EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:227:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 227, 31 ta' Awwissu 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 227

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
31 ta' Awwissu 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1003/2007 tat-30 ta’ Awwissu 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1004/2007 tat-30 ta’ Awwissu 2007 li jiddefinixxi r-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni għaz-zokkor abjad u għaz-zokkor mhux ipproċessat esportat fl-istat naturali tiegħu

3

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1005/2007 tat-30 ta’ Awwissu 2007 li jiddefinixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni tal-ġuleppijiet u ċerti prodotti oħra fis-settur taz-zokkor esportati fl-istat naturali tagħhom

5

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1006/2007 tat-30 ta’ Awwissu 2007 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 900/2007

7

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1007/2007 tat-30 ta’ Awwissu 2007 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 38/2007

8

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1008/2007 tat-30 ta’ Awwissu 2007 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni ta' l-għalf ta' l-annimali kompost abbażi taċ-ċereali

9

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1009/2007 tat-30 ta’ Awwissu 2007 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet tal-produzzjoni fis-settur taċ-ċereali

11

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1010/2007 tat-30 ta’ Awwissu 2007 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni ta' ċereali, dqiq, xgħir u barli tal-qamħ jew tas-segala

12

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1011/2007 tat-30 ta’ Awwissu 2007 li jistipula l-ammont korrettiv applikabbli għar-rifużjoni għaċ-ċereali

14

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1012/2007 tat-30 ta’ Awwissu 2007 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni tal-malt

16

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1013/2007 tat-30 ta’ Awwissu 2007 li jistabbilixxi l-ammont korrettiv applikabbli għar-rifużjoni għall-malt

18

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1014/2007 tat-30 ta’ Awwissu 2007 li jistipula r-rifużjonijiet applikabbli għall-prodotti fis-settur taċ-ċereali u tar-ross provduti fil-qafas ta' l-azzjonijiet għall-għajnuniet alimentari Komunitarji u nazzjonali

20

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1015/2007 tat-30 ta’ Awwissu 2007 li jistipula r-rati ta’ rifużjoni applikabbli għal ċerti prodotti tal-ħalib esportati bħala merkanzija mhux koperta mill-Anness I tat-Trattat

22

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1016/2007 tat-30 ta’ Awwissu 2007 li jistipula r-rati ta’ rifużjonijiet applikabbli għal ċertu prodotti mis-settur taz-zokkor esportati bħala prodotti mhux koperti minn Anness I tat-Trattat

25

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1017/2007 tat-30 ta’ Awwissu 2007 li jintroduċi denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta’ l-oriġini protetti u ta’ l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Arancia del Gargano (PGI))

27

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1018/2007 tat-30 ta’ Awwissu 2007 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti ta’ l-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Lomnické suchary (IĠP))

29

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1019/2007 tat-30 ta’ Awwissu 2007 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għat-tusk fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV ta' l-ICES min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Ġermanja

31

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/594/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Awwissu 2007 li temenda l-Anness IV tad-Direttiva tal-Kunsill 90/539/KEE dwar ċertifikati veterinarji mudelli għall-kummerċ intra-Komunitarju tat-tjur u bajd għat-tfaqqis biex jitqiesu ċerti ħtiġijiet għas-saħħa pubblika (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 3999)  ( 1 )

33

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 970/2007 tas-17 ta' Awwissu 2007 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2005 li jimponi xi miżuri restrittivi speċifiċi kontra xi persuni li qed ifixklu l-proċess ta' paċi u li qed jiksru d-dritt internazzjonali fil-kunflitt fir-reġjun tad-Darfur fis-Sudan ( ĠU L 215, 18.8.2007 )

53

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top