Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:183:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 183, 11 ta' Lulju 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 183

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
11 ta' Lulju 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 654/2008 tad-29 ta’ April 2008 li jimponi dazju antidumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ kumarina li toriġina fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, kif estiż għall-importazzjonijiet ta’ kumarina konsenjati mill-Indja, mit-Tajlandja, mill-Indoneżja u mill-Malażja, kemm jekk dikjarati li joriġinaw fl-Indja, fit-Tajlandja, fl-Indoneżja u fil-Malażja kif ukoll jekk le wara reviżjoni ta’ skadenza skond l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 384/96

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 655/2008 ta’ l-10 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

13

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 656/2008 ta' l-10 ta' Lulju 2008 li jdaħħal ċerti denominazzjonijiet fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti ta' l-oriġini u ta' l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Chamomilla Bohemica (DPO), Vlaams-Brabantse tafeldruif (DPO), Slovenská parenica (IĠP), Cipollotto Nocerino (DPO))

15

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 657/2008 ta’ l-10 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi regoli ddettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 rigward l-għajnuna Komunitarja għall-provvista tal-ħalib u ċerti prodotti mill-ħalib lit-tfal ta’ l-iskola f’ċerti stabbilimenti ta’ l-edukazzjoni

17

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 658/2008 ta' l-10 ta’ Lulju 2008 li jiddefinixxi r-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni għaz-zokkor abjad u għaz-zokkor mhux ipproċessat esportat fl-istat naturali tiegħu

27

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 659/2008 ta' l-10 ta’ Lulju 2008 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 900/2007

29

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 660/2008 ta' l-10 ta’ Lulju 2008 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 1060/2007

30

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/569/KE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2008 li taħtar tliet Imħallfin fit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku ta’ l-Unjoni Ewropea

31

 

 

2008/570/KE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Lulju 2008 dwar il-ħatra ta’ membru Portugiż fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

33

 

 

2008/571/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Lulju 2008 li temenda d-Deċiżjoni 98/481/KE li tapprova l-awdituri esterni tal-Bank Ċentrali Ewropew

34

 

 

2008/572/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Lulju 2008 li taħtar membru Portugiż fil-Kumitat tar-Reġjuni

35

 

 

2008/573/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Lulju 2008 li taħtar membru Latvjan u membru supplenti Latvjan tal-Kumitat tar-Reġjuni

36

 

 

2008/574/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Lulju 2008 li taħtar żewġ membri Pollakki u membru wieħed supplenti Pollakk tal-Kumitat tar-Reġjuni

37

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/575/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Ġunju 2008 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ polpa ta’ frott imnixxef ta’ bħala ingredjent ġdid ta’ l-ikel skond ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 3046)

38

 

 

2008/576/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-4 ta’ Lulju 2008 li temenda l-Anness III tad-Deċiżjoni 2003/467/KE fir-rigward tal-lista tar-reġjuni tal-Polonja uffiċjalment ħielsa mil-lewkożi enżootika bovina (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 3284)  ( 1 )

40

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIM INTERNAZZJONALI

 

*

Regolament Nru 54 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE) – Dispożizzjonijiet uniformi li jikkonċernaw l-approvazzjoni ta’ tajers pnewmatiċi għal vetturi kummerċjali u għat-trejlers tagħhom

41

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top