Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:294:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 294, 13 ta' Novembru 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 294

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
13 ta' Novembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1320/2007 tat-12 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1321/2007 tat-12 ta’ Novembru 2007 li jistipula r-regoli ta’ implimentazzjoni għall-integrazzjoni ta' tagħrif dwar okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili skambjat skond id-Direttiva 2003/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’depożitu ċentrali ta’ tagħrif ( 1 )

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1322/2007 tat-12 ta’ Novembru 2007 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 458/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-sistema Ewropea ta’ statistika integrata tal-ħarsien soċjali (ESSPROS) fir-rigward tal-formati xierqa għat-trasmissjoni, ir-riżultati li għandhom jiġu trasmessi u l-kriterji għall-kejl tal-kwalità għas-sistema prinċipali ESSPROS u l-modulu dwar il-benefiċjarji tal-pensjonijiet

5

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1323/2007 tat-12 ta’ Novembru 2007 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi proċedura tal-Komunità għal iffissar ta’ limiti massimi ta’ residwi ta’ prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti ta’ l-ikel ta’ oriġini mill-annimali, fir-rigward ta’ firocoxib ( 1 )

11

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1324/2007 tat-12 ta’ Novembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2535/2001 li jipprovdi regoli dettaljati biex ikun applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 rigward l-arranġamenti ta’ l-importazzjoni tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib u biex jinfetħu kwoti tat-tariffa

14

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1325/2007 tat-12 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-aringi fiż-żoni V b u VI b ta' l-ICES; fl-ilmijiet tal-KE taż-żona VI a N, min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Franza

17

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1326/2007 tat-12 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-merluzz fiż-żoni I u II b ta' l-ICES min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Franza

19

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Parlament Ewropew u Kunsill

 

 

2007/726/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2007 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, fl-applikazzjoni tal-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba

21

 

 

Kunsill

 

 

2007/727/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Novembru 2007 li tawtorizza lir-Repubblika tas-Slovenja sabiex tirratifika, fl-interess tal-Komunità Ewropea, il-Protokoll tat-12 ta’ Frar 2004 li jemenda l-Konvenzjoni ta’ Pariġi tat-29 ta’ Lulju 1960 dwar ir-Responsabbiltà ta’ Terzi Persuni fil-Qasam ta’ l-Enerġija Nukleari

23

 

 

2007/728/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Novembru 2007 li taħtar membru supplenti Spanjol fil-Kumitat tar-Reġjuni

25

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/729/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Novembru 2007 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 64/432/KEE, 90/539/KEE, 92/35/KEE, 92/119/KEE, 93/53/KEE, 95/70/KE, 2000/75/KE, 2001/89/KE, 2002/60/KE u d-Deċiżjonijiet 2001/618/KE u 2004/233/KE fir-rigward tal-listi tal-laboratorji ta’ referenza nazzjonali u l-istituti Statali (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5311)  ( 1 )

26

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1303/2007 tal-5 ta' Novembru 2007 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1966/2006 dwar ir-reġistrazzjoni u r-rapurtar elettroniku ta’ l-attivitajiet tas-sajd u dwar il-mezzi ta’ teleditezzjoni ( ĠU L 290 8.11.2007 )

36

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top