EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:304:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 304, 22 ta' Novembru 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 304

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
22 ta' Novembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1354/2007 tal-15 ta’ Novembru 2007 li jaddatta r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni tas-Sustanzi Kimiċi (REACH) minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1355/2007 tad-19 ta’ Novembru 2007 li jadotta miżuri awtonomi u transizzjonali biex jinfetħu l-kwoti tariffarji tal-Komunità għall-importazzjoni taz-zalzett u ċerti prodotti tal-laħam li joriġinaw fl-Iżvizzera

3

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1356/2007 tad-19 ta' Novembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1425/2006 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti xkejjer u boroż tal-plastik li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u fit-Tajlandja, u li jtemm il-proċediment dwar l-importazzjonijiet ta’ ċerti xkejjer u boroż tal-plastik li joriġinaw fil-Malażja

5

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1357/2007 tal-21 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

7

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1358/2007 tal-21 ta’ Novembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Istandard Internazzjonali ta’ Rapportaġġ Finanzjarju (IFRS) 8 ( 1 )

9

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1359/2007 tal-21 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-għoti tar-rifużjonijiet speċjali ta’ l-esportazzjoni fuq ċerti qatgħat ta’ laħam dissussat ta’ l-annimali bovini (Verżjoni kodifikata)

21

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1360/2007 tal-21 ta’ Novembru 2007 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1109/2007 għas-sena tas-suq 2007/2008

32

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2007/751/KE

 

*

Decizjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Novembru 2007 dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni, imfassla abbażi ta’ l-Artikolu K.3(2)(ċ) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni li tinvolvi uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta’ l-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea

34

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/752/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Novembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni 92/452/KEE dwar ċerti gruppi ta’ ġbir u produzzjoni ta’ embrijoni fil-Kanada, fi New Zealand u fl-Istati Uniti ta’ l-Amerika (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5457)  ( 1 )

36

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2007/753/PESK tad-19 ta’ Novembru 2007 dwar appoġġ għall-attivitajiet ta’ monitoraġġ u ta’ verifika ta’ l-AIEA fir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea u fil-qafas ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-Istrateġija ta’ l-UE kontra l-Proliferazzjoni ta’ l-Armi ta’ Distruzzjoni Massiva

38

 

 

IV   Atti oħrajn

 

 

SPAZJU EKONOMIKU EWROPEW

 

 

The EEA Joint Committee

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 63/2007 tal-15 ta’ Ġunju 2007 li temenda l-Protokoll 31 għall-Ftehim dwar iż-ŻEE, dwar il-koperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra l-erba' libertajiet

43

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 64/2007 tal-15 ta' Ġunju 2007 li temenda l-Protokoll 31 għall-Ftehim dwar iż-ŻEE, dwar il-kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra l-erba' libertajiet

45

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 65/2007 tal-15 ta’ Ġunju 2007 li temenda l-Protokoll 31 għall-Ftehim taż-ŻEE dwar il-kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra l-erba' libertajiet

47

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 66/2007 tal-15 ta’ Ġunju 2007 li temenda l-Protokoll 31 tal-Ftehim taż-ŻEE, dwar il-kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi 'l barra mill-erba' libertajiet

49

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 67/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 li temenda l-Protokoll 31 għall-Ftehim taż-ŻEE dwar il-kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra l-erba' libertajiet

51

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 68/2007 tal-15 ta’ Ġunju 2007 li temenda l-Protokoll 31 tal-Ftehim taż-ŻEE dwar kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi 'l barra mill-erba' libertajiet

52

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 69/2007 tal-15 ta’ Ġunju 2007 li temenda l-Protokoll 31 għall-Ftehim dwar iż-ŻEE, dwar il-kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra l-erba' libertajiet

53

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 70/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 li temenda l-Protokoll 31 għall-Ftehim tal-KEE, dwar il-kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra l-erba' libertajiet

54

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 71/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 li temenda l-Protokoll 31 tal-Ftehim taż-ŻEE dwar kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi 'l barra mill-erba' libertajiet

56

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top