EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:284:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 284, 30 ta' Ottubru 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 284

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
30 ta' Ottubru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1272/2007 tad-29 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1273/2007 tad-29 ta’ Ottubru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1914/2006 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1405/2006 li jistipula miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer iż-żgħar tal-Gżejjer ta' l-Eġew

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1274/2007 tad-29 ta’ Ottubru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2104/2004 li jwassal għall-klawżoli ta’ applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 639/2004 li għandu x’jaqsam ma’ l-immaniġġjar tal-flotot tas-sajd reġistrati lir-reġjuni ultraperiferiċi

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1275/2007 tad-29 ta’ Ottubru 2007 li jemenda l-Anness IX għar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabblixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta’ ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered ( 1 )

8

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1276/2007 tad-29 ta’ Ottubru 2007 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 247/2006, u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 552/2007, f'dak li jirrigwarda l-iffissar ta' limiti baġitarji għas-sena 2007

11

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1277/2007 tad-29 ta’ Ottubru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1438/2003 li jippreskrivi regoli ta' implimentazzjoni dwar il-Politika tal-Komunità dwar il-Flotta kif definita fil-Kapitolu III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002

14

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1278/2007 tad-29 ta’ Ottubru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 318/2007 li jistipula l-kundizzjonijiet tas-saħħa ta’ l-annimali għall-importazzjoni ta’ ċerti għasafar fil-Komunità u l-kundizzjonijiet ta’ kwarantina tagħhom ( 1 )

20

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

*

Addendum għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/543/KE tat-23 ta’ Lulju 2007 dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni dwar l-istabbiliment ta’ Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Konvenzjoni ta’ l-Europol) ( ĠU L 200, 1.8.2007 )

26

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/697/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Ottubru 2007 li tagħti deroga mitluba mill-Irlanda skond id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE dwar il-protezzjoni ta’ l-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5095)

27

 

 

2007/698/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Ottubru 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2007/116/KE rigward l-introduzzjoni ta’ numri riżervati addizzjonali li jibdew bil-“116” (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5139)  ( 1 )

31

 

 

2007/699/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Ottubru 2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/33/KEE biex tiġi estiża d-deroga marbuta mal-kundizzjonijiet ta’ importazzjoni għal materjali ta’ propagazzjoni u tħawwil ta’ ħxejjex minn pajjiżi terzi (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5218)

33

 

 

ORJENTAZZJONIJIET

 

 

Bank Ċentrali Ewropew

 

 

2007/700/KE

 

*

Linja ta’ Gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew ta’ l-20 ta’ Settembru 2007 li temenda l-Annessi I u II tal-Linja ta’ Gwida BĊE/2000/7 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja ta’ l-Eurosistema (BĊE/2007/10)

34

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top