2 ta' Ġunju 2006 li temenda l-Anness XVI (Akkwisti Pubbliċi) tal-Ftehim ŻEE

398

2006L 24544
 

22006D0073

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 73/2007 tat-2 ta' Ġunju 2006 li temenda l-Protokoll 31 għall-Ftehim dwar iż-ŻEE, dwar il-koperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra l-erba' libertajiet

443

2006L 24545
 

22006D0074

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 74/2006 tat-2 ta' Ġunju 2006 li temenda l-Protokoll 31 tal-Ftehim taż-ŻEE, dwar il-kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi 'l barra mill-erba' libertajiet

446

2006L 24546
 

22006D0075

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 75/2006 tat-2 ta' Ġunju 2006 li temenda l-Protokoll 47 għall-Ftehim taż-ŻEE dwar l-abolizzjoni ta' ostakoli tekniċi għall-kummerċ ta' l-inbid

450

2006L 2531
 

32006R1368

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1368/2006 tas-27 ta' Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1035/2001 li jistabbilixxi skema ta' dokumentazzjoni ta' qbid ta' Dissostichus spp.

472

2006L 2651
 

32006R1405

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1405/2006 tat-18 ta' Settembru 2006 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri ta' l-Eġew u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003

485

2006L 2861
 

2006/730/KE:

32006R1544

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1544/2006 tal-5 ta' Ottubru 2006 li jistabbilixxi miżuri speċjali li jħeġġu t-trobbija tad-dud tal-ħarir (verżjoni kodifikata)

507

2006L 29923
 

2006/730/KE:

32006D0730

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta' Settembru 2006 dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni ta' Rotterdam dwar il-Proċedura għall-Kunsens Infurmat bil-Quddiem għal ċerti kimiċi u pestiċidi perikolużi fil-kummerċ internazzjonali

514

2006L 3121
 

32006R1667

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1667/2006 tas-7 ta' Novembru 2006 dwar il-glukosju u l-lattosju (verżjoni kodifikata)

520

2006L 33218
 

2006/856/KE:

32006R1756

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1756/2006 tat-28 ta' Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2667/2000 dwar l-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni

527

2006L 33221
 

2006/856/KE:

32006D0856

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2006 li tistabbilixxi Kumitat dwar l-istatistika monetarja, finanzjarja u tal-bilanċ tal-pagamenti (verżjoni kodifikata)

530

2006L 3353
 

2006/906/KE:

32006R1759

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1759/2006 tat-28 ta' Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 104/2000 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akwakultura

539

2006L 34626
 

2006/906/KE:

32006D0906

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2006 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem il-Komunità fil-Kumitat għall-Għajnuna Alimentari fir-rigward ta' l-estensjoni tal-Konvenzjoni għall-Għajnuna għall-Ikel 1999

543

2006L 34628
 

2006/908/KE, Euratom

32006D0908

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-4 ta' Diċembru 2006 dwar l-ewwel pagament tat-tielet kontribuzzjoni Komunitarja lill-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp għall-Fond ta' Kenn ta' Chernobyl

546

2006L 3511
 

32006R1819

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1819/2006 tal-11 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 234/2004 dwar ċerti miżuri restrittivi fir-rigward tal-Liberja

551

2006L 363141
 

32006L0100

 

*

Direttiva tal-Kunsill 2006/100/KE ta' l-20 ta' Novembru 2006 li tadatta ċerti Direttivi fil-qasam tal-libertà ta' moviment ta' persuni, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

555

2006L 363352
 

32006L0104

 

*

Direttiva tal-Kunsill 2006/104/KE ta' l-20 ta' Novembru 2006 li tadatta ċerti Direttivi fil-qasam ta' l-agrikoltura (leġislazzjoni veterinarja u fitosanitarja), minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

722

2006L 36723
 

32006R1944

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1944/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

769

2006L 38428
 

32006R2015

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2013/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 404/93, (KE) Nru 1782/2003 u (KE) Nru 247/2006 f'dak li jikkonċerna s-settur tal-banana

775

2006L 3951
 

32006R1897

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1897/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1255/96 li jissospendi b'mod temporanju d-dazji awtonomi tat-tariffi doganali komuni fuq ċerti prodotti industrijali, agrikoli u tas-sajd

795

2007L 0131
 

32007R0042

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 42/2007 tal-15 ta' Jannar 2007 li jestendi d-dazju anti-dumping definittiv impost bir-Regolament (KE) Nru 398/2004 fuq l-importazzjoni tas-silikon li joriġina mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina għal importazzjonijiet tas-silikon ikkonsenjati mir-Repubblika tal-Korea kemm jekk iddikjarat li joriġina mir-Repubblika tal-Korea jew le

957

2007L 1031
 

32007R0423

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 423/2007 tad-19 ta' April 2007 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

969
MT* Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għandha n-Nru L 335 M.


Top