EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:314M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 314, 01 ta' Diċembru 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 314M

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
1 ta' Diċembru 2007


Werrej

 

Paġna

 

*

Nota lill-Qarrejja

s5

 

 

 

 

2006/51/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/51/KE tas-6 ta' Ġunju 2006 li temenda għall-għanijiet ta' l-adattament għall-progress tekniku l-Anness I tad-Direttiva 2005/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Annessi IV u V tad-Direttiva 2005/78/KE fir-rigward tar-rekwiżiti għas-sistema ta' monitoraġġ tal-kontroll ta' l-emissjonijiet għall-użu fil-vetturi u l-eżenzjonijiet għall-magni li jaħdmu bil-gass ( 3 )

1

 

 

2006/53/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/53/KE tas-7 ta' Ġunju 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 90/642/KEE fir-rigward tal-livelli massimi tar-residwi tal-fenbutatin-oxide, fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimephon/triadimenol, pymetrozine, u pyraclostrobin ( 3 )

12

 

 

847/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 847/2006 tat-8 ta' Ġunju 2006 li jiftaħ u jipprevedi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi tal-Komunità għal ċertu ħut ippreparat jew ippreżervat

21

 

 

851/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 851/2006 tad-9 ta' Ġunju 2006 li jispeċifika l-entrati li għandhom jiġu inklużi taħt id-diversi intestaturi fil-formoli tal-kontijiet murija fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1108/70 (Verżjoni kkodifikata) ( 3 )

23

 

 

2006/55/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/55/KE tat-22 ta' Ġunju 2006 li temenda l-Anness III tad-Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE fir-rigward tal-piż massimu ta’ lottijiet ta’ żerriegħa ( 3 )

29

 

 

898/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 898/2006 tad-19 ta' Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 51/2006 fir-rigward tal-limiti tal-qbid u l-limitazzjoni ta' l-isforzi tas-sajd fuq is-sajd għaċ-ċiċċirell [sallur] fiż-żoni ICES IIa (ibħra tal-KE), IIIa u IV (ibħra tal-KE)

30

 

 

907/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 907/2006 ta' l-20 ta' Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 648/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-deterġenti, sabiex jiġu adattati l-Annessi III u VII tiegħu ( 13 )

32

 

 

909/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 909/2006 ta’ l-20 ta' Ġunju 2006 li jemenda l-Anness I u II tar-Regolament (KE) Nru 138/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontijiet ekonomiċi għall-agrikoltura fil-Komunità ( 13 )

38

 

 

915/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 915/2006 tal-21 ta' Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2148/96 li jistipola regoli dwar il-valutazzjoni u s-sorveljanza tal-ħażniet ta’ intervent pubbliku ta’ prodotti agrikoli

40

 

 

949/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 949/2006 tas-27 ta' Ġunju 2006 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-Nomenklatura tat-Tariffa u l-lstatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

43

 

 

2006/59/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/59/KE tat-28 ta' Ġunju 2006 li temenda l-Annessi tad-Direttivi tal-Kunsill 76/895/KEE, 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi ta' carbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenithrothion, methidathion u oxamyl ( 3 )

45

 

 

996/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 996/2006 tad-29 ta' Ġunju 2006 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Komuni ta’ Dwana

61

 

 

2006/56/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/56/KE tat-12 ta' Ġunju 2006 li temenda l-Annessi tad-Direttiva tal-Kunsill 93/85/KEE dwar il-kontroll ta’ taħsir ċirkulari fil-patata

63

 

 

1027/2006/KE

 

 

Regolament tal-Bank Ċentrali Ewropew (KE) Nru 1027/2006 ta’ l-14 ta’ Ġunju 2006 dwar l-obbligi ta’ rappurtar ta’ statistika fir-rigward ta’ istituzzjonijiet ġiro ta’ l-uffiċċji tal-posta li jirċievu depożiti minn istituzzjonijiet finanzjarji mhux monetarji residenti fiż-żona ta’ l-euro (BĊE/2006/8)

106

 

 

1031/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1031/2006 ta' l-4 ta' Ġunju 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 808/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrigwarda l-istatistika tal-Komunità dwar is-soċjetà ta’ l-informazzjoni ( 3 )

119

 

 

1041/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1041/2006 tas-7 ta' Lulju 2006 li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-monitoraġġ ta' l-enċefalopatiji sponġiformi li jinxterdu fil-bhejjem ovini ( 13 )

135

 

 

2006/65/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/65/KE tad-19 ta' Lulju 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE, li tikkonċerna l-prodotti kożmetiċi, bl-iskop li tadatta l-Annessi II u III tagħha skond il-progress tekniku ( 13 )

139

 

 

1114/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1114/2006 ta' l-20 ta' Lulju 2006 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti merkanziji fin-Nomenklatura Maqgħuda

143

 

 

1125/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1125/2006 tal-21 ta' Lulju 2006 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti merkanziji fin-Nomenklatura Maqgħuda

146

 

 

1168/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1168/2006 tal-31 ta' Lulju 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 2160/2003 dwar mira Komunitarja għat-tnaqqis tal-prevalenza ta' ċerti serotipi tas-salmonella fit-tiġieġ tal-bajd tat-tip Gallus gallus u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1003/2005 ( 3 )

148

 

 

1177/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1177/2006 ta’ l-1 ta' Awwissu ta' 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-użu ta’ metodi speċifiċi tal-kontroll fil-qafas tal-programmi nazzjonali għall-kontroll tas-salmonella fit-tjur ( 13 )

153

 

 

1192/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1192/2006 ta’ l-4 ta' Awwissu 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-listi ta' pjanti approvati fl-Istati Membri ( 3 )

156

 

 

1203/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1203/2006 tad-9 ta' Awwissu 2006 li jemenda l-Anness V għar-Regolament tal-Kunsill (KE) 1440/2005 fir-rigward tal-limiti kwantitattivi ta’ ċerti prodotti ta’ l-azzar

158

 

 

1204/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1204/2006 tad-9 ta' Awwissu 2006 li jemenda l-Anness V tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 1899/2005 dwar il-limiti kwantitattivi ta’ ċerti prodotti ta’ l-azzar

160

 

 

1248/2006/KE; EURATOM

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 1248/2006 tas-7 ta' Awwissu 2006 li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 2342/2002 tal-Kummissjoni li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-eżekuzzjoni tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-Kunsill dwar ir-Regolament Finanzjaru applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej

162

 

 

2006/72/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/72/KE tat-18 ta' Awwissu 2006 li temenda għar-raġunijiet ta' adattament għall-progress tekniku d-Direttiva 97/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti komponenti u karatteristiċi ta' vetturi ta' żewġ jew tliet roti b'mutur ( 3 )

181

 

 

1262/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1262/2006 tal-23 ta' Awwissu 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 51/2006 rigward il-lista tal-bastimenti li wettqu s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat fl-Atlantiku tal-Grigal

184

 

 

1284/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1284/2006 tad-29 ta' Awissu 2006 dwar l-awtorizzazzjonijiet permanenti u proviżorji ta’ ċerti addittivi fl-għalf tal-bhejjem ( 3 )

186

 

 

2006/74/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/74/KE tal-21 ta' Awwissu 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tad-dichlorprop-P, il-metconazole, il-pyrimethanil u t-triclopyril bħala sustanzi attivi ( 3 )

191

 

 

1329/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1329/2006 tat-8 ta' Settembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jaddotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Interpretazzjonijiet 8 u 9 tal-Kumitat għall-Interpretazzjonijiet ta’ l-Irrappurtar Finanzjarju Internazzjonali (IFRIC) ( 13 )

197

 

 

2006/75/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/75/KE tal-11 ta' Settembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE sabiex tinkludi d-dimoxystrobinu bħala sustanza attiva ( 3 )

203

 

 

1350/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1350/2006 tat-13 ta' Settembru 2006 li jimponi dazju proviżorju ta’ anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti elettrodi tat-tungstenu li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

206

 

 

1370/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1370/2006 tal-15 ta' Settembru 2006 li jidderoga mir-Regolamenti (KE) Nru 800/1999 u (KE) Nru 1043/2005 fir-rigward tal-prodotti esportati lejl il-Libanu fil-forma ta’ oġġetti mhux koperti mill-Anness I tat-Trattat

230

 

 

2006/76/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/76/KE tat-22 ta' Settembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fir-rigward ta’ l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva chlorothalonil ( 3 )

232

 

 

1443/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1443/2006 tad-29 ta' Seettembru 2006 li tikkonċerna l-awtorizzazzjonijiet permanenti ta’ ċertu addittivi fl-oġġetti ta’ l-għalf u awtorizzazzjoni ta’ għaxar snin għal coccidiostat ( 3 )

235

 

 

1444/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1444/2006 tad-29 ta' Settembru 2006 rigward l-awtorizzazzjoni tal-Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) bħala addittiv fl-għalf ( 3 )

242

 

 

1445/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1445/2006 tad-29 ta' Settembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1200/2005 fir-rigward ta’ l-awtorizzazzjoni ta’ l-addittiv fl-għalf “Bacillus cereus var. toyoi”, li jifforma parti mill-grupp ta' mikro-organiżmi. ( 3 )

245

 

 

1446/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1446/2006 tad-29 ta' Settembru 2006 rigward l-awtorizzazzjoni ta’ l- Enterococcus faecium (Biomin IMB52) bħala addittiv fl-għalf ( 3 )

248

 

 

1447/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1447/2006 tad-29 ta' Settembru 2006 rigward l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid għas-Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) bħala addittiv fl-għalf ( 3 )

251

 

 

2006/77/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/77/KE tad-29 ta' Settembru 2006 li temenda l-Anness I tad-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar livelli massimi ta’ komposti organokloriċi fl-għalf ta’ l-annimali ( 13 )

254

 

 

2006/78/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/78/KE tad-29 ta' Settembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE, dwar il-prodotti kosmetiċi, għall-għanijiet ta’ adattament ta’ l-Anness II tagħha għall-progress tekniku ( 13 )

257

 

 

1467/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1467/2006 ta’ l-4 ta' Ottubru 2006 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista tal-pajjiżi u t-territorji ( 13 )

259

 

 

1505/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1505/2006 tal-11 ta' Ottubru 2006 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 fir-rigward tal-livell minimu ta’ kontrolli li għandhom isiru fir-rigward ta’ l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ l-annimali bovini u l-kaprini. ( 3 )

262

 

 

1580/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2006 ta’ l-20 ta' Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1043/2005 li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 fir-rigward tas-sistema ta’ l-għoti ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni għal ċerti prodotti agrikoli esportati fil-forma ta’ oġġetti mhux koperti mill-Anness I għat-Trattat, u l-kriterji għall-iffissar ta’ l-ammont ta’ rifużjonijiet bħal dawn

266

 

 

2006/85/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/85/KE tat-23 ta' Ottubru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-fenamiphos u l-ethephon bħala sustanzi attivi ( 3 )

269

 

 

2006/86/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/86/KE ta’ l-24 ta' Ottubru 2006 li timplimenta d-Direttiva 2004/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kondizzjonijiet tar-rintraċċabbiltà, notifikazzjoni dwar rejazzjonijiet u avvenimenti ta’ ħsara serja u ċerti kondizzjonijiet tekniċi għall-ikkowdjar, l-ipproċessar, il-preżervazzjoni, il-ħażna u d-distribuzzjoni ta’ tessuti u ċelluli umani ( 3 )

272

 

 

1609/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nr 1609/2006 tas-27 ta'Ottubru 2006 li jawtorizza it-tqegħid fis-suq ta’ ikel tat-trabi bbażat fuq l-idrolisati tal-proteina tax-xorrox derivata mill-proteina tal-ħalib tal-baqar għal perjodu ta’ sentejn ( 3 )

291

 

 

1620/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1620/2006 tat-30 ta' Ottubru 2006 li jimponi dazju anti-dumping provviżorju fuq l-importazzjonijiet tat-twavel tal-mogħdija li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u fl-Ukrajna

293

 

 

2006/89/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/89/KE tat-3 ta’ Novembru 2006 li taddatta għar-sitt darba għall-progress tekniku d-Direttiva tal-Kummissjoni 94/55/KE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri fir-rigward tat-trasport tal-merkanzija perikoluża bit-triq ( 13 )

323

 

 

2006/90/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/90/KE tat-3 ta’ Novembru 2006 li taddatta għas-seba' darba għall-progress tekniku d-Direttiva tal-Kunsill 96/49/KE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri rigward it-trasport tal-merkanzija perikoluża bil-ferrovija ( 13 )

325

 

 

1637/2006/KE

 

 

Regolament tal-Bank Ċentrali Ewropew (KE) Nru 1637/2006 tat-2 ta’ Novembru 2006 dwar dispożizzjonijiet tranżitorji għall-applikazzjoni tar-riżervi minimi mill-Bank Ċentrali Ewropew wara l-introduzzjoni ta’ l-euro fis-Slovenja (BĊE/2006/15)

327

 

 

1642/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1642/2006 tas-7 ta’ Novembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 51/2006 fir-rigward tal-limiti tal-qbid għall-istokk tal-laċċ ikħal fiż-żoni ICES IIa (ibħra tal-KE) u IV (ibħra tal-KE)

329

 

 

2006/92/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/92/KE tad-9 ta’ Novembru 2006 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 76/895/KEE, 86/362/KEE u 90/642/KEE fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għall-captan, dichlorvos, ethion u folpet ( 13 )

331

 

 

1678/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1678/2006 ta’ l-14 ta’ Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 92/2005 rigward il-mezzi alternattivi għar-rimi u l-użu ta’ prodotti sekondarji mill-annimali ( 3 )

346

 

 

1730/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1730/2006 tat-23 ta’ Novembru 2006 rigward l-awtorizzazzjoni ta’ l-aċidu benzojku (Vevo Vitall) bħala addittiv fl-għalf ( 3 )

349

 

 

1744/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1744/2006 ta’ l-24 ta’ Novembru 2006 dwar regoli dettaljati għal għajnuna rigward dud tal-ħarir (Verżjoni kodifikata)

352

 

 

1750/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1750/2006 tas-27 ta’ Novembru 2006 dwar l-awtorizzazzjoni tas-selenometjonina bħala addittiv fl-għalf ( 3 )

355

 

 

2006/119/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/119/KE tas-27 ta’ Novembru 2006 li temenda għall-għanijiet ta’ adattament għall-progress tekniku d-Direttiva 2001/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sistemi ta’ tisħin għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 13 )

358

 

 

2006/120/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/120/KE tas-27 ta’ Novembru 2006 li tikkoreġi u temenda d-Direttiva tal-Kummissjoni 2005/30/KE li temenda, għall-finijiet ta’ l-addattament tagħhom għall-progress tekniku, id-Direttivi 97/24/KE u 2002/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li għandhom x’jaqsmu ma’ l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta ( 13 )

362

 

 

1754/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1754/2006 tat-28 ta’ Novembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli ddettaljati għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja tal-Komunità lill-laboratorji Komunitarji ta’ referenza għall-għalf u l-ikel ta’ l-annimali u għas-settur tas-saħħa ta’ l-annimali

364

 

 

1784/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1784/2006 ta' l-4 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2037/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu ta' aġenti ta' l-ipproċessar

375

 

 

1785/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) 1785/2006 ta' l-4 ta' Diċembru 2006 li jistipula r-regoli għall-ġestjoni u d-distribuzzjoni tal-kwoti tat-tessuti stabbiliti għas-sena 2007 taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 517/94

377

 

 

1786/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1786/2006 ta' l-4 ta' Diċembru 2006 li jemenda l-Annessi III B, IV, u VI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 517/94 fir-rigward tal-kwoti tessili għall-2007

384

 

 

1787/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1787/2006 ta’ l-4 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 809/2004 li jimplimenta d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2003/71/KE dwar l-informazzjoni inkluża fil-prospetti kif ukoll il-format, l-inkorporazzjoni b’referenza u l-pubblikazzjoni ta’ prospetti bħal dawn u d-disseminazzjoni tar-reklami

389

 

 

2006/124/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/124/KE tal-5 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/33/KEE dwar it-tqegħid fis-suq ta' materjal għat-tkattir u t-tħawwil tal-ħxejjex minbarra ż-żrieragħ u d-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE dwar it-tqegħid fis-suq ta’ żrieragħ tal-ħxejjex Test b'rilevanza għaż-ŻEE

393

 

 

1795/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1795/2006 tas-6 ta' Diċembru 2006 li jiftaħ għas-sena 2007 il-kwota tariffarja applikabbli għall-importazzjoni fil-Komunità Ewropea ta' ċerti oġġetti li joriġinaw min-Norveġja li ġejjin mill-ipproċessar ta' prodotti agrikoli koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93

397

 

 

1796/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1796/2006 tas-6 ta' Diċembru 2006 dwar il-ftuħ ta’ kwota tariffarja applikabbli għas-sena 2007 għall-importazzjoni fil-Komunità Ewropea ta’ ċerti oġġetti li joriġinaw mill-Iżlanda li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93

400

 

 

1797/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1797/2006 tas-6 ta' Diċembru 2006 dwar il-ftuħ ta' kwota tariffarja għas-sena 2007 għall-importazzjoni fil-Komunità Ewropea ta' xi oġġetti li joriġinaw min-Norveġja li jkunu ġew mill-ipproċessar ta' prodotti agrikoli koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93

402

 

 

1798/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1798/2006 tas-6 ta' Diċembru 2006 li jiftaħ kwoti tariffarji għall-2007 għall-importazzjoni fil-Komunità Ewropea ta' xi oġġetti li joriġinaw min-Norveġja li ġejjin minn prodotti agrikoli pproċessati inklużi fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93

404

 

 

1799/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1799/2006 tas-6 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 26/2004 dwar ir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunità

406

 

 

1804/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1804/2006 tas-7 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi miżuri tranżitorji li għandhom jiġu adottati minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fir-rigward tar-riżerva mħejjija skond l-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005

409

 

 

2006/127/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/127/KE tas-7 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva 2003/91/KE li tistipola l-miżuri ta' implimentazzjoni għall-għanijiet ta' l-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE fir-rigward tal-karatteristiċi li għandhom jiġu koperti bħala minimu mill-eżami u l-kondizzjonijiet minimi għall-eżaminazzjoni ta' ċerti varjetajiet ta'speċi ta' ħaxix ( 13 )

411

 

 

2006/128/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/128/KE tat-8 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-kriterji speċifiċi tal-purità ta’ sustanzi li jagħtu ħlewwa għall-użu f’oġġetti ta’ l-ikel ( 3 )

414

 

 

2006/129/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/129/KE tat-8 ta' Diċembru 2006 li tispeċifika l-kriterja tal-purità rigward l-addittivi ta’ l-ikel apparti mill-kuluri u s-sustanzi li jagħtu l-ħlewwa ( 3 )

423

 

 

1818/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1818/2006 tal-11 ta' Diċembru 2006 dwar l-implimentazzjoni tas-sistema ta’ immaniġġjar tal-limitu kwantitattiv ta’ klorur tal-potassju fir-rigward tal-miżuri ta’ anti-dumping applikabbli fuq importazzjonijiet ta’ klorur tal-potassju li joriġina mill-Belarus

434

 

 

2006/130/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/130/KE tal-11 ta' Diċembru 2006 li timplimenta d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-istabbiliment tal-kriterji għall-eżenzjoni ta’ ċerti prodotti mediċinali veterinarji, għall-annimali li jipproduċu l-ikel mill-ħtieġa ta’ preskrizzjoni veterinarja ( 3 )

446

 

 

2006/131/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/131/KE tal-11 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-methamidophos bħala sustanza attiva ( 3 )

448

 

 

2006/132/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/132/KE tal-11 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-procymidone bħala sustanza attiva ( 3 )

453

 

 

2006/133/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/133/KE tal-11 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-flusilazole bħala sustanza attiva ( 3 )

458

 

 

2006/134/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/134/KE tal-11 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-fenarimol bħala sustanza attiva ( 3 )

463

 

 

2006/135/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/135/KE tal-11 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-carbendazim bħala sustanza attiva ( 3 )

468

 

 

2006/136/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/136/KE tal-11 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tad-dinocap bħala sustanza attiva ( 3 )

473

 

 

1849/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1849/2006 ta’ l-14 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2032/2003 dwar it-tieni fażi tal-programm ta' ħidma ta' 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq ta' prodotti bijoċidali ( 3 )

478

 

 

1875/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1875/2006 tat-18 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2454/93 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju ( 13 )

487

 

 

1876/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1876/2006 tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar l-awtorizzazzjonijiet permanenti u proviżorji ta’ ċerti addittivi fl-għalf ( 3 )

547

 

 

1877/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1877/2006 ta' 18 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 878/2004 li jippreskrivi miżuri tranżitorji skond ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 għal ċerti prodotti sekondarji ta' annimali kklassifikati bħala materjali tal-Kategoriji 1 u 2 u maħsuba għal għanijiet tekniċi ( 13 )

554

 

 

1881/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li tiffissa l-livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti fl-oġġetti ta’ l-ikel ( 3 )

558

 

 

1882/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1882/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi metodi ta’ teħid ta’ kampjuni u ta’ analiżi għall-kontroll uffiċjali tal-livelli ta’ nitrati f’ċerti oġġetti ta’ l-ikel ( 13 )

578

 

 

1883/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1883/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jistipola metodi ta’ ksib tal-kampuni u l-analiżi għal-livelli uffiċjali ta’ kontroll tad-dijossini u l-PCBs li jixbħu lid-dijossini f’ċertu oġġetti ta’ l-ikel ( 3 )

585

 

 

1888/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1888/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jimponi dazju proviżorju ta’ antidumping fuq importazzjonijiet ta’ ċerti granijiet ta’ qamħ ħelu ppreparati jew ippreżervati li joriġinaw mit-Tajlandja

597

 

 

1915/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1915/2006 tat-18 ta’ Diċembru 2006 li jissokkta s-sorveljanza Komunitarja minn qabel ta' importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tal-ħadid u ta' l-azzar li joriġinaw minn ċerti pajjiżi terzi

621

 

 

1950/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1950/2006 tat-13 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi, skond id-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kodiċi tal-Komunità relatat mal-prodotti mediċinali veterinarji, lista ta’ sostanzi essenzjali għall-kura ta’ l-ekwidi ( 3 )

623

 

 

1978/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1978/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) 448/2001 tat-2 ta’ Marzu 2001 rigward ir-rappurtaġġ dwar proċedimenti ta’ kanċellazzjoni u dwar l-użu mill-ġdid tal-fondi kkanċellati

636

 

 

1980/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1980/2006 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi miżuri tranżitorji li jemendaw ir-Regolament (KE) Nru 2076/2002 u d-Deċiżjonijiet 2001/245/KEE, 2002/928/KE u 2006/797/KE fir-rigward ta' l-issoktar ta' l-użu ta' ċerti sustanzi attivi li mhumiex inklużi fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija ( 3 )

638

 

 

1981/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1981/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 dwar regoli dettalljati għall-implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-laboratorju Komunitarju tar-referenzi għall-organiżmi mmodifikati ġenetikament ( 3 )

641

 

 

2006/142/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/142/KIE tat-22 ta’ Diċembru 2006 li temenda l-Anness IIIa tad-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li fih il-lista ta’ l-ingredjenti li għandhom jiġu indikati fiċ-ċirkostanzi kollha fuq it-tikketta ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel ( 13 )

652

 

 

1998/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1998/2006 tal-15 ta’ Diċembru 2006 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat dwar l-għajnuna de minimis

654

 

 

1999/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1999/2006 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2006 jimponi dazju proviżorju kontra d-dumping fuq l-importazzjoni ta’ ċerti mqagħad li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

660

 

 

2005/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2005/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jimponi dazji proviżorji anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta’ fibri sintetiċi tal-poliesteri ta' qisien ta' qosor predeterminati ta' qisien ta' qosor predeterminat (il-PSF) li joriġinaw mill-Malażja u t-Tajwan

686

 

 

2007/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2007/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ l-importazzjoni u t-tranżitu ta’ ċerti prodotti intermedjarji li huma derivati minn materjal mill-Kategorija 3 intenzjonat għall-użu tekniku fit-tagħmir mediku, fid-dijanjostiċi in vitro u fir-reaġenti tal-laboratorju u li jemenda lil dak ir-Regolament ( 3 )

716

 

 

2023/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2023/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 dwar prassi tajba ta’ manifattura għal materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f’kuntatt ma’ l-ikel ( 13 )

723

 

 

2024/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2024/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jfassal miżuri tranżitorji li jidderogaw mir-Regolament (KE) Nru 2076/2002 u d-Deċiżjonijiet 1998/270/KEE, 2002/928/EC, 2003/308/KE, 2004/129/KE, 2004/141/KE, 2004/247/KE, 2004/248/KE, 2005/303/KE u 2005/864/KE ( 3 )

727

 

 

2006/139/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/139/KE ta’ l-20 ta’ Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE rigward restrizzjonijiet fuq it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ komposti ta’ l-arseniku għall-għan li l-Anness I tagħha jiġi adattat għall-progress tekniku ( 13 )

729

 

 

1985/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1985/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-kalkolu ta' l-għajnuna mogħtija mill-Istati Membri lill-organizzazzjonijiet ta' produtturi fis-settur tas-sajd u l-akwakultura (Verżjoni kkodifikata)

734

 

 

2006/141/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/141/KE tat-22 ta’ Diċembru 2006 dwar formuli tat-trabi u formuli tal-prosegwiment u li temenda d-Direttiva 1999/21/KE ( 13 )

739

 

 

2028/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2028/2006 tat-18 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 600/2005 rigward l-awtorizzazzjoni tat-tħejjija ta' l-addittivi għall-għalf Bacillus licheniformis DSM 5749 u Bacillus subtilis DSM 5750, li jagħmlu parti mill-grupp ta' mikroorganiżmi ( 3 )

772

 

 

2031/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2031/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jadatta diversi regolamenti li jikkonċernaw is-suq taz-zokkor b’riżultat ta’ l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma’ l-Unjoni Ewropea

775

 

 

2006/140/KE

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/140/KE ta’ l-20 ta’ Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi s-bħala sustanza attiva fl-Anness I tagħha ( 13 )

790

 

 

Rettifika

 

 

Rettifika għall- Ġurnal Uffiċjali L 142M tal-5 ta’ Ġunju 2007

793

 

 

Rettifika għall- Ġurnal Uffiċjali L 200M ta’ l-1 ta’ Awwissu 2007

794

 

 

Rettifika għall- Ġurnal Uffiċjali L 219M tal-24 ta’ Awwissu 2007

794

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali għandha n-Nru L 314 M.

 

(2)   Din il-Ħarġa Speċjali għandha n-Nru L 314 M.

 

(3)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

 

(13)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top