Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:333:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 333, 19 ta' Diċembru 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 333

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
19 ta' Diċembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1495/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1496/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1043/2005 li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 f’dak li jirrigwarda s-sistema ta’ rifużjonijiet għall-esportazzjoni fuq xi prodotti agrikoli esportati fil-forma ta’ prodotti li ma jaqgħux taħt l-Anness I tat-Trattat, u l-kriterji biex jiġi ffissat l-ammont ta’ dawn ir-rifużjonijiet

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1497/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi, b'segwitu għar-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-rekwiżiti standard għal kontrolli ta’ tnixxija minn sistemi stazzjonarji ta’ protezzjoni min-nar li fihom ċerti gassijiet serra florinati ( 1 )

4

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1498/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 rigward it-termini speċifiċi għall-għotja ta’ liċenzji ta’ l-importazzjoni għaz-zokkor u t-taħlitiet taz-zokkor u kakaw bil-kumulazzjoni ta’ l-oriġini AKP/OCT jew KE/OCT

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1499/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 li jippubblika, għall-2008, in-nomenklatura ta' prodotti agrikoli għar-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni introdotti bir-Regolament (KEE) Nru 3846/87

10

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1500/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ l-użu ġdid għal 6-phytase EC 3.1.3.26 (Ronozyme) bħala addittiv fl-għalf ( 1 )

54

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1501/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 rigward l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid ta’ endo-1,4-beta xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) bħala addittiv fl-għalf ( 1 )

57

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1502/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2007 fil-kuntest tal-kwota tariffarja stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 812/2007 għal-laħam tal-majjal

60

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1503/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' importazzjoni magħmula matul l-ewwel sebat ijiem ta' Diċembru 2007 skond il-kwota tariffarja miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 979/2007 għal-laħam tal-majjal

61

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1504/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta’ l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imdaħħla matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2007 fil-qafas tal-kwoti tariffarji stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 806/2007 għal-laħam tal-majjal

62

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1505/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 dwar il-ħruġ ta’ liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru 2007 fil-qafas tal-kwoti tariffarji stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 533/2007 għal-laħam tat-tjur

64

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1506/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 dwar il-ħruġ ta’ liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru 2007 fil-qafas tal-kwoti tariffarji stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 539/2007 għal ċerti prodotti fis-settur tal-bajd u ta’ l-albumini

66

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1507/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 dwar il-ħruġ ta’ liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru 2007 fil-kuntest tal-kwota tariffarja stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 536/2007 għal-laħam tat-tjur

68

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1508/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 li jiddetermina sa liema punt jistgħu jiġu aċċettati l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta' l-importazzjoni mressqa għall-kwota ta' annimali bovini ħajjin ta' piż li jaqbeż il-160 kg u li ġejjin mill-Iżvizzera, kif ipprovdut mir-Regolament (KE) Nru 2172/2005

69

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1509/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1109/2007 għas-sena tas-suq 2007/2008

70

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/846/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Diċembru 2007 li tistabbilixxi mudell għal-listi ta’ entitajiet approvati mill-Istati Membri skond provvedimenti varji tal-leġislazzjoni veterinarja tal-Komunità, u r-regoli li japplikaw għat-trasmissjoni ta’ dawn il-listi lill-Kummissjoni (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5882) (Verżjoni kodifikata) ( 1 )

72

 

 

2007/847/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Diċembru 2007 li tipprovdi għal deroga minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE fir-rigward ta’ pjanti ta’ Vitis L., għajr għall-frott, li joriġinaw fil-Kroazja jew l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5897)

78

 

 

2007/848/KE

 

*

Decizjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Diċembru 2007 li tapprova ċerti programmi nazzjonali għall-kontroll ta’ salmunella f’qatgħat ta’ tiġieġ Gallus gallus li jbidu (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6100)  ( 1 )

83

 

 

2007/849/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2007 li tapprova l-emendi tal-programm nazzjonali għall-kontroll ta’ salmunella f’qatgħat għat-tgħammir ta’ Gallus gallus ippreżentat mill-Finlandja (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6097)

85

 

 

Bank Ċentrali Ewropew

 

 

2007/850/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-22 ta’ Novembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2001/16 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta’ Stati Membri parteċipanti mis-sena finanzjarja 2002 (BĊE/2007/15)

86

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top