Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:330M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 330, 09 ta' Diċembru 2008


Display all documents published in this Official Journal
  The HTML format is unavailable in your User interface language.
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
9 ta' Diċembru 2008


Werrej

 

Paġna

 

 

1250/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummisjoni (KE) Nru 1250/2004 tas-7 ta' Lulju 2004 li jemeda r-Regolament (KE) Nru 2808/98 f’dak li jirrigwarda l-primjum għall-prodotti tal-ħalib

1

 

 

1389/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1389/2004 tat-30 ta' Lulju 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1227/2000 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid fir-rigward tal-mekkaniżmi tas-suq

2

 

 

1427/2004/KE

 

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1427/2004 tad-9 ta' Awwissu 2004 jemenda r-Regolament (KE) Nru 1622/2000 li jistabbilixxi ċerti regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 fuq l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid u li jistabbilixxi kodiċi komunitarju fuq prattiċi u proċessi enoloġiċi

3

 

 

1429/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1429/2004 tad-9 ta’ Awwissu 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 753/2002 li jistabbilixxi ċerti regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 fir-rigward tad-deskrizzjoni, id-denominazzjoni tal-oriġini, il-preżentazzjoni u l-protezzjoni ta’ ċerti prodotti fis-settur tal-inbid

7

 

 

1449/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1449/2004 tat-13 ta' Awwissu 2004 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1609/88 tad-9 ta’ Ġunju 1988 li jesiġi l-aktar żmien tard tad-dħul fil-ħażna ta’ butir mibjugħ permezz tar-Regolamenti (KEE) Nru 3143/85 u (KE) Nru 2571/97

17

 

 

1481/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1481/2004 tad-19 ta' Awissu 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 dwar il-produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għalihom fil-prodotti agrikoli u fl-oġġetti tal-ikel

18

 

 

1484/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1484/2004 tal-20 ta’ Awwissu 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 917/2004 dwar ir-regoli dettaljati għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 797/2004 dwar miżuri li jtejbu l-kondizzjonijiet ġenerali għall-produzzjoni u t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti tal-apikultura

19

 

 

1653/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità

21

 

 

1655/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1655/2004 tat-22 ta' Settembru 2004 li jistabbilixxi r-regoli applikabbli għat-tranżizzjoni bejn is-sistema ta' modulazzjoni fakultattiva stabbilita mill-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1259/1999 tal-Kunsill u s-sistema ta' modulazzjoni obbligatorja stabbilita mir-Regolament tal-Kunsill Nru (KE) 1782/2003

32

 

 

1808/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1808/2004 tat-18 ta' Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2138/97 li jiddelimita ż-żoni omoġenji tal-produzzjoni taż-żejt taż-żebbuġa

35

 

 

1813/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1813/2004 tad-19 ta' Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1433/2003 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96 dwar il-fondi operattivi, programmi operazzjonali u għajnuna finanzjarja

38

 

 

1820/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1820/2004 ta’ l-20 ta' Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2208/2002 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 814/2000 dwar miżuri ta’ informazzjoni inkonnessjoni mal-politika agrikola komuni

40

 

 

1856/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1856/2004 tas-26 ta' Ottubru 2004 li jissupplimenta l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2400/96 dwar l-iskrizzjoni ta' isem fir-“Reġistru ta’ deskrizzjoni ta’ oriġini protetti u indikazzjonijiet ġeografiċi protetti” (Lardo di Colonnata)

41

 

 

1862/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1862/2004 tas-26 ta' Ottubru 2004 li jistabbilixxi n-normi ta’ tqegħid fis-suq li japplikaw għad-dulliegħ

48

 

 

1979/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1979/2004 tas-17 ta’ Novembru 2004 li jadatta r-Regolament (KE) Nru 639/2003 li jippreskrivi regoli dettaljati skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 fir-rigward ta’ rekwiżiti għall-għoti ta’ rifużjonijiet konnessi mal-welfare tal-annimali tal-ifrat ħajjin matul it-trasport minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja is-Slovenja u s-Slovakkja fl-Unjoni Ewropea

54

 

 

1991/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1991/2004 tad-19 ta' Novembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 753/2002 li jistabbilixxi ċerti regoli sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 rigward id-deskrizzjoni, id-denominazzjoni tal-origini, il-preżentazzjoni u l-protezzjoni ta' ċerti prodotti fis-settur tal-inbid

56

 

 

1973/2004/KE

 

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1973/2004 tad-29 ta' Ottubru 2004 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 għal dak li għandu x’jaqsam ma’ l-iskemi ta’ appoġġ li hemm provvediment għalihom fit-Titoli IV u IVa ta’ dak ir-Regolament u l-użu ta’ art imwarrba [art imserrħa] għall-produzzjoni ta’ materja prima

58

 

 

2080/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2080/2004 tas-6 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2298/2001, li jipprovdi r-regoli dettaljati għall-esportazzjoni tal-prodotti provduti bħala għajnuna tal-ikel, minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tal-Estonja, ta’ Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, tal-Ungerija, ta’ Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja fl-Unjoni Ewropea

142

 

 

2250/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2250/2004 tas-27 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 429/90, (KE) Nru 2571/97, (KE) Nru 174/1999, (KE) Nru 2771/1999, (KE) Nru 2799/1999, (KE) Nru 214/2001, (KE) Nru 580/2004, (KE) Nru 581/2004 u (KE) Nru 582/2004 rigward il-limiti taż-żmien għas-sottomissjoni tal-offerti u għall-komunikazzjoni lill-Kummissjoni

144

 

 

6/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 6/2005 ta' l-4 ta' Jannar 2005 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nri 46/2003 u 47/2003 b'rigward it-taħlitiet ta' tipi differenti ta' frott u ħaxix frisk fl-istess pakkett ta' bejgħ

148

 

 

118/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 118/2005 tas-26 ta' Jannar 2005 li jbiddel l-Anness VIII għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 u jistabbilixxi l-limiti massimi baġitarji għall-implimentazzjoni parzjali jew opzjonali tal-Iskema ta' Pagament Uniku u l-pakketti finanzjarji għall-Iskema ta' ħlas uniku għaż-żona stabilliti f'dak ir-Regolament

149

 

 

180/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 180/2005 tat-2 ta' Frar 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1535/2003 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/96 rigward l-iskema tal-għajnuna għall-prodotti pproċessati mill-frott u l-ħxejjex tal-ikel

156

 

 

205/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 205/2005 ta’ l-4 ta' Frar 2005 li jikkompleta l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2400/96 dwar ir-reġistrazzjoni ta' ċerti denominazzjonijiet fir-“Reġistru tal-ismijiet tal-oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti” (Valdemone — [AOP], Queso Ibores — [AOP], Pera de Jumilla — [AOP], Aceite de Terra Alta jew Oli de Terra Alta — [AOP], Sierra de Cádiz — [AOP], Requeijão Serra da Estrela — [AOP], Zafferano dell’Aquila — [AOP], Zafferano di San Gimignano — [AOP], Mantecadas de Astorga — [IGP] u Pan de Cea — [IGP])

157

 

 

681/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 681/2005 tad-29 ta' April 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1973/2004 rigward il-kundizzjonijiet biex wieħed jirċievi pagamenti tal-medda għall-kittien imkabbar għall-fibri

159

 

 

704/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 704/2005 ta' l-4 ta' Mejju 2005 emenda ta' xi elementi tal-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni ta' oriġini li tinsab fl-Anness għar-Regolament (KE) Nru 1107/96 (Mel de Barroso) [DOP]

160

 

 

708/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummisjoni (KE) Nru 708/2005 tal-10 ta' Mejju 2005 li jemenda l-ispeċifikazzjonijiet tad-denominazzjoni tal-oriġini stipulati fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) [DOP]

164

 

 

794/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 794/2005 tas-26 ta' Mejju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1973/2004 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 dwar l-iskemi ta’ appoġġ ipprovduti taħt it-Titoli IV u IVa ta’ dak ir-Regolament u l-użu ta’ art imserrħa mill-produzzjoni għall-ksib ta' materja prima

169

 

 

827/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 827/2005 tat-30 ta' Mejju 2005 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 dwar l-għotja ta’ għajnuna għall-ħażna privata ta’ ċerti ġobon fiż-żmien ta' ħażna 2005/2006

171

 

 

832/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 832/2005 tal-31 ta' Mejju 2005 dwar id-determinazzjoni tal-kwantitajiet żejda ta' zokkor, isoglukożju u fruttożju għar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja

176

 

 

873/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 873/2005 tad-9 ta' Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 245/2001 tal-5 ta' Frar 2001 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1673/2000 fuq l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-kittien u l-qanneb ikkoltivati għall-fibra

178

 

 

884/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 884/2005 tal-10 ta' Ġunju 2005 li jistabbilixxi l-proċeduri ta' kif ikunu kondotti l-ispezzjonijiet tal-Kummissjoni fil-qasam tas-sigurtà marittima ( 33 )

180

 

 

885/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 885/2005 ta’ l-10 ta' Ġunju 2005 li jikkompleta l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2400/96 dwar l-iskrizzjoni ta' ċerti ismijiet fir-“Reġistru ta’ denominazzjoni protetta ta’ l-oriġini u indikazzjonijiet geografiċi protetti” (Olive de Nice) [DPO]

185

 

 

886/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 886/2005 ta' l-10 ta' Ġunju 2005 li jissupplimenta l-Anness għar-Regolament (KE) Nru 2400/96 fir-rigward l-introduzzjoni ta' isem fir-Reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti — Miel de Granada (DPO)

187

 

 

936/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 936/2005 tal-20 ta' Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 14/2004, b'rigward il-bilanċ provviżorju ta' fornituri tad-dipartimenti Franċiżi lil hinn minn Franza għas-settur taċ-ċereali, taż-żejt veġetali u prodotti ta' frott u ħxejjex proċessati u l-fornitura ta' ċerti annimali ħajjin

189

 

 

944/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 944/2005 tal-21 ta' Ġunju 2005 li jisspospendi l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 331/2005

193

 

 

1008/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1008/2005 tat-30 ta' Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2771/1999 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999

194

 

 

1036/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1036/2005 ta' l-1 ta' Lulju 2005 li temenda r-Regolament (KE) Nru 2535/2001 li jistipula regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1255/1999 fir-rigward tal-arranġamenti għall-importazzjoni tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib u jiftaħ kwoti tariffarji

195

 

 

1044/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1044/2005 tal-4 ta’ Lulju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2808/98 f’dak li għandu x’jaqsam mal-iffissar tal-avveniment operattiv tar-rata tal-kambju għall-għajnuna finanzjarja skont ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1973/2004

200

 

 

1050/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1050/2005 tal-5 ta' Lulju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2377/1999 li jistabbilixxi l-istandards ta’ marketing tal-asparagu

202

 

 

1051/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1051/2005 tal-5 ta’ Lulju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1622/1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/96 rigward l-iskema għall-ħażna tal-għeneb imqadded mhux ipproċessat u t-tin imqadded mhux ipproċessat

204

 

 

1085/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1085/2005 tat-8 ta' Lulju 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 795/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta' ħlas waħdieni stipulat fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal sistemi ta' sostenn dirett fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' sostenn għall-bdiewa

206

 

 

1154/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummisjoni (KE) Nru 1154/2005 tat-18 ta' Lulju 2005 li jadattat l-kodiċjiet u d-deskrizzjoni ta’ ċerti prodotti li jidhru fl-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1784/2003 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fiċ-ċereali

210

 

 

1187/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1187/2005 tat-22 ta' Lulju 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1859/82 dwar l-għażla ta' azjendi tal-kontabilità biex jiġi determinat id-dħul tal-azjendi agrikoli

213

 

 

1216/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1216/2005 tat-28 ta' Lulju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1227/2000 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid, rigward il-potenzjal ta’ produzzjoni

217

 

 

1268/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1268/2005 ta' l-1 ta' Awwissu 2005 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2191/81 dwar l-għoti ta' għajnuna għax-xiri tal-butir minn istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet li mhumiex hemm għall-qliegħ

218

 

 

1293/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1293/2005 tal-5 ta' Awwissu 2005 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2676/90 li jistabbilixxi metodi Komunitarji għall-analiżi tal-inbid

219

 

 

1318/2005/KE

 

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1318/2005 tal-11 ta' Awwissu 2005 li jemenda l-Annexx II tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 dwar produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għalihom fil-prodotti agrikoli u fl-oġġetti tal-ikel

223

 

 

1336/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1336/2005 tat-12 ta' Awwissu 2005 li jemenda l-Anness III għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 dwar il-produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għalihom fil-prodotti agrikoli u fl-oġġetti tal-ikel ( 51 )

225

 

 

1357/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1357/2005 tat-18 ta' Awwissu 2005 li jikkompleta l-Anness għar-Regolament (KE) Nru 2400/96 f’dak li jirrigwarda r-reġistrazzjoni ta' denominazzjoni fir-“Reġistru tad-denominazzonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti” Chevrotin (DPO)

229

 

 

1558/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1558/2005 tat-23 ta' Settembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1839/95 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' kwoti ta' tariffi għall-importazzjoni ta' qammħirrum u sorgu fi Spanja u importazzjoni ta' qammħirrum fil-Portugall

232

 

 

1608/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1608/2005 tat-30 ta' Settembru 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3149/92 li jippreskrivi regoli dettaljati għar-riforniment ta’ ikel mill-ħażna ta’ intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-bżonn fil-Komunità

234

 

 

1624/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1624/2005 ta' l-4 ta' Ottubru 2005 li jidderoga mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 866/2004 dwar il-frott taċ-ċitru li jaqsam il-linja ta’ demarkazzjoni f'Ċipru

236

 

 

1663/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1663/2005 tal-11 ta' ottubru 2005 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/96 rigward l-iskema tal-għajnuna għall-prodotti pproċessati mill-frott u l-ħxejjex tal-ikel

238

 

 

1667/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1667/2005 tat-13 ta' Ottubru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 60/2004 li jistabbilixxi miżuri tranżitorji fis-settur taz-zokkor bħala riżultat tad-dħul tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja

240

 

 

1747/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1747/2005 ta' l-24 ta' Ottubru 2005 jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2001 li jippreskrivi regoli dettaljati biex ikun implimentat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 dwar il-kummerċ ma’ terzi pajjiżi ta’ prodotti fis-settur tal-inbid

241

 

 

1757/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1757/2005 tas-27 ta' Ottubru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 690/2001 dwar miżuri speċjali ta' sostenn tas-suq fis-settur tal-laħam taċ-ċanga

244

 

 

1820/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1820/2005 tat-8 ta' Novembru 2005 jemenda r-Regolament (KE) Nru 1623/2000 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implementazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 dwar l-organizazzjoni komuni tas-suq ta’ l-inbid fir-rigward tal-mekkaniżmi tas-suq

246

 

 

1854/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1854/2005 ta' l-14 ta' Novembru 2005 jissupplimenta l-Anness għar-Regolament (KE) Nru 2400/96 fir-rigward tad-dħul ta' isem fir-Reġistru tad-denominazzjonijiet protetti ta' oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċci protetti (Miel de Provence) [PGI]

248

 

 

1855/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1855/2005 ta' l-14 ta' Novembru 2005 jissupplimenta l-Anness mar-Regolament (KE) Nru 2400/96 fir-rigward tad-dħul ta' ċertu ismijiet fir-Reġistru ta' denominazzjoni protetta ta' oriġini u indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Mela Alto Adige or Südtiroler Apfel — [PGI], Asperge des Sables des Landes — [PGI], Pâtes d’Alsace — [PGI], Jamón de Trevélez — [PGI], Oliva Ascolana del Piceno — [PDO])

250

 

 

1856/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1856/2005 ta’ l-14 ta' Novembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1291/2000 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema tal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni u ta' ċertifikati ta' ffissar bil-quddiem għal prodotti agrikoli fir-rigward tal-prodotti li għalihom hija meħtieġa l-preżentazzjoni ta’ liċenzja jew ta' ċertifikat

252

 

 

1881/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2005 tas-17 ta' Novembru 2005 jemenda r-Regolament (KE) Nru 2182/2002 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2075/92 rigward il-Fond Komunitarju tat-Tabakk

254

 

 

89/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 89/2006 tad-19 ta' Jannar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2295/2003 fir-rigward tad-denominazzjonijiet li jistgħu jintużaw għat-tqegħid fis-suq tal-bajd f'każ ta' restrizzjonijiet ta' aċċess ħieles għal ħruġ fil-beraħ tat-tiġieġ

257

 

 

228/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 228/2006 tad-9 ta' Frar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2257/94 li jistabbilixxi l-istandards tal-kwalità għall-banana

259

 

 

261/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 261/2006 tal-15 ta' Frar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 753/2002 li jistabbilixxi ċerti regoli sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 rigward id-deskrizzjoni, id-denominazzjoni, il-preżentazzjoni u l-protezzjoni ta' ċerti prodotti fis-settur tal-inbid

261

 

 

262/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 262/2006 tal-15 ta' Frar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2729/2000 li jistabbixxi regoli dettaljati ta' implimentazzoni għall-kontrolli fis-settur tal-inbid

265

 

 

263/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 263/2006 tal-15 ta' Frar 2006 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 796/2004 u (KE) Nru 1973/2004, għal dak li għandu x'jaqsam mal-ġewż

267

 

 

316/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 316/2006 tat-22 ta' Frar 2006 jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2535/2001 li jipprovdi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1255/1999 rigward l-arranġamenti għall-importazzjoni tal-ħalib u prodotti tal-ħalib u l-ftuħ ta’ kwoti tat-tariffa

269

 

 

354/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 354/2006 tat-28 ta’ Frar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 639/2003 li jippreskrivi regoli dettaljati skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 fir-rigward ta’ rekwiżiti għall-għoti ta’ rifużjonijiet konnessi mal-welfare tal-annimali tal-ifrat ħajjin matul it-trasport

272

 

 

408/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 408/2006 tad-9 ta' Marzu 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 936/97 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwoti ta' tariffi għaċ-ċanga friska ta' kwalità għolja, imkessħa u ffriżata u għal-laħam tal-buflu ffriżat

274

 

 

410/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 410/2006 tad-9 ta' Marzu 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1291/2000 li jistabbilixxi regoli komuni ddetaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta' liċenzji ta' importazzjoni u esportazzjoni u ta' ċertifikati ta' arranġament minn qabel għall-prodotti agrikoli

276

 

 

417/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 417/2006 tal-10 ta' Marzu 2006 li jikkompleta l-anness tar-Regolament (KE) Nru 2400/96 rigward ir-reġistrazzjoni ta’ ċerti denominazzjonijiet fir-“Reġistru ta’ denominazzjonijiet tal-oriġini protetti u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti” (Pimiento Asado del Bierzo — [IGP], Fico bianco del Cilento — [AOP], Melannurca Campana — [IGP], Montes de Granada — [AOP], Huile d’olive de Nice — [AOP], Aceite de la Rioja — [AOP], Antequera — [AOP])

277

 

 

430/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissoni (KE) Nru 430/2006 tal-15 ta' Marzu 2006 li japprova l-operazzjonijiet ta’ kontroll tal-konformità mal-istandards tal-marketing applikabbli għall-frott u l-ħxejjex imwettqa fis-Senegal qabel l-importazzjoni fil-Komunità

279

 

 

474/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 474/2006 tat-22 ta' Marzu 2006 li jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta' kumpaniji tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fil-Komunità skont il-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 51 )

281

 

 

491/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 491/2006 tas-27 ta' Marzu 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2375/2002 li jiftah u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwoti tariffali (tariffarji) Komunitarji għal qamħ komuni ta' kwalità differenti minn dik superjuri oriġinanti minn pajjiżi terzi u li tidderoga mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1766/92

296

 

 

643/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 643/2006 tas-27 ta' April 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1622/2000 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid u li jistabbilixxi kodiċi tal-Komunità ta’ prattiċi u proċessi enoloġiċi, u r-Regolament (KE) Nru 884/2001 li jistabbilixxi regoli dettaljati tal-applikazzjoni li jikkonċerna d-dokumenti li jakkumpanjaw il-ġarr ta’ prodotti tal-inbid u r-rekords li għandhom ikunu miżmuma fis-settur tal-inbid

299

 

 

661/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 661/2006 tat-28 ta' April 2006 li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 312/2001 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-importazzjoni taż-żejt taż-żebbuġa li ġej mit-Tuneżija, f’dak li jirrigwarda l-limitazzjoni mensili għall-perjodu mill-1 ta’ Mejju 2006 sal-31 ta’ Ottubru 2006

303

 

 

699/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 699/2006 tal-5 ta' Mejju 2006 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 fir-rigward tal-kundizzjonijiet għal aċċess għat-tjur li jinżammu fi spazji fl-arja aperta

304

 

 

769/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 769/2006 tad-19 ta' Mejju 2006 li tissospendi l-possibbiltà li jitressqu applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-esportazzjoni għaz-zokkor C mit-23 ta’ Mejju 2006 u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 493/2006 f’dak li għandu x’jaqsam mal-miżuri tranżizzjonali applikabbli għaz-zokkor C

306

 

 

830/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 830/2006 tat-2 ta' Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1342/2003 fir-rigward tal-importazzjonijiet taċ-ċereali u r-ross

308

 

 

852/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 852/2006 tad-9 ta' Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 793/2006 li jistabilixxi ċerti regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 247/2006 tat-30 ta’ Jannar 2006 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar ‘il bogħod tal-Unjoni

309

 

 

926/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 926/2006 tat-22 ta' Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2535/2001 li jipprovdi regoli dettaljati biex ikun applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 rigward l-arranġamenti tal-importazzjoni tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib u biex jinfetħu kwoti tariffarji

311

 

 

956/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 956/2006 tat-28 ta' Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 94/92, f’dak li għandu x’jaqsam mal-lista ta’ pajjiżi terzi li minnhom ċerti prodotti agrikoli miksubin minn produzzjoni organika jeħtiġilhom joriġinaw biex ikunu kkummerċjalizzati fil-Komunità ( 51 )

315

 

 

970/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 970/2006 tad-29 ta' Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2305/2003 tad-29 ta’ Diċembru 2003 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarja għall-importazzjoni tax-xgħir minn pajjiżi terzi

319

 

 

971/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 971/2006 tad-29 ta' Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2375/2002 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji Komunitarji għal qamħ komuni ta' kwalità differenti minn dik superjuri oriġinanti minn pajjiżi terzi

321

 

 

973/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 973/2006 tad-29 ta' Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1831/96 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji tal-Komunità marbuta skont il-GATT għal ċertu frott u ħaxix u prodotti pproċessati tal-frott u l-ħaxix mill-1996

323

 

 

952/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 952/2006 tad-29 ta’ Ġunju 2006 li jipprovdi regoli dettaljati għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 dwar il-ġestjoni tas-suq intern taz-zokkor u l-iskema tal-kwoti

328

 

 

991/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 991/2006 tat-30 ta' Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1870/2005 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi u li jintroduċi sistema ta’ liċenzji għall-importazzjoni u ċertifikati ta’ oriġini għal tewm impurtat minn pajjiżi terzi

349

 

 

1017/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1017/2006 ta' l-4 ta' Lulju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1472/2003 li jagħti bidu u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota ta’ tariffa tal-Komunità għas-sugu tal-għeneb u għeneb magħsur b’effett mis-sena ta’ suq 2003/2004, safejn hija kkonċernata l-kwota tariffarja

352

 

 

1022/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1022/2006 tal-5 ta' Lulju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1071/2005 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2826/2000 dwar l-azzjonijiet ta' tagħrif u ta' promozzjoni għall-prodotti agrikoli fis-suq intern

353

 

 

1134/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1134/2006 tal-25 ta' Lulju 2006 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament (KE) Nru 795/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta' ħlas waħdieni stipulata fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003

355

 

 

1179/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1179/2006 ta’ l-1 ta'Awwissu 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1251/96 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji fis-settur tal-laħam tat-tjur

358

 

 

1187/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1187/2006 tat-3 ta' Awwissu 2006 li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 796/2004 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 21 tiegħu f’ċerti Stati Membri

363

 

 

1193/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1193/2006 ta' l-4 ta' Awwissu 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1990/2004 li jistabbilixxi miżuri tranżitorji fis-settur tal-inbid minħabba l-adeżjoni tal-Ungerija fl-Unjoni Ewropea

368

 

 

1197/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1197/2006 tas-7 ta' Awwissu 2006 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2967/85 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-iskala Komunitarja għall-gradazzjoni tal-karkassi tal-majjal

369

 

 

1221/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1221/2006 tal-11 ta' Awwissu 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1623/2000 tal-25 ta’ Lulju 2000 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implementazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 dwar l-organizazzjoni komuni tas-suq tal-inbid fir-rigward tal-mekkaniżmi tas-suq

371

 

 

1222/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1222/2006 tal-11 ta' Awwissu 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 944/2006 li jiftaħ id-distillazzjoni ta’ kriżi kif provdut fl-Artikolu 30 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 għal ċerti nbejjed fl-Italja

372

 

 

1226/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1226/2006 ta’ l-14 ta' Awwissu 2006 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2771/1999 u (KE) Nru 1898/2005 fir-rigward tad-dħul fil-ħażna tal-butir ta’ intervent li jitqiegħed għall-bejgħ

373

 

 

1255/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1255/2006 tal-21 ta' Awwissu 2006 li li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1431/94 li jistabbilixxi regoli ddettaljati sabiex jiġu applikati, fis-settur tal-laħam tat-tjur, l-arranġamenti tal-importazzjonijiet ipprovvduti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) No 774/94 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' ċerti kwoti tat-tariffa tal-Komunità għal-laħam tat-tjur u ċerti prodotti oħra agrikoli

374

 

 

1257/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1257/2006 tal-21 ta' Awwissu 2006 li japprova l-emenda tal-ispeċifikazzjonijiet ta' indikazzjoni ġeografika li tidher fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Nocciola di Giffoni) [IGP]

380

 

 

1263/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1263/2006 tat-23 ta' Awwissu 2006 li jidderoga mir-Regolamenti (KE) Nru 1464/95, (KE) Nru 174/1999, (KE) Nru 800/1999, u (KE) Nru 1291/2000, (KE) Nru 1342/2003, (KE) Nru 633/2004, (KE) Nru 1138/2005, (KE) Nru 951/2006 u (KE) Nru 958/2006 fir-rigward ta’ prodotti agrikoli esportati lejn il-Libanu

385

 

 

1301/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta' Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi fuq l-importazzjoni għal prodotti agrikoli ġestiti b’sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni

387

 

 

2006/588/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Awwissu 2006 li jistabbilixxi l-ammonti li għandhom jiġu allokati lill-Istati Membri skont il-modulazzjoni msemmija fl-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 għas-snin 2006-2012 (notifikata bid-dokument numru C(2006) 3839)

395

 

 

2006/636/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Settembru 2006 li tistabbilixxi l-analiżi annwali mill-Istati Membri tal-ammont għall-għajnuna Komunitarja għall-iżvilupp rurali għall-perjodu ta' bejn l-1 ta' Jannar 2007 u l-31 ta' Diċembru 2013 (notifikata nid-dokument numru C(2006) 4024)

398

 

 

1487/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1487/2006 tad-9 ta' Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2921/90 għal dak li għandu x’jaqsam mal-għajnuna għall-ħalib xkumat għall-produzzjoni tal-każeina u l-każeinati

401

 

 

1517/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1517/2006 tat-12 ta' Ottubru 2006 li jiftaħ id-distilazzjoni ta’ kriżi msemmija fl-Artikolu 30 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 għal ċerti nbejjed fi Spanja

402

 

 

1541/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1541/2006 tat-13 ta' Ottubru 2006 li jiffissa l-koeffiċjent sabiex ikun stabbilit il-limitu ta' rtirar imsemmi fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 493/2006

404

 

 

1542/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1542/2006 tat-13 ta' Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 493/2006 dwar il-miżuri tranżitorji fil-qafas tar-riforma tal-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor

406

 

 

1555/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1555/2006 tat-18 ta' Ottubru 2006 jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1039/2006 li jiftaħ sejħa permanenti għall-offerti għall-bejgħ mill-ġdid fis-suq Komunitarju ta’ zokkor miżmum mill-aġenziji tal-intervent tal-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, Spanja, l-Irlanda, l-Italja, l-Ungerija, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja u l-Iżvezja

409

 

 

1558/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1558/2006 tat-18 ta' Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2799/1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament (KE) Nru 1255/1999 rigward il-konċessjoni ta’ għajnuna għall-ħalib xkumat u t-trab tal-ħalib xkumat intiż għall-għalf tal-annimali u l-bejgħ ta’ dan it-trab tal-ħalib xkumat

413

 

 

1847/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1847/2006 tat-13 ta' Diċembru 2006 li jadatta ċerti Regolamenti orizzontali fil-politika agrikola komuni minħabba s-sħubija tal-Bulgarija u r-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

414

 

 

1851/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1851/2006 ta’ l-14 ta' Diċembru 2006 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 fir-rigward tal-konsum tal-għalf konvenzjonali matul il-perjodi ta’ transumanza

449

 

 

1918/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1918/2006 ta’ l-20 ta' Diċembru 2006 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarja għaż-żejt taż-żebbuġa li joriġina mit-Tuneżija

450

 

 

1951/2006/KE

 

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1951/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 753/2002 dwar ċerti modalitajiet ta’ applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid, f’dak li jikkonċerna l-preżentazzjoni tal-inbejjed ittrattati fil-kontenituri tal-injam

452

 

 

1975/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1975/2006 tas-7 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, dwar l-implimentazzjoni tal-proċeduri ta’ kontroll kif ukoll il-konformità reċiproka rigward il-miżuri ta’ sostenn għall-iżvilupp rurali

455

 

 

1977/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1977/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1201/2006 li jiffissa l-koeffiċjenti li għandhom jintużaw fil-kalkolu tal-prezz tas-suq tal-Komunità għall-karkassi tal-majjal għas-sena tas-suq 2006/2007, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija

466

 

 

2000/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2000/2006 tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1870/2005 minħabba fl-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

468

 

 

2002/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2002/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 795/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta' ħlas waħdieni li hemm provvediment dwaru fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal sistemi ta' sostenn dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' sostenn għall-bdiewa

470

 

 

2006/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2006/2006 tat-22 ta' Diċembru 2006 li jemenda ir-Regolament (KE) Nru 950/2006 sabiex jinkludu l-kwota tariffarja annwa għall-prodotti taz-zokkor li joriġinaw fil-Kroazja

472

 

 

2016/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2016/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li jadatta diversi regolamenti li jikkonċernaw is-suq taz-zokkor b’riżultat tal-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Unjoni Ewropea

475

 

 

2018/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2018/2006 ta' l-20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi miżuri tranżizzjonali dwar liċenzji għall-importazzjoni tal-ħalib u prodotti tal-ħalib skont ir-Regolament (KE) Nru 2535/2001, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

481

 

 

1994/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1994/2006 tas-27 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi kwoti tariffarji Komunitarji għas-sena 2007, għan-nagħaġ, għall-mogħoż, għal-laħam tan-nagħaġ u għal-laħam tal-mogħoż

483

 

 

2030/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2030/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1607/2000, (KE) Nru 1622/2000 u (KE) Nru 2729/2000 li jikkonċerna s-settur tal-inbid minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

487

 

 

92/2007/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 92/2007 tat-30 ta' Jannar 2007 li jiffissa kwantità komplementarja ta' zokkor tal-kannamieli mhux raffinat li joriġina fl-Istati tal-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku (AKP) u l-Indja għall-provvista lir-raffineriji għas-sena tas-suq 2006/2007

490

 

 

391/2007/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 391/2007 tal-11 ta' April 2007 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 rigward in-nefqa mġarrba mill-Istati Membri għall-implimentazzjoni ta' sistemi ta' monitoraġġ u kontroll applikabbli għall-Politika Komuni tas-Sajd

492

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali għandha n-Nru L 330 M.

 

(33)   Test b'Relevanza għaż-ŻEE

 

(51)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top