EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:188:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 188, 16 ta' Lulju 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 188

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
16 ta' Lulju 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 666/2008 tal-15 ta' Lulju 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 889/2005 li jimponi ċerti miżuri restrittivi fir-rigward tar- Repubblika Demokratika tal-Kongo

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 667/2008 tal-15 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 668/2008 tal-15 ta' Lulju 2008 li jemenda mit-II sal-V Anness tar-Regolament (KE) Nru 2096/2005 li jistipula rekwiżiti komuni għall-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni ta’ l-ajru, fir-rigward ta’ metodi ta’ ħidma u proċeduri ta’ l-operat ( 1 )

5

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 669/2008 tal-15 ta' Lulju 2008 dwar kif għandu jiġi kkompletat l-Anness IC tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1013/2006 dwar vjaġġi ta' skart ( 1 )

7

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 670/2008 tal-15 ta' Lulju 2008 li jintroduċi denominazzjoni fir-Reġistru tad-denominazzjonijiet protetti ta' l-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (IĠP))

16

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 671/2008 tal-15 ta’ Lulju 2008 li jffissa d-dazji ta’ l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mis-16 ta’ Lulju 2008

18

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/583/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2008 li timplimenta l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2007/868/KE

21

 

 

2008/584/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2008 li temenda d-Deċiżjoni 2006/493/KE li tiddeteremina l-ammont ta’ l-appoġġ Komunitarju favur l-iżvilupp rurali għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2007 sal-31 ta’ Diċembru 2013, it-tqassim annwali tiegħu, kif ukoll l-ammont minimu li għandu jiġi allokat għar-reġjuni eliġibbli skond l-għan ta’ “Konverġenza”

26

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/585/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Lulju 2008 li teżenta l-produzzjoni ta’ l-elettriku fl-Awstrija mill-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkoordina l-proċeduri ta’ l-akkwisti ta’ l-entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi ta’ l-ilma, l-enerġija, it-trasport u tal-posta (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 3382)  ( 1 )

28

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIM INTERNAZZJONALI

 

*

Regolament Nru 21 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UN/ECE) – Dispożizzjonijiet uniformi dwar l-approvazzjoni ta’ vetturi fir-rigward tat-tagħmir intern tagħhom

32

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/586 /PESK tal-15 ta' Lulju 2008 li taġġorna l-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta' miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2007/871/PESK

71

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top