EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:306M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 306, 15 ta' Novembru 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
15 ta' Novembru 2008


Werrej

 

Paġna

 

 

2004/584/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Lulju 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2001/651/KE li tistabbixxi l-proċess tipiku standard ta’ devjazzjoni tal-kontenut tax-xaħam ta’ butir importat minn New Zealand skont l-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1374/98 (notifikata taħt id-dokument numru C(2004) 2962)

1

 

 

1475/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1475/2004 tat-18 ta’ Awwissu 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 596/2004 li jniżżel regoli dettaljati għall-implementazzjoni tas-sistema tal-liċenzji ta’ esportazzjoni fis-settur tal-bajd

3

 

 

1741/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1741/2004 tas-7 ta’ Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kumissjoni (KE) Nru 1291/2000 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema tal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni u ta' ċertifikati ta' ffissar bil-quddiem għall-prodotti agrikoli

5

 

 

1750/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1750/2004 tal-8 ta’ Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1019/2002 dwar l-istandards ta’ marketing għaż-żejt taż-żebbuġa

6

 

 

1842/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1842/2004 tat-22 ta' Ottubru 2004 li jawtorizza l-koeżistenza tad-denominazzjoni “Munster jew Munster-géromé” rreġistrata bħala Denominazzjoni tal-Oriġini Protetta skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2081/92 u d-denominazzjoni mhux irreġistrata “Münster Käse” bħala referenza għall-isem ta' post fil-Ġermanja

8

 

 

1898/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2004 tad-29 ta' Ottubru 2004 li jissupplimenta l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2400/96 dwar l-iskrizzjoni ta' isem fir-“Reġistru ta’ denominazzjoni protetta ta’ oriġini u indikazzjonijiet ġeografiċi protetti” (Terre Tarentine) — [DPO]

10

 

 

1902/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1902/2004 tad-29 ta' Ottubru 2004 li jemenda l-ispeċifikazzjonijiet tad-denominazzjoni tal-oriġini stipulata fl-Anness għar-Regolament (KE) Nru 1107/96 dwar ir-reġistrazzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi u denominazzjonijiet tal-oriġini (Les Garrigues)

11

 

 

1903/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1903/2004 tad-29 ta' Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 3149/92 li jistabbilixxi termini u kundizzjonijiet dwar l-applikazzjoni għall-provvista tal-oġġetti tal-ikel minn ħażniet ta' intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-bżonn fil-Komunità

15

 

 

1969/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1969/2004 tas-16 ta' Novembru 2004 li jikkoreġi r-Regolament (KE) Nru 96/2004 li jadatta diversi regoli fuq iz-zokkor li jitpoġġa fis-suq minħabba s-sħubija tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja fl-Unjoni Ewropea

18

 

 

1974/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1974/2004 tad-29 ta’ Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 795/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta' ħlas waħdieni li hemm provvediment dwaru fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal sistemi ta' sostenn dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' sostenn għall-bdiewa

21

 

 

2045/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2045/2004 tad-29 ta' Novembru 2004 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2131/93 li jistabbilixxi l-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-bejgħ taċ-ċereali li jkunu f’idejn l-aġenziji intermedjarji

28

 

 

2083/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2083/2004 tas-6 ta' Diċembru 2004 jemenda r-Regolamenti (KE) nri 1432/94 u 1458/2003 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta’ liċenzji tal-importazzjoni fis-settur tal-laħam tal-majjal

30

 

 

2092/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2092/2004 tat-8 ta' Diċembru 2004 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni għal kwota tariffarja għall-importazzjoni ta’ ċanga mnixxfa bla għadam li ġejja mill-Iżvizzera

37

 

 

2094/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2094/2004 tat-8 ta' Diċembru 2004 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwota tariffarja ta' 10000 tunnellata ta' qamħ tal-ħafur maħdum xort'oħra tal-kodiċi NM 11042298

43

 

 

2120/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2120/2004 ta’ l-10 ta’ Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2729/2000 li jistabbixxi regoli ddettaljati ta' implimentazzoni għall-kontrolli fis-settur tal-inbid

45

 

 

2125/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2125/2004 ta’ l-14 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 890/78 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-attestazzjoni tal-ħops

51

 

 

2167/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2167/2004 tas-17 ta’ Diċembru 2004 li jadatta r-Regolament (KEE) Nru 1848/93 minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tal-Estonja, ta' Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, tal-Ungerija, ta' Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja

55

 

 

2169/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2169/2004 tas-17 ta' Diċembru 2004 jimmodifika r-Regolament (KE) Nru 1535/2003 li jistabbilixxi r-regoli sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/96 rigward l-iskema tal-għajnuna għall-prodotti pproċessati mill-frott u l-ħxejjex tal-ikel

59

 

 

2203/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2203/2004 tal-21 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1859/82 rigward il-għażla ta' oqsma [azjendi] li jippreżentaw il-kontijiet sabiex jiġi detterminat id-dħul tal-oqsma [azjendi] agrikoli

60

 

 

2204/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2204/2004 tal-21 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1915/83 dwar regoli dettaljati ta' implimentazzjoni dwar iż-żamma ta' kontijiet biex ikun determinat id-dħul ta' ażjendi agrikoli

64

 

 

2221/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2221/2004 tat-22 ta' Diċembru 2004 li jistabbilixxi l-allokazzjoni ta' liċenzji tal-esportazzjoni għall-ġobon li għandu jiġi esportat għall-Istati Uniti tal-Amerika fl-2005 skont ċerti kwoti tal-GATT

66

 

 

2004/915/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Diċembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2001/497/KE fir-rigward ta’ l-introduzzjoni ta’ sett alternattiv ta’ klawżoli standard kontrattwali għat-trasferiment ta' data personali lil pajjiżi terzi (notifikata taħt id-dokument numru C(2004) 5271)

69

 

 

145/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 145/2005 tat-28 ta’ Jannar 2005 li jimponi dazju provviżorju ta’ anti-dumping fuq l-importazzjonijiet tal-karbonat tal-barju li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

80

 

 

209/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 209/2005 tas-7 ta' Frar 2005 li jistabbilixxi l-lista tal-prodotti tat-tessuti li għalihom m’hemmx il-ħtieġa tal-prova ta’ l-oriġini meta jinħarġu għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità

100

 

 

2005/12/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/12/KE tat-18 ta’ Frar 2005 li temenda l-Annessi I u II tad-Direttiva 2003/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħtiġiet ta' stabbiltà speċifiċi għall-vapuri tal-passiġġieri ro-ro ( 27 )

109

 

 

305/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 305/2005 tad-19 ta’ Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 312/2003 rigward il-kwoti tat-tariffi għal ċerti prodotti li joriġinaw miċ-Ċili

118

 

 

355/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 355/2005 tat-28 ta’ Frar 2005 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2676/90 li jistabbilixxi metodi Komunitarji għall-analiżi tal-inbid

121

 

 

356/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 356/2005 ta' l-1 ta' Marzu 2005 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-immarkar u għall-identifikazzjoni ta’ rkaptu tas-sajd passiv u tat-tkarkir bit-travu

126

 

 

379/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 379/2005 ta’ l-4 ta' Marzu 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1168/1999 li jistabbilixxi l-istandard tal-marketing għall-għanbaqar

130

 

 

2005/174/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Frar 2005 li tistabbilixxi noti ta’ gwida li jissupplimentaw il-Parti B tal-Anness II għad-Direttiva tal-Kunsill 90/219/KEE dwar l-użu fil-magħluq ta’ mikroorganiżmi modifikati ġenetikament (notifikata bid-dokument numru C(2005) 413) ( 27 )

134

 

 

382/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 382/2005 tas-7 ta’ Marzu 2005 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1786/2003 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fl-għalf niexef

141

 

 

386/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 386/2005 tat-8 ta' Marzu 2005 li jemenda diversi regolamenti dwar il-kodiċi tan-nomenklatura magħquda għal ċertu frott u ħaxix u ċerti prodotti pproċessati mill-frott u l-ħaxix

157

 

 

394/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 394/2005 tat-8 Ta' Marzu 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) NRU 795/2004 tal-21 ta' April 2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta' ħlas uniku li hemm provvediment dwaru fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal sistemi ta' appoġġ dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa

159

 

 

436/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 436/2005 tad-17 ta' Marzu 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 796/2004 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ konformità, modulazzjoni u amministrazzjoni integrata u sistema ta’ kontroll kif hemm provvediment dwarhom fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ sostenn dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ sostenn għall-bdiewa

162

 

 

489/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 489/2005 tad-29 ta’ Marzu 2005 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1785/2003 fir-rigward tad-determinazzjoni ta’ ċentri ta’ intervent u t-teħid ta’ ross li għadu fil-fosdqa mill-aġenziji ta’ intervent

164

 

 

503/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 503/2005 tal-31 ta' Marzu 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 747/2001 fir-rigward ta' kwoti tat-tariffi tal-Komunità u kwantitajiet ta' referenza għal ċerti prodotti li joriġinaw mill-Marokk

176

 

 

2005/263/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-4 ta’ Marzu 2005 li tawtorizza lil Stati Membri jadottaw ċerti derogi skond id-Direttiva 94/55/KE fir-rigward tat-trasport ta’ merkanzija perikoluża bit-triq (notifikat bid-dokument numru C(2005) 440) ( 27 )

180

 

 

550/2005/KE

 

 

Regolament (KE) Nru 550/2005 tal-Kummissjoni tas-7 ta' April 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 416/2004 li jistabbilixxi miżuri tranżitorji sabiex jiġu applikati r-Regolament (KEE) Nru 2201/96 u r-Regolament (KE) Nru 1535/2003 dwar l-iskema ta’ għajnuna fis-settur tal-prodotti pproċessati minn frott u ħaxix

212

 

 

558/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 558/2005 tat-12 ta' April 2005 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 3846/87 li jistabbilixxi nomenklatura ta’ prodotti agrikoli għal rifużjoni tal-esportazzjoni u r-Regolament (KE) Nru 174/1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati speċjali għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 804/68 dwar liċenzji ta’ esportazzjoni u rifużjonijiet ta’ esportazzjoni fil-każ ta’ ħalib u prodotti tal-ħalib

214

 

 

570/2005/KE

 

 

Regolament (KE) Nru 570/2005 tal-Kummissjoni tal-14 ta' April 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 118/2005, dwar l-istipulazzjoni tal-limiti finanzjarji għall-pagamenti diretti li għandhom jingħataw skond l-Artikolu 71 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 tal-Kunsill

218

 

 

606/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 606/2005 tad-19 ta' April 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 795/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta' ħlas waħdieni li hemm provvediment dwaru fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal sistemi ta' sostenn dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' sostenn għall-bdiewa

220

 

 

651/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 651/2005 tat-28 ta' April 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 60/2004 li jistabbilixxi miżuri transitorji fis-settur taz-zokkor bħala riżultat tad-dħul tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja

222

 

 

2005/338/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' April 2005 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti ta' l-ekotikketta Komunitarja għal servizz ta’ post ta’ kampeġġ (notifikata bid-dokument numru C(2005) 1242) ( 27 )

224

 

 

2005/342/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Marzu 2005 li tistabbilixxi kriterji ekoloġiċi riveduti għall-għoti ta’ l-eko-tikketta tal-Komunità lid-diterġenti għall-ħasil tal-platti bl-idejn (notifikata bid-dokument numru C(2005) 1026) ( 27 )

244

 

 

2005/360/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ April 2005 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti ta' l-ekotikketta tal-Komunità lil-lubrikanti (notifikat bid-dokument numru C(2005) 1372) ( 52 )

270

 

 

2005/366/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-4 ta’ Marzu 2005 li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 95/64/KE dwar il-prospetti statistiċi fir-rigward tat-trasport ta' merkanzija u passiġġieri bil-baħar u li temenda l-Annessi tagħha (innotifikata taħt id-dokument numru C(2005) 463) ( 27 )

279

 

 

749/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 749/2005 tat-18 ta' Mejju 2005 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2131/93 li jistabbilixxi l-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-bejgħ taċ-ċereali li jkunu f’idejn l-aġenziji intermedjarji

346

 

 

782/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 782/2005 ta’ l-24 ta’ Mejju 2005 li jistabbilixxi l-format għat-trażmissjoni tar-riżultati dwar l-istatistika ta’ l-iskart ( 27 )

348

 

 

2005/42/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/42/KE ta’ l-20 ta’ Ġunju 2005 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE, dwar il-prodotti kosmetiċi, għar-raġunijiet ta’ adattament tal-Annessi II, IV u VI tagħha għall-progress tekniku ( 27 )

360

 

 

1068/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1068/2005 tas-6 ta' Lulju 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 824/2000 li jistabbilixxi l-proċeduri għall-pussess ta’ ċereali mill-aġenziji tal-intervent u li jippreskrivi l-metodi tal-analiżi sabiex jistabbilixxu l-kwalità fiċ-ċereali

363

 

 

1238/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1238/2005 tat-28 ta’ Lulju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 85/2004 li jistabbilixxi l-istandard tal-bejgħ applikabbli għat-tuffieħ

367

 

 

1722/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1722/2005 ta’ l-20 ta’ Ottubru 2005 dwar il-prinċipji biex ikunu stmati s-servizzi tar-residenzi għall-fini tar-Regolament tal-Kunsil (KE, Euratom) Nru 1287/2003 fuq l-armonizzazzjoni tad-dħul gross nazzjonali bi prezzijiet tas-suq ( 27 )

377

 

 

1864/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1864/2005 tal-15 ta’ Novembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, rigward l-Istandard Internazzjonali ta’ Rappurtaġġ Finanzjarju Nru 1 u l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità Nri 32 u 39 ( 27 )

389

 

 

2005/814/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Novembru 2005 li tadatta deċiżjonijiet Komunitarji dwar l-importazzjoni għal xi kimiċi skond ir-Regolament (KE) Nru 304/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li temenda d-Deċiżjoni 2000/657/KE ( 27 )

402

 

 

2109/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2109/2005 tal-21 ta' Diċembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 716/96 li jadotta miżuri eċċezzjonali ta’ appoġġ għas-suq tal-laħam taċ-ċanga fir-Renju Unit

416

 

 

2005/924/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Diċembru 2005 dwar il-lista ta’ pajjiżi benefiċjarji li jikkwalifikaw għall-arranġament ta’ inċentiv speċjali għall-iżvilupp sostenibbli u tmexxija tajba, stipulat mill-Artikolu 26(e) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 980/2005 li japplika skema ta' preferenzi ta' tariffi ġeneralizzati

418

 

 

2074/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2074/2005 tal-5 ta’ Diċembru 2005 li jistabbilixxi miżuri ta’ implimentazzjoni għal ċerti prodotti taħt ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali taħt ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 853/2004 u (KE) Nru 854/2004 ( 27 )

419

 

 

2075/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2075/2005 tal-5 ta’ Diċembru 2005 li jistabbilixxi regoli speċifiċi dwar kontrolli uffiċjali għat-Trichinella fil-laħam ( 27 )

452

 

 

2153/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2153/2005 tat-23 ta' Diċembru 2005 dwar l-iskema ta’ għajnuna għall-ħżin privat taż-żejt taż-żebbuġa

475

 

 

2006/402/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Frar 2006 li tistabbilixxi l-pjan ta’ ħidma għall-ekotikketta tal-Komunità ( 27 )

483

 

 

2006/410/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-24 ta' Mejju 2006 li tistabbilixxi l-ammonti li, skont l-Artikoli 10(2), 143d u 143e tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, isiru disponibbli għall-FAEŻR u l-ammonti disponibbli għan-nefqa tal-FAEG

496

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali għandha n-Nru L 306 M.

 

(27)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

 

(52)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top