EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:330M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 330, 28 ta' Novembru 2006


Display all documents published in this Official Journal
  The document is unavailable in your User interface language.
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 49
28 ta' Novembru 2006


Werrej

 

Paġna

 

*

Nota lill-Qarrejja

s5

2006

L004

3

32006R0018

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 18/2006 tas-6 ta’ Jannar 2006 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista tal-pajjiżi u t-territorji ( 4 )

1

2006

L007

8

32006R0035

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 35/2006 tal-11 ta’ Jannar 2006 li jemenda l-Annessi I, V, u VII tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi

5

2006

L011

6

32006R0066

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 66/2006 tas-16 ta’ Jannar 2006 li jeżenta t-trasferiment ta' kwantitajiet żgħar ta' minerali, materja prima u materjali speċjali fissili mir-Regoli tal-Kapitolu dwar Provvisti

12

2006

L012

17

32006L0005

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/5/KE li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-warfarin bħala sustanza attiva tas-17 ta’ Jannar 2006 ( 8 )

15

2006

L012

21

32006L0006

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/6/KE tas-17 ta’ Jannar 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tat-tolyfluanid bħala sustanza attiva ( 4 )

19

2006

L017

6

32006R0103

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 103/2006 ta’ l-20 ta’ Jannar 2006 li jadotta dispożizzjonijiet addizzjonali għall-applikazzjoni ta’ l-iskala Komunitarja għall-klassifika ta’ karkassi ta’ annimali adulti bovini

22

2006

L019

12

32006L0008

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/8/KE tat-23 ta’ Jannar 2006 li temenda, għal raġunijiet ta’ l-adattament tagħhom għall-progress tekniku, l-Annessi II, III u V lid-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tirrigwarda l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar tal-preparazzjonjijiet perikolużi ( 4 )

25

2006

L022

24

32006L0009

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/9/KE tat-23 ta’ Jannar 2006 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 90/642/KEE fir-rigward tal-livelli massimi tar-residwi ta' diquat, iffissati fihom ( 4 )

33

2006

L023

69

32006L0004

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/4/KE tas-26 ta’ Jannar 2006 li temenda l-Anness tad-Direttivi tal-Kunsill 86/362/KEE u 90/642/KEE fir-rigward tal-livelli massimi tar-residwi tal-carbofuran ( 4 )

41

2006

L025

24

32006L0010

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/10/KE tas-27 ta’ Jannar 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-forchlorfenuron u l-indoxacarb bħala sustanzi attivi ( 4 )

50

2006

L029

3

32006R0178

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 178/2006/KE ta’ l-1 ta’ Frar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bies tistabbilixxi l-Anness I li jelenka il-prodotti ta’ l-ikel u ta’ l-għalf li għalihom japplikaw il-livelli massimi għall-pestiċidi ( 4 )

54

2006

L029

31

32006R0181

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 181/2006 ta’ l-1 ta’ Settembru 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 fir-rigward tal-fertilizzanti organiċi u l-improvers tal-ħamrija li mhumiex demel u li jemenda lil dak ir-Regolament ( 23 )

77

2006

L032

4

32006R0196

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 196/2006 tat-3 ta’ Frar 2006 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 761/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex jitqies l-Istandard Ewropew EN ISO 14001:2004, u li jirrevoka d-Deċiżjoni 97/265/KE

81

2006

L032

13

32006R0197

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 197/2006 tat-3 ta’ Frar 2006 dwar miżuri ta’ tranżizzjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 dwar il-ġbir, it-trasport, it-trattament, l-użu u r-rimi ta’ dawk li kienu oġġetti ta’ l-ikel ( 4 )

90

2006

L032

34

32006R0199

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 199/2006 tat-3 ta’ Frar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 466/2001 li li jistabilixxi livelli massimi ta' ċerti kontaminanti fl-oġġetti ta' l-ikel fir-rigward tad-dijossini u l-PCBs li jixbħu lid-dijossini ( 4 )

92

2006

L032

44

32006L0013

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/13/KE tat-3 ta’ Frar 2006 li temenda l-Annessi I u II tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew 2002/32/KE u tal-Kunsill dwar sustanzi mhux mixtieqa fl-għalf ta’ l-annimali fir-rigward ta’ dijossini u PCBs li jixbhu lid-dijossini ( 8 )

97

2006

L034

3

32006R0204

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 204/2006 tas-6 ta’ Frar 2006 li jadatta r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 571/88 u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/115/KE b’ħarsa lejn l-organizzazzjoni tas-servejs tal-Komunità fuq l-istruttura tal-proprjetà agrikola fl-2007

107

2006

L034

24

32006L0014

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/14/KE tas-6 ta’ Frar 2006 li temenda l-Anness IV għad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE dwar miżuri ta’ ħarsien kontra d-dħul fil-Komunità ta’ organiżmi li jagħmlu l-ħsara lill-pjanti jew lill-prodotti tal-pjanti u kontra t-tifrix tagħhom fil-Komunità

125

2006

L036

3

32006R0207

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 207/2006 tas-7 ta’ Frar 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta’ skemi ta’ sigurtà soċjali għal persuni impjegati, għal persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqalqu ġewwa l-Komunità

127

2006

L036

37

32006L0016

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/16/KE tas-7 ta’ Frar 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni ta’ l-oxamyl bħala sustanza attiva ( 4 )

149

2006

L038

11

32006R0215

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni Nru 215/2006 tat-8 ta’ Frar 2006 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2454/93 li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet ta’ applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-kodiċi doganali Komunitarju u li jemenda r-Regolament - (KE) Nru 2286/2003 ( 4 )

152

2006

L038

17

32006R0217

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 217/2006 tat-8 ta’ Frar 2006 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tad-Direttivi tal-Kunsill 66/401/KEE, 66/402/KEE, 2002/54/KE, 2002/55/KE u 2002/57/KE fir-rigward ta’ l-awtorizzazzjoni ta’ l-Istati Membri biex jippermettu t-tqegħid fis-suq ta’ żrieragħ li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti fir-rigward tat-tfellis minimu (minimum germination) ( 8 )

156

2006

L038

36

32006L0015

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/15/KE tas-7 ta’ Frar 2006 li tistabbilixxi t-tieni lista ta’ valuri ta’ limitu indikattivi ta’ espożizzjoni waqt ix-xogħol fl-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u li temenda d-Direttivi 91/322/KEE u 2000/39/KE ( 4 )

158

2006

L038

40

32006L0017

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/17/KE tat-8 ta’ Frar 2006 li timplimenta d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2004/23/KE rigward ċerti rekwiżiti tekniċi għad-donazzjoni, għall-ksib u għall-ittestjar tat-tessuti u taċ-ċelluli umani ( 4 )

162

2006

L042

22

32006R0249

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 249/2006 tat-13 ta’ Frar 2006 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nri 2430/1999, 937/2001, 1852/2003 u 1463/2004 fir-rigward tal-kondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ ċerti addittivi fl-oġġetti ta’ l-għalf għall-bhejjem li jagħmlu parti mill-grupp tal-coccidiostats u ta’ sustanzi mediċinali oħrajn ( 4 )

175

2006

L044

3

32006R0252

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 252/2006 ta’ l-14 ta’ Frar 2006 dwar l-awtorizzazzjonijiet permanenti u ta' ċerti addittivi fl-għalf u l-awtorizzazzjonijiet proviżorji għal użi ġodda ta' ċerti addittivi li diġà huma awtorizzati għall-għalf ( 8 )

177

2006

L044

9

32006R0253

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 253/2006 ta’ l-14 ta’ Frar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar testijiet rapidi u miżuri ta' eradikazzjoni ta' TSEs f'annimali ovini u kaprini ( 8 )

183

2006

L044

15

32006L0019

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/19/KE ta’ l-14 ta’ Frar 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-1-methylcyclopropene bħala sustanza attiva ( 8 )

187

2006

L048

16

32006L0020

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/20/KE tas-17 ta’ Frar 2006 li temenda, għall-għanijiet ta' l-adattament tagħha għall-progress tekniku tagħha, id-Direttiva tal-Kunsill 70/221/KEE, dwar tankijiet tal-fjuwil u tagħmir kontra t-trikkib minn wara ta' vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom ( 8 )

190

2006

L052

16

32006R0315

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 315/2006 tat-22 ta’ Frar 2006 li jimplimenta r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1177/2003 dwar l-istatistika Komunitarja dwar id-dħul u l-kundizzjonijiet ta' l-għajxien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista tal-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira li għandhom x'jaqsmu mal-kundizzjonijiet tad-djar

193

2006

L054

3

32006R0322

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 322/2006 tat-23 ta’ Frar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1043/2005 minħabba d-dispożizzjonijiet dwar l-iġjene ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel u għall-ikel li joriġina mill-annimali previsti mir-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u mir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

199

2006

L055

5

32006R0339

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 339/2006 ta’ l-24 ta’ Frar 2006 li jemenda l-Anness XI għar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli għall-importazzjoni ta’ annimali bovini ħajjin u prodotti ta’ oriġini bovina, ovina u kaprina ( 8 )

201

2006

L055

9

32006R0341

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 341/2006 ta’ l-24 ta’ Frar 2006 li jadotta l-ispeċifikazzjonijiet dwar il-modulu ad hoc ta’ l-2007 dwar inċidenti fuq il-post tax-xogħol u problemi fis-saħħa li għandhom x'jaqsmu max-xogħol previsti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 384/2005 ( 4 )

203

2006

L055

14

32006R0342

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 342/2006 ta’ l-24 ta’ Frar 2006 li jniedi reviżjoni ta’ “esportatur ġdid” għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2005 li jimponi dazju definittiv ta’ l-antidumping fuq l-importazzjonijiet ta’ fibri prinċipali sintetiċi ta’ poliesteri li joriġinaw, inter alia, mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, li jirrevoka d-dazju fir-rigward ta’ l-importazzjonijiet minn esportatur wieħed f’dan il-pajjiż u li jagħmel dawn l-importazzjonijiet suġġetti għar-reġistrazzjoni

208

2006

L065

22

32006L0026

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/26/KE tat-2 ta’ Marzu 2006 li temenda, għall-għanijiet ta' l-adattament għall-progress tekniku, id-Direttivi tal-Kunsill 74/151/KEE, 77/311/KEE, 78/933/KEE u 89/173/KEE dwar tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-foresterija ( 8 )

211

2006

L065

27

32006L0028

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/28/KE tas-6 ta’ Marzu 2006 li temenda, għall finijiet ta' l-adattament tagħhom għall-progress tekniku, id-Direttiva tal-Kunsill 72/245/KEE marbuta ma' l-interferenza radju (kompatibbiltà elettromanjetika) tal-vetturi bil-mutur u d-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ l-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 8 )

216

2006

L066

7

32006L0027

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/27/KE tat-3 ta' Marzu 2006 li temenda għall-għanijiet ta' l-adattament għall-progress tekniku d-Direttivi tal-Kunsill 93/14/KEE dwar l-ibbrejkjar tal-vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta u 93/34/KEE dwar markar statutorju għal vetturi bil-mutur b’żewġ jew tliet roti, id-Direttivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/1/KE dwar il-veloċità massima ddisinjata, it-torque massimu u l-qawwa massima netta tal-magna ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta u 97/24/KE dwar ċerti komponenti u karatteristiċi ta' vetturi bil-mutur b'żewġ jew tliet roti ( 66 )

219

2006

L070

12

32006R0401

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 401/2006 tat-23 ta’ Frar 2006 li jistabbilixxi l-metodi tat-teħid ta' kampjuni u l-metodi ta’ analiżi għall-kontroll uffiċjali tal-livelli ta’ mikotossini fl-oġġetti ta’ l-ikel ( 4 )

228

2006

L070

35

32006R0402

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 402/2006 tat-8 ta' Marzu 2006 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2454/93 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju ( 4 )

251

2006

L072

1

32006Q0311(01)

 

 

 

Il-qorti tal-Ġustizzja emenda tar-Regoli addizzjonali tal-qorti tal-Ġustizzja

256

2006

L075

7

32006L0030

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/30/KE tat-13 ta’ Marzu 2006 li temenda l-Annessi fid-Direttivi tal-Kunsill 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għall-grupp benomyl ( 4 )

259

2006

L080

7

32006R0439

 

 

 

Regolament tal-kummissjoni (KE) Nru 439/2006 tas-16 ta’ Marzu 2006 li jimponi dazju provviżjorju anti-dumping fuq l-importazzjonijiet tal-kamoxxa li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

269

2006

L082

10

32006L0033

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/33/KE ta’ l-20 ta’ Marzu 2006 li temenda d-Direttiva 95/45/KE fir-rigward tas-sunset yellow FCF (E 110) u d-dijossidu tat-titanju (E 171) ( 4 )

285

2006

L083

6

32006R0465

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 465/2006 tal-21 ta’ Marzu 2006 li jagħlaq investigazzjoni rigward il-possibbiltà li ġew evitati miżuri anti-dumping imposti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 408/2002 dwar l-importazzjoni ta’ ċerti ossidi taż-żingu li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina b’importazzjoni ta’ ċerti ossidi taż-żingu kkunsinnati mill-Każakstan, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mill-Każakstan kemm jekk mhux, u li jwaqqaf ir-reġistrazzjoni ta’ importazzjonijiet simili imposti bir-Regolament (KE) Nru 1289/2005

289

2006

L083

14

32006L0034

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/34/KE tal-21 ta’ Marzu 2006 li temenda l-Anness mad-Direttiva 2001/15/KE fir-rigward ta’ l-inklużjoni ta’ ċerti sustanzi ( 4 )

292

2006

L086

4

32006R0479

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 479/2006 tat-23 ta’ Marzu 2006 fir-rigward ta’ ċerti adittivi li jagħmlu parti mill-grupp tal-komposti ta’ l-oligo-elementi ( 4 )

294

2006

L088

5

32006R0488

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 488/2006 ta’ l-24 ta’ Marzu 2006 li jiffissa r-rati ta' kambju applikabbli għall-miżuri strutturali jew ambjentali fl-2006

298

2006

L088

9

32006L0035

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/35/KE ta’ l-24 ta’ Marzu 2006 li temenda l-Annessi I sa IV għad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta' organiżmi ta' ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità

300

2006

L088

13

32006L0036

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/36/KE ta’ l-24 Marzu 2006 li temenda d-Direttiva 2001/32/KE li tirrikonoxxi żoni protetti esposti għal riskji partikolari għas-saħħa tal-pjanti fil-Komunità u li tħassar id-Direttiva 92/76/KEE

304

2006

L089

6

32006R0492

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 492/2006 tas-27 ta’ Marzu 2006 dwar l-awtorizzazzjonijiet permanenti u provviżorji ta’ ċerti addittivi fl-għalf tal-bhejjem ( 4 )

307

2006

L091

3

32006R0499

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 499/2006 tat-28 ta’ Marzu 2006 li jniedi investigazzjoni rigward il-possibiltà li jiġu evitati miżuri anti-dumping imposti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 769/2002 fuq l-importazzjoni ta’ coumarin li joriġina mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina b’importazzjoni ta’ coumarin ikkunsinjat mill-Indoneżja u l-Malasja, kemm jekk iddikjarat li joriġina mill-Indoneżja u l-Malasja kif ukoll jekk le, u li jagħmel tali importazzjoni suġġetta għar-reġistrazzjoni

312

2006

L092

6

32006R0507

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 507/2006 tad-29 ta’ Marzu 2006 dwar l-awtorizzazzjoni kondizzjonali għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem li jagħmlu parti mill-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 4 )

315

2006

L094

24

32006R0544

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 544/2006 tal-31 ta’ Marzu 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1043/2005 li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 fir-rigward tas-sistema ta’ l-għoti ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni għal ċerti prodotti agrikoli esportati fil-forma ta’ oġġetti mhux koperti mill-Anness I għat-Trattat, u l-kriterji għall-iffissar ta’ l-ammont ta’ rifużjonijiet bħal dawn

319

2006

L094

26

32006R0545

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 545/2005 tal-31 ta’ Marzu 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1464/2004 fir-rigward tal-kondizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni ta’ l-addittiv fl-għalf “Monteban”, li jagħmel parti mill-grupp tal-coccidiostats u ta’ sustanzi mediċinali oħrajn ( 4 )

321

2006

L094

28

32006R0546

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 546/2006 tal-31 ta’ Marzu 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-programmi nazzjonali għall-kontroll ta' l-iscrapie u garanziji addizzjonali u li jidderoga minn ċerti kondizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2003/100/KE u li jirrevoka r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1874/2003

323

2006

L094

32

32006L0037

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/37/KE tat-30 ta’ Marzu 2006 li temenda l-Anness II tad-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ l-inklużjoni ta’ ċerti sustanzi ( 8 )

327

2006

L099

3

32006R0565

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 565/2006 tas-6 ta’ April 2006 li jimponi rekwiżiti għall-ittestjar u l-informazzjoni fuq l-importaturi jew il-manifatturi ta’ ċerti sustanzi ta’ prijorità skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 dwar il-valutazzjoni u l-kontroll tar-riskji ta’ sustanzi eżistenti ( 8 )

329

2006

L100

3

32006R0575

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 575/2006 tas-7 ta’ April 2006 li jemenda r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 f'dak li jirrigwarda l-għadd u l-ismijiet tal-gruppi xjentifiċi permanenti ta' l-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Ikel

332

2006

L104

8

32006R0590

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 590/2006 tat-12 ta’ April 2006 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista tal-pajjiżi u t-territorji ( 8 )

333

2006

L104

30

32006L0039

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/39/KE tat-12 ta’ April 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-clodinafop, il-pirimicarb, ir-rimsulfuron, it-tolclofos-methyl u t-triticonazole bħala sustanzi attivi ( 4 )

336

2006

L106

5

32006R0600

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 600/2006 tat-18 ta’ April 2006 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti merkanziji fin-Nomenklatura Maqgħuda

342

2006

L106

7

32006R0601

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 601/2006 tat-18 ta’ April 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-format u l-proċedura għat-trażmissjoni tad-data

344

2006

L106

10

32006R0602

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 602/2006 tat-18 ta’ April 2006 li jadatta r-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill permezz ta’ l-aġġornament tal-ħtiġijiet tad-data

347

2006

L107

3

32006R0605

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 605/2006 tad-19 ta’ April 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 349/2003 li jissospendi l-introduzzjoni fil-Komunità ta’ kampjuni ta’ ċerti speċijiet ta’ fawna u flora selvaġġi

349

2006

L109

3

32006R0627

 

 

 

Regolament tal-kummissjoni (KE) Nru 627/2006 tal-21 ta’ April 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 2065/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kriterji ta' kwalità għal dawk il-metodi analitiċi għall-kampjunar, l-identifikazzjoni u l-karatterizzazzjoni tal-prodotti primarji affumikati

369

2006

L111

5

32006R0632

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 632/2006 ta’ l-24 ta’ April 2006 li jibdel l-Annessi I u II tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 673/2005 li jistabbilixxi d-dazji doganali addizzonali fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti li joriġinaw mill-Istati Uniti ta' l-Amerika

373

2006

L112

9

32006R0635

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 635/2006 tal-25 ta’ April 2006 li jirrevoka r-Regolament (KEE) Nru 1251/70 dwar id-dritt tal-ħaddiema li jibqgħu fit-territorju ta' Stat Membru wara li kienu impjegati f'dak l-Istat ( 8 )

377

2006

L116

9

32006R0657

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 657/2006 ta’ l-10 ta’ April 2006 li jemenda r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 999/2001 fir-rigward tar-Renju Unit u jirrevoka d-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/256/KE u d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 98/351/KE u 1999/514/KE ( 8 )

378

2006

L118

3

32006R0676

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 676/2006 tat-2 ta’ Mejju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1980/2003 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrigwarda statistika tal-Komunità dwar dħul u kondizzjonijiet ta’ għajxien (EU-SILC) fir-rigward ta’ definizzjonijiet u definizzjonijiet aġġornati ( 4 )

383

2006

L120

10

32006R0688

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 688/2006 ta l-4 ta’ Mejju 2006 li jemenda l-Annessi III u XI tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-monitoraġġ ta' l-enċefalopatiji sponġiform li jinxterdu u materjal ta’ l-annimali ta’ l-ifrat ta’ riskju speċifiku fl-Iżvezja ( 4 )

384

2006

L121

30

32006R0698

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 698/2006 tal-5 ta’ Mejju 2006 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 530/1999 rigward l-evalwazzjoni tal-kwalità ta’ l-istatistiki strutturali dwar l-ispejjeż tax-xogħol u l-qligħ ( 8 )

385

2006

L122

16

32006R0706

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 706/2006 tat-8 ta’ Mejju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1702/2003 bir-rigward għall-perijodu matul liema l-Istati Membri jistgħu joħorġu approvazzjonijiet għal dewmien limitat ( 4 )

391

2006

L122

17

32006R0707

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 707/2006 tat-8 ta’ Mejju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2042/2003 dwar approvazzjonijiet għal perijodu limitat u Annessi I u III ( 4 )

392

2006

L122

19

32006R0708

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 708/2006 tat-8 ta’ Mejju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jaddotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, rigward l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 21 u l-Interpretazzjoni 7 tal-Kumitat għall-Interpretazzjoni tar-Rappurtaġġ Finanzjarju Internazzjonali (IFRIC) ( 8 )

394

2006

L130

3

32006R0739

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 739/2006 tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti merkanziji fin-Nomenklatura Maqgħuda

399

2006

L130

27

32006L0045

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/45/KE tas-16 ta’ Mejju 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fir-rigward ta’ l-ispeċifikazzjonijiet tas-sustanza attiv propoxycarbazone one ( 4 )

401

2006

L135

3

32006R0773

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 773/2006 tat-22 ta’ Mejju 2006 dwar l-awtorizzazzjoni proviżorja u permanenti ta’ ċerti adittivi fl-għalf tal-bhejjem u l-awtoriozzazzjoni proviżorja ta’ użu ġdid ta’ addittiv li huwa diġà awtorizzat fl-għalf tal-bhejjem ( 4 )

403

2006

L136

3

32006R0776

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 776/2006 tat-23 ta’ Mejju 2006 li jemenda l-Anness VII mar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Laboratorji ta' Referenza Komunitarji ( 8 )

409

2006

L137

3

32006R0779

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 779/2006 ta’ l-24 ta’ Mejju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 488/2005 tal-21 ta’ Marzu 2005 dwar miżati u ħlasijiet imposti mill-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza fl-Avjazzjoni ( 8 )

415

2006

L142

6

32006L0050

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 20006/50/KE tad-29 ta’ Mejju 2006 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidi ( 4 )

421

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għandħa n-Nru L 330 M.

 

(4)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

 

(8)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

 

(23)   Test b’rilevanza għaz-ŻEE.

 

(66)   Test b'rilevanza għaz-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top