EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:202:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 202, 31 ta' Lulju 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 202

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
31 ta' Lulju 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 744/2008 ta’ l-24 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi azzjoni temporanja speċifika maħsuba biex jitħeġġeġ ir-ristrutturar tal-flotot tas-sajd tal-Komunità Ewropea milqutin mill-kriżi ekonomika

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 745/2008 tat-30 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

9

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 746/2008 tas-17 ta’ Ġunju 2008 li jemenda l-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni, il-kontroll u l-eradikazzjoni ta’ ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered ( 1 )

11

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 747/2008 tat-30 ta' Lulju 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 716/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi tal-Komunità fuq l-istruttura u l-attività ta' l-affiljati barranin, rigward id-definizzjonijiet tal-karatteristiċi u l-implimentazzjoni tar-Rev. 2 tan-NACE ( 1 )

20

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 748/2008 tat-30 ta’ Lulju 2008 dwar il-ftuħ u l-amministrazzjoni ta’ kwota ta’ tariffa ta’ l-importazzjoni għal falda rqiqa ffriżata ta’ annimali bovini fi ħdan il-kodiċi tan-NM 0206 29 91 (Riformulazzjoni)

28

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 749/2008 tat-30 ta’ Lulju 2008 li jemenda diversi regolamenti li jikkonċernaw il-kwoti tariffarji għall-importazzjoni fis-settur taċ-ċanga u tal-vitella

37

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 750/2008 tat-30 ta' Lulju 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 414/2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għat-tħaddim tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 dwar l-għoti ta’ għajnuna finanzjarja għall-ħażniet privati ta’ xi ġobnijiet fiż-żmien tal-ħażniet 2008/2009

44

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 751/2008 tat-30 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-pollakkju fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62N minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Iżvezja

46

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2008/82/KE tat-30 ta' Lulju 2008 li temenda d-Direttiva 2008/38/KE dwar għalf maħsub bħala għajnuna tal-funzjoni tal-kliewi f'każ ta' insuffiċjenza kronika tal-kliewi ( 1 )

48

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/625/KE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2007 tal-Kunsill ta’ assoċjazzjoni KE-Turkija tal-25 ta' Ġunju 2007 li temenda l-konċessjonijiet tal-kummerċ għall-prodotti agrikoli pproċessati koperti mid-Deċiżjoni Nru 1/95 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni KE-Turkija dwar l-implimentazzjoni tal-fażi finali għall-Unjoni Doganali u mid-Deċiżjoni Nru 1/97 dwar l-arranġamenti applikabbli għal ċerti prodotti agrikoli pproċessati u li tħassar d-Deċiżjoni Nru 1/97

50

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/626/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ April 2008 Għajnuna mill-Istat C 40/06 (ex NN 96/05) Skemi ta’ għajnuna f’forma ta’ self implimentati mir-Renju Unit (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1612)  ( 1 )

62

 

 

2008/627/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Lulju 2008 li tikkonċerna perjodu ta’ tranżizzjoni għal attivitajiet ta’ verifika minn ċerti awdituri u entitajiet ta’ verifika ta’ pajjiżi terzi (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 3942)  ( 1 )

70

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top