Help Print this page 

Document L:2008:104:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 104, 14 ta' April 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 104

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
14 ta' April 2008


Werrej

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kummissjoni

 

 

2008/284/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Marzu 2008 dwar speċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità (STI) rigward is-subsistema ta' “l-enerġija”tas-sistema ferrovjarja tranżEwropea ta’ veloċità għolja (notifikata skond id-dokument numru C(2008) 807)  ( 1 )

1

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top