EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:312:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 312, 30 ta' Novembru 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 312

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
30 ta' Novembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1404/2007 tas-26 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti stokkijiet ta’ ħut u gruppi ta’ stokkijiet ta’ ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku għall-2008

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1405/2007 tad-29 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

10

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1406/2007 tad-29 ta’ Novembru 2007 li jniedi reviżjoni ta’ “esportatur ġdid” tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 130/2006 li jimponi dazju definittiv ta’ l-anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta’ aċtu tartariku li joriġina, mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, li jirrevoka d-dazju fir-rigward ta’ l-importazzjonijiet minn esportatur wieħed f’dan il-pajjiż u li jagħmel dawn l-importazzjonijiet suġġetti għar-reġistrazzjoni

12

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1407/2007 tad-29 ta’ Novembru 2007 li jintroduċi denominazzjoni fir-Reġistru tad-denominazzjonijiet protetti ta’ l-oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti (Třeboňský kapr (IĠP))

16

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1408/2007 tat-28 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-barbun fiż-żona IV ta' l-ICES; l-ilmijiet tal-KE ta' II a min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Belġju

17

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1409/2007 tad-29 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għar-redfish fl-ilmijiet tal-Faroes taż-żona V b ta' l-ICES min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Franza

19

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1410/2007 tad-29 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tal-majjal

21

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2007/69/KE tad-29 ta’ Novembru 2007 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi d-difethialone bħala sustanza attiva fl-Anness I tagħha ( 1 )

23

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2007/70/KE tad-29 ta’ Novembru 2007 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi d-dijossidu tal-karbonju bħala sustanza attiva fl-Anness IA għaliha ( 1 )

26

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2007/773/Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ Novembru 2007 dwar estensjoni ta’ sena għall-programm supplimentari ta’ riċerka li għandu jiġi implimentat miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka għall-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika

29

 

 

2007/774/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta’ Ottubru 2007 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżorja ta’ Protokoll mal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika Għarbija ta’ l-Eġittu, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni ma’ l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija

32

Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Għarbija ta’ l-Eġittu, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija

33

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/775/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Novembru 2007 li tirrevoka d-Deċiżjoni 1999/572/KE li taċċetta impenji offruti f’konnessjoni mal-proċedimenti anti-dumping li jirrigwardaw l-importazzjonijiet ta’ ħbula u kejbils tal-wajer ta’ l-azzar li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, l-Ungerija, l-Indja, ir-Repubblika tal-Korea, il-Messiku, il-Polonja, l-Afrika t’Isfel u l-Ukraina

44

 

 

2007/776/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Novembru 2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/34/KEE biex testendi d-deroga dwar il-kundizzjonijiet ta’ l-importazzjoni tal-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u tal-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott minn pajjiżi terzi (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5693)

48

 

 

2007/777/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Novembru 2007 li tistipula l-kundizzjonijiet tas-saħħa ta’ l-annimali u tas-saħħa pubblika kif ukoll il-mudelli taċ-ċertifikati għall-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tal-laħam u ta’ l-istonku, il-bżieżaq ta’ l-awrina u l-imsaren ittrattati għall-konsum mill-bniedem minn pajjiżi terzi u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2005/432/KE (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5777)  ( 1 )

49

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2007/778/PESK tad-29 ta’ Novembru 2007 li temenda u testendi l-Azzjoni Konġunta 2006/304/PESK dwar it-twaqqif ta’ Grupp ta’ Ppjanar ta’ l-UE (EUPT Kosovo) fir-rigward ta’ operazzjoni, eventwalment possibbli, ta’ l-UE ta’ l-immaniġġar ta’ kriżi fil-qasam ta’ l-istat ta’ dritt u possibbilment f'oqsma oħra fil-Kosovo

68

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top