Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:283:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 283, 27 ta' Ottubru 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 283

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
27 ta' Ottubru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1260/2007 tad-9 ta’ Ottubru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 318/2006 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1261/2007 tad-9 ta’ Ottubru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 320/2006 li jistabbilixxi skema temporanja għar-ristrutturar ta’ l-industrija taz-zokkor fil-Komunità

8

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1262/2007 tas-26 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

13

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1263/2007 tas-26 ta’ Ottubru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 290/2007 f'dak li jirrigwarda l-ħtiġijiet ta’ raffinar imsemmija fl-Artikolu 29 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006

15

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1264/2007 tas-26 ta’ Ottubru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 968/2006 li jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 320/2006 li jistabbilixxi skema temporanja għar-ristrutturar ta’ l-industrija taz-zokkor fil-Komunità

16

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1265/2007 tas-26 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi rekwiżiti għal spazjar tal-kanali vokali mill-ajru għall-art għall-Ajru Uniku Ewropew ( 1 )

25

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1266/2007 tas-26 ta’ Ottubru 2007 dwaregoli implimentattivi għad-Direttiva tal-Kunsill 2000/75/KE fir-rigward tal-kontroll, ta’ l-immonitorjar, tas-sorveljanza u tar-restrizzjonijiet f’dak li għandu x’jaqsam mal-movimenti ta’ ċerti annimali ta’ speċi suxxettibbli għall-bluetongue  ( 1 )

37

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1267/2007 tas-26 ta’ Ottubru 2007 dwar kundizzjonijiet speċjali għall-għoti ta' għajnuna għall-ħżin privat tal-laħam tal-majjal

53

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1268/2007 tal-25 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-aringa fiż-żona IIIa ta' l-ICES min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Ġermanja

55

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1269/2007 tal-25 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-merluzz fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° Tramuntana minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' l-Iżvezja

57

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1270/2007 tal-25 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għal-linarda fiż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-KE ta' IIIb, IIIċ u IIId min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera ta' l-Iżvezja

59

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1271/2007 tas-26 ta’ Ottubru 2007 li jistipula r-rifużjonijiet applikabbli għall-prodotti fis-settur taċ-ċereali u tar-ross provduti fil-qafas ta' l-azzjonijiet għall-għajnuniet alimentari Komunitarji u nazzjonali

61

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/691/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20 ta’ Settembru 2006 dwar proċedura skond l-Artikolu 81 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u l-Artikolu 53 tal-Ftehim taż-ŻEE (Każ Nru COMP/F/38.121 – Attrezzaturi) (notifikata taħt id-dokument numru C(2006) 4180)  ( 1 )

63

 

 

2007/692/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-24 ta’ Ottubru 2007 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ ikel u għalf prodott minn pitravi ħelu modifikat ġenetikament H7-1 (KM-ØØØH71-4) skond ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5125)  ( 1 )

69

 

 

2007/693/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Ottubru 2007 li tirrigwarda ċerti miżuri ta’ ħarsien marbuta ma’ l-influwenza tat-tjur li għandha patoġeniċità għolja fil-Kanada (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5202)  ( 1 )

72

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top