EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:140:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 140, 01 ta' Ġunju 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 140

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
1 ta' Ġunju 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 592/2007 tal-31 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 593/2007 tal-31 ta’ Mejju 2007 dwar drittijiet u ħlasijiet imposti mill-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni ( 1 )

3

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 594/2007 tal-31 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni ta' l-għalf ta' l-annimali kompost abbażi taċ-ċereali

21

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 595/2007 tal-31 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet tal-produzzjoni fis-settur taċ-ċereali

23

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 596/2007 tal-31 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi d-dazji ta' l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill-1 ta' Ġunju 2007

24

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 597/2007 tal-31 ta’ Mejju 2007 li jistipula r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għal ċertu ċereali u prodotti tar-ross esportati f’forma ta’ prodotti mhux koperti bl-Anness I tat-Trattat

27

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 598/2007 tal-31 ta’ Mejju 2007 li jiffissa r-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta' prodotti pproċessati minn ċereali u ross

31

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 599/2007 tal-31 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni ta' ċereali, dqiq, xgħir u barli tal-qamħ jew tas-segala

34

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 600/2007 tal-31 ta’ Mejju 2007 li jistipula l-ammont korrettiv applikabbli għar-rifużjoni għaċ-ċereali

36

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 601/2007 tal-31 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni tal-malt

38

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 602/2007 tal-31 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi l-ammont korrettiv applikabbli għar-rifużjoni għall-malt

40

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 603/2007 tal-31 ta’ Mejju 2007 li jistipula r-rifużjonijiet applikabbli għall-prodotti fis-settur taċ-ċereali u tar-ross provduti fil-qafas ta' l-azzjonijiet għall-għajnuniet alimentari Komunitarji u nazzjonali

42

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2007/31/KE tal-31 ta’ Mejju 2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fir-rigward ta’ l-estensjoni ta’ l-użu tas-sustanza attiva fosthiazate ( 1 )

44

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2007/370/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta’ Mejju 2007 li taħtar seba’ membri u ħames membri supplenti Griegi fil-Kumitat tar-Reġjuni

47

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/371/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Mejju 2007 li temenda d-Deċiżjonijiet 84/247/KEE u 84/419/KEE fir-rigward tal-kotba tal-merħla għall-ispeċijiet bovini (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 2199)  ( 1 )

49

 

 

2007/372/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Mejju 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2004/20/KE sabiex tittrasforma “L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Enerġija Intelliġenti” f’Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni

52

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIM INTERNAZZJONALI

 

 

2007/373/KE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2007 tat-22 ta’ Marzu 2007 tal-Kumitat Konġunt imsemmi fil-Ftehim Interim dwar il-kummerċ u materji relatati mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta’ l-Albanija, min-naħa l-oħra, li tadotta r-Regoli ta’ Proċedura tiegħu inklużi t-Termini ta’ Referenza u Struttura tal-Gruppi ta’ Ħidma KE–Albanija

55

 

 

Corrigendum

 

*

Corrigendum għad-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/27/KE tal-15 ta’ Mejju 2007 li temenda ċerti Annessi tad-Direttivi tal-Kunsill 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE fir-rigward ta’ livelli massimi ta’ residwi għal etoxazole, indoxacarb, mesosulfuron, 1-methylcyclopropene, MCPA u MCPB, tolyfluanid u triticonazole ( ĠU L 128, 16.5.2007 )

58

 

*

Corrigendum ta' l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/998/PESK tal-21 ta’ Diċcembru 2006 li temenda l-Azzjoni Konġunta 2001/555/PESK dwar l-istabbiliment ta' Ċentru Satellitari ta' l-Unjoni Ewropea ( ĠU L 405, 30.12.2006, p. 60 . Verżjoni korretta ĠU L 29, 3.2.2007, p. 23 )

58

 

*

Corrigendum tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/88/KE ta’ l-24 ta’ Ottubru 2006 dwar il-ħtiġiet tas-saħħa ta’ l-annimali għall-annimali ta’ l-akkwakultura u l-prodotti tagħhom, u dwar il-prevenzjoni u l-kontroll ta’ ċertu mard f'annimali akkwatiċi ( ĠU L 328, 24.11.2006 )

59

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top