Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:320:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 320, 06 ta' Diċembru 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 320

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
6 ta' Diċembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1429/2007 tal-5 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1430/2007 tal-5 ta’ Diċembru 2007 li jemenda l-Annessi II u III tad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali ( 1 )

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1431/2007 tal-5 ta’ Diċembru 2007 li japprova emendi sostanzjali fl-ispeċifikazzjoni ta’ isem imniżżel fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti ta’ l-oriġini u ta’ l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti Huile d'olive de Nyons (DPO)

12

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1432/2007 tal-5 ta’ Diċembru 2007 li jemenda l-Annessi I, II u VI tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq u t-trasport ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali ( 1 )

13

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1433/2007 tal-5 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1623/2000 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta’ l-inbid, fir-rigward tal-mekkaniżmi tas-suq

18

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1434/2007 tal-5 ta’ Diċembru 2007 li jniedi investigazzjoni dwar il-possibbiltà ta' evażjoni tal-miżuri antidumping imposti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2074/2004 fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti mekkaniżmi ta’ legaturi biċ-ċrieki (ring binder) li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina minn importazzjonijiet ta' ċerti mekkaniżmi ta’ legaturi biċ-ċrieki mibgħuta mit-Tajlandja, kemm jekk modifikati ftit kemm jekk le u kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mit-Tajlandja kemm jekk le, u minn importazzjonijiet ta' ċerti mekkaniżmi ta’ legaturi biċ-ċrieki modifikati ftit li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, u li jagħmel dawn l-importazzjonijiet suġġetti għar-reġistrazzjoni

23

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1435/2007 tal-5 ta’ Diċembru 2007 li jerġa' jiftaħ is-sajd għall-aringi fis-subdiviżjonijiet 25-27, 28.2, 29 u 32 tal-Baħar Baltiku minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Ġermanja

27

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1436/2007 tal-5 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għar-redfish fl-ilmijiet tal-KE u Internazzjnali fiż-żona V ta' l-ICES; l-ilmijiet Internazzjonali taż-żoni XII u XIV ta' l-ICES minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' l-Estonja

29

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Ir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta’ l-Istati Membri

 

 

2007/792/KE

 

*

Deċiżjoni tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta’ l-Istati Membri, Imlaqqgħin fil-Kunsill, tas-26 ta’ Novembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni Nru 2005/446/KE li tistabbilixxi terminu perentorju għall-impenn tal-fondi tad-Disa' Fond Ewropew għall-Iżvilupp (EDF)

31

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/793/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Novembru 2007 dwar il-ħatra tal-membri tal-grupp ta’ djalogu għall-partijiet interessati fl-oqsma tas-saħħa pubblika u tal-protezzjoni tal-konsumaturi stabbilit permezz tad-Deċiżjoni 2007/602/KE

33

 

 

2007/794/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Novembru 2007 li tistabbilixxi data ta’ skadenza ġdida għall-preżentazzjoni ta’ dossiers għal ċerti sustanzi li għandhom jiġu eżaminati skond il-programm ta’ għaxar snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5751)  ( 1 )

35

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top