EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:127:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 127, 15 ta' Mejju 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 127

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
15 ta' Mejju 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 420/2008 ta’ l-14 ta’ Mejju 2008 li jaġġusta, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2007, ir-remunerazzjoni u l-pensjonijiet ta’ l-uffiċjali u ta’ ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 421/2008 ta' l-14 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

7

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 422/2008 ta' l-14 ta’ Mejju 2008 li jiffissa l-koeffiċjent ta' allokazzjoni għall-ħruġ ta' liċenzji li l-applikazzjoni tagħhom tressqet bejn tal-5 ta’ Mejju u tad-9 ta’ Mejju 2008 sabiex jiġu impurtati prodotti taz-zokkor skond il-kwoti tat-tariffi u ftehimiet preferenzjali

9

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 423/2008 tat-8 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 u li jistabbilixxi kodiċi tal-Komunità ta’ prattiċi u proċessi enoloġiċi (Verżjoni kodifikata)

13

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIM INTERNAZZJONALI

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/367/KE

 

*

Deċiżjoni Nru 2/2007 tal-Kumitat Konġunt Komunità/Żvizzera għat-Trasport bl-Ajru stabbilit bil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar it-Trasport bl-Ajru tal-15 ta’ Diċembru 2007 li jissostitwixxi l-Anness għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera tat-Trasport bl-Ajru

58

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2008/368/PESK ta' l-14 ta' Mejju 2008 b’appoġġ għall-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni 1540 (2004) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u fil-qafas ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-Istrateġija ta’ l-UE kontra l-Proliferazzjoni ta’ Armi ta’ Distruzzjoni Massiva

78

 

*

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/369/PESK ta’ l-14 ta' Mejju 2008 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Kongo u li tirrevoka l-Pożizzjoni Komuni 2005/440/PESK

84

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top