EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:172:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 172, 30 ta' Ġunju 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 172

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
30 ta' Ġunju 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 753/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija fis-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu ta’ Greenland, min-naħa l-oħra

1

Ftehim ta’ Sħubija fis-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu ta’ Greenland, min-naħa l-oħra

4

Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta’ Sajd u l-Kontribut finanzjarju previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija fis-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu ta’ Greenland, min-naħa l-oħra

9

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 754/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1941/2006, (KE) Nru 2015/2006 u (KE) Nru 41/2007 fir-rigward ta’ l-opportunitajiet u l-kondizzjonijiet assoċjati tas-sajd għal ċerti ħażniet ta’ ħut

26

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 755/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

39

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 756/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 3223/94 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ l-arranġamenti dwar l-importazzjoni tal-frott u l-ħxejjex

41

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 757/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 dwar l-awtorizzazzjoni permanenti ta’ ċerti addittivi fl-għalf tal-bhejjem ( 1 )

43

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 758/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3149/92 li jippreskrivi regoli dettaljati għar-riforniment ta’ ikel mill-ħażna ta’ intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-bżonn fil-Komunità

47

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 759/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 li jiftaħ u li jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarja fuq l-importazzjoni taz-zalzetti li joriġinaw mill-Iżlanda

48

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 760/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 li jemenda għat-80 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-network ta’ Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

50

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 761/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 li jistabbilixxi d-dazji ta' l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill-1 ta' Lulju 2007

52

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 762/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni ta' ċereali, dqiq, xgħir u barli tal-qamħ jew tas-segala

55

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 763/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 li jistipula l-ammont korrettiv applikabbli għar-rifużjoni għaċ-ċereali

57

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 764/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni tal-malt

59

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 765/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 li jistabbilixxi l-ammont korrettiv applikabbli għar-rifużjoni għall-malt

61

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 766/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 li jistipula r-rifużjonijiet applikabbli għall-prodotti fis-settur taċ-ċereali u tar-ross provduti fil-qafas ta' l-azzjonijiet għall-għajnuniet alimentari Komunitarji u nazzjonali

63

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 767/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 dwar il-34 sejħa speċjali għall-offerti fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 1898/2005, Kapitolu II

65

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 768/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 li jistabbilixxi l-prezz minimu għall-bejgħ tal-butir għat-34 sejħa individwali għall-offerti miftuħa fil-kuntest tas-sejħa permanenti għall-offerti msemmija fir-Regolament (KE) Nru 1898/2005

66

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 769/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 li jistabbilixxi l-prezz minimu tal-bejgħ għall-butir għas-66 sejħa individwali għall-offerti li saret fil-kuntest tas-sejħa permanenti għall-offerti msemmija fir-Regolament (KE) Nru 2771/1999

68

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 770/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 dwar l-allokazzjoni ta’ drittijiet ta’ l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa għall-perjodu mill-1 ta’ Lulju 2007 sat-30 ta’ Ġunju 2008 fil-kuntest tal-kwota tariffarja miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 529/2007 għaċ-ċanga ffriżata

69

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 771/2007 tad-29 ta’ Ġunju 2007 dwar l-għoti ta’ drittijiet għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa għall-perjodu bejn l-1 ta’ Lulju 2007 u t-30 ta’ Ġunju 2008 fil-qafas tal-kwota tariffarja miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 545/2007 taċ-ċanga ffriżata għall-ipproċessar

70

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2007/42/KE tad-29 ta’ Ġunju 2007 dwar materjali u oġġetti magħmula minn tertuqa riġenerata taċ-ċelluloża intiża biex jiġu f’kuntatt ma’ oġġetti ta’ l-ikel (Verżjoni kodifikata) ( 1 )

71

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/452/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Ġunju 2007 li tikkorreġi d-Direttiva 2006/132/KE li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex tinkludi l-procymidone bħala sustanza attiva (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 3066)  ( 1 )

83

 

 

2007/453/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Ġunju 2007 li tistabbilixxi l-istatus tal-BSE ta’ Stati Membri jew pajjiżi terzi jew reġjuni tagħhom skond ir-riskju tal-BSE (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 3114)  ( 1 )

84

 

 

2007/454/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Ġunju 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2006/415/KE dwar ċerti miżuri ta’ protezzjoni fir-rigward ta’ l-influwenza tat-tjur tas-sottotip H5N1 ta’ patoġeniċità għolja ħafna fit-tjur tal-Komunità (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 3183)  ( 1 )

87

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/455/CFSP tal-25 ta’ Ġunju 2007 li timplimenta l-Pożizzjoni Komuni 2004/161/CFSP li ġġedded il-miżuri restrittivi kontra ż-Żimbabwe

89

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top