Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:295:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 295, 14 ta' Novembru 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 295

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
14 ta' Novembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1327/2007 tat-13 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1328/2007 tat-13 ta’ Novembru 2007 li jipprojbixxi s-sajd għall-bażuga fiż-żoni VI, VII u VIII ta' l-ICES (ilmijiet tal-Komunità u ilmijiet li mhumiex taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi) min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera Spanjola

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1329/2007 tat-13 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għat-tusk fl-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali taż-żoni V, VI u VII ta' l-ICES minn bastimenti li jtajru l-bandiera Franċiża

5

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1330/2007 ta’ l-24 ta’ Settembru 2007 li jistipula r-regoli implimentattivi għat-tqassim lill-partijiet interessati ta' tagħrif dwar l-okkorrenzi ta' l-avjazzjoni ċivili msemmija fl-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 2003/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

7

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/730/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Ottubru 2007 dwar il-kompatibbiltà mal-liġi Komunitarja tal-miżuri meħuda mir-Renju Unit skond l-Artikolu 3a(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/552/KEE dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar it-twettiq ta’ attivitajiet ta’ xandir bit-televiżjoni ( 1 )

12

 

 

2007/731/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Novembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2006/415/KE rigward ċerti miżuri ta' protezzjoni b'rabta ma' influwenza avjarja ta' patoġeniċità qawwija tas-subtip H5N1 fit-tjur fir-Renju Unit (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5549)  ( 1 )

28

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2007/732/PESK tat-13 ta’ Novembru 2007 li temenda l-Azzjoni Konġunta 2007/106/PESK li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta’ l-Unjoni Ewropea għall-Afganistan

30

 

*

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2007/733/PESK tat-13 ta’ Novembru 2007 li temenda l-Azzjoni Konġunta 2007/369/PESK dwar l-istabbiliment tal-Missjoni tal-Pulizija ta’ l-Unjoni Ewropea fl-Afganistan (EUPOL AFGHANISTAN)

31

 

*

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2007/734/PESK tat-13 ta’ Novembru 2007 dwar miżuri restrittivi kontra l-Uzbekistan

34

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top