Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:141:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 141, 31 ta' Mejju 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 141

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
31 ta' Mejju 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 480/2008 tas-26 ta' Mejju 2008 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri dwar l-emendi għall-Protokoll li jiffissa, għall-perjodu mit-18 ta’ Jannar 2005 sas-17 ta’ Jannar 2011, l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles dwar is-sajd ‘il barra mill-kosta tas-Seychelles

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 481/2008 tat-30 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 482/2008 tat-30 ta' Mejju 2008 li jistabbilixxi sistema ta’ garanzija tas-sigurtà tas-softwer li għandha tiġi implimentata mill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u li jemenda l-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 2096/2005 ( 1 )

5

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 483/2008 tat-30 ta' Mejju 2008 li jintroduċi ċerti denominazzjonijiet fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti ta' l-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (DPO), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (IĠP), Chodské pivo (IĠP))

11

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 484/2008 tat-30 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi d-dazji ta' l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill-1 ta’ Ġunju 2008

13

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/404/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Mejju 2008 li temenda d-Deċiżjoni 2003/467/KE fir-rigward tad-dikjarazzjoni li ċertu reġjun amministrattiv fl-Italja huwa uffiċjalment ħieles mit-tuberkulożi bovina u li ċerti reġjuni amministrattivi tal-Polonja huma uffiċjalment ħielsa mil-lewkożi bovina enżootika (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1876)  ( 1 )

16

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/405/KE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Mejju 2008 dwar il-miżuri għat-tnaqqis tar-riskju għas-sustanzi 2-nitrotoluene u 2,4-dinitrotoluene (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 2233)  ( 1 )

20

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni ( ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1 ) (Verżjoni rettifikata fil- ĠU L 136, 29.5.2007, p. 3 )

22

 

*

Rettifika għad-Direttiva tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 1991 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta’ kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi u li temenda d-Direttivi 89/662/KEE, 90/425/KEE u 90/675/KEE ( ĠU L 268, 24.9.1991 , Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 3, Volum 12, p. 58)

22

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top