Help Print this page 

Document L:2008:322M:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 322, 02 ta' Diċembru 2008

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html MT
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
2 ta' Diċembru 2008


Werrej

 

Paġna

 

 

2004/96/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2004/96/KE tas-27 ta' Settemrbu 2004 temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KE fir-rigward ta' restrizzjonijiet fit-tqegħid fis-suq u fl-użu tan-nikil għall-muntaturi tat-titqib għall-fini tal-addattament tal-Anness I tiegħu mal-progress tekniku ( 3 )

1

 

 

1891/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1891/2004 tal-21 ta' Ottubru 2004 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1383/2003 li jikkonċerna azzjoni doganali kontra merkanzija[merkanziji] suspettati li jiksru ċerti drittijiet ta’ proprjetà intellettwali u l-miżuri li għandhom jittieħdu kontra merkanziji li jinsabu li jkunu kisru dawk id-drittijiet

3

 

 

1925/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) 1925/2004 tad-29 ta' Ottubru 2004 li jiffissa l-modalitajiet ta’ applikazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1798/2003 dwar il-koperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud

37

 

 

2004/807/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Novembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 97/252/KE fir-rigward tal-inklużjoni tal-istabbilimenti fir-Russja f’listi proviżorji ta’ stabbilimenti tal-pajjiżi terzi li minnhom l-Istati Membri huma awtorizzati jimportaw il-ħalib u prodotti b’bażi ta’ ħalib għall-konsum mill-bniedem (notifikata bid-dokument numru C(2004) 4445) ( 7 )

43

 

 

2088/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2088/2004 tas-7 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2497/2001 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2597/2001 dwar il-kwoti tat-tariffi għal ċertu ħut u prodotti tal-ħut li joriġinaw mir-Repubblika tal-Kroazja u għal ċerti nbejjed li joriġinaw fir-Repubblika tal-Kroazja, fl-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u fir-Repubblika tas-Slovenja

45

 

 

2205/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2205/2004 tal-21 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 3199/93 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' proċeduri għall-iżnaturar komplet tal-alkoħol għall-iskopijiet ta' eżenzjoni mit-taxxa tas-sisa

52

 

 

2005/9/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Diċembru 2004 dwar pożizzjoni komuni tal-Komunità fuq deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt tal-agrikoltura li temenda l-Anness 1, il-punt B9 tal-Anness 7 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kummerċ tal-prodotti tal-agrikoltura

54

 

 

2005/33/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-14 ta' Jannar 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2001/556/KE dwar l-inklużjoni ta’ stabbilimenti fl-Indja fil-listi proviżjorji ta’ stabbilimenti ta’ pajjiżi terzi li minnhom l-Istati Membri huma awtorizzati li jimportaw ġelatina maħsuba għall-konsum mill-bniedem (notifikata bid-dokument numru C(2004) 4543) ( 3 )

57

 

 

2005/34/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Jannar 2005 li tistabbilixxi standards armonizzati għall-ittestjar ta’ ċerti residwi fil-prodotti li joriġinaw mill-annimali importati minn pajjiżi terzi (notifikata bid-dokument numru C(2004) 4992) ( 7 )

59

 

 

2005/50/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Jannar 2005 dwar l-użu armonizzat tal-faxxa tal-ispettru tar-radju ta’ 24 GHz għall-użu limitat biż-żmien ta’ tagħmir bir-radar ta’ medda qasira għall-vetturi fil-Komunità (notifikata bid-dokument numru C(2005) 34) ( 3 )

62

 

 

222/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 222/2005 ta’ l-10 ta’ Frar 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1943/2003 f'dak li jirrigwarda r-rata ta’ kambju applikabbli għall-implimentazzjoni ta’ għajnuna lill-gruppi ta’ produtturi li ngħataw rikonoxximent preliminari fis-settur tal-frott u l-ħxejjex

68

 

 

523/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 523/2005 ta’ l-1 ta’ April 2005 li jniedi reviżjoni ta’ “esportatur ġdid” għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1467/2004 li jimponi dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tal-polyethylene terephthalate (PET)li joriġinaw, inter alia, mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, li jirrevoka d-dazju fir-rigward tal-importazzjonijiet minn esportatur wieħed f’dan il-pajjiż u li jagħmel dawn l-importazzjonijiet suġġetti għar-reġistrazzjoni

69

 

 

2005/513/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' lulju 2005 dwar l-użu armonizzat tal-ispettru tar-radju fil-faxxa tal-frekwenza ta’ 5 GHz għall-implimentazzjoni ta’ Sistemi ta’ Aċċess bla Wajers inklużi n-Netwerks tar-Radju għaż-Żona Lokali (WAS/RLANs) (notifikata bid-dokument numru C(2005) 2467) ( 3 )

72

 

 

1209/2005/KE

 

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1209/2005 tas-27 ta' Lulju 2005 Li jemenda r-Regoalment tal-Kunsill(KE) Nru 174/2005 li jimponi restrizzjonijiet fuq il-fornitura ta' assistenza relatata mal-attivtajiet militari fil-Côte d'Ivoire

75

 

 

1354/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1354/2005 tas-17 ta' Awissu 2005 temenda ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 131/2004 li tirrigwardja ċerti miżuri ristrettivi fil-konfront tas-Sudan

77

 

 

2005/622/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Awwissu 2005 li tilqa' impenji offruti b'konnessjoni mal-proċedura ta' anti-dumping rigward importazzjonijiet ta’ prodotti grain-oriented rrumblati ċatt ta’ azzar manjetiku tas-silikon li joriġinaw fl-Istati Uniti tal-Amerika u r-Russja

80

 

 

1445/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1445/2005 ta’ l-5 ta' Serttembru 2005 li jiddefinixxi l-kriterji xierqa għall-evalwazzjoni tal-kwalità u l-kontenut tar-rapporti tal-kwalità għall-istatistika tal-iskart għall-għanijiet tar-Regolament (KE) Nru 2150/2002 ( 3 )

82

 

 

1453/2005/KE

 

 

Regolament Kummissjoni (KE) Nru 1453/2005 tas-6 ta' Settembru 2005 jemenda Anness II ta' Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 872/2004 li jirrigwardja iktar miżuri ristrettivi fil-konfront tal-Liberja

89

 

 

1512/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1512/2005 tal-15 ta’ Settembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 753/2002 li jistabbilixxi ċerti regoli sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 rigward id-deskrizzjoni, id-denominazzjoni ta’ l-origini, il-preżentazzjoni u l-protezzjoni ta’ ċerti prodotti fis-settur ta' l-inbid

91

 

 

2005/697/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Settembru 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2000/745/KE li taċċetta impenji offruti f'rabta mal-proċedimenti ta' anti-dumping u anti-sussidju dwar importazzjonijiet ta' polyethylene terephthalate (PET) li joriġinaw, inter alia, fl-Indja.

121

 

 

2005/704/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Ottubru 2005 li taċċetta impenn offrut li għandu x'jaqsam mal-proċediment anti-dumping li jikkonċerna l-importazzjonijiet ta’ ċerti briks tal-manjeżja li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

123

 

 

1915/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1915/2005 ta’ l-24 ta' Novembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1982/2004 dwar is-simplifikazzjoni tar-reġistrazzjoni tal-kwantità u l-ispeċifikazzjonijiet relatata ma’ moviment partikolari ta’ merkanzija

125

 

 

1949/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1949/2005 tat-28 ta’ Novembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1917/2000 fir-rigward ta’ movimenti speċifiċi u l-esklużjoni tal-kummerċ marbut mat-tranżazzjonijiet ta’ tiswija

127

 

 

1957/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1957/2005 tad-29 ta' Novembru 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu

135

 

 

2005/845/EURATOM

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Novembru 2005 rigward l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika mal-Konvenzjoni dwar l-Assistenza fil-każ ta’ Inċident Nukleari jew Emerġenza Radjoloġika

137

Konvenzjoni dwar l-Assistenza f’każ ta’ Inċident Nukleari jew Emerġenza Radjoloġika

138

 

 

2080/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2080/2005 tad-19 ta’ Diċembru 2005 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 865/2004 fir-rigward tal-organizzazzjonijiet tal-operaturi fis-settur taż-żebbuġ, il-programmi ta’ ħidma tagħhom u l-finanzjament tagħhom

145

 

 

2076/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni tal-5 ta' Diċembru 2005 li jistabbilixxi l-arranġamenti tranżijonali għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nri 833/2004, 854/2004 u 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemendaw ir-Regolamenti (KE) Nri 853/2004 u 854/2004 ( 7 )

156

 

 

2006/885/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 885/2006 tal-21 ta' Ġunju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 dwar l-akkreditazzjoni ta’ l-aġenziji tal-ħlas u ta’ korpijiet oħrajn u l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-FAEG u tal-FAEŻR

162

 

 

968/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 968/2006 tas-27 ta’ Ġunju 2006 li jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 320/2006 li jistabbilixxi skema temporanja għar-ristrutturar tal-industrija taz-zokkor fil-Komunità

183

 

 

972/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 972/2006 tad-29 ta' Ġunju 2006 li jistabbilixxi regoli speċjali għal importazzjonijiet ta’ ross basmati u sistema tranżitorja ta’ kontroll biex ikun determinat l-oriġini tagħhom

195

 

 

950/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 950/2006 tat-28 ta’ Ġunju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati ta’ applikazzjoni għas-snin ta’ kummerċjalizzazzjoni 2006/07, 2007/08 u 2008/09 għall-importazzjoni u għall-irfinar tal-prodotti taz-zokkor skont ċerti kwoti tariffarji u ftehimiet preferenzjali

205

 

 

1032/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1032/2006 tas-6 ta’ Lulju 2006 li jistipula rekwiżiti għal sistemi awtomatiċi għall-iskambju ta’ tagħrif dwar it-titjiriet bejn ċentri tal-kontroll tat-traffiku ta’ l-ajru għall-iskopijiet ta’ notifikazzjoni, koordinazzjoni u trasferiment ta’ titjiriet ( 7 )

228

 

 

2006/70/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE ta’ l-1 ta' Awwissu 2006 li tistabbilixxi miżuri implimentattivi għad-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni ta’ “persuni esposti politikament” u l-kriterji tekniċi għal proċeduri ssimplifikati tad-diliġenza dovuta mal-klijent u għal eżenzjoni għal raġunijiet ta’ attività finanzjarja mwettqa fuq bażi okkażjonali jew limitata ħafna

247

 

 

1287/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1287/2006 ta’ l-10 ta’ Awwissu 2006 li jimplimenta d-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-obbligi tad-ditti ta’ investiment li jżommu r-reġistri, ir-rapportaġġ tat-tranżazzjonijiet, it-trasparenza tas-suq, l-ammissjoni ta’ l-istrumenti finanzjarji għan-negozjar, u t-termini ddefiniti għall-finijiet ta’ dik id-Direttiva ( 7 )

253

 

 

1459/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1459/2006 tat-28 ta’ Settembru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 81(3) tat-Trattat għal ċerti kategoriji ta' ftehimiet u prattiki miftiehma fir-rigward ta’ konsultazzjonijiet dwar tariffi tal-passiġġieri fuq servizzi tal-ajru skedati u l-allokazzjoni ta’ slots fl-ajruporti

278

 

 

2006/770/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Novembru 2006 li temenda l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1228/2003 dwar kondizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku ( 7 )

284

 

 

2006/799/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' novembru 2006 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi u r-rekwiżiti tal-istima u l-verifikazzjoni relatati mal-għoti ta’ eko-tikketta tal-Komunità għall-materjali li jtejbu l-ħamrija (notifikata bid-dokument numru C(2006) 5369) ( 7 )

291

 

 

1848/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1848/2006 ta’ l-14 ta' Diċembru 2006 dwar l-irregolaritajiet u l-irkupru ta' somom ta' flus imħallsa bi żball b'konnessjoni mal-finanzjament tal-politika agrikola komuni kif ukoll l-organizzazzjoni ta' sistema ta' informazzjoni f'dan il-qasam u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 595/91

298

 

 

1974/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1974/2006 tal-15 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

305

 

 

1898/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2006 ta’ l-14 ta' Diċembru 2006 li jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni ta’ l-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet ta’ l-oriġini għall-prodotti agrikoli u ta’ l-ikel

364

 

 

1919/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1919/2006 tal-11 ta' Diċembru 2006 li jadattaw diversi Regolamenti li jikkonċernaw l-organizzazzjoni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

383

 

 

1996/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1996/2006 tat-22 ta' Diċembru 2006 li jadatta diversi Regolamenti dwar is-suq taċ-ċereali u tar-ross minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

433

 

 

1938/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1938/2006 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1431/94 li jistabbilixxi regoli ddettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 774/94 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' ċerti kwoti tat-tariffa tal-Komunità għal-laħam tat-tjur u ċerti prodotti oħra agrikoli

472

 

 

2029/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2029/2006 tat-22 ta' Diċembru 2006 li jadatta r-Regolament (KEE) Nru 1538/91 li jintroduċi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1906/90 dwar ċerti standards ta' tqegħid fis-suq għat-tjur minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

478

 

 

2007/64/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi kriterji ekoloġiċi riveduti u r-rekwiżiti ta’ stima u verifikazzjoni relatati għall-għoti ta’ ekotikketta tal-Komunità għall-midja tat-tkabbir (notifikata bid-dokument numru C(2006) 6962)  ( 7 )

489

 

 

2007/14/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2007/14/KE tat-8 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ xi dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/109/KE dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat.

496

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali għandha n-Nru L 322 M.

 

(3)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

 

(7)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top