Help Print this page 

Document L:2007:314M:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 314, 01 ta' Diċembru 2007

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html MT
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 314M

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
1 ta' Diċembru 2007


Werrej

 

Paġna

 

*

Nota lill-Qarrejja

s5

 

 

 

 

2006/51/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/51/KE tas-6 ta' Ġunju 2006 li temenda għall-għanijiet ta' l-adattament għall-progress tekniku l-Anness I tad-Direttiva 2005/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Annessi IV u V tad-Direttiva 2005/78/KE fir-rigward tar-rekwiżiti għas-sistema ta' monitoraġġ tal-kontroll ta' l-emissjonijiet għall-użu fil-vetturi u l-eżenzjonijiet għall-magni li jaħdmu bil-gass ( 3 )

1

 

 

2006/53/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/53/KE tas-7 ta' Ġunju 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 90/642/KEE fir-rigward tal-livelli massimi tar-residwi tal-fenbutatin-oxide, fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimephon/triadimenol, pymetrozine, u pyraclostrobin ( 3 )

12

 

 

847/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 847/2006 tat-8 ta' Ġunju 2006 li jiftaħ u jipprevedi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi tal-Komunità għal ċertu ħut ippreparat jew ippreżervat

21

 

 

851/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 851/2006 tad-9 ta' Ġunju 2006 li jispeċifika l-entrati li għandhom jiġu inklużi taħt id-diversi intestaturi fil-formoli tal-kontijiet murija fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1108/70 (Verżjoni kkodifikata) ( 3 )

23

 

 

2006/55/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/55/KE tat-22 ta' Ġunju 2006 li temenda l-Anness III tad-Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE fir-rigward tal-piż massimu ta’ lottijiet ta’ żerriegħa ( 3 )

29

 

 

898/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 898/2006 tad-19 ta' Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 51/2006 fir-rigward tal-limiti tal-qbid u l-limitazzjoni ta' l-isforzi tas-sajd fuq is-sajd għaċ-ċiċċirell [sallur] fiż-żoni ICES IIa (ibħra tal-KE), IIIa u IV (ibħra tal-KE)

30

 

 

907/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 907/2006 ta' l-20 ta' Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 648/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-deterġenti, sabiex jiġu adattati l-Annessi III u VII tiegħu ( 13 )

32

 

 

909/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 909/2006 ta’ l-20 ta' Ġunju 2006 li jemenda l-Anness I u II tar-Regolament (KE) Nru 138/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontijiet ekonomiċi għall-agrikoltura fil-Komunità ( 13 )

38

 

 

915/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 915/2006 tal-21 ta' Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2148/96 li jistipola regoli dwar il-valutazzjoni u s-sorveljanza tal-ħażniet ta’ intervent pubbliku ta’ prodotti agrikoli

40

 

 

949/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 949/2006 tas-27 ta' Ġunju 2006 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-Nomenklatura tat-Tariffa u l-lstatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

43

 

 

2006/59/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/59/KE tat-28 ta' Ġunju 2006 li temenda l-Annessi tad-Direttivi tal-Kunsill 76/895/KEE, 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi ta' carbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenithrothion, methidathion u oxamyl ( 3 )

45

 

 

996/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 996/2006 tad-29 ta' Ġunju 2006 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Komuni ta’ Dwana

61

 

 

2006/56/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/56/KE tat-12 ta' Ġunju 2006 li temenda l-Annessi tad-Direttiva tal-Kunsill 93/85/KEE dwar il-kontroll ta’ taħsir ċirkulari fil-patata

63

 

 

1027/2006/KE

 

 

Regolament tal-Bank Ċentrali Ewropew (KE) Nru 1027/2006 ta’ l-14 ta’ Ġunju 2006 dwar l-obbligi ta’ rappurtar ta’ statistika fir-rigward ta’ istituzzjonijiet ġiro ta’ l-uffiċċji tal-posta li jirċievu depożiti minn istituzzjonijiet finanzjarji mhux monetarji residenti fiż-żona ta’ l-euro (BĊE/2006/8)

106

 

 

1031/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1031/2006 ta' l-4 ta' Ġunju 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 808/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrigwarda l-istatistika tal-Komunità dwar is-soċjetà ta’ l-informazzjoni ( 3 )

119

 

 

1041/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1041/2006 tas-7 ta' Lulju 2006 li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-monitoraġġ ta' l-enċefalopatiji sponġiformi li jinxterdu fil-bhejjem ovini ( 13 )

135

 

 

2006/65/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/65/KE tad-19 ta' Lulju 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE, li tikkonċerna l-prodotti kożmetiċi, bl-iskop li tadatta l-Annessi II u III tagħha skond il-progress tekniku ( 13 )

139

 

 

1114/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1114/2006 ta' l-20 ta' Lulju 2006 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti merkanziji fin-Nomenklatura Maqgħuda

143

 

 

1125/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1125/2006 tal-21 ta' Lulju 2006 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti merkanziji fin-Nomenklatura Maqgħuda

146

 

 

1168/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1168/2006 tal-31 ta' Lulju 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 2160/2003 dwar mira Komunitarja għat-tnaqqis tal-prevalenza ta' ċerti serotipi tas-salmonella fit-tiġieġ tal-bajd tat-tip Gallus gallus u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1003/2005 ( 3 )

148

 

 

1177/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1177/2006 ta’ l-1 ta' Awwissu ta' 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-użu ta’ metodi speċifiċi tal-kontroll fil-qafas tal-programmi nazzjonali għall-kontroll tas-salmonella fit-tjur ( 13 )

153

 

 

1192/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1192/2006 ta’ l-4 ta' Awwissu 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-listi ta' pjanti approvati fl-Istati Membri ( 3 )

156

 

 

1203/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1203/2006 tad-9 ta' Awwissu 2006 li jemenda l-Anness V għar-Regolament tal-Kunsill (KE) 1440/2005 fir-rigward tal-limiti kwantitattivi ta’ ċerti prodotti ta’ l-azzar

158

 

 

1204/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1204/2006 tad-9 ta' Awwissu 2006 li jemenda l-Anness V tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 1899/2005 dwar il-limiti kwantitattivi ta’ ċerti prodotti ta’ l-azzar

160

 

 

1248/2006/KE; EURATOM

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 1248/2006 tas-7 ta' Awwissu 2006 li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 2342/2002 tal-Kummissjoni li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-eżekuzzjoni tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-Kunsill dwar ir-Regolament Finanzjaru applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej

162

 

 

2006/72/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/72/KE tat-18 ta' Awwissu 2006 li temenda għar-raġunijiet ta' adattament għall-progress tekniku d-Direttiva 97/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti komponenti u karatteristiċi ta' vetturi ta' żewġ jew tliet roti b'mutur ( 3 )

181

 

 

1262/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1262/2006 tal-23 ta' Awwissu 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 51/2006 rigward il-lista tal-bastimenti li wettqu s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat fl-Atlantiku tal-Grigal

184

 

 

1284/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1284/2006 tad-29 ta' Awissu 2006 dwar l-awtorizzazzjonijiet permanenti u proviżorji ta’ ċerti addittivi fl-għalf tal-bhejjem ( 3 )

186

 

 

2006/74/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/74/KE tal-21 ta' Awwissu 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tad-dichlorprop-P, il-metconazole, il-pyrimethanil u t-triclopyril bħala sustanzi attivi ( 3 )

191

 

 

1329/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1329/2006 tat-8 ta' Settembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jaddotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Interpretazzjonijiet 8 u 9 tal-Kumitat għall-Interpretazzjonijiet ta’ l-Irrappurtar Finanzjarju Internazzjonali (IFRIC) ( 13 )

197

 

 

2006/75/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/75/KE tal-11 ta' Settembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE sabiex tinkludi d-dimoxystrobinu bħala sustanza attiva ( 3 )

203

 

 

1350/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1350/2006 tat-13 ta' Settembru 2006 li jimponi dazju proviżorju ta’ anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti elettrodi tat-tungstenu li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

206

 

 

1370/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1370/2006 tal-15 ta' Settembru 2006 li jidderoga mir-Regolamenti (KE) Nru 800/1999 u (KE) Nru 1043/2005 fir-rigward tal-prodotti esportati lejl il-Libanu fil-forma ta’ oġġetti mhux koperti mill-Anness I tat-Trattat

230

 

 

2006/76/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/76/KE tat-22 ta' Settembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fir-rigward ta’ l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva chlorothalonil ( 3 )

232

 

 

1443/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1443/2006 tad-29 ta' Seettembru 2006 li tikkonċerna l-awtorizzazzjonijiet permanenti ta’ ċertu addittivi fl-oġġetti ta’ l-għalf u awtorizzazzjoni ta’ għaxar snin għal coccidiostat ( 3 )

235

 

 

1444/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1444/2006 tad-29 ta' Settembru 2006 rigward l-awtorizzazzjoni tal-Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) bħala addittiv fl-għalf ( 3 )

242

 

 

1445/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1445/2006 tad-29 ta' Settembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1200/2005 fir-rigward ta’ l-awtorizzazzjoni ta’ l-addittiv fl-għalf “Bacillus cereus var. toyoi”, li jifforma parti mill-grupp ta' mikro-organiżmi. ( 3 )

245

 

 

1446/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1446/2006 tad-29 ta' Settembru 2006 rigward l-awtorizzazzjoni ta’ l- Enterococcus faecium (Biomin IMB52) bħala addittiv fl-għalf ( 3 )

248

 

 

1447/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1447/2006 tad-29 ta' Settembru 2006 rigward l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid għas-Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) bħala addittiv fl-għalf ( 3 )

251

 

 

2006/77/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/77/KE tad-29 ta' Settembru 2006 li temenda l-Anness I tad-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar livelli massimi ta’ komposti organokloriċi fl-għalf ta’ l-annimali ( 13 )

254

 

 

2006/78/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/78/KE tad-29 ta' Settembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE, dwar il-prodotti kosmetiċi, għall-għanijiet ta’ adattament ta’ l-Anness II tagħha għall-progress tekniku ( 13 )

257

 

 

1467/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1467/2006 ta’ l-4 ta' Ottubru 2006 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista tal-pajjiżi u t-territorji ( 13 )

259

 

 

1505/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1505/2006 tal-11 ta' Ottubru 2006 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 fir-rigward tal-livell minimu ta’ kontrolli li għandhom isiru fir-rigward ta’ l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ l-annimali bovini u l-kaprini. ( 3 )

262

 

 

1580/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2006 ta’ l-20 ta' Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1043/2005 li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 fir-rigward tas-sistema ta’ l-għoti ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni għal ċerti prodotti agrikoli esportati fil-forma ta’ oġġetti mhux koperti mill-Anness I għat-Trattat, u l-kriterji għall-iffissar ta’ l-ammont ta’ rifużjonijiet bħal dawn

266

 

 

2006/85/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/85/KE tat-23 ta' Ottubru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-fenamiphos u l-ethephon bħala sustanzi attivi ( 3 )

269

 

 

2006/86/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/86/KE ta’ l-24 ta' Ottubru 2006 li timplimenta d-Direttiva 2004/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kondizzjonijiet tar-rintraċċabbiltà, notifikazzjoni dwar rejazzjonijiet u avvenimenti ta’ ħsara serja u ċerti kondizzjonijiet tekniċi għall-ikkowdjar, l-ipproċessar, il-preżervazzjoni, il-ħażna u d-distribuzzjoni ta’ tessuti u ċelluli umani ( 3 )

272

 

 

1609/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nr 1609/2006 tas-27 ta'Ottubru 2006 li jawtorizza it-tqegħid fis-suq ta’ ikel tat-trabi bbażat fuq l-idrolisati tal-proteina tax-xorrox derivata mill-proteina tal-ħalib tal-baqar għal perjodu ta’ sentejn ( 3 )

291

 

 

1620/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1620/2006 tat-30 ta' Ottubru 2006 li jimponi dazju anti-dumping provviżorju fuq l-importazzjonijiet tat-twavel tal-mogħdija li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u fl-Ukrajna

293

 

 

2006/89/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/89/KE tat-3 ta’ Novembru 2006 li taddatta għar-sitt darba għall-progress tekniku d-Direttiva tal-Kummissjoni 94/55/KE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri fir-rigward tat-trasport tal-merkanzija perikoluża bit-triq ( 13 )

323

 

 

2006/90/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/90/KE tat-3 ta’ Novembru 2006 li taddatta għas-seba' darba għall-progress tekniku d-Direttiva tal-Kunsill 96/49/KE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri rigward it-trasport tal-merkanzija perikoluża bil-ferrovija ( 13 )

325

 

 

1637/2006/KE

 

 

Regolament tal-Bank Ċentrali Ewropew (KE) Nru 1637/2006 tat-2 ta’ Novembru 2006 dwar dispożizzjonijiet tranżitorji għall-applikazzjoni tar-riżervi minimi mill-Bank Ċentrali Ewropew wara l-introduzzjoni ta’ l-euro fis-Slovenja (BĊE/2006/15)

327

 

 

1642/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1642/2006 tas-7 ta’ Novembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 51/2006 fir-rigward tal-limiti tal-qbid għall-istokk tal-laċċ ikħal fiż-żoni ICES IIa (ibħra tal-KE) u IV (ibħra tal-KE)

329

 

 

2006/92/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/92/KE tad-9 ta’ Novembru 2006 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 76/895/KEE, 86/362/KEE u 90/642/KEE fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għall-captan, dichlorvos, ethion u folpet ( 13 )

331

 

 

1678/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1678/2006 ta’ l-14 ta’ Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 92/2005 rigward il-mezzi alternattivi għar-rimi u l-użu ta’ prodotti sekondarji mill-annimali ( 3 )

346

 

 

1730/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1730/2006 tat-23 ta’ Novembru 2006 rigward l-awtorizzazzjoni ta’ l-aċidu benzojku (Vevo Vitall) bħala addittiv fl-għalf ( 3 )

349

 

 

1744/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1744/2006 ta’ l-24 ta’ Novembru 2006 dwar regoli dettaljati għal għajnuna rigward dud tal-ħarir (Verżjoni kodifikata)

352

 

 

1750/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1750/2006 tas-27 ta’ Novembru 2006 dwar l-awtorizzazzjoni tas-selenometjonina bħala addittiv fl-għalf ( 3 )

355

 

 

2006/119/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/119/KE tas-27 ta’ Novembru 2006 li temenda għall-għanijiet ta’ adattament għall-progress tekniku d-Direttiva 2001/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sistemi ta’ tisħin għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 13 )

358

 

 

2006/120/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/120/KE tas-27 ta’ Novembru 2006 li tikkoreġi u temenda d-Direttiva tal-Kummissjoni 2005/30/KE li temenda, għall-finijiet ta’ l-addattament tagħhom għall-progress tekniku, id-Direttivi 97/24/KE u 2002/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li għandhom x’jaqsmu ma’ l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta ( 13 )

362

 

 

1754/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1754/2006 tat-28 ta’ Novembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli ddettaljati għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja tal-Komunità lill-laboratorji Komunitarji ta’ referenza għall-għalf u l-ikel ta’ l-annimali u għas-settur tas-saħħa ta’ l-annimali

364

 

 

1784/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1784/2006 ta' l-4 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2037/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu ta' aġenti ta' l-ipproċessar

375

 

 

1785/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) 1785/2006 ta' l-4 ta' Diċembru 2006 li jistipula r-regoli għall-ġestjoni u d-distribuzzjoni tal-kwoti tat-tessuti stabbiliti għas-sena 2007 taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 517/94

377

 

 

1786/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1786/2006 ta' l-4 ta' Diċembru 2006 li jemenda l-Annessi III B, IV, u VI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 517/94 fir-rigward tal-kwoti tessili għall-2007

384

 

 

1787/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1787/2006 ta’ l-4 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 809/2004 li jimplimenta d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2003/71/KE dwar l-informazzjoni inkluża fil-prospetti kif ukoll il-format, l-inkorporazzjoni b’referenza u l-pubblikazzjoni ta’ prospetti bħal dawn u d-disseminazzjoni tar-reklami

389

 

 

2006/124/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/124/KE tal-5 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/33/KEE dwar it-tqegħid fis-suq ta' materjal għat-tkattir u t-tħawwil tal-ħxejjex minbarra ż-żrieragħ u d-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE dwar it-tqegħid fis-suq ta’ żrieragħ tal-ħxejjex Test b'rilevanza għaż-ŻEE

393

 

 

1795/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1795/2006 tas-6 ta' Diċembru 2006 li jiftaħ għas-sena 2007 il-kwota tariffarja applikabbli għall-importazzjoni fil-Komunità Ewropea ta' ċerti oġġetti li joriġinaw min-Norveġja li ġejjin mill-ipproċessar ta' prodotti agrikoli koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93

397

 

 

1796/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1796/2006 tas-6 ta' Diċembru 2006 dwar il-ftuħ ta’ kwota tariffarja applikabbli għas-sena 2007 għall-importazzjoni fil-Komunità Ewropea ta’ ċerti oġġetti li joriġinaw mill-Iżlanda li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93

400

 

 

1797/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1797/2006 tas-6 ta' Diċembru 2006 dwar il-ftuħ ta' kwota tariffarja għas-sena 2007 għall-importazzjoni fil-Komunità Ewropea ta' xi oġġetti li joriġinaw min-Norveġja li jkunu ġew mill-ipproċessar ta' prodotti agrikoli koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93

402

 

 

1798/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1798/2006 tas-6 ta' Diċembru 2006 li jiftaħ kwoti tariffarji għall-2007 għall-importazzjoni fil-Komunità Ewropea ta' xi oġġetti li joriġinaw min-Norveġja li ġejjin minn prodotti agrikoli pproċessati inklużi fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93

404

 

 

1799/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1799/2006 tas-6 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 26/2004 dwar ir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunità

406

 

 

1804/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1804/2006 tas-7 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi miżuri tranżitorji li għandhom jiġu adottati minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fir-rigward tar-riżerva mħejjija skond l-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005

409

 

 

2006/127/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/127/KE tas-7 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva 2003/91/KE li tistipola l-miżuri ta' implimentazzjoni għall-għanijiet ta' l-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE fir-rigward tal-karatteristiċi li għandhom jiġu koperti bħala minimu mill-eżami u l-kondizzjonijiet minimi għall-eżaminazzjoni ta' ċerti varjetajiet ta'speċi ta' ħaxix ( 13 )

411

 

 

2006/128/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/128/KE tat-8 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-kriterji speċifiċi tal-purità ta’ sustanzi li jagħtu ħlewwa għall-użu f’oġġetti ta’ l-ikel ( 3 )

414

 

 

2006/129/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/129/KE tat-8 ta' Diċembru 2006 li tispeċifika l-kriterja tal-purità rigward l-addittivi ta’ l-ikel apparti mill-kuluri u s-sustanzi li jagħtu l-ħlewwa ( 3 )

423

 

 

1818/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1818/2006 tal-11 ta' Diċembru 2006 dwar l-implimentazzjoni tas-sistema ta’ immaniġġjar tal-limitu kwantitattiv ta’ klorur tal-potassju fir-rigward tal-miżuri ta’ anti-dumping applikabbli fuq importazzjonijiet ta’ klorur tal-potassju li joriġina mill-Belarus

434

 

 

2006/130/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/130/KE tal-11 ta' Diċembru 2006 li timplimenta d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-istabbiliment tal-kriterji għall-eżenzjoni ta’ ċerti prodotti mediċinali veterinarji, għall-annimali li jipproduċu l-ikel mill-ħtieġa ta’ preskrizzjoni veterinarja ( 3 )

446

 

 

2006/131/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/131/KE tal-11 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-methamidophos bħala sustanza attiva ( 3 )

448

 

 

2006/132/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/132/KE tal-11 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-procymidone bħala sustanza attiva ( 3 )

453

 

 

2006/133/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/133/KE tal-11 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-flusilazole bħala sustanza attiva ( 3 )

458

 

 

2006/134/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/134/KE tal-11 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-fenarimol bħala sustanza attiva ( 3 )

463

 

 

2006/135/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/135/KE tal-11 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-carbendazim bħala sustanza attiva ( 3 )

468

 

 

2006/136/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/136/KE tal-11 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tad-dinocap bħala sustanza attiva ( 3 )

473

 

 

1849/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1849/2006 ta’ l-14 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2032/2003 dwar it-tieni fażi tal-programm ta' ħidma ta' 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq ta' prodotti bijoċidali ( 3 )

478

 

 

1875/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1875/2006 tat-18 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2454/93 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju ( 13 )

487

 

 

1876/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1876/2006 tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar l-awtorizzazzjonijiet permanenti u proviżorji ta’ ċerti addittivi fl-għalf ( 3 )

547

 

 

1877/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1877/2006 ta' 18 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 878/2004 li jippreskrivi miżuri tranżitorji skond ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 għal ċerti prodotti sekondarji ta' annimali kklassifikati bħala materjali tal-Kategoriji 1 u 2 u maħsuba għal għanijiet tekniċi ( 13 )

554

 

 

1881/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li tiffissa l-livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti fl-oġġetti ta’ l-ikel ( 3 )

558

 

 

1882/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1882/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi metodi ta’ teħid ta’ kampjuni u ta’ analiżi għall-kontroll uffiċjali tal-livelli ta’ nitrati f’ċerti oġġetti ta’ l-ikel ( 13 )

578

 

 

1883/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1883/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jistipola metodi ta’ ksib tal-kampuni u l-analiżi għal-livelli uffiċjali ta’ kontroll tad-dijossini u l-PCBs li jixbħu lid-dijossini f’ċertu oġġetti ta’ l-ikel ( 3 )

585

 

 

1888/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1888/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jimponi dazju proviżorju ta’ antidumping fuq importazzjonijiet ta’ ċerti granijiet ta’ qamħ ħelu ppreparati jew ippreżervati li joriġinaw mit-Tajlandja

597

 

 

1915/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1915/2006 tat-18 ta’ Diċembru 2006 li jissokkta s-sorveljanza Komunitarja minn qabel ta' importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tal-ħadid u ta' l-azzar li joriġinaw minn ċerti pajjiżi terzi

621

 

 

1950/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1950/2006 tat-13 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi, skond id-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kodiċi tal-Komunità relatat mal-prodotti mediċinali veterinarji, lista ta’ sostanzi essenzjali għall-kura ta’ l-ekwidi ( 3 )

623

 

 

1978/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1978/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) 448/2001 tat-2 ta’ Marzu 2001 rigward ir-rappurtaġġ dwar proċedimenti ta’ kanċellazzjoni u dwar l-użu mill-ġdid tal-fondi kkanċellati

636

 

 

1980/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1980/2006 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi miżuri tranżitorji li jemendaw ir-Regolament (KE) Nru 2076/2002 u d-Deċiżjonijiet 2001/245/KEE, 2002/928/KE u 2006/797/KE fir-rigward ta' l-issoktar ta' l-użu ta' ċerti sustanzi attivi li mhumiex inklużi fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija ( 3 )

638

 

 

1981/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1981/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 dwar regoli dettalljati għall-implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-laboratorju Komunitarju tar-referenzi għall-organiżmi mmodifikati ġenetikament ( 3 )

641

 

 

2006/142/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/142/KIE tat-22 ta’ Diċembru 2006 li temenda l-Anness IIIa tad-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li fih il-lista ta’ l-ingredjenti li għandhom jiġu indikati fiċ-ċirkostanzi kollha fuq it-tikketta ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel ( 13 )

652

 

 

1998/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1998/2006 tal-15 ta’ Diċembru 2006 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat dwar l-għajnuna de minimis

654

 

 

1999/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1999/2006 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2006 jimponi dazju proviżorju kontra d-dumping fuq l-importazzjoni ta’ ċerti mqagħad li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

660

 

 

2005/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2005/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jimponi dazji proviżorji anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta’ fibri sintetiċi tal-poliesteri ta' qisien ta' qosor predeterminati ta' qisien ta' qosor predeterminat (il-PSF) li joriġinaw mill-Malażja u t-Tajwan

686

 

 

2007/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2007/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ l-importazzjoni u t-tranżitu ta’ ċerti prodotti intermedjarji li huma derivati minn materjal mill-Kategorija 3 intenzjonat għall-użu tekniku fit-tagħmir mediku, fid-dijanjostiċi in vitro u fir-reaġenti tal-laboratorju u li jemenda lil dak ir-Regolament ( 3 )

716

 

 

2023/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2023/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 dwar prassi tajba ta’ manifattura għal materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f’kuntatt ma’ l-ikel ( 13 )

723

 

 

2024/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2024/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jfassal miżuri tranżitorji li jidderogaw mir-Regolament (KE) Nru 2076/2002 u d-Deċiżjonijiet 1998/270/KEE, 2002/928/EC, 2003/308/KE, 2004/129/KE, 2004/141/KE, 2004/247/KE, 2004/248/KE, 2005/303/KE u 2005/864/KE ( 3 )

727

 

 

2006/139/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/139/KE ta’ l-20 ta’ Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE rigward restrizzjonijiet fuq it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ komposti ta’ l-arseniku għall-għan li l-Anness I tagħha jiġi adattat għall-progress tekniku ( 13 )

729

 

 

1985/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1985/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-kalkolu ta' l-għajnuna mogħtija mill-Istati Membri lill-organizzazzjonijiet ta' produtturi fis-settur tas-sajd u l-akwakultura (Verżjoni kkodifikata)

734

 

 

2006/141/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/141/KE tat-22 ta’ Diċembru 2006 dwar formuli tat-trabi u formuli tal-prosegwiment u li temenda d-Direttiva 1999/21/KE ( 13 )

739

 

 

2028/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2028/2006 tat-18 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 600/2005 rigward l-awtorizzazzjoni tat-tħejjija ta' l-addittivi għall-għalf Bacillus licheniformis DSM 5749 u Bacillus subtilis DSM 5750, li jagħmlu parti mill-grupp ta' mikroorganiżmi ( 3 )

772

 

 

2031/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2031/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jadatta diversi regolamenti li jikkonċernaw is-suq taz-zokkor b’riżultat ta’ l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma’ l-Unjoni Ewropea

775

 

 

2006/140/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/140/KE ta’ l-20 ta’ Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi s-bħala sustanza attiva fl-Anness I tagħha ( 13 )

790

 

 

Rettifika

 

 

Rettifika għall- Ġurnal Uffiċjali L 142M tal-5 ta’ Ġunju 2007

793

 

 

Rettifika għall- Ġurnal Uffiċjali L 200M ta’ l-1 ta’ Awwissu 2007

794

 

 

Rettifika għall- Ġurnal Uffiċjali L 219M tal-24 ta’ Awwissu 2007

794

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali għandha n-Nru L 314 M.

 

(2)   Din il-Ħarġa Speċjali għandha n-Nru L 314 M.

 

(3)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

 

(13)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top