EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:344:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 344, 28 ta' Diċembru 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 344

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
28 ta' Diċembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1577/2007 tas-27 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-applikazzjoni fl-2008 tal-kwoti tariffarji ta' l-importazzjoni għall-prodotti “baby beef” li joriġinaw fil-Kroazja, il-Bożnja u Ħerżegovina, l-ex-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-Montenegro, is-Serbja u l-Kosovo

1

 

 

DEĊIŻJONIJIET ADOTTATI B'MOD KONĠUNT MILL-PARLAMENT EWROPEW U MILL-KUNSILL

 

*

Deċiżjoni Nru 1578/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2007 dwar il-Programm Statistiku Komunitarju 2008 sa l-2012 ( 1 )

15

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/872/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2007 dwar l-issoktar fis-sena 2008 ta’ provi u testijiet komparattivi tal-Komunità fuq materjal ta’ propagazzjoni u ta’ tħawwil tal-Malus Mill. skond id-Direttiva tal-Kunsill 92/34/KEE mibdija fl-2004

44

 

 

2007/873/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2007 li tapprova l-programm nazzjonali għall-kontroll tas-salmonella f’qatgħat għat-tgħammir ta’ Gallus gallus imressaq mill-Bulgarija (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6353)

45

 

 

2007/874/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2007 li tapprova l-programm nazzjonali għall-kontroll tas-salmonella f’qatgħat għat-tgħammir ta’ Gallus gallus ippreżentat mir-Rumanija (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6354)

46

 

 

2007/875/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni 2000/96/KE fir-rigward tal-mard li jittieħed elenkat f’dawk id-deċiżjonijiet (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6355)  ( 1 )

48

 

 

2007/876/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Diċembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2007/25/KE fir-rigward ta’ l-estensjoni tal-perjodu ta’ applikazzjoni tagħha (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6395)  ( 1 )

50

 

 

2007/877/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Diċembru 2007 dwar kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità għall-2007 li tkopri n-nefqa mġarrba mill-Belġju, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja u l-Olanda għall-iskop li jiġu miġġielda organiżmi ta’ ħsara lill-pjanti u lill-prodotti tal-pjanti (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6405)

51

 

 

2007/878/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Diċembru 2007 dwar ċerti miżuri ta' protezzjoni fir-rigward ta' l-influwenza tat-tjur tas-sottotip H5N1 ta' patoġeniċità għolja ħafna fit-tjur fil-Ġermanja, fil-Polonja u fir-Renju Unit (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6802)  ( 1 )

54

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/879/KE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Diċembru 2007 dwar is-swieq rilevanti tal-prodotti u tas-servizzi fi ħdan is-settur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi li huma suxxettibli għal regolazzjoni ex ante skond id-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kwadru regolatorju komuni għan-netwerks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5406)  ( 1 )

65

 

 

Corrigendum

 

*

Corrigendum għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 754/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1941/2006, (KE) Nru 2015/2006 u (KE) Nru 41/2007 fir-rigward ta’ l-opportunitajiet u l-kondizzjonijiet assoċjati tas-sajd għal ċerti ħażniet ta’ ħut ( ĠU L 172, 30.6.2007 )

70

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top