EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:081:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 81, 20 ta' Marzu 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 81

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
20 ta' Marzu 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 261/2008 tas-17 Marzu 2008 li jimponi dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti kompressuri li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 262/2008 tad-19 ta’ Marzu 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

21

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 263/2008 tad-19 ta’ Marzu 2008 li ma jalloka l-ebda rifużjoni għall-esportazzjoni tal-butir fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti regolata bir-Regolament (KE) Nru 581/2004

23

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 264/2008 tad-19 ta’ Marzu 2008 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tat-tjur

24

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 265/2008 tad-19 ta’ Marzu 2008 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-bajd

26

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 266/2008 tad-19 ta’ Marzu 2008 li jistipula r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għall-bajd u l-isfar tal-bajd esportati fil-forma ta’ oġġetti li ma jaqgħux taħt l-Anness I tat-Trattat

28

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 267/2008 tad-19 ta’ Marzu 2008 li jistipula l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd, u għall-albumina tal-bajd u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

30

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 268/2008 tad-19 ta’ Marzu 2008 li jistipula r-rati ta’ rifużjoni applikabbli għal ċerti prodotti tal-ħalib esportati bħala merkanzija mhux koperta mill-Anness I tat-Trattat

32

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 269/2008 tad-19 ta’ Marzu 2008 li jipprojbixxi s-sajd għal-linarda fiż-żoni VI u VII ta' l-ICES (ilmijiet tal-Komunità u ilmijiet li mhumiex taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi) min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Spanja

35

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 270/2008 tad-19 ta’ Marzu 2008 dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-esportazzjoni fis-settur ta' l-inbid

37

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2008/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 2006/48/KE dwar l-istabbiliment u l-eżerċizzju ta’ l-attività ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu, fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni ( 1 )

38

 

*

Direttiva 2008/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 2002/87/KE dwar is-superviżjoni supplementari ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu, impriżi ta’ assigurazzjoni u ditti ta’ l-investiment f’konglomerat finanzjarju, fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni

40

 

*

Direttiva 2008/26/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 2003/6/KE dwar l-insider dealing u l-manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq) fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni

42

 

*

Direttiva 2008/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 2001/18/KE dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament, fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni

45

 

*

Direttiva 2008/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 2005/32/KE li tistabbilixxi qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-eko-disinn ta’ prodotti li jużaw l-enerġija, kif ukoll id-Direttiva tal-Kunsill 92/42/KEE u d-Direttivi 96/57/KE u 2000/55/KE, rigward il-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni

48

 

*

Direttiva 2008/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, fir-rigward tal-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni

51

 

*

Direttiva 2008/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 2006/43/KE dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati, rigward is-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni ( 1 )

53

 

*

Direttiva 2008/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 98/8/KE dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali, fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni

57

 

*

Direttiva 2008/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 2000/60/KE li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta’ l-ilma, fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

60

 

*

Direttiva 2008/33/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 2000/53/KE dwar vetturi li m’għadhomx jintużaw fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

62

 

*

Direttiva 2008/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 2002/96/KE dwar l-iskart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) rigward is-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

65

 

*

Direttiva 2008/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 2002/95/KE dwar ir-restrizzjoni ta’ l-użu ta’ ċerti sustanzi ta’ riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku, fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

67

 

*

Direttiva 2008/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 92/49/KEE tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x’jaqsmu ma’ assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni tal-ħajja fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

69

 

*

Direttiva 2008/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 2005/68/KE dwar riassigurazzjoni, rigward is-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni ( 1 )

71

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/260/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Marzu 2008 li tagħti lil ċerti partijiet eżenzjoni mill-estensjoni ta’ dazju anti-dumping għal ċerti biċċiet tar-roti fuq roti li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina impost mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2474/93, miżmum u emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1095/2005, u li jneħħi s-sospensjoni tal-ħlas tad-dazju kontra l-iddampjar estiż għal ċertu partijiet tar-roti li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina mogħti lil ċerti partijiet skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 88/97 (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1044)

73

 

 

IV   Atti oħrajn

 

 

SPAZJU EKONOMIKU EWROPEW

 

 

Awtorità ta' Sorveljanza EFTA

 

*

Deċiżjoni ta’ l-Awtorità ta’ Sorveljanza ta’ l-EFTA Nru 388/06/COL tat-13 ta’ Diċembru 2006 li temenda għall-wieħed u sittin darba r-Regoli Proċedurali u Sostantivi fil-Qasam ta’ l-Għajnuna mill-Istat

81

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top