Help Print this page 

Document L:2008:306M:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 306, 15 ta' Novembru 2008

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html MT
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
15 ta' Novembru 2008


Werrej

 

Paġna

 

 

2004/584/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Lulju 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2001/651/KE li tistabbixxi l-proċess tipiku standard ta’ devjazzjoni tal-kontenut tax-xaħam ta’ butir importat minn New Zealand skont l-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1374/98 (notifikata taħt id-dokument numru C(2004) 2962)

1

 

 

1475/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1475/2004 tat-18 ta’ Awwissu 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 596/2004 li jniżżel regoli dettaljati għall-implementazzjoni tas-sistema tal-liċenzji ta’ esportazzjoni fis-settur tal-bajd

3

 

 

1741/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1741/2004 tas-7 ta’ Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kumissjoni (KE) Nru 1291/2000 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema tal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni u ta' ċertifikati ta' ffissar bil-quddiem għall-prodotti agrikoli

5

 

 

1750/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1750/2004 tal-8 ta’ Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1019/2002 dwar l-istandards ta’ marketing għaż-żejt taż-żebbuġa

6

 

 

1842/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1842/2004 tat-22 ta' Ottubru 2004 li jawtorizza l-koeżistenza tad-denominazzjoni “Munster jew Munster-géromé” rreġistrata bħala Denominazzjoni tal-Oriġini Protetta skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2081/92 u d-denominazzjoni mhux irreġistrata “Münster Käse” bħala referenza għall-isem ta' post fil-Ġermanja

8

 

 

1898/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2004 tad-29 ta' Ottubru 2004 li jissupplimenta l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2400/96 dwar l-iskrizzjoni ta' isem fir-“Reġistru ta’ denominazzjoni protetta ta’ oriġini u indikazzjonijiet ġeografiċi protetti” (Terre Tarentine) — [DPO]

10

 

 

1902/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1902/2004 tad-29 ta' Ottubru 2004 li jemenda l-ispeċifikazzjonijiet tad-denominazzjoni tal-oriġini stipulata fl-Anness għar-Regolament (KE) Nru 1107/96 dwar ir-reġistrazzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi u denominazzjonijiet tal-oriġini (Les Garrigues)

11

 

 

1903/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1903/2004 tad-29 ta' Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 3149/92 li jistabbilixxi termini u kundizzjonijiet dwar l-applikazzjoni għall-provvista tal-oġġetti tal-ikel minn ħażniet ta' intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-bżonn fil-Komunità

15

 

 

1969/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1969/2004 tas-16 ta' Novembru 2004 li jikkoreġi r-Regolament (KE) Nru 96/2004 li jadatta diversi regoli fuq iz-zokkor li jitpoġġa fis-suq minħabba s-sħubija tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja fl-Unjoni Ewropea

18

 

 

1974/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1974/2004 tad-29 ta’ Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 795/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta' ħlas waħdieni li hemm provvediment dwaru fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal sistemi ta' sostenn dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' sostenn għall-bdiewa

21

 

 

2045/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2045/2004 tad-29 ta' Novembru 2004 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2131/93 li jistabbilixxi l-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-bejgħ taċ-ċereali li jkunu f’idejn l-aġenziji intermedjarji

28

 

 

2083/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2083/2004 tas-6 ta' Diċembru 2004 jemenda r-Regolamenti (KE) nri 1432/94 u 1458/2003 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta’ liċenzji tal-importazzjoni fis-settur tal-laħam tal-majjal

30

 

 

2092/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2092/2004 tat-8 ta' Diċembru 2004 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni għal kwota tariffarja għall-importazzjoni ta’ ċanga mnixxfa bla għadam li ġejja mill-Iżvizzera

37

 

 

2094/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2094/2004 tat-8 ta' Diċembru 2004 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwota tariffarja ta' 10000 tunnellata ta' qamħ tal-ħafur maħdum xort'oħra tal-kodiċi NM 11042298

43

 

 

2120/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2120/2004 ta’ l-10 ta’ Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2729/2000 li jistabbixxi regoli ddettaljati ta' implimentazzoni għall-kontrolli fis-settur tal-inbid

45

 

 

2125/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2125/2004 ta’ l-14 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 890/78 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-attestazzjoni tal-ħops

51

 

 

2167/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2167/2004 tas-17 ta’ Diċembru 2004 li jadatta r-Regolament (KEE) Nru 1848/93 minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tal-Estonja, ta' Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, tal-Ungerija, ta' Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja

55

 

 

2169/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2169/2004 tas-17 ta' Diċembru 2004 jimmodifika r-Regolament (KE) Nru 1535/2003 li jistabbilixxi r-regoli sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/96 rigward l-iskema tal-għajnuna għall-prodotti pproċessati mill-frott u l-ħxejjex tal-ikel

59

 

 

2203/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2203/2004 tal-21 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1859/82 rigward il-għażla ta' oqsma [azjendi] li jippreżentaw il-kontijiet sabiex jiġi detterminat id-dħul tal-oqsma [azjendi] agrikoli

60

 

 

2204/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2204/2004 tal-21 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1915/83 dwar regoli dettaljati ta' implimentazzjoni dwar iż-żamma ta' kontijiet biex ikun determinat id-dħul ta' ażjendi agrikoli

64

 

 

2221/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2221/2004 tat-22 ta' Diċembru 2004 li jistabbilixxi l-allokazzjoni ta' liċenzji tal-esportazzjoni għall-ġobon li għandu jiġi esportat għall-Istati Uniti tal-Amerika fl-2005 skont ċerti kwoti tal-GATT

66

 

 

2004/915/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Diċembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2001/497/KE fir-rigward ta’ l-introduzzjoni ta’ sett alternattiv ta’ klawżoli standard kontrattwali għat-trasferiment ta' data personali lil pajjiżi terzi (notifikata taħt id-dokument numru C(2004) 5271)

69

 

 

145/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 145/2005 tat-28 ta’ Jannar 2005 li jimponi dazju provviżorju ta’ anti-dumping fuq l-importazzjonijiet tal-karbonat tal-barju li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

80

 

 

209/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 209/2005 tas-7 ta' Frar 2005 li jistabbilixxi l-lista tal-prodotti tat-tessuti li għalihom m’hemmx il-ħtieġa tal-prova ta’ l-oriġini meta jinħarġu għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità

100

 

 

2005/12/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/12/KE tat-18 ta’ Frar 2005 li temenda l-Annessi I u II tad-Direttiva 2003/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħtiġiet ta' stabbiltà speċifiċi għall-vapuri tal-passiġġieri ro-ro ( 27 )

109

 

 

305/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 305/2005 tad-19 ta’ Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 312/2003 rigward il-kwoti tat-tariffi għal ċerti prodotti li joriġinaw miċ-Ċili

118

 

 

355/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 355/2005 tat-28 ta’ Frar 2005 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2676/90 li jistabbilixxi metodi Komunitarji għall-analiżi tal-inbid

121

 

 

356/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 356/2005 ta' l-1 ta' Marzu 2005 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-immarkar u għall-identifikazzjoni ta’ rkaptu tas-sajd passiv u tat-tkarkir bit-travu

126

 

 

379/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 379/2005 ta’ l-4 ta' Marzu 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1168/1999 li jistabbilixxi l-istandard tal-marketing għall-għanbaqar

130

 

 

2005/174/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Frar 2005 li tistabbilixxi noti ta’ gwida li jissupplimentaw il-Parti B tal-Anness II għad-Direttiva tal-Kunsill 90/219/KEE dwar l-użu fil-magħluq ta’ mikroorganiżmi modifikati ġenetikament (notifikata bid-dokument numru C(2005) 413) ( 27 )

134

 

 

382/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 382/2005 tas-7 ta’ Marzu 2005 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1786/2003 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fl-għalf niexef

141

 

 

386/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 386/2005 tat-8 ta' Marzu 2005 li jemenda diversi regolamenti dwar il-kodiċi tan-nomenklatura magħquda għal ċertu frott u ħaxix u ċerti prodotti pproċessati mill-frott u l-ħaxix

157

 

 

394/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 394/2005 tat-8 Ta' Marzu 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) NRU 795/2004 tal-21 ta' April 2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta' ħlas uniku li hemm provvediment dwaru fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal sistemi ta' appoġġ dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa

159

 

 

436/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 436/2005 tad-17 ta' Marzu 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 796/2004 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ konformità, modulazzjoni u amministrazzjoni integrata u sistema ta’ kontroll kif hemm provvediment dwarhom fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ sostenn dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ sostenn għall-bdiewa

162

 

 

489/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 489/2005 tad-29 ta’ Marzu 2005 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1785/2003 fir-rigward tad-determinazzjoni ta’ ċentri ta’ intervent u t-teħid ta’ ross li għadu fil-fosdqa mill-aġenziji ta’ intervent

164

 

 

503/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 503/2005 tal-31 ta' Marzu 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 747/2001 fir-rigward ta' kwoti tat-tariffi tal-Komunità u kwantitajiet ta' referenza għal ċerti prodotti li joriġinaw mill-Marokk

176

 

 

2005/263/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-4 ta’ Marzu 2005 li tawtorizza lil Stati Membri jadottaw ċerti derogi skond id-Direttiva 94/55/KE fir-rigward tat-trasport ta’ merkanzija perikoluża bit-triq (notifikat bid-dokument numru C(2005) 440) ( 27 )

180

 

 

550/2005/KE

 

 

Regolament (KE) Nru 550/2005 tal-Kummissjoni tas-7 ta' April 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 416/2004 li jistabbilixxi miżuri tranżitorji sabiex jiġu applikati r-Regolament (KEE) Nru 2201/96 u r-Regolament (KE) Nru 1535/2003 dwar l-iskema ta’ għajnuna fis-settur tal-prodotti pproċessati minn frott u ħaxix

212

 

 

558/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 558/2005 tat-12 ta' April 2005 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 3846/87 li jistabbilixxi nomenklatura ta’ prodotti agrikoli għal rifużjoni tal-esportazzjoni u r-Regolament (KE) Nru 174/1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati speċjali għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 804/68 dwar liċenzji ta’ esportazzjoni u rifużjonijiet ta’ esportazzjoni fil-każ ta’ ħalib u prodotti tal-ħalib

214

 

 

570/2005/KE

 

 

Regolament (KE) Nru 570/2005 tal-Kummissjoni tal-14 ta' April 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 118/2005, dwar l-istipulazzjoni tal-limiti finanzjarji għall-pagamenti diretti li għandhom jingħataw skond l-Artikolu 71 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 tal-Kunsill

218

 

 

606/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 606/2005 tad-19 ta' April 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 795/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta' ħlas waħdieni li hemm provvediment dwaru fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal sistemi ta' sostenn dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' sostenn għall-bdiewa

220

 

 

651/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 651/2005 tat-28 ta' April 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 60/2004 li jistabbilixxi miżuri transitorji fis-settur taz-zokkor bħala riżultat tad-dħul tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja

222

 

 

2005/338/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' April 2005 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti ta' l-ekotikketta Komunitarja għal servizz ta’ post ta’ kampeġġ (notifikata bid-dokument numru C(2005) 1242) ( 27 )

224

 

 

2005/342/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Marzu 2005 li tistabbilixxi kriterji ekoloġiċi riveduti għall-għoti ta’ l-eko-tikketta tal-Komunità lid-diterġenti għall-ħasil tal-platti bl-idejn (notifikata bid-dokument numru C(2005) 1026) ( 27 )

244

 

 

2005/360/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ April 2005 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti ta' l-ekotikketta tal-Komunità lil-lubrikanti (notifikat bid-dokument numru C(2005) 1372) ( 52 )

270

 

 

2005/366/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-4 ta’ Marzu 2005 li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 95/64/KE dwar il-prospetti statistiċi fir-rigward tat-trasport ta' merkanzija u passiġġieri bil-baħar u li temenda l-Annessi tagħha (innotifikata taħt id-dokument numru C(2005) 463) ( 27 )

279

 

 

749/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 749/2005 tat-18 ta' Mejju 2005 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2131/93 li jistabbilixxi l-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-bejgħ taċ-ċereali li jkunu f’idejn l-aġenziji intermedjarji

346

 

 

782/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 782/2005 ta’ l-24 ta’ Mejju 2005 li jistabbilixxi l-format għat-trażmissjoni tar-riżultati dwar l-istatistika ta’ l-iskart ( 27 )

348

 

 

2005/42/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/42/KE ta’ l-20 ta’ Ġunju 2005 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE, dwar il-prodotti kosmetiċi, għar-raġunijiet ta’ adattament tal-Annessi II, IV u VI tagħha għall-progress tekniku ( 27 )

360

 

 

1068/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1068/2005 tas-6 ta' Lulju 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 824/2000 li jistabbilixxi l-proċeduri għall-pussess ta’ ċereali mill-aġenziji tal-intervent u li jippreskrivi l-metodi tal-analiżi sabiex jistabbilixxu l-kwalità fiċ-ċereali

363

 

 

1238/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1238/2005 tat-28 ta’ Lulju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 85/2004 li jistabbilixxi l-istandard tal-bejgħ applikabbli għat-tuffieħ

367

 

 

1722/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1722/2005 ta’ l-20 ta’ Ottubru 2005 dwar il-prinċipji biex ikunu stmati s-servizzi tar-residenzi għall-fini tar-Regolament tal-Kunsil (KE, Euratom) Nru 1287/2003 fuq l-armonizzazzjoni tad-dħul gross nazzjonali bi prezzijiet tas-suq ( 27 )

377

 

 

1864/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1864/2005 tal-15 ta’ Novembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, rigward l-Istandard Internazzjonali ta’ Rappurtaġġ Finanzjarju Nru 1 u l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità Nri 32 u 39 ( 27 )

389

 

 

2005/814/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Novembru 2005 li tadatta deċiżjonijiet Komunitarji dwar l-importazzjoni għal xi kimiċi skond ir-Regolament (KE) Nru 304/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li temenda d-Deċiżjoni 2000/657/KE ( 27 )

402

 

 

2109/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2109/2005 tal-21 ta' Diċembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 716/96 li jadotta miżuri eċċezzjonali ta’ appoġġ għas-suq tal-laħam taċ-ċanga fir-Renju Unit

416

 

 

2005/924/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Diċembru 2005 dwar il-lista ta’ pajjiżi benefiċjarji li jikkwalifikaw għall-arranġament ta’ inċentiv speċjali għall-iżvilupp sostenibbli u tmexxija tajba, stipulat mill-Artikolu 26(e) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 980/2005 li japplika skema ta' preferenzi ta' tariffi ġeneralizzati

418

 

 

2074/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2074/2005 tal-5 ta’ Diċembru 2005 li jistabbilixxi miżuri ta’ implimentazzjoni għal ċerti prodotti taħt ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali taħt ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 853/2004 u (KE) Nru 854/2004 ( 27 )

419

 

 

2075/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2075/2005 tal-5 ta’ Diċembru 2005 li jistabbilixxi regoli speċifiċi dwar kontrolli uffiċjali għat-Trichinella fil-laħam ( 27 )

452

 

 

2153/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2153/2005 tat-23 ta' Diċembru 2005 dwar l-iskema ta’ għajnuna għall-ħżin privat taż-żejt taż-żebbuġa

475

 

 

2006/402/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Frar 2006 li tistabbilixxi l-pjan ta’ ħidma għall-ekotikketta tal-Komunità ( 27 )

483

 

 

2006/410/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-24 ta' Mejju 2006 li tistabbilixxi l-ammonti li, skont l-Artikoli 10(2), 143d u 143e tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, isiru disponibbli għall-FAEŻR u l-ammonti disponibbli għan-nefqa tal-FAEG

496

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali għandha n-Nru L 306 M.

 

(27)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

 

(52)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top