Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:200M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 200, 01 ta' Awwissu 2007


Display all documents published in this Official Journal
  The HTML format is unavailable in your User interface language.
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
1 ta' Awwissu 2007


Werrej

 

Paġna

 

*

Nota lill-Qarrejja

s5

 

 

 

 

2006/659/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Settembru 2006 li tawtorizza lir-Renju Unit biex jintroduċi miżura speċjali li tidderoga mill-Artikoli 5(6) u 11(A)(1)(b) tad-Direttiva 77/388/KEE dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-taxxi fuq it-turnover

1

 

 

2006/666/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/666/PESK tal-15 ta’ Settembru 2006 dwar l-estensjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern ta' l-Indoneżja dwar il-kompiti, l-istatus, il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Missjoni ta' Monitoraġġ ta' l-Unjoni Ewropea f'Aceh (l-Indoneżja) (Missjoni ta' Monitoraġġ f'Aceh — AMM) u tal-persunal tagħha

3

 

 

2006/667/KE; EURATOM

 

 

Deċiżjoni tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri ta' l-20 ta’ Settembru 2006 li taħtar imħallef fil-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej

7

 

 

2006/670/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/670/PESK tal-5 ta’ Ottubru 2006 li taħtar Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea ġdid għall-Asja Ċentrali

8

 

 

2006/671/PESK

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/671/PESK tal-5 ta’ Ottubru 2006 li testendi l-validità tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2004/694/PESK dwar miżuri ulterjuri b'appoġġ għall-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li qabel kienet il-Jugoslavja (ICTY)

9

 

 

2006/672/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 1/2006 tal-Kunsill Ta’ L-Assoċjazzjoni UE-Marokk tas-26 ta’ Settembru 2006 li joħloq SottoKumitat dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, id-Demokratizzazzjoni u l-Governanza

10

 

 

2006/675/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/675/PESK ta' l-10 ta' Awwissu 2006 dwar kontribut mill-Konfederazzjoni Żvizzera għall-operazzjoni militari ta' l-Unjoni Ewropea li tappoġġa l-Missjoni ta' l-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (MONUC) matul il-proċess ta' l-elezzjoni (Operazzjoni EUFOR RD Kongo)

14

 

 

2006/676/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/676/PESK ta' l-10 ta' Awwissu 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera fl-operazzjoni militari ta' l-Unjoni Ewropea li tappoġġa l-Missjoni ta’ l-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (MONUC) matul il-proċess ta' l-elezzjoni (Operazzjoni EUFOR RD Kongo)

15

 

 

1491/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1491/2006 ta' l-10 ta’ Ottubru 2006 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri rigward l-estensjoni tal-Protokoll li jiffissa l-opportunitajiet tas-sajd u l-kumpens finanzjarju previst fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Ginea-Bissaw u dwar is-sajd fl-ilmijiet tal-Ginea-Bissaw għall-perjodu bejn is-16 ta' Ġunju 2006 u l-15 ta' Ġunju 2007

21

 

 

2006/684/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-5 ta’ Ottubru 2006 li temenda l-Anness 2, Skeda A, ta' l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni dwar ir-rekwiżiti ta' viża għad-detenturi ta' passaporti diplomatiċi u passaporti tas-servizz Indoneżjani

23

 

 

1515/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1515/2006 ta' l-10 ta’ Ottubru 2006 li jneħħi d-dazju kontra d-dumping fuq importazzjonijiet ta’ fibri sintetiċi prinċipali ta’ poliesteri li joriġinaw fl-Awstralja, fl-Indja, fl-Indoneżja u fit-Tajlandja u li jtemm il-proċedimenti fir-rigward ta’ dawn l-importazzjonijiet, wara reviżjonijiet ta’ skadenza skond l-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96, u li jtemm ir-reviżjoni interim parzjali skond l-Artikolu 11(3) ta’ dawn l-importazzjonijiet li joriġinaw fit-Tajlandja

25

 

 

1532/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1532/2006 tat-12 ta’ Ottubru 2006 dwar il-kondizzjonijiet għal ċerti kwoti ta' importazzjoni ta' ċanga ta' kwalità għolja

35

 

 

2006/688/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-5 ta’ Ottubru 2006 dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' informazzjoni reċiproka dwar miżuri ta' l-Istati Membri fl-oqsma ta' l-asil u l-immigrazzjoni

37

 

 

2006/695/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2006 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Maldivi dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru

41

 

 

2006/700/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-1 ta’ Settembru 2006 dwar l-iffirmar f'isem il-Komunità ta’ Ftehim ta’ Kooperazzjoni dwar Sistema Ċivili Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra

49

 

 

1562/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) NRU 1562/2006 tal-5 ta’ Ottubru 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles

62

 

 

1563/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1563/2006 tal-5 ta’ Ottubru 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u l-Unjoni tal-Komoros

67

 

 

2006/702/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ Ottubru 2006 dwar il-linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni

72

 

 

2006/703/KE; EURATOM

 

 

Decizjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Ottubru 2006 li taħtar membri Daniżi għall-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

94

 

 

2006/708/PESK

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/708/PESK tas-17 ta’ Ottubru 2006 li temenda u testendi l-Azzjoni Konġunta 2005/190/PESK dwar il-Missjoni Integrata ta' l-Unjoni Ewropea ta' l-Istat ta' Dritt għall-Iraq, EUJUST LEX

96

 

 

Informazzjoni dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gżejjer Solomon dwar is-sajd ’il barra mill-kosta tal-Gżejjer Solomon

97

 

 

1582/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) NRU 1582/2006 ta' l-24 ta’ Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1907/90, fir-rigward tad-deroga dwar il-ħasil tal-bajd

98

 

 

2006/716/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Marzu 2006 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Kunsill tal-Ministri tar-Repubblika ta’ l-Albanija dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru

99

 

 

2006/718/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/718/PESK tat-23 ta’ Ottubru 2006 li timplimenta l-Pożizzjoni Komuni 2006/276/PESK dwar miżuri restrittivi kontra ċerti uffiċjali tal-Belarus

107

 

 

1591/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1591/2006 ta’ l-24 ta’ Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 51/2006 fir-rigward ta' dispożizzjonijiet dwar bastimenti li jwettqu sajd illegali, mhux rapportat u mhux regolat fl-Atlantiku tal-Grigal

116

 

 

2006/725/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/725/PESK tas-17 ta’ Ottubru 2006 li timplimenta l-Azzjoni Konġunta 2005/557/PESK dwar l-azzjoni ta' appoġġ ċivili-militari ta' l-Unjoni Ewropea lill-missjoni ta' l-Unjoni Afrikana fir-reġjun ta' Darfur fis-Sudan

118

 

 

2006/729/PESK; ĠAI

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/729/PESK/ĠAI tas-16 ta’ Ottubru 2006 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, ta' Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta' data tar-reġistru ta' l-ismijiet tal-passiġġieri (PNR) minn trasportaturi bl-ajru lid-Dipartiment tas-Sigurtà Interna ta’ l-Istati Uniti

119

 

 

1616/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1616/2006 tat-23 ta’ Ottubru 2006 dwar ċerti proċeduri sabiex jiġi applikat il-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, fuq in-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta’ l-Albanija, fuq in-naħa l-oħra, u sabiex jiġi applikat il-Ftehim Interim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta’ l-Albanija

124

 

 

1617/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1617/2006 ta’ l-24 ta’ Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1207/2001 fir-rigward tal-konsegwenzi ta' l-introduzzjoni tas-sistema ta' akkumulazzjoni ta' oriġini pan-Ewro-Mediterranja

128

 

 

2006/734/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2005 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċili dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru

132

 

 

2006/735/KE

 

 

Deċiżjoni tal-kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2005 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċili dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru

140

 

 

2006/755/PESK

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/755/PESK tas-7 ta’ Novembru 2006 dwar l-akkoljenza temporanja mill-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea ta' ċerti Palestinjani

141

 

 

1646/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1646/2006 tas-7 ta’ Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 639/2004 dwar l-amministrazzjoni tal-flotot tas-sajd reġistrati fir-reġjuni l-aktar periferiċi tal-Komunità

142

 

 

1647/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1647/2006 tas-7 ta’ Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 974/98 dwar l-introduzzjoni ta’ l-euro

143

 

 

2006/756/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà Darfur/4/2006 ta' l-24 ta’ Ottubru 2006 li taħtar Kap tal-Grupp tal-Pulizija ta' l-UE/Konsulent tal-Pulizija għar-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea għas-Sudan

145

 

 

1650/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1650/2006 tas-7 ta’ Novembru 2006 li jestendi d-dazju definittiv kontra d-dumping impost mir-Regolament (KE) Nru 769/2002 li jimponi dazju definittiv kontra d-dumping fuq l-importazzjoni ta' kumarina li toriġina mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, għall-importazzjonijiet ta' kumarina kkunsinnati mill-Indoneżja u l-Malażja kemm jekk dikjarati li joriġinaw mill-Indoneżja jew mill-Malażja kif ukoll jekk le

146

 

 

1651/2006/KE

 

 

Regolament tal-kunsill (KE) Nru 1651/2006 tas-7 ta’ Novembru 2006 li jtemm ir-reviżjoni parzjali interim tal-miżuri kontra d-dumping applikabbli lill-importazzjonijiet ta' biċikletti li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

151

 

 

1652/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) NRU 1652/2006 tas-7 ta’ Novembru 2006 li jtemm ir-reviżjoni fir-rigward ta' esportaturi ġodda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2005 li jimponi dazji definittivi kontra d-dumping fuq l-importazzjoni ta' fibri sintetiċi diskontinwi tal-polyesters li joriġinaw, inter alia, mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

153

 

 

2006/768/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Novembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2003/583/KE dwar l-allokazzjoni mill-ġdid ta' fondi li rċieva l-Bank Ewropew ta' l-Investiment għall-operazzjonijiet magħmula fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, taħt it-tieni, it-tielet, ir-raba', il-ħames u s-sitt EDF

158

 

 

2006/773/PESK

 

 

Azzjoni konġunta tal-kunsill 2006/773/PESK tat-13 ta’ Novembru 2006 li temenda u testendi l-Azzjoni Konġunta 2005/889/PESK dwar l-istabbiliment ta' Missjoni ta' l-Unjoni Ewropea ta' Assistenza fil-Fruntieri għall-Punt ta' Qsim ta' Rafah (EU BAM Rafah)

160

 

 

2006/774/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Novembru 2006 li tawtorizza lil ċerti Stati Membri biex japplikaw rata mnaqqsa tat-taxxa tal-VAT fuq ċerti servizzi b'intensità għolja ta' mano d'opera skond il-proċedura prevista fl-Artikolu 28(6), tad-Direttiva 77/388/KEE

161

 

 

Informazzjoni dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim Interim dwar il-Kummerċ u materji relatati mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea, fuq naħa, u r-Repubblika ta' l-Albanija, fuq l-oħra

166

 

 

2006/787/PESK

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/787/PESK tat-13 ta’ Novembru 2006 li ġġedded ċerti miżuri restrittivi kontra l-Uzbekistan

167

 

 

2006/789/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2006 dwar proċeduri ta' konsultazzjoni u informazzjoni f'materji ta' assigurazzjoni ta' kreditu, garanziji ta' kreditu u krediti finanzjarji (Verżjoni kodifikata)

168

 

 

2006/792/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 2/2006 tal-kunsill ta' assoċjazzjoni ue-ċili tas-16 ta' Ottubru 2006 dwar l-emendament ta' l-Anness I mal-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika taċ-Ċili, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont tal-konsolidazzjoni tal-preferenzi tariffarji mogħtija liċ-Ċili mill-iskema Komunitarja ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (GSP)

177

 

 

2006/795/PESK

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/795/PESK ta' l-20 ta’ Novembru 2006 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea

192

 

 

2006/796/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2006 dwar l-avveniment tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura għas-sena 2010

196

 

 

1738/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1738/2006 tat-23 ta’ Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 930/2004 dwar miżuri temporanji ta' deroga dwar it-tfassil fil-lingwa Maltija ta' l-atti ta' l-Istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea

197

 

 

1739/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1739/2006 tat-23 ta’ Novembru 2006 li jtemm r-reviżjoni parzjali ad interim tal-miżuri kontra d-dumping applikabbli għall-importazzjoni ta' silikon li joriġina mill-Federazzjoni Russa

199

 

 

2006/807/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/807/PESK ta’ l-20 ta’ Novembru 2006 li timplimenta l-Azzjoni Konġunta 2005/797/PESK dwar il-Missjoni tal-Pulizija ta' l-Unjoni Ewropea għat-Territorji Palestinjani

201

 

 

2006/848/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2006 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Orjentali ta' l-Urugwaj dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru

202

 

 

2006/849/KE

 

 

Deċizjoni tal-Kunsill ta' l-20 ta’ Novembru 2006 li temenda u testendi d-Deċizjoni 2001/923/KE li tistabbilixxi programm ta’ skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro mill-iffalsifikar (il-programm “Pericles”)

212

 

 

2006/850/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Novembru 2006 li testendi għall-Istati Membri li m'humiex parteċipanti l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 2006/849/KE li temenda u testendi d-Deċiżjoni 2001/923/KE li tistabbilixxi programm ta’ skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni ta’ l-euro mill-iffalsifikar (il-programm “Pericles”)

214

 

 

2006/852/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Novembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 1999/70/KE dwar l-awdituri esterni tal-Banek ċentrali nazzjonali, rigward l-awditur estern ta' Banka Slovenije

215

 

 

2006/853/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà EUPOL COPPS/2/2006 tal-21 ta’ Novembru 2006 dwar il-ħatra tal-Kap ta’ Missjoni/Kummissarju tal-Pulizija tal-Missjoni tal-Pulizija ta' l-Unjoni Ewropea għat-Territorji Palestinjani (EUPOL COPPS)

217

 

 

1755/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1755/2006 tat-23 ta’ Novembru 2006 dwar l-importazzjoni ta' ċerti prodotti ta' l-azzar li joriġinaw mill-Ukrajna

218

 

 

1758/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1758/2006 tat-22 ta’ Mejju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Malasja skond l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 dwar il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka matul l-adeżjoni tagħhom ma' l-Unjoni Ewropea, u li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tariffarja u ta’ l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

239

 

 

1760/2006/KE; EURATOM

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1760/2006 tat-28 ta’ Novembru 2006 li jintroduċi, fl-okkażjoni ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea, miżuri temporanji speċjali għar-reklutaġġ ta’ uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej

241

 

 

2006/862/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2006 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Malasja skond l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 dwar il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka matul l-adeżjoni tagħhom ma' l-Unjoni Ewropea

242

 

 

2006/863/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2004/793/KE dwar il-konklużjoni tal-proċedura ta' konsultazzjoni mar-Repubblika tat-Togo skond l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta' Cotonou

246

 

 

2006/865/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/865/PESK tat-28 ta’ Novembru 2006 li timplimenta l-Azzjoni Konġunta 2005/824/PESK dwar il-Missjoni tal-Pulizija ta' l-Unjoni Ewropea (EUPM) fil-Bosnja u Ħerzegovina (BiH)

249

 

 

2006/866/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/866/PESK tat-30 ta’ Novembru 2006 li testendi l-mandat tal-Kap ta’ Missjoni tal- Missjoni ta' Monitoraġġ ta’ l-Unjoni Ewropea (EUMM)

250

 

 

2006/867/PESK

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/867/PESK tat-30 ta’ Novembru 2006 li testendi u temenda l-mandat tal-Missjoni ta' Monitoraġġ ta' l-Unjoni Ewropea (EUMM)

251

 

 

2006/868/PESK

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/868/PESK tat-30 ta’ Novembru 2006 li temenda l-Azzjoni Konġunta 2004/847/PESK dwar il-Missjoni tal-Pulizija ta’ l-Unjoni Ewropea f’Kinshasa (RDK) fir-rigward ta' l-Unità tal-Pulizija Integrata (EUPOL “Kinshasa”)

253

 

 

2006/117/EURATOM

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/117/Euratom ta' l-20 ta’ Novembru 2006 dwar is-superviżjoni u l-kontroll ta' vjeġġi ta' skart radjuattiv u ta' kombustibbli nukleari eżawrit

254

 

 

2006/872/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2006 dwar l-iffirmar f'isem il-Komunità ta' Protokoll għall-Ftehim Ewropew li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Rumanija, min-naħa l-oħra, dwar il-Valutazzjoni tal-Konformità u l-Aċċettazzjoni tal-Prodotti Industrijali (PECA)

266

 

 

2006/873/KE

 

 

Deċiżjoni tal-kunsill ta' l-20 ta’ Novembru 2006 dwar il-konklużjoni ta' Protokoll għall-Ftehim Ewropew li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Rumanija, min-naħa l-oħra, dwar il-Valutazzjoni tal-Konformità u l-Aċċettazzjoni tal-Prodotti Industrijali (PECA)

276

 

 

2006/874/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar l-adeżjoni tal-Komunità mar-Regolament Nru 107 tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa dwar dispożizzjonijiet uniformi li jikkonċernaw l-approvazzjoni ta' vetturi tal-kategoriji M2 jew M3 fir-rigward tal-kostruzzjoni ġenerali tagħhom ( 71 )

278

 

 

2006/882/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2006 dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll li jemenda l-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, fuq naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja, fuq in-naħa l-oħra, dwar kwoti tariffarji fuq iz-zokkor u l-prodotti taz-zokkor li joriġinaw mill-Kroazja jew mill-Komunità

279

 

 

1801/2006/KE

 

 

Regolament tal-kunsill (KE) Nru 1801/2006 tat-30 ta’ Novembru 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mawritanja

285

 

 

2006/907/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2006 li taħtar membru Spanjol tal-Kumitat tar-Reġjuni

345

 

 

2006/909/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-4 ta’ Diċembru 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tan-Norveġja dwar aġġustamenti fil-preferenzi kummerċjali għall-ġobon li saru fuq il-bażi ta' l-Artikolu 19 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea ( 71 )

346

 

 

2006/910/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-4 ta’ Diċembru 2006 rigward il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti ta’ l-Amerika li jġedded il-programm ta’ kooperazzjoni fil-qasam ta’ l-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni vokazzjonali u t-taħriġ

349

 

 

2006/913/PESK

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/913/PESK tas-7 ta’ Diċembru 2006 li temenda u testendi l-Azzjoni Konġunta 2004/847/PESK dwar il-Missjoni tal-Pulizija ta' l-Unjoni Ewropea f'Kinshasa (DRC) fir-rigward ta' l-Unità tal-Pulizija Integrata (EUPOL “KINSHASA”) Estenzjoni għall-2007

357

 

 

2006/914/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar ir-reviżjoni ta' l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja min-Norveġja prevista fil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar il-parteċipazzjoni tan-Norveġja fix-xogħol taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)

359

 

 

2006/918/PESK

 

 

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/918/PESK tal-11 ta’ Diċembru 2006 li temenda u testendi l-Azzjoni Konġunta 2006/304/PESK dwar it-twaqqif ta' Grupp ta' Ppjanar ta' l-UE (EUPT Kosovo) fir-rigward ta' operazzjoni, eventwalment possibbli, ta' l-UE ta' l-immaniġġar ta' kriżi fil-qasam ta' l-istat ta' dritt u possibbilment f'oqsma oħra fil-Kosovo

363

 

 

2006/921/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2006 dwar il-ħatra ta’ Koordinatur Speċjali tal-Patt ta’ Stabbiltà għax-Xlokk ta’ l-Ewropa

365

 

 

1839/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1839/2006 tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Arġentina, konformement ma' l-Artikolu XXIV.6 tal-GATT 1994, li jemenda u jissupplimenta l-Anness I mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u ta' l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

367

 

 

1840/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1840/2006 tal-11 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 74/2004 li jimponi dazju definittiv ta' kontrabilanċ fuq importazzjonijiet ta' bjankerija tas-sodda tat-tip tal-qoton li joriġinaw fl-Indja

370

 

 

2006/930/KE

 

 

Deċiżjoni tal-kunsill tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Arġentina relatat mal-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka matul l-adeżjoni mal-Komunità Ewropea

372

 

 

2006/942/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2006 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Barbados, il-Beliże, ir-Repubblika tal-Kongo, ir-Repubblika tal-Fiġi, ir-Repubblika ta' Gujana, ir-Repubblika tal-Côte d'Ivoire, il-Ġamajka, ir-Repubblika tal-Kenja, ir-Repubblika tal-Madagaskar, ir-Repubblika tal-Malawi, ir-Repubblika tal-Mawrizju, ir-Repubblika tal-Możambik, ir-Repubblika ta' Surinam, Saint Kitts u Nevis, ir-Renju ta' Sważiland, ir-Repubblika Unita tat-Tanżanija, ir-Repubblika ta' Trinidad u Tobago, ir-Repubblika ta' l-Uganda, ir-Repubblika taż-Żambja, ir-Repubblika taż-Żimbabwe dwar il-prezzijiet garantiti għaz-zokkor tal-kannamieli għall-perjodu ta' konsenja 2005-2006 u ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' l-Indja dwar il-prezzijiet garantiti għaz-zokkor tal-kannamieli għall-perjodu ta' konsenja 2005/2006

376

 

 

1870/2006/KE

 

 

Regolament tal-kunsill (KE) Nru 1870/2006 tal-11 ta’ Diċembru 2006 dwar il-kummerċ ta’ ċerti prodotti ta’ l-azzar bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Każakstan

385

 

 

1871/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1871/2006 tal-11 ta’ Diċembru 2006 dwar il-kummerċ f'ċerti prodotti ta' l-azzar bejn il-Komunità u l-Ukrajna

404

 

 

1872/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1872/2006 tal-11 ta’ Diċembru 2006 dwar il-kummerċ f'ċerti prodotti ta' l-azzar bejn il-Komunità u l-Federazzjoni Russa

424

 

 

1873/2006/KE; EURATOM

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1873/2006 tal-11 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KEFA, KEE, Euratom) Nru 300/76 li jistabbilixxi l-kategoriji ta' uffiċjali intitolati għal allowances għal xogħol bix-xift, u r-rati u l-kondizzjonijiet tagħhom

444

 

 

1909/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1909/2006 tat-18 ta’ Diċembru 2006 li jemenda l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2042/2000 li jimponi dazju definittiv kontra d-dumping fuq l-importazzjonijiet ta' sistemi ta' kameras tat-televiżjoni li joriġinaw mill-Ġappun

445

 

 

1910/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1910/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' sistemi tat-telekamera li joriġinaw fil-Ġappun wara reviżjoni ta' skadenza skond l-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96

451

 

 

1911/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1911/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ soluzzjonijiet ta’ urea u ta’ nitrati ta’ l-ammonju li joriġinaw mill-Alġerija, mill-Belarus, mir-Russja u mill-Ukraina wara reviżjoni ta’ skadenza skond l-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96

470

 

 

2006/978/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta’ Diċembru 2006 dwar l-għoti ta' l-arranġament ta' inċentiv speċjali għall-iżvilupp sostenibbli u għal tmexxija tajba wara l-1 ta' Jannar 2007 lir-Repubblika ta' El Salvador

494

 

 

2006/979/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà EUPM/1/2006 tal-5 ta’ Diċembru 2006 li testendi l-mandat tal-Kap ta’ Missjoni/Kummissarju tal-Pulizija tal-Missjoni tal-Pulizija ta’ l-Unjoni Ewropea (EUPM) fil-Bożnja u Ħerzegovina (BiH)

495

 

 

2006/980/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà EUPT/2/2006 tat-12 ta’ Diċembru 2006 li testendi l-mandat tal-Kap tal-Grupp ta' Ppjanar ta' l-UE (EUPT Kosovo) fir-rigward ta' operazzjoni eventwalment possibbli ta' l-UE għall-immaniġġar ta' kriżi fil-qasam ta' l-istat tad-dritt u f'oqsma f'oħra possibbli fil-Kosovo

496

 

 

1941/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1941/2006 tal-11 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti ħażniet ta’ ħut u gruppi ta’ ħażniet ta’ ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku għall-2007

497

 

 

1942/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1942/2006 tat-12 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1321/2004 dwar l-istabbiliment ta' strutturi għat-tmexxija tal-programmi Ewropej tar-radjunavigazzjoni bis-satellita

514

 

 

1943/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1943/2006 tat-12 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 876/2002 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta GALILEO

517

 

 

1945/2006/KE; EURATOM

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1945/2006 tal-11 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 495/77 li jistabbilixxi l-kategoriji ta' uffiċjali li jkunu ntitolati għal, u l-kondizzjonijiet għal, u r-rati ta', allowances għal xogħol regolari ta' stand-by

519

 

 

2006/999/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 2/2006 tal-Kunsill ta’ assoċjazzjoni ke-turkija tas-17 ta’ Ottubru 2006 li temenda l-Protokoll 1 u 2 tad-Deċiżjoni Nru 1/98 dwar ir-reġim kummerċjali għal prodotti agrikoli

520

 

 

2006/1000/PESK

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/1000/PESK tal-11 ta’ Diċembru 2006 dwar l-implimentazzjoni ta' l-Azzjoni Konġunta 2002/589/PESK bil-ħsieb ta' kontribut ta' l-Unjoni Ewropea għall-ġlieda kontra l-akkumulazzjoni u t-tixrid destabbilizzanti ta’ armi żgħar u armamenti ħfief fl-Amerika Latina u l-Karibew

529

 

 

2006/1008/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Diċembru 2006 li timplimenta l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu

532

 

 

2006/1011/PESK

 

 

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill 2006/1011/PESK tal-21 ta’ Diċembru 2006 li timplimenta l-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta’ miżuri speċifiċi għall-ġlieda kontra t-terroriżmu

534

 

 

2012/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għal żvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

536

 

 

2006/138/KE

 

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/138/KE tad-19 ta’ Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud rigward il-perjodu ta’ applikazzjoni ta’ l-arranġamenti għat-taxxa fuq il-valur miżjud applikabbli għas-servizzi ta’ xandir bir-radju u bit-televiżjoni u għal ċerti servizzi pprovduti elettronikament

541

 

 

2006/1012/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-20 ta’ Diċembru 2006 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja ta' ftehim bilaterali fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus dwar il-kummerċ fi prodotti tat-tessuti

543

 

 

1889/2006/KE

 

 

Regolament (KE) Nru 1889/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment ta’ strument ta’ finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja

549

 

 

1890/2006/KE

 

 

Regolament (KE) Nru 1890/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 2006 li temenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 571/88 dwar l-organizzazzjoni ta’ stħarriġ Komunitarju dwar l-istruttura ta’ impriżi agrikoli, rigward il-qafas finanzjarju għall-perjodu 2007-2009 u l-kontribuzzjoni massima mill-Komunità għall-Bulgarija u r-Rumanija

560

 

 

1891/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1891/2006 tat-18 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 6/2002 u (KE) Nru 40/94 biex jagħti effett lill-adeżjoni tal-Komunità Ewropea għall-Att ta’ Ġinevra tal-Ftehim ta’ l-Aja dwar ir-reġistrazzjoni internazzjonali ta’ disinji industrijali

562

 

 

2006/953/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Marzu 2006 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru

565

 

 

2006/954/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 li tapprova l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea għall-Att ta’ Ġinevra tal-Ftehim ta’ l-Aja dwar ir-reġistrazzjoni internazzjonali ta' disinji industrijali, adottat f’Ġinevra fit-2 ta’ Lulju 1999

576

 

 

2006/955/KE; EURATOM

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 li temenda r-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej fir-rigward tar-reġim lingwistiku

592

 

 

2006/956/KE;EURATOM

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 li temenda r-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej fir-rigward tar-reġim lingwistiku

593

 

 

2006/957/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, ta' emenda tal-Konvenżjoni dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali

594

 

 

2006/958/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta’ Diċembru 2006 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar ir-reviżjoni tal-Ftehim dwar ir-rikonoxximent reċiproku fir-rigward ta' l-istima ta' konformità bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera

598

 

 

2006/959/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill u tar-rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri, imlaqqgħin fi Ħdan il-Kunsill ta’ l-4 ta’ Diċembru 2006 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra ( 71 )

603

 

 

960/2006/ĠAI

 

 

Deċiżjoni kwadru tal-Kunsill 2006/960/ĠAI tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-simplifikazzjoni ta' l-iskambju ta' informazzjoni u intelligence bejn l-awtoritajiet ta' l-infurzar tal-liġi ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea

637

 

 

2006/1004/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Diċembru 2006 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bilaterali bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija, rispettivament, li jistabbilixxu proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-soċjetà ta' l-informazzjoni

649

 

 

1007/2006/ĠAI

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/1007/ĠAI tal-21 ta’ Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni Nru 2001/886/ĠAI dwar l-iżvilupp tat-tieni ġenerazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS II)

666

 

 

1989/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1989/2006 tal-21 ta’ Diċembru 2006 li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999

668

 

 

1990/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1990/2006 tal-21 ta’ Diċembru 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Protokoll Nru 4 dwar l-impjant ta' l-enerġija nukleari Ignalina fil-Litwanja għall-Att ta’ l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ta’ l-Estonja, ta’ Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta’ l-Ungerija, ta’ Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja “Programm Ignalina”

670

 

 

2006/1006/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Diċembru 2006 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri rigward l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa l-waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu tal-Groenlandja, min-naħa l-oħra

674

 

 

1007/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1007/2006 tal-21 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2424/2001 dwar l-iżvilupp tat-tieni ġenerazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS II)

702

 

 

2027/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2027/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Kap Verde

704

 

 

2006/1015/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Diċembru 2006 dwar il-firma u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Malażja dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru

729

 

 

2006/1016/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta’ Diċembru 2006 li tagħti garanzija Komunitarja lill-Bank Ewropew ta' l-Investiment kontra telf minn self u garanziji għal self għal proġetti barra mill-Komunità

740

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali għandha n-Nru L 200 M.

 

(71)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top