EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:312M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 312, 22 ta' Novembru 2008


Display all documents published in this Official Journal
  The HTML format is unavailable in your User interface language.
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
22 ta' Novembru 2008


Werrej

 

Paġna

 

 

40/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 40/2006 ta’ l-10 ta’ Jannar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 4/2004 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 4045/89 dwar is-sindakar mill-Istati Membri ta' operazzjonijiet li jiffurmaw parti mis-sistema ta' finanzjament mit-Taqsima tal-Garanziji tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Gwida u l-Garanziji

1

 

 

81/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 81/2006 tat-18 ta' Jannar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1538/91 fir-rigward tad-denominazzjonijiet li jistgħu jintużaw għall-kummerċjalizzazzjoni tal-laħam tat-tjur tal-farm fil-kuntest ta' restrizzjonijiet ta' aċċess ħieles għal ħruġ fil-beraħ tat-tjur tal-farm

19

 

 

133/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kumissijoni (KE) Nru. 133/2006 tas-26 ta' Jannar 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3149/92 li jippreskrivi regoli dettaljati għar-riforniment ta’ ikel mill-ħażna ta’ intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-bżonn fil-Komunità

21

 

 

576/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 576/2006 tas-7 ta' April 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1433/2003 li jistipula regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96 fir-rigward ta’ fondi operattivi, programmi operattivi u għajnuna finanzjarja

23

 

 

591/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 591/2006 tat-12 ta' April 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2535/2001 li jipprovdi regoli dettaljati biex ikun applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 rigward l-arranġamenti tal-importazzjoni tal-ħalib u tal-prodotti mill-ħalib u l-ftuħ ta' kwoti tariffarji

24

 

 

592/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 592/2006 tat-12 ta' April 2006 li jemenda l-Anness II għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 dwar il-produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għaliha fil-prodotti agrikoli u fl-oġġetti tal-ikel

26

 

 

660/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 660/2006 tas-27 ta’ April 2006 li jemenda Regolament (KE) Nru 1973/2004 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 fir-rigward ta’ l-iskemi ta’ appoġġ kif stipulati fit-Titoli IV u IVa ta’ dak ir-Regolament u l-użu ta’ l-art imwarrba għall-produzzjoni tal-materjal mhux maħdum

28

 

 

727/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 727/2006 tat-12 ta’ Mejju 2006 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarja fuq l-importazzjoni taċ-ċanga ffriżata għall-ipproċessar (l-1 ta’ Lulju 2006 sat-30 ta’ Ġunju 2007)

37

 

 

777/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 777/2006 tat-23 ta' Mejju 2006 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 304/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ kimiki perikolużi ( 11 )

48

 

 

899/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 899/2006 tad-19 ta' Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2133/2001 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' ċerti kwoti tat-tariffa tal-Komunità u limiti tat-tariffa fis-settur taċ-ċereali, li jiftaħ kwoti tat-tariffa tal-Komunità għal ċertu ikel għall-klieb u l-qtates li jaqa' taħt il-kodiċi NM 230910

57

 

 

927/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 927/2006 tat-22 ta' Ġunju 2006 dwar ir-rilaxx tar-riżerva speċjali għar-ristrutturar kif previst fl-Artikolu 1(4) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1788/2003

59

 

 

935/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 935/2006 tat-23 ta' Ġunju 2006 dwar il-ftuħ ta' sejħa għal offerti għar-rifużjoni fuq l-esportazzjoni tax-xgħir lejn xi pajjiżi terzi

61

 

 

937/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 937/2006 tat-23 ta' Ġunju 2006 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarja Komunitarja ta’ gluten tal-qamħ li joriġina mill-Istati Uniti tal-Amerika

64

 

 

965/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 965/2006 tad-29 ta’ Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 327/98 li jiftaħ u li jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ ċerti kwoti ta’ tariffi għall-importazzjonijiet ta’ ross u ross miksur

66

 

 

967/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 967/2006 tad-29 ta’ Ġunju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 rigward produzzjoni taz-zokkor li taqbeż il-kwota

75

 

 

974/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 974/2006 tad-29 ta' Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 877/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96 dwar notifika ta’ prezzijiet irreġistrati fis-swieq għal ċertu frott u ħaxix frisk

85

 

 

951/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta’ Ġunju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 dwar il-kummerċ ma’ pajjiżi terzi fis-settur taz-zokkor

86

 

 

1010/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1010/2006 tat-3 ta’ Lulju 2006 dwar ċerti miżuri eċċezzjonali ta’ sostenn għas-suq fis-settur tal-bajd u tat-tjur f’ċerti Stati Membri

101

 

 

1016/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1016/2006 ta' l-4 ta Lulju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1615/2001 li jistabbilixxi l-istandard għall-marketing tal-bettieħ

111

 

 

1018/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1018/2006 ta’ l-4 ta' Lulju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2799/1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament (KE) Nru 1255/1999 rigward il-konċessjoni ta’ għajnuna għall-ħalib xkumat u t-trab tal-ħalib xkumat intiżi għall-għalf tal-annimali u l-bejgħ ta’ dan it-trab tal-ħalib xkumat

113

 

 

1044/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1044/2006 tas-7 ta' Lulju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1019/2002 dwar l-istandards ta’ marketing għaż-żejt taż-żebbuġa

114

 

 

1242/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1242/2006 tas-17 ta' Awwissu 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1555/96 dwar regoli ta' applikazzjoni għal dazji addizzjonali ta' importazzjoni fuq frott u ħxejjex

115

 

 

1291/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1291/2006 tat-30 ta' Awwissu 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 795/2004 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta’ ħlas waħdieni stipulata fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003

117

 

 

1320/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1320/2006 tal-5 ta’ Settembru 2006 li jistabbilixxi regoli għat-tranżizzjoni għall-għajnuna għall-iżvilupp rurali prevista fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005

119

 

 

1416/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1416/2006 tas-26 ta' Settembru 2006 li jistabbilixxi regoli speċifiċi dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 7(2) tal-Ftehim bejn l-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar il-kummerċ fl-inbid rigward il-protezzjoni ta’ ismijiet ta’ oriġini tal-Istati Uniti fil-Komunità

133

 

 

1465/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1465/2006 tat-3 ta' Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2131/93 li jistabbilixxi l-proċedura u l-kundizzjonijiet għall-bejgħ taċ-ċereali li jkunu f’idejn l-aġenziji intermedjarji

145

 

 

1488/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1488/2006 tad-9 ta' Ottubru 2006 li jiffissa l-koeffiċjenti tad-deprezzament li għandhom jiġu applikati meta jinxtraw prodotti agrikoli b'intervent, għas-sena ta' kontabilità tal-2007

147

 

 

1546/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1546/2006 ta' l-4 ta' Ottubrun 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 622/2003 li jistabbilixxi l-miżuri sabiex jiġu implimentati l-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà fl-avjazzjoni ( 31 )

149

 

 

1557/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1557/2006 tat-18 ta'Ottubru 2006 dwar il-modalitajiet tal-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1952/2005 fir-rigward tar-reġistrazzjoni tal-kuntratti u l-komunikazzjonijiet tad-data fis-settur tal-ħops

151

 

 

1713/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1713/2006 ta' l-20 ta' Novembru 2006 li jabolixxi l-prefinanzjament ta’ rifużjonijiet għall-esportazzjoni fir-rigward ta’ prodotti agrikoli

154

 

 

1789/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1789/2006 tal-5 ta' Diċembru 2006 li jiftaħ u jipprevedi għall-amministrazzjoni tal-kwota tariffarja għall-importazzjoni tal-banana li taqa’ fil-kodiċi NM 08030019 li toriġina fil-pajjiżi tal-AKP għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2007

160

 

 

1794/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1794/2006 tas-6 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi skema komuni ta’ imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni ta’ l-ajru ( 11 )

165

 

 

1830/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1830/2006 tat-13 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2092/2004 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ kwota tariffarja fuq l-importazzjoni ta’ ċanga mnixxfa mingħajr għadam li toriġina mill-Iżvizzera

179

 

 

1833/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 tat-13 ta' Diċembru 2006 dwar in-nomenklatura ta' pajjiżi u territorji għall-istatistika tal-kummerċ estern tal-Komunità u l-istatistika tal-kummerċ bejn l-Istati Membri ( 31 )

181

 

 

1850/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1850/2006 ta' l-14 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-ħops u l-prodotti tal-ħops

191

 

 

1860/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1860/2006 tal-15 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1859/82 rigward l-għażla ta’ oqsma li jippreżentaw il-kontijiet sabiex jiġi determinat id-dħul tal-oqsma agrikoli

207

 

 

2006/80/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/80/KE tat-23 ta’ Ottubru 2006 li tadatta ċerti direttivi fil-qasam ta’ l-enerġija, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija

209

 

 

1914/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1914/2006 tal-20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 1405/2006 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer Eġej iżgħar

234

 

 

1979/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1979/2006 tat-22 ta' Diċembru 2006 li jiftaħ u jipprevedi l-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji għal faqqiegħ ippreservat importat minn pajjiżi terzi

246

 

 

2001/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2001/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jadatta r-Regolament (KE) Nru 2295/2003 li jdaħħal regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1907/90 fuq ċerti standards tal-marketing għall-bajd minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Unjoni Ewropea

251

 

 

2019/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2019/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2058/96, (KE) Nru 327/98 u (KE) Nru 955/2005 li jiftħu u jipprovdu għall-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji għall-importazzjoni fis-settur tar-ross

259

 

 

2022/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2022/2006 tat-22 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2375/2002, ir-Regolament (KE) Nru 2377/2002, ir-Regolament (KE) Nru 2305/2003 u r-Regolament (KE) Nru 969/2006 li jiftħu u jipprovdu għall-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji Komunitarji għall-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali

265

 

 

2025/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2025/2006 tat-22 ta' Diċembru 2006 li jemenda ir-Regolament (KE) Nru 796/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implementazzjoni ta’ konformità, modulazzjoni u amministrazzjoni integrata u sistema ta’ kontroll kif hemm provvediment dwarhom fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ sostenn dirett taħt il-politika ta’ agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ sostenn għall-bdiewa

270

 

 

1965/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1965/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jadatta diversi regolamenti li jikkonċernaw is-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

274

 

 

248/2008/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 248/2007 tat-8 ta’ Marzu 2007 dwar miżuri li jikkonċernaw il-Ftehim ta’ Finanzjament Multi-Annwali u l-Ftehim ta’ Finanzjament Annwali li sar taħt il-programm Sapard u t-transizzjoni minn Sapard għall-iżvilupp rurali

292

 

 

270/2007/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 270/2007 tat-13 ta’ Marzu 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1973/2004 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 fir-rigward ta’ skemi ta’ appoġġ imsemmija fit-Titoli IV u IVa ta’ dak ir-Regolament u l-użu ta’ artijiet imserrħha [art imwarrba] għall-produzzjoni ta’ materjali mhux maħdumin

303

 

 

375/2007/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 375/2007 tat-30 ta’ Marzu 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1702/2003 li jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni biex inġenji ta’ l-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir relatat jiġu ċċertifikati bħala tajbin għall-ajru u li ma jagħmlux ħsara ambjentali, kif ukoll għaċ-ċertifikazzjoni ta’ organizzazzjonijiet relatati mad-disinn u l-produzzjoni tagħhom ( 11 )

316

 

 

416/2007/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 416/2007 tat-22 ta' Marzu 2007 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-Avviżi lill-Kaptani kif imsemmija fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 2005/44/KE dwar is-Servizzi Armonizzati ta’ Informazzjoni tax-Xmajjar (RIS) f’passaġġi fuq l-ilma interni fil-Komunità

331

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali għandha n-Nru L 312 M.

 

(11)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

 

(31)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top