Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:301:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 301, 20 ta' Novembru 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 301

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
20 ta' Novembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1349/2007 tad-19 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

DEĊIŻJONIJIET ADOTTATI B'MOD KONĠUNT MILL-PARLAMENT EWROPEW U MILL-KUNSILL

 

*

Deċiżjoni Nru 1350/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2007 li tistabbilixxi t-tieni programm ta’ azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa (2008-2013) ( 1 )

3

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/742/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Novembru 2007 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti ta’ l-ekotikketta Komunitarja lill-pompi tas-sħana mħaddma bl-elettriku, bil-gass jew bl-assorbiment tal-gass (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5492)  ( 1 )

14

 

 

BAĠITS

 

 

Dokumenti mehmuza mal-budget ġenerali għall-Unjoni Ewropea

 

 

2007/743/KE

 

*

L-ewwel budget ta’ emenda ta’ l-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini (EMEA) għall-2007

26

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2007/744/PESK tad-19 ta’ Novembru 2007 li temenda u testendi l-Azzjoni Konġunta 2006/623/PESK dwar l-istabbiliment ta’ grupp ta’ l-UE biex jikkontribwixxi għall-preparazzjonijiet ta’ l-istabbiliment ta’ Missjoni Internazzjonali Ċivili possibbli fil-Kosovo, inkluż komponent ta’ Rappreżentant Speċjali ta’ l-Unjoni Ewropea (Grupp ta’ Preparazzjoni ICM/EUSR)

27

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1347/2007 tas-16 ta’ Novembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Istandard Internazzjonali ta’ Rapportaġġ Finanzjarju (IFRS) 8 (1) ( ĠU L 300 tas-17.11.2007 )

28

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top