EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:308:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 308, 19 ta' Novembru 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 308

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
19 ta' Novembru 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1138/2008 tat-13 ta’ Ottubru 2008 li jikkonċerna l-implimentazzjoni tal-Ftehim fis-sura ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Kuba skont l-Artikolu XXIV.6 u l-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994, li jemenda u jissupplimenta l-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tariffarja u tal-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1139/2008 ta’ l-10 ta’ Novembru 2008 li jistabbilixxi, għall-2009, l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati applikabbli fil-Baħar l-Iswed għal ċerti stokkijiet ta’ ħut

3

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1140/2008 tat-18 ta’ Novembru 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

7

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1141/2008 tat-13 ta' Novembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

9

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1142/2008 tat-13 ta' Novembru 2008 li jikkonċerna l-klassifika ta’ ċerta merkanzija fin-Nomenklatura Magħquda

11

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1143/2008 tat-13 ta' Novembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerta merkanzija fin-Nomenklatura Magħquda

13

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1144/2008 tat-18 Novembru 2008 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Kroazja ( 1 )

15

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1145/2008 tat-18 ta’ Novembru 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 fir-rigward tal-programmi ta’ ristrutturazzjoni nazzjonali għas-settur tal-qoton

17

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1146/2008 tat-18 ta’ Novembru 2008 li jipprojbixxi s-sajd għall-alfonsinos fl-ilmijiet tal-Komunità u ilmijiet li mhumiex taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi fiż-żoni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Portugall

25

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/870/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2008 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta’ Kuba skont l-Artikolu XXIV.6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994, dwar il-modifika ta’ konċessjonijiet fl-Iskedi tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fil-kors ta’ l-adeżjoni tagħhom għall-Unjoni Ewropea

27

Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta’ Kuba skont l-Artikolu XXIV.6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 rigward il-modifika ta’ konċessjonijiet fl-Iskedi tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fil-kors ta’ l-adeżjoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea

29

 

 

2008/871/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-20 ta' Ottubru 2008 dwar l-approvazzjoni f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll dwar il-Valutazzjoni Strateġika Ambjentali għall-Konvenzjoni ta’ Espoo ta’ l-UN/ECE ta’ l-1991 dwar il-Valutazzjoni ta’ l-Impatt Ambjentali f’Kuntest Transkonfinali

33

Protokoll dwar il-Valutazzjoni Ambjentali Strateġika tal-Konvenzjoni dwar il-Valutazzjoni ta’ l-Impatt Ambjentali f’Kuntest Transkonfinali

35

 

 

2008/872/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Novembru 2008 li taħtar żewġ membri supplenti Ġermaniżi tal-Kumitat tar-Reġjuni

50

 

 

FTEHIM

 

 

Kunsill

 

*

Informazzjoni relatata mad-dħul fis-seħħ ta’ Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern ta’ Kuba dwar il-konklużjoni tan-negozjati rigward l-Artikolu XXIV.6 tal-GATT

51

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/873/PESK tat-18 ta' Novembru 2008 li ġġedded il-miżuri restrittivi imposti kontra l-Kosta tal-Avorju

52

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top