EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:168:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 168, 28 ta' Ġunju 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 168

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
28 ta' Ġunju 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 615/2008 tat-23 ta' Ġunju 2008 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1405/2006 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura għall-benefiċċju tal-gżejjer minuri ta’ l-Eġew u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 616/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 617/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 dwar it-termini ta’ l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 f’dak li jikkonċerna n-normi għat-tqegħid fis-suq tal-bajd tat-tifqis u tal-flieles tat-tjur ta’ l-irziezet

5

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 618/2008 tas-27 ta' Ġunju 2008 li jaġġusta l-obbligi tal-konsenja għaz-zokkor tal-kannamieli li għandu jiġi importat skond il-Protokoll ta' l-AKP u l-Ftehim ma' l-Indja għall-perjodu ta' konsenja 2007/2008

17

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 619/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jiftaħ sejħa permanenti għall-offerti għar-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni għal ċerti prodotti tal-ħalib

20

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 620/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jirrettifika r-Regolament (KE) Nru 386/2008 li jiffissa r-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib

27

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2008/64/KE tas-27 ta’ Ġunju 2008 li temenda l-Annessi I sa IV għad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni fil-Komunità ta' organiżmi ta' ħsara għall-pjanti jew għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom fil-Komunità

31

 

*

Direttiva tal-kummissjoni 2008/65/KE tas-27 ta’ Ġunju 2008 li temenda d-Direttiva 91/439/KEE dwar il-liċenzji tas-sewqan

36

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/489/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Ġunju 2008 li tikkonċerna miżuri interim ta’ ħarsien kontra t-tixrid tal-Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (in-nematodu ta' l-injam ta' l-arżnu) fil-Portugall (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 3312)

38

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

 

2008/490/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà EUSEC/2/2008 ta’ l-24 ta’ Ġunju 2008 dwar il-ħatra tal-Kap ta' Missjoni għall-missjoni ta’ konsulenza u assistenza ta' l-Unjoni Ewropea għar-riforma tas-settur tas-sigurtà fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (EUSEC RD Congo)

41

 

*

Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2008/491/PESK tas-26 ta' Ġunju 2008 li temenda u testendi l-Azzjoni Konġunta 2007/406/PESK dwar il-missjoni ta' konsulenza u assistenza ta' l-Unjoni Ewropea għar-riforma tas-settur tas-sigurtà fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (EUSEC RD CONGO)

42

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top