EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:176:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 176, 04 ta' Lulju 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 176

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
4 ta' Lulju 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 633/2008 tat-3 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 634/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jistipula l-komponenti agrikolturali mnaqqsa u d-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjonijiet lejn il-Komunità ta’ ċerti merkanziji li fihom il-prodotti tal-ħalib koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 mill-Iżvizzera

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 635/2008 tat-3 ta’ Lulju 2008 li jadatta l-kwoti tas-sajd għall-merluzz li għandhom ikunu allokati lill-Polonja fil-Baħar Baltiku (Subdiviżjonijiet 25-32, Ilmijiet tal-KE) mill-2008 sa l-2011 skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/2008

8

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 636/2008 tat-3 ta’ Lulju 2008 dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-esportazzjoni fis-settur ta' l-inbid

10

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/547/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20 ta’ Ġunju 2008 li temenda l-Appendiċi ta’ l-Anness VI ta’ l-Att ta’ Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija f’dak li għandu x’jaqsam ma’ stabbilimenti ta’ pproċessar tal-ħalib fil-Bulgarija (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 2775)  ( 1 )

11

 

 

2008/548/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-24 ta’ Ġunju 2008 li tawtorizza għajnuna Finlandiża għaż-żrieragħ u għaż-żerriegħa taċ-ċereali fir-rigward tas-snin ta’ ħsad 2007 u 2008 (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 2700)

13

 

 

ORJENTAZZJONIJIET

 

 

Bank Ċentrali Ewropew

 

 

2008/549/KE

 

*

Linja Gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-19 ta’ Ġunju 2008 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2006/9 dwar ċerti preparazzjonijiet għall-bidla tal-flus kontanti ta’ l-ewro u dwar il-frontloading u s-sub-frontloading ta’ karti tal-flus u muniti ewro barra ż-żona ta’ l-ewro (BĊE/2008/4)

16

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/550/PESK tat-23 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi Kulleġġ Ewropew ta’ Sigurtà u ta’ Difiża (KESD) u li tħassar l-Azzjoni Konġunta 2005/575/PESK

20

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/2008 tas-16 ta' Jannar 2008 li jistabbilixxi għall-2008 l-opportunitajiet ta' sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għal bastimenti Komunitarji f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta' qbid ( ĠU L 19, 23.1.2008 )

25

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top