EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:175:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 175, 05 ta' Lulju 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 175

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
5 ta' Lulju 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 783/2007 tal-25 ta’ Ġunju 2007 li jagħti derogi lill-Bulgarija u lir-Rumanija minn ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 dwar il-livelli ta’ referenza tal-flotot tas-sajd

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 784/2007 ta’ l-4 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 785/2007 ta’ l-4 ta’ Lulju 2007 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tas-6-phytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) bħala addittiv fl-għalf ( 1 )

5

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 786/2007 ta’ l-4 ta’ Lulju 2007 rigward l-awtorizzazzjoni ta’ l-endo-1,4-beta-mannanase KE 3.2.1.78 (Hemicell) bħala addittiv fl-għalf ( 1 )

8

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 787/2007 ta’ l-4 ta’ Lulju 2007 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 474/2006 li jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta’ trasportaturi bl-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fi ħdan il-Komunità ( 1 )

10

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 788/2007 ta’ l-4 ta’ Lulju 2007 li jistipula l-koeffiċjent ta’ l-allokazzjoni applikabbli għall-applikazzjonijiet għal liċenzji ta’ l-importazzjoni mressqa mill-25 ta’ Ġunju 2007 sat-2 ta’ Lulju 2007 fil-kuntest tal-kwota tariffarja Komunitarja stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 969/2006 fir-rigward tal-qamħirrun

26

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 789/2007 ta’ l-4 ta’ Lulju 2007 li jemenda, għall-ħdax-il darba, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1763/2004 li jimponi ċerti miżuri restrittivi biex isostnu l-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tal-Qorti Kriminali Internazzjonali għal dik li qabel kienet il-Jugoslavja (ICTY)

27

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 790/2007 ta’ l-4 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi projbizzjoni għas-sajd tal-lingwata komuni fiz-zona IIIa, fl-ilmijiet tal-KE taz-zoni IIIb, IIIċ u IIId minn bastimenti li jtajru l-bandiera Żvediża

29

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2007/460/KE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2007 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-KE tal-25 ta’ Mejju 2007 dwar ir-riallokazzjoni ta’ parti mir-riżerva tal-pakkett tad-9 Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) għal żvilupp fit-tul għall-allokazzjoni għall-kooperazzjoni intra-AKP fil-pakkett tad-9 FEŻ għall-kooperazzjoni u l-integrazzjoni reġjonali

31

 

 

2007/461/KE

 

*

Deċiżjoni Nru 2/2007 tal-Kunsill tal-Ministri ACP-KE tal-25 ta’ Mejju 2007 li tippermetti kontribuzzjonijiet bilaterali ulterjuri, li għandhom ikunu amministrati mill-Kummissjoni, b’appoġġ għall-għanijiet tal-Fond għall-Paċi fl-Afrika

35

 

 

2007/462/KE

 

*

Deċiżjoni Nru 3/2007 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-KE tal-25 ta’ Mejju 2007 li temenda d-Deċiżjoni Nru 3/2001 dwar l-allokazzjoni ta’ riżorsi lis-Somalja mit-Tmien u d-Disa’ Fond Ewropew għall-Iżvilupp

36

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/463/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-4 ta’ Lulju 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2005/942/KE li tawtorizza l-Istati Membri biex jieħdu deċiżjonijiet skond id-Direttiva tal-Kunsill 1999/105/KE dwar assigurazzjonijiet li jagħmlu fir-rigward ta’ materjal riproduttiv tal-foresti prodott f'pajjiżi terzi (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 3173)

37

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top