EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:096:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 96, 09 ta' April 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 96

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
9 ta' April 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 320/2008 tas-7 ta’ April 2008 li jħassar id-dazju kumpensatorju fuq l-importazzjonijiet ta’ xi mikroċirkwiti elettroniċi magħrufa bħala DRAMs (Memorji Dinamiċi b’Aċċess Każwali – Dynamic Random Access Memories) li joriġinaw mir-Repubblika tal-Korea u li jtemm il-proċediment

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 321/2008 tat-8 ta’ April 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

13

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2008/47/KE tat-8 ta' April 2008 li temenda għall-finijiet ta' l-adattament għall-progress tekniku, id-Direttiva tal-Kunsill 75/324/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri relatati mad-dispensuri ta' l-ajrusols ( 1 )

15

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/289/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ April 2008 dwar miżuri ta’ emerġenza li jirrigwardaw l-organizmu ġenetikament modifikat mhux awtorizzat “Bt 63” fi prodotti tar-ross (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1208)  ( 1 )

29

 

 

2008/290/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-4 ta’ April 2008 li temenda d-Deċiżjoni 716/2007/KE fir-rigward ta' ċerti stabbilimenti fis-setturi tal-laħam u l-ħalib fil-Bulgarija (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1230)  ( 1 )

35

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni 2006/780/KE tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2006 dwar li jiġi evitat l-għadd doppju tat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet ta' l-effett tas-serra skond l-iskema Komunitarja ta' l-iskambju ta' l-emissjonijiet għall-attivitajiet tal-proġetti skond il-Protokoll ta' Kyoto 2003/87/KE ( ĠU L 316, 16.11.2006 ; Edizzjoni Speċjali bil-Malti L 142M tal-5.6.2007 )

38

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top