Help Print this page 

Document L:2007:200M:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 200, 01 ta' Awwissu 2007

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html MT
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
1 ta' Awwissu 2007


Werrej

 

Paġna

 

*

Nota lill-Qarrejja

s5

 

 

 

 

2006/659/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Settembru 2006 li tawtorizza lir-Renju Unit biex jintroduċi miżura speċjali li tidderoga mill-Artikoli 5(6) u 11(A)(1)(b) tad-Direttiva 77/388/KEE dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-taxxi fuq it-turnover

1

 

 

2006/666/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/666/PESK tal-15 ta’ Settembru 2006 dwar l-estensjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern ta' l-Indoneżja dwar il-kompiti, l-istatus, il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Missjoni ta' Monitoraġġ ta' l-Unjoni Ewropea f'Aceh (l-Indoneżja) (Missjoni ta' Monitoraġġ f'Aceh — AMM) u tal-persunal tagħha

3

 

 

2006/667/KE; EURATOM

 

 

Deċiżjoni tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri ta' l-20 ta’ Settembru 2006 li taħtar imħallef fil-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej

7

 

 

2006/670/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/670/PESK tal-5 ta’ Ottubru 2006 li taħtar Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea ġdid għall-Asja Ċentrali

8

 

 

2006/671/PESK

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/671/PESK tal-5 ta’ Ottubru 2006 li testendi l-validità tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2004/694/PESK dwar miżuri ulterjuri b'appoġġ għall-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li qabel kienet il-Jugoslavja (ICTY)

9

 

 

2006/672/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 1/2006 tal-Kunsill Ta’ L-Assoċjazzjoni UE-Marokk tas-26 ta’ Settembru 2006 li joħloq SottoKumitat dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, id-Demokratizzazzjoni u l-Governanza

10

 

 

2006/675/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/675/PESK ta' l-10 ta' Awwissu 2006 dwar kontribut mill-Konfederazzjoni Żvizzera għall-operazzjoni militari ta' l-Unjoni Ewropea li tappoġġa l-Missjoni ta' l-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (MONUC) matul il-proċess ta' l-elezzjoni (Operazzjoni EUFOR RD Kongo)

14

 

 

2006/676/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/676/PESK ta' l-10 ta' Awwissu 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera fl-operazzjoni militari ta' l-Unjoni Ewropea li tappoġġa l-Missjoni ta’ l-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (MONUC) matul il-proċess ta' l-elezzjoni (Operazzjoni EUFOR RD Kongo)

15

 

 

1491/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1491/2006 ta' l-10 ta’ Ottubru 2006 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri rigward l-estensjoni tal-Protokoll li jiffissa l-opportunitajiet tas-sajd u l-kumpens finanzjarju previst fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Ginea-Bissaw u dwar is-sajd fl-ilmijiet tal-Ginea-Bissaw għall-perjodu bejn is-16 ta' Ġunju 2006 u l-15 ta' Ġunju 2007

21

 

 

2006/684/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-5 ta’ Ottubru 2006 li temenda l-Anness 2, Skeda A, ta' l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni dwar ir-rekwiżiti ta' viża għad-detenturi ta' passaporti diplomatiċi u passaporti tas-servizz Indoneżjani

23

 

 

1515/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1515/2006 ta' l-10 ta’ Ottubru 2006 li jneħħi d-dazju kontra d-dumping fuq importazzjonijiet ta’ fibri sintetiċi prinċipali ta’ poliesteri li joriġinaw fl-Awstralja, fl-Indja, fl-Indoneżja u fit-Tajlandja u li jtemm il-proċedimenti fir-rigward ta’ dawn l-importazzjonijiet, wara reviżjonijiet ta’ skadenza skond l-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96, u li jtemm ir-reviżjoni interim parzjali skond l-Artikolu 11(3) ta’ dawn l-importazzjonijiet li joriġinaw fit-Tajlandja

25

 

 

1532/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1532/2006 tat-12 ta’ Ottubru 2006 dwar il-kondizzjonijiet għal ċerti kwoti ta' importazzjoni ta' ċanga ta' kwalità għolja

35

 

 

2006/688/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-5 ta’ Ottubru 2006 dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' informazzjoni reċiproka dwar miżuri ta' l-Istati Membri fl-oqsma ta' l-asil u l-immigrazzjoni

37

 

 

2006/695/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2006 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Maldivi dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru

41

 

 

2006/700/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-1 ta’ Settembru 2006 dwar l-iffirmar f'isem il-Komunità ta’ Ftehim ta’ Kooperazzjoni dwar Sistema Ċivili Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra

49

 

 

1562/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) NRU 1562/2006 tal-5 ta’ Ottubru 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles

62

 

 

1563/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1563/2006 tal-5 ta’ Ottubru 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u l-Unjoni tal-Komoros

67

 

 

2006/702/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ Ottubru 2006 dwar il-linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni

72

 

 

2006/703/KE; EURATOM

 

 

Decizjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Ottubru 2006 li taħtar membri Daniżi għall-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

94

 

 

2006/708/PESK

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/708/PESK tas-17 ta’ Ottubru 2006 li temenda u testendi l-Azzjoni Konġunta 2005/190/PESK dwar il-Missjoni Integrata ta' l-Unjoni Ewropea ta' l-Istat ta' Dritt għall-Iraq, EUJUST LEX

96

 

 

Informazzjoni dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gżejjer Solomon dwar is-sajd ’il barra mill-kosta tal-Gżejjer Solomon

97

 

 

1582/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) NRU 1582/2006 ta' l-24 ta’ Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1907/90, fir-rigward tad-deroga dwar il-ħasil tal-bajd

98

 

 

2006/716/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Marzu 2006 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Kunsill tal-Ministri tar-Repubblika ta’ l-Albanija dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru

99

 

 

2006/718/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/718/PESK tat-23 ta’ Ottubru 2006 li timplimenta l-Pożizzjoni Komuni 2006/276/PESK dwar miżuri restrittivi kontra ċerti uffiċjali tal-Belarus

107

 

 

1591/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1591/2006 ta’ l-24 ta’ Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 51/2006 fir-rigward ta' dispożizzjonijiet dwar bastimenti li jwettqu sajd illegali, mhux rapportat u mhux regolat fl-Atlantiku tal-Grigal

116

 

 

2006/725/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/725/PESK tas-17 ta’ Ottubru 2006 li timplimenta l-Azzjoni Konġunta 2005/557/PESK dwar l-azzjoni ta' appoġġ ċivili-militari ta' l-Unjoni Ewropea lill-missjoni ta' l-Unjoni Afrikana fir-reġjun ta' Darfur fis-Sudan

118

 

 

2006/729/PESK; ĠAI

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/729/PESK/ĠAI tas-16 ta’ Ottubru 2006 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, ta' Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta' data tar-reġistru ta' l-ismijiet tal-passiġġieri (PNR) minn trasportaturi bl-ajru lid-Dipartiment tas-Sigurtà Interna ta’ l-Istati Uniti

119

 

 

1616/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1616/2006 tat-23 ta’ Ottubru 2006 dwar ċerti proċeduri sabiex jiġi applikat il-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, fuq in-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta’ l-Albanija, fuq in-naħa l-oħra, u sabiex jiġi applikat il-Ftehim Interim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta’ l-Albanija

124

 

 

1617/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1617/2006 ta’ l-24 ta’ Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1207/2001 fir-rigward tal-konsegwenzi ta' l-introduzzjoni tas-sistema ta' akkumulazzjoni ta' oriġini pan-Ewro-Mediterranja

128

 

 

2006/734/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2005 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċili dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru

132

 

 

2006/735/KE

 

 

Deċiżjoni tal-kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2005 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċili dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru

140

 

 

2006/755/PESK

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/755/PESK tas-7 ta’ Novembru 2006 dwar l-akkoljenza temporanja mill-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea ta' ċerti Palestinjani

141

 

 

1646/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1646/2006 tas-7 ta’ Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 639/2004 dwar l-amministrazzjoni tal-flotot tas-sajd reġistrati fir-reġjuni l-aktar periferiċi tal-Komunità

142

 

 

1647/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1647/2006 tas-7 ta’ Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 974/98 dwar l-introduzzjoni ta’ l-euro

143

 

 

2006/756/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà Darfur/4/2006 ta' l-24 ta’ Ottubru 2006 li taħtar Kap tal-Grupp tal-Pulizija ta' l-UE/Konsulent tal-Pulizija għar-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea għas-Sudan

145

 

 

1650/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1650/2006 tas-7 ta’ Novembru 2006 li jestendi d-dazju definittiv kontra d-dumping impost mir-Regolament (KE) Nru 769/2002 li jimponi dazju definittiv kontra d-dumping fuq l-importazzjoni ta' kumarina li toriġina mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, għall-importazzjonijiet ta' kumarina kkunsinnati mill-Indoneżja u l-Malażja kemm jekk dikjarati li joriġinaw mill-Indoneżja jew mill-Malażja kif ukoll jekk le

146

 

 

1651/2006/KE

 

 

Regolament tal-kunsill (KE) Nru 1651/2006 tas-7 ta’ Novembru 2006 li jtemm ir-reviżjoni parzjali interim tal-miżuri kontra d-dumping applikabbli lill-importazzjonijiet ta' biċikletti li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

151

 

 

1652/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) NRU 1652/2006 tas-7 ta’ Novembru 2006 li jtemm ir-reviżjoni fir-rigward ta' esportaturi ġodda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2005 li jimponi dazji definittivi kontra d-dumping fuq l-importazzjoni ta' fibri sintetiċi diskontinwi tal-polyesters li joriġinaw, inter alia, mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

153

 

 

2006/768/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Novembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2003/583/KE dwar l-allokazzjoni mill-ġdid ta' fondi li rċieva l-Bank Ewropew ta' l-Investiment għall-operazzjonijiet magħmula fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, taħt it-tieni, it-tielet, ir-raba', il-ħames u s-sitt EDF

158

 

 

2006/773/PESK

 

 

Azzjoni konġunta tal-kunsill 2006/773/PESK tat-13 ta’ Novembru 2006 li temenda u testendi l-Azzjoni Konġunta 2005/889/PESK dwar l-istabbiliment ta' Missjoni ta' l-Unjoni Ewropea ta' Assistenza fil-Fruntieri għall-Punt ta' Qsim ta' Rafah (EU BAM Rafah)

160

 

 

2006/774/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Novembru 2006 li tawtorizza lil ċerti Stati Membri biex japplikaw rata mnaqqsa tat-taxxa tal-VAT fuq ċerti servizzi b'intensità għolja ta' mano d'opera skond il-proċedura prevista fl-Artikolu 28(6), tad-Direttiva 77/388/KEE

161

 

 

Informazzjoni dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim Interim dwar il-Kummerċ u materji relatati mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea, fuq naħa, u r-Repubblika ta' l-Albanija, fuq l-oħra

166

 

 

2006/787/PESK

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/787/PESK tat-13 ta’ Novembru 2006 li ġġedded ċerti miżuri restrittivi kontra l-Uzbekistan

167

 

 

2006/789/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2006 dwar proċeduri ta' konsultazzjoni u informazzjoni f'materji ta' assigurazzjoni ta' kreditu, garanziji ta' kreditu u krediti finanzjarji (Verżjoni kodifikata)

168

 

 

2006/792/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 2/2006 tal-kunsill ta' assoċjazzjoni ue-ċili tas-16 ta' Ottubru 2006 dwar l-emendament ta' l-Anness I mal-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika taċ-Ċili, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont tal-konsolidazzjoni tal-preferenzi tariffarji mogħtija liċ-Ċili mill-iskema Komunitarja ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (GSP)

177

 

 

2006/795/PESK

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/795/PESK ta' l-20 ta’ Novembru 2006 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea

192

 

 

2006/796/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2006 dwar l-avveniment tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura għas-sena 2010

196

 

 

1738/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1738/2006 tat-23 ta’ Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 930/2004 dwar miżuri temporanji ta' deroga dwar it-tfassil fil-lingwa Maltija ta' l-atti ta' l-Istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea

197

 

 

1739/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1739/2006 tat-23 ta’ Novembru 2006 li jtemm r-reviżjoni parzjali ad interim tal-miżuri kontra d-dumping applikabbli għall-importazzjoni ta' silikon li joriġina mill-Federazzjoni Russa

199

 

 

2006/807/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/807/PESK ta’ l-20 ta’ Novembru 2006 li timplimenta l-Azzjoni Konġunta 2005/797/PESK dwar il-Missjoni tal-Pulizija ta' l-Unjoni Ewropea għat-Territorji Palestinjani

201

 

 

2006/848/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2006 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Orjentali ta' l-Urugwaj dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru

202

 

 

2006/849/KE

 

 

Deċizjoni tal-Kunsill ta' l-20 ta’ Novembru 2006 li temenda u testendi d-Deċizjoni 2001/923/KE li tistabbilixxi programm ta’ skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro mill-iffalsifikar (il-programm “Pericles”)

212

 

 

2006/850/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Novembru 2006 li testendi għall-Istati Membri li m'humiex parteċipanti l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 2006/849/KE li temenda u testendi d-Deċiżjoni 2001/923/KE li tistabbilixxi programm ta’ skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni ta’ l-euro mill-iffalsifikar (il-programm “Pericles”)

214

 

 

2006/852/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Novembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 1999/70/KE dwar l-awdituri esterni tal-Banek ċentrali nazzjonali, rigward l-awditur estern ta' Banka Slovenije

215

 

 

2006/853/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà EUPOL COPPS/2/2006 tal-21 ta’ Novembru 2006 dwar il-ħatra tal-Kap ta’ Missjoni/Kummissarju tal-Pulizija tal-Missjoni tal-Pulizija ta' l-Unjoni Ewropea għat-Territorji Palestinjani (EUPOL COPPS)

217

 

 

1755/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1755/2006 tat-23 ta’ Novembru 2006 dwar l-importazzjoni ta' ċerti prodotti ta' l-azzar li joriġinaw mill-Ukrajna

218

 

 

1758/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1758/2006 tat-22 ta’ Mejju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Malasja skond l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 dwar il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka matul l-adeżjoni tagħhom ma' l-Unjoni Ewropea, u li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tariffarja u ta’ l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

239

 

 

1760/2006/KE; EURATOM

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1760/2006 tat-28 ta’ Novembru 2006 li jintroduċi, fl-okkażjoni ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea, miżuri temporanji speċjali għar-reklutaġġ ta’ uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej

241

 

 

2006/862/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2006 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Malasja skond l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 dwar il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka matul l-adeżjoni tagħhom ma' l-Unjoni Ewropea

242

 

 

2006/863/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2004/793/KE dwar il-konklużjoni tal-proċedura ta' konsultazzjoni mar-Repubblika tat-Togo skond l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta' Cotonou

246

 

 

2006/865/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/865/PESK tat-28 ta’ Novembru 2006 li timplimenta l-Azzjoni Konġunta 2005/824/PESK dwar il-Missjoni tal-Pulizija ta' l-Unjoni Ewropea (EUPM) fil-Bosnja u Ħerzegovina (BiH)

249

 

 

2006/866/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/866/PESK tat-30 ta’ Novembru 2006 li testendi l-mandat tal-Kap ta’ Missjoni tal- Missjoni ta' Monitoraġġ ta’ l-Unjoni Ewropea (EUMM)

250

 

 

2006/867/PESK

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/867/PESK tat-30 ta’ Novembru 2006 li testendi u temenda l-mandat tal-Missjoni ta' Monitoraġġ ta' l-Unjoni Ewropea (EUMM)

251

 

 

2006/868/PESK

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/868/PESK tat-30 ta’ Novembru 2006 li temenda l-Azzjoni Konġunta 2004/847/PESK dwar il-Missjoni tal-Pulizija ta’ l-Unjoni Ewropea f’Kinshasa (RDK) fir-rigward ta' l-Unità tal-Pulizija Integrata (EUPOL “Kinshasa”)

253

 

 

2006/117/EURATOM

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/117/Euratom ta' l-20 ta’ Novembru 2006 dwar is-superviżjoni u l-kontroll ta' vjeġġi ta' skart radjuattiv u ta' kombustibbli nukleari eżawrit

254

 

 

2006/872/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2006 dwar l-iffirmar f'isem il-Komunità ta' Protokoll għall-Ftehim Ewropew li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Rumanija, min-naħa l-oħra, dwar il-Valutazzjoni tal-Konformità u l-Aċċettazzjoni tal-Prodotti Industrijali (PECA)

266

 

 

2006/873/KE

 

 

Deċiżjoni tal-kunsill ta' l-20 ta’ Novembru 2006 dwar il-konklużjoni ta' Protokoll għall-Ftehim Ewropew li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Rumanija, min-naħa l-oħra, dwar il-Valutazzjoni tal-Konformità u l-Aċċettazzjoni tal-Prodotti Industrijali (PECA)

276

 

 

2006/874/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar l-adeżjoni tal-Komunità mar-Regolament Nru 107 tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa dwar dispożizzjonijiet uniformi li jikkonċernaw l-approvazzjoni ta' vetturi tal-kategoriji M2 jew M3 fir-rigward tal-kostruzzjoni ġenerali tagħhom ( 71 )

278

 

 

2006/882/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2006 dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll li jemenda l-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, fuq naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja, fuq in-naħa l-oħra, dwar kwoti tariffarji fuq iz-zokkor u l-prodotti taz-zokkor li joriġinaw mill-Kroazja jew mill-Komunità

279

 

 

1801/2006/KE

 

 

Regolament tal-kunsill (KE) Nru 1801/2006 tat-30 ta’ Novembru 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mawritanja

285

 

 

2006/907/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2006 li taħtar membru Spanjol tal-Kumitat tar-Reġjuni

345

 

 

2006/909/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-4 ta’ Diċembru 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tan-Norveġja dwar aġġustamenti fil-preferenzi kummerċjali għall-ġobon li saru fuq il-bażi ta' l-Artikolu 19 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea ( 71 )

346

 

 

2006/910/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-4 ta’ Diċembru 2006 rigward il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti ta’ l-Amerika li jġedded il-programm ta’ kooperazzjoni fil-qasam ta’ l-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni vokazzjonali u t-taħriġ

349

 

 

2006/913/PESK

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/913/PESK tas-7 ta’ Diċembru 2006 li temenda u testendi l-Azzjoni Konġunta 2004/847/PESK dwar il-Missjoni tal-Pulizija ta' l-Unjoni Ewropea f'Kinshasa (DRC) fir-rigward ta' l-Unità tal-Pulizija Integrata (EUPOL “KINSHASA”) Estenzjoni għall-2007

357

 

 

2006/914/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar ir-reviżjoni ta' l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja min-Norveġja prevista fil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar il-parteċipazzjoni tan-Norveġja fix-xogħol taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)

359

 

 

2006/918/PESK

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/918/PESK tal-11 ta’ Diċembru 2006 li temenda u testendi l-Azzjoni Konġunta 2006/304/PESK dwar it-twaqqif ta' Grupp ta' Ppjanar ta' l-UE (EUPT Kosovo) fir-rigward ta' operazzjoni, eventwalment possibbli, ta' l-UE ta' l-immaniġġar ta' kriżi fil-qasam ta' l-istat ta' dritt u possibbilment f'oqsma oħra fil-Kosovo

363

 

 

2006/921/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2006 dwar il-ħatra ta’ Koordinatur Speċjali tal-Patt ta’ Stabbiltà għax-Xlokk ta’ l-Ewropa

365

 

 

1839/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1839/2006 tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Arġentina, konformement ma' l-Artikolu XXIV.6 tal-GATT 1994, li jemenda u jissupplimenta l-Anness I mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u ta' l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

367

 

 

1840/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1840/2006 tal-11 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 74/2004 li jimponi dazju definittiv ta' kontrabilanċ fuq importazzjonijiet ta' bjankerija tas-sodda tat-tip tal-qoton li joriġinaw fl-Indja

370

 

 

2006/930/KE

 

 

Deċiżjoni tal-kunsill tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Arġentina relatat mal-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka matul l-adeżjoni mal-Komunità Ewropea

372

 

 

2006/942/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2006 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Barbados, il-Beliże, ir-Repubblika tal-Kongo, ir-Repubblika tal-Fiġi, ir-Repubblika ta' Gujana, ir-Repubblika tal-Côte d'Ivoire, il-Ġamajka, ir-Repubblika tal-Kenja, ir-Repubblika tal-Madagaskar, ir-Repubblika tal-Malawi, ir-Repubblika tal-Mawrizju, ir-Repubblika tal-Możambik, ir-Repubblika ta' Surinam, Saint Kitts u Nevis, ir-Renju ta' Sważiland, ir-Repubblika Unita tat-Tanżanija, ir-Repubblika ta' Trinidad u Tobago, ir-Repubblika ta' l-Uganda, ir-Repubblika taż-Żambja, ir-Repubblika taż-Żimbabwe dwar il-prezzijiet garantiti għaz-zokkor tal-kannamieli għall-perjodu ta' konsenja 2005-2006 u ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' l-Indja dwar il-prezzijiet garantiti għaz-zokkor tal-kannamieli għall-perjodu ta' konsenja 2005/2006

376

 

 

1870/2006/KE

 

 

Regolament tal-kunsill (KE) Nru 1870/2006 tal-11 ta’ Diċembru 2006 dwar il-kummerċ ta’ ċerti prodotti ta’ l-azzar bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Każakstan

385

 

 

1871/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1871/2006 tal-11 ta’ Diċembru 2006 dwar il-kummerċ f'ċerti prodotti ta' l-azzar bejn il-Komunità u l-Ukrajna

404

 

 

1872/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1872/2006 tal-11 ta’ Diċembru 2006 dwar il-kummerċ f'ċerti prodotti ta' l-azzar bejn il-Komunità u l-Federazzjoni Russa

424

 

 

1873/2006/KE; EURATOM

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1873/2006 tal-11 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KEFA, KEE, Euratom) Nru 300/76 li jistabbilixxi l-kategoriji ta' uffiċjali intitolati għal allowances għal xogħol bix-xift, u r-rati u l-kondizzjonijiet tagħhom

444

 

 

1909/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1909/2006 tat-18 ta’ Diċembru 2006 li jemenda l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2042/2000 li jimponi dazju definittiv kontra d-dumping fuq l-importazzjonijiet ta' sistemi ta' kameras tat-televiżjoni li joriġinaw mill-Ġappun

445

 

 

1910/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1910/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' sistemi tat-telekamera li joriġinaw fil-Ġappun wara reviżjoni ta' skadenza skond l-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96

451

 

 

1911/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1911/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ soluzzjonijiet ta’ urea u ta’ nitrati ta’ l-ammonju li joriġinaw mill-Alġerija, mill-Belarus, mir-Russja u mill-Ukraina wara reviżjoni ta’ skadenza skond l-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96

470

 

 

2006/978/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta’ Diċembru 2006 dwar l-għoti ta' l-arranġament ta' inċentiv speċjali għall-iżvilupp sostenibbli u għal tmexxija tajba wara l-1 ta' Jannar 2007 lir-Repubblika ta' El Salvador

494

 

 

2006/979/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà EUPM/1/2006 tal-5 ta’ Diċembru 2006 li testendi l-mandat tal-Kap ta’ Missjoni/Kummissarju tal-Pulizija tal-Missjoni tal-Pulizija ta’ l-Unjoni Ewropea (EUPM) fil-Bożnja u Ħerzegovina (BiH)

495

 

 

2006/980/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà EUPT/2/2006 tat-12 ta’ Diċembru 2006 li testendi l-mandat tal-Kap tal-Grupp ta' Ppjanar ta' l-UE (EUPT Kosovo) fir-rigward ta' operazzjoni eventwalment possibbli ta' l-UE għall-immaniġġar ta' kriżi fil-qasam ta' l-istat tad-dritt u f'oqsma f'oħra possibbli fil-Kosovo

496

 

 

1941/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1941/2006 tal-11 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti ħażniet ta’ ħut u gruppi ta’ ħażniet ta’ ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku għall-2007

497

 

 

1942/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1942/2006 tat-12 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1321/2004 dwar l-istabbiliment ta' strutturi għat-tmexxija tal-programmi Ewropej tar-radjunavigazzjoni bis-satellita

514

 

 

1943/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1943/2006 tat-12 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 876/2002 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta GALILEO

517

 

 

1945/2006/KE; EURATOM

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1945/2006 tal-11 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 495/77 li jistabbilixxi l-kategoriji ta' uffiċjali li jkunu ntitolati għal, u l-kondizzjonijiet għal, u r-rati ta', allowances għal xogħol regolari ta' stand-by

519

 

 

2006/999/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 2/2006 tal-Kunsill ta’ assoċjazzjoni ke-turkija tas-17 ta’ Ottubru 2006 li temenda l-Protokoll 1 u 2 tad-Deċiżjoni Nru 1/98 dwar ir-reġim kummerċjali għal prodotti agrikoli

520

 

 

2006/1000/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/1000/PESK tal-11 ta’ Diċembru 2006 dwar l-implimentazzjoni ta' l-Azzjoni Konġunta 2002/589/PESK bil-ħsieb ta' kontribut ta' l-Unjoni Ewropea għall-ġlieda kontra l-akkumulazzjoni u t-tixrid destabbilizzanti ta’ armi żgħar u armamenti ħfief fl-Amerika Latina u l-Karibew

529

 

 

2006/1008/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Diċembru 2006 li timplimenta l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu

532

 

 

2006/1011/PESK

 

 

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill 2006/1011/PESK tal-21 ta’ Diċembru 2006 li timplimenta l-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta’ miżuri speċifiċi għall-ġlieda kontra t-terroriżmu

534

 

 

2012/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għal żvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

536

 

 

2006/138/KE

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/138/KE tad-19 ta’ Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud rigward il-perjodu ta’ applikazzjoni ta’ l-arranġamenti għat-taxxa fuq il-valur miżjud applikabbli għas-servizzi ta’ xandir bir-radju u bit-televiżjoni u għal ċerti servizzi pprovduti elettronikament

541

 

 

2006/1012/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-20 ta’ Diċembru 2006 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja ta' ftehim bilaterali fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus dwar il-kummerċ fi prodotti tat-tessuti

543

 

 

1889/2006/KE

 

 

Regolament (KE) Nru 1889/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment ta’ strument ta’ finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja

549

 

 

1890/2006/KE

 

 

Regolament (KE) Nru 1890/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 2006 li temenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 571/88 dwar l-organizzazzjoni ta’ stħarriġ Komunitarju dwar l-istruttura ta’ impriżi agrikoli, rigward il-qafas finanzjarju għall-perjodu 2007-2009 u l-kontribuzzjoni massima mill-Komunità għall-Bulgarija u r-Rumanija

560

 

 

1891/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1891/2006 tat-18 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 6/2002 u (KE) Nru 40/94 biex jagħti effett lill-adeżjoni tal-Komunità Ewropea għall-Att ta’ Ġinevra tal-Ftehim ta’ l-Aja dwar ir-reġistrazzjoni internazzjonali ta’ disinji industrijali

562

 

 

2006/953/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Marzu 2006 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru

565

 

 

2006/954/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 li tapprova l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea għall-Att ta’ Ġinevra tal-Ftehim ta’ l-Aja dwar ir-reġistrazzjoni internazzjonali ta' disinji industrijali, adottat f’Ġinevra fit-2 ta’ Lulju 1999

576

 

 

2006/955/KE; EURATOM

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 li temenda r-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej fir-rigward tar-reġim lingwistiku

592

 

 

2006/956/KE;EURATOM

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 li temenda r-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej fir-rigward tar-reġim lingwistiku

593

 

 

2006/957/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, ta' emenda tal-Konvenżjoni dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali

594

 

 

2006/958/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta’ Diċembru 2006 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar ir-reviżjoni tal-Ftehim dwar ir-rikonoxximent reċiproku fir-rigward ta' l-istima ta' konformità bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera

598

 

 

2006/959/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill u tar-rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri, imlaqqgħin fi Ħdan il-Kunsill ta’ l-4 ta’ Diċembru 2006 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra ( 71 )

603

 

 

960/2006/ĠAI

 

 

Deċiżjoni kwadru tal-Kunsill 2006/960/ĠAI tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-simplifikazzjoni ta' l-iskambju ta' informazzjoni u intelligence bejn l-awtoritajiet ta' l-infurzar tal-liġi ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea

637

 

 

2006/1004/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Diċembru 2006 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bilaterali bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija, rispettivament, li jistabbilixxu proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-soċjetà ta' l-informazzjoni

649

 

 

1007/2006/ĠAI

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/1007/ĠAI tal-21 ta’ Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni Nru 2001/886/ĠAI dwar l-iżvilupp tat-tieni ġenerazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS II)

666

 

 

1989/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1989/2006 tal-21 ta’ Diċembru 2006 li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999

668

 

 

1990/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1990/2006 tal-21 ta’ Diċembru 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Protokoll Nru 4 dwar l-impjant ta' l-enerġija nukleari Ignalina fil-Litwanja għall-Att ta’ l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ta’ l-Estonja, ta’ Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta’ l-Ungerija, ta’ Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja “Programm Ignalina”

670

 

 

2006/1006/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Diċembru 2006 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri rigward l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa l-waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu tal-Groenlandja, min-naħa l-oħra

674

 

 

1007/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1007/2006 tal-21 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2424/2001 dwar l-iżvilupp tat-tieni ġenerazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS II)

702

 

 

2027/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2027/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Kap Verde

704

 

 

2006/1015/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Diċembru 2006 dwar il-firma u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Malażja dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru

729

 

 

2006/1016/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta’ Diċembru 2006 li tagħti garanzija Komunitarja lill-Bank Ewropew ta' l-Investiment kontra telf minn self u garanziji għal self għal proġetti barra mill-Komunità

740

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali għandha n-Nru L 200 M.

 

(71)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top