Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:196:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 196, 28 ta' Lulju 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 196

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
28 ta' Lulju 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 895/2007 tas-27 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 896/2007 tas-27 ta’ Lulju 2007 li jimponi dazju proviżorju anti-dumping fuq l-importazzjonijiet tad-dihydromyrcenol li joriġnaw mill-Indja

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 897/2007 tas-27 ta’ Lulju 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1623/2000 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta’ l-inbid fir-rigward tal-mekkaniżmi tas-suq

20

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 898/2007 tas-27 ta’ Lulju 2007 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 41/2007 fir-rigward tal-limiti tal-qbid għall-istokk tal-laċċ ikħal fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni ICES IIa u IV

22

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 899/2007 tas-27 ta’ Lulju 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2037/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aġġustament tal-kodiċi NM għal ċerti sostanzi li jnaqqsu s-saff ta’ l-ożonu u taħlitiet li jkun fihom sostanzi li jnaqqsu s-saff ta’ l-ożonu biex jitqiesu l-emendi għan-Nomenklatura Magħquda stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87

24

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 900/2007 tas-27 ta’ Lulju 2007 dwar sejħa permanenti għall-offerti biex ikunu deċiżi r-rifużjonijiet fuq esportazzjonijiet ta’ zokkor abjad sa tmiem is-sena kummerċjali 2007/08

26

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 901/2007 tas-27 ta’ Lulju 2007 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerta merkanzija fin-Nomenklatura Magħquda

31

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 902/2007 tas-27 ta’ Lulju 2007 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerta merkanzija fin-Nomenklatura Magħquda

33

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 903/2007 tas-27 ta’ Lulju 2007 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerta merkanzija fin-Nomenklatura Magħquda

35

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 904/2007 tas-27 ta’ Lulju 2007 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerta merkanzija fin-Nomenklatura Magħquda

37

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 905/2007 tas-27 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi l-prezz minimu tal-bejgħ għall-butir għas-68 sejħa individwali għall-offerti li saret fil-kuntest tas-sejħa permanenti għall-offerti msemmija fir-Regolament (KE) Nru 2771/1999

39

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/534/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Settembru 2006 dwar proċedura skond l-Artikolu 81 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (Każ Nru COMP/F/38.456 – Bitum (NL)) (notifikata taħt id-dokument numru C(2006) 4090)

40

 

 

2007/535/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Lulju 2007 li ttemm il-preċediment kontra s-sussidju fir-rigward ta’ importazzjonijiet ta’ dihydromyrcenol li joriġinaw fl-Indja

45

 

 

Bank Ċentrali Ewropew

 

 

2007/536/KE

 

*

Linja Gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew ta’ l-20 ta’ Lulju 2007 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2006/28 dwar l-immaniġġjar ta’ l-assi barranin ta’ riżerva tal-Bank Ċentrali Ewropew mill-banek ċentrali nazzjonali u d-dokumentazzjoni legali għall-operazzjonijiet li jinvolvu dawn l-assi (BĊE/2007/6)

46

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

 

2007/537/CFSP

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà DARFUR/6/2007 tat-18 ta’ Lulju 2007 li taħtar Konsulent Militari għar-Rappreżentant Speċjali ta’ l-Unjoni Ewropea għas-Sudan

48

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU VI TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

 

2007/538/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Bord ta’ Tmexxija ta’ l-Europol tat-18 ta’ Lulju 2007 bi ftehim dwar il-kondizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti mill-Europol għall-varjazzjoni fl-ammonti msemmija fl-Appendiċi għad-Deċiżjoni tal-Bord ta’ Tmexxija ta’ l-Europol tas-16 ta’ Novembru 1999 dwar it-taxxi applikabbli għal salarji u bonus imħallsa lill-membri tal-personal ta’ l-Europol għall-benefiċċju ta’ l-Europol

49

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top