EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:321M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 321, 21 ta' Novembru 2006


Display all documents published in this Official Journal
  The document is unavailable in your User interface language.
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 49
21 ta' Novembru 2006


Werrej

 

Paġna

 

*

Nota lill-Qarrejja

s5

2005

L266

32

32005R1653

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2005 ta’ l-10 ta’ Ottubru 2005 li jiftaħ kwoti tariffarji u jistipula d-dazji applikabbli fi ħdan dawn il-kwoti tariffarji għall-importazzjoni fil-Komunità Ewropea ta’ ċerti prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw mill-Alġerija

1

2005

L266

35

32005R1654

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1654/2005 ta' l-10 ta’ Ottubru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 874/2004 li jippreskrivi r-regoli tal-politika pubblika li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-funzjonijiet tad-Dominju ta’ l-Ogħla Livell .eu u l-prinċipji li jirregolaw ir-reġistrazzjoni ( 5 )

4

2005

L271

14

32005R1687

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1687/2005 ta’ l-14 ta’ Ottubru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2869/95 dwar id-drittijiet pagabbli lill-Uffiċċju ta’ l-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (it-Trademarks u d-Disinji) għal dak li għandu x’jaqsam ma’ l-aġġustament ta’ ċerti taxxi ( 7 )

19

2005

L271

17

32005R1688

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1688/2005 ta’ l-14 ta’ Ottubru 2005 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ garanziji speċjali li jikkonċernaw is-salmonella għall-konsenji lejn il-Finlandja u l-Iżvezja ta’ ċertu laħam u bajd ( 7 )

22

2005

L273

17

32005L0067

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/67/KE tat-18 ta’ Ottubru 2005 li temenda, għall-għanijiet ta’ l-adattament tagħhom, l-Annessi I u II għad-Direttiva tal-Kunsill 86/298/KEE l-Annessi I u II għad-Direttiva tal-Kunsill 87/402/KEE u l-Annessi I, II u III għad-Direttiva 2003/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' trakters agrikoli jew forestali ( 5 )

34

2005

L279

11

32005R1737

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1737/2005 tal-21 ta’ Ottubru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1726/1999 fir-rigward tad-definizzjoni u t-trasmissjoni ta’ l-informazzjoni fuq l-ispejjeż tax-xogħol ( 7 )

38

2005

L279

32

32005R1738

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1738/2005 tal-21 ta’ Ottubru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1916/2000 li jirrigwarda d-definizzjoni u t-trażmissjoni tat-tagħrif dwar l-istruttura tal-qligħ ( 5 )

59

2005

L279

47

32005R1739

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1739/2005 tal-21 ta’ Ottubru 2005 li jistipula r-rekwiżiti dwar is-saħħa ta’ l-annimali għall-moviment ta’ l-annimali taċ-ċirku bejn l-Istati Membri ( 5 )

74

2005

L279

63

32005L0072

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/72/KE tal-21 ta’ Ottubru 2005 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-chlorpyriphos, il-chlorpyrifos-methyl, il-mancozeb, il-maneb u l-metiram bħala sustanzi attivi ( 7 )

90

2005

L282

3

32005R1751

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1751/2005 tal-25 ta’ Ottubru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 dwar l-addozzjoni ta’ ċertu standards internazzjonali ta’ kontabilità b’mod konformi mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward ta’ IFRS 1, IAS 39 u SIC 12 ( 7 )

97

2005

L282

9

32005L0074

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/74/KE tal-25 ta’ Ottubru 2005 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 90/642/KEE dwar l-istipolar tal-livelli massimi ta’ residwi ta’ l-ethofumesate, il-lambda-cyhalothrin, il-methomyl, il-pymetrozine u t-thiabendazole fiha ( 23 )

103

2005

L291

5

32005R1810

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1810/2005 ta’ l-4 ta’ Novembru 2005 dwar awtorizzazzjoni ġdida għal għaxar snin ta' addittiv fl-għalf, l-awtorizzazzjoni permanenti ta' ċerti addittivi fl-għalf u l-awtorizzazzjoni provviżorja għal użi ġodda ta' ċerti addittivi li diġà huma awtorizzati fl-għalf ( 5 )

112

2005

L291

12

32005R1811

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1811/2005 ta’ l-4 ta’ novembru 2005 dwar l-awtorizzazzjonijiet proviżorji u permanenti ta' ċerti addittivi fl-għalf u l-awtorizzazzjoni provviżorja għal użu ġdid ta' addittiv li diġà huwa awtorizzat fl-għalf ( 5 )

119

2005

L291

18

32005R1812

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1812/2005 ta’ l-4 ta’ Novembru 2005 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nri 490/2004, 1288/2004, 521/2005 u 833/2005 fir-rigward tal-kondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ ċerti adittivi fl-għalf għall-bhejjem li jagħmlu parti mill-gruppi ta’ enżimi u ta’ mikro organiżmi ( 7 )

125

2005

L293

10

32005R1821

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1821/2005 ta’ l-8 ta’ Novembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1653/2004 dwar il-karigi ta’ uffiċjali tal-kontabilità f’aġenziji eżekuttivi

131

2005

L293

11

32005R1822

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1822/2005 tat-8 ta’ Novembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 466/2001 fin-nitrati f’ċerti ħxejjex ( 7 )

132

2005

L293

14

32005L0076

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/76/KE tat-8 ta’ Novembru 2005 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 90/642/KEE u 86/362/KEE rigward il-livelli massimi ta' residwu tal-kresoxim-methyl, il-cyromazine, il-bifenthrin, il-metalaxyl u l-azoxystrobin iffissati fihom ( 5 )

135

2005

L296

17

32005L0077

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/77/KE tal-11 ta’ Novembru 2005 li temenda l-Anness V tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE dwar miżuri protettivi kontra d-dħul fil-Komunità ta' organiżmi li jagħmlu l-ħsara lill-pjanti jew lill-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom fil-Komunità

144

2005

L300

6

32005R1869

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1869/2005 tas-16 ta’ Novembru 2005 li jieħu post l-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 805/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 li joħloq Ordni Ewropew ta' Infurzar għal talbiet mhux ikkontestati

145

2005

L302

28

32005R1895

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1895/2006 tat-18 ta’ Novembru 2005 dwar ir-restrizzjoni fuq l-użu ta’ ċerti epoksi derivati fil-materjali u fl-artikoli li huma intenzjonati li jiġu f’ kuntatt ma’ l-ikel ( 7 )

158

2005

L302

35

32005L0079

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/79/KE tat-18 ta’ Novembru 2005 li temenda d-Direttiva 2002/72/KE dwar materjali u oġġetti tal-plastik maħsuba sabiex jiġu f’ kuntatt ma’ oġġetti ta’ l-ikel ( 7 )

163

2005

L303

32

32005L0080

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/80/KE tal-21 ta’ Novembru 2005 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE, dwar il-prodotti kosmetiċi, għar-raġunijiet ta’ adattament ta’ l-Annessi II u III tagħha għall-progress tekniku ( 7 )

174

2005

L305

4

32005R1910

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1910/2005 tat-8 ta’ Novembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 dwar l-addozzjoni ta’ ċertu standards internazzjonali ta’ kontabilità b’mod konformi mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward ta’ Standard Internazzjonali dwar Rapportaġġ Finanzjarju 1, u 6, IAS 1, 16, 19, 24, 38, u 39, l-Interpretazzjonijiet tal-Kumitat dwar l-interpretazzjonijiet dwar Rapportaġġ Finanzjarju Internazzjonali 4 u 5 ( 7 )

180

2005

L305

32

32005L0083

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/83/KE tat-23 ta’ Novembru 2005 li temenda, għar-raġunijiet ta' l-addattament tagħhom għall-progress tekniku, l-Annessi I, VI, VII, VIII, IX u X tad-Direttiva tal-Kunsill 72/245/KEE dwar l-interferenza radju (kompatibbiltà elettromanjetika) tal-vetturi ( 5 )

183

2005

L312

18

32005R1950

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1950/2005 tat-28 ta’ Novembru 2005 li jadatta bosta regolamenti dwar is-swieq taċ-ċereali, tar-ross u tal-lamtu tal-patata minħabba l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja

187

2005

L313

1

32005L0078

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/78/KE ta’ l-14 ta’ Novembru 2005 li timplimenta d-Direttiva 2005/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-miżuri li għandhom jittieħdu kontra l-emissjoni ta’ gassijiet u partikuli li jniġġsu minn magni li jaqbdu bil-kompressjoni li jintużaw fil-vetturi, u l-emissjoni ta’ gassijiet li jniġġsu minn magni “positive combustion” li jaħdmu b’gass naturali jew b’gass tal-petroljum mibdul f’likwidu għall-użu fil-vetturi u li jemenda Annessi I, II, III, IV u VI tiegħu ( 5 )

214

2005

L316

5

32005R1966

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1966/2005 ta’ l-1 ta’ Diċembru 2005 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2061/89 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

307

2005

L316

7

32005R1967

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1967/2005 ta’ l-1 ta’ Diċembru 2005 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti merkanziji fin-Nomenklatura Maqgħuda

309

2005

L317

4

32005R1974

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1974/2005 tat-2 ta’ Diċembru 2005 li jemenda l-Annessi X u XI għar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-laboratorji ta’ referenza nazzjonali u materjal speċifikat ta’ riskju ( 5 )

312

2005

L318

3

32005R1980

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1980/2005 tal-5 ta’ Diċembru 2005 li temenda l-kondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ adittiv fl-għalf li jagħmel parti mill-grupp ta’ l-elementi traċċa u minn adittiv fl-għalf li jagħmel parti minn grupp ta’ aġenti għat-tagħqid u aġenti kontra s-solidifikazzjoni ( 7 )

317

2005

L318

16

32005L0086

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/86/KE tal-5 ta’ Diċembru 2005 li temenda l-Anness I tad-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sustanzi mhux mixtieqa fl-għalf għall-bhejjem fir-rigward tal-camphechlor ( 23 )

318

2005

L318

19

32005L0087

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/87/KE tal-5 ta’ Diċembru 2005 li temenda l-Anness I tad-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sustanzi mhux mixtieqa fl-għalf għall-bhejjem fir-rigward taċ-ċomb, il-fluworu u l-kadmju ( 23 )

321

2005

L319

3

32005R1986

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1986/2005 tas-6 ta’ Diċembru 2005 dwar il-ftuħ tal-kwoti tariffarji applikabbli fuq l-importazzjoni fil-Komunità ta' ċerti prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw mir-Rumanija u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 2244/2004

327

2005

L326

8

32005R2023

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2023/2005 tat-12 ta’ Diċembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 3199/93 dwar il-proċeduri tar-rikonoxximent reċiproku għall-iżnaturar sħiħ ta’ l-alkoħol għall-iskopijiet ta' eżenzjoni mit-taxxi tas-sisa

331

2005

L327

3

32005R2026

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2026/2005 tat-13 ta’ Diċembru 2005 li jiftaħ kwoti tariffarji għall-2006 u s-snin ta’ wara għall-importazzjoni fil-Komunità Ewropea ta’ ċerti oġġetti mit-Turkija ġejjin mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93

333

2005

L327

5

32005R2027

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2027/2005 tat-13 ta’ Diċembru 2005 dwar il-ftuħ ta' kwota tariffarja għas-sena 2006 għall-importazzjoni fil-Komunità Ewropea ta' xi oġġetti mill-Iżlanda li jkunu ġew mill-ipproċessar ta' prodotti agrikoli li jissemmew fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93

335

2005

L327

7

32005R2028

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2028/2005 tat-13 ta’ Diċembru 2005 li jiftaħ għas-sena 2006 kwota tariffarja applikabbli għall-importazzjoni fil-Komunità Ewropea ta' xi oġġetti li joriġinaw min-Norveġja li ġejjin mill-ipproċessar ta' prodotti agrikoli koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93

337

2005

L327

11

32005R2029

 

 

 

Regolament tal-kummissjoni (KE) Nru 2029/2005 tat-13 ta’ Diċembru 2005 li jiftaħ kwoti tariffarji għall-importazzjoni fil-Komunità Ewropea ta' ċerti oġġetti min-Norveġja li ġejjin minn prodotti agrikoli pproċessati inklużi fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93

341

2005

L327

13

32005R2030

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2030/2005 tat-13 ta’ Diċembru 2005 dwar il-ftuħ ta' kwota tariffarja għas-sena 2006 għall-importazzjoni fil-Komunità Ewropea ta' xi oġġetti li joriġinaw min-Noveġja li jkunu ġew mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli li jissemmew fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93

343

2005

L328

8

32005R2035

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2035/2005 tat-12 ta’ Diċembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1681/94 dwar irregolaritajiet u l-ħlas lura ta’ ammonti mħallsa ħażin in konnessjoni mal-finanzjament tal-politika strutturali u l-organizzazzjoni ta’ sistema ta’ informazzjoni f’dan il-qasam

345

2005

L328

13

32005R2036

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2036/2005 ta’ l-14 ta’ Diċembru 2005 dwar l-awtorizzazzjoni permanenti ta’ ċerti addittivi fl-għalf u l-awtorizzazzjoni provviżorja għal użu ġdid ta’ ċerti addittivi li diġà huma awtorizzati fl-għalf ( 7 )

350

2005

L328

21

32005R2037

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2037/2005 ta’ l-14 ta’ Diċembru 2005 li temenda l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ l-addittiv fl-għalf li jagħmel parti mill-grupp tal-coccidiostats ( 7 )

358

2005

L328

27

32005R2038

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2038/2005 ta’ l-14 ta’ Diċembru 2005 li jistipula r-regoli għat-treġġija u d-distribuzzjoni tal-kwoti tat-tessuti stabbiliti għas-sena 2006 taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 517/94

364

2005

L328

33

32005R2039

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2039/2005 ta’ l-14 ta’ Diċembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1238/95 li jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) 2100/94 dwar il-miżati li għandhom jitħallsu lill-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti

370

2005

L329

4

32005R2049

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2049/2005 tal-15 ta’ Diċembru 2005 li jistabbilixxi, skond ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, regoli għall-intrapriżi żgħar u medji dwar ħlasijiet lil u jirċievu assistenza amministrattiva mill-AġenzijaAġenzija Ewropea tal-Mediċini ( 5 )

371

2005

L331

24

32005L0091

 

 

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/91/KE tas-16 ta’ Diċembru 2005 li temenda d-Direttiva 2003/90/KE li tistabbilixxi miżuri ta implimentazzjoni għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/53/KE fir-rigward tal-karatteristiċi li għandhom jiġu koperti bħala minimu mill-eżami u l-kundizzjonijiet minimi għall-eżami ta’ ċerti varjetajiet ta’ speċi ta’ pjanti agrikoli ( 77 )

375

2005

L333

26

32005R2082

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2082/2005 tad-19 ta’ Diċembru 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1497/2001 li jimponi dazji anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta’ l-urea li toriġina mill-Belarus, il-Bulgarija, il-Kroazja, l-Estonja, il-Libja, il-Litwanja, ir-Rumanija u l-Ukraina, li jaċċetta impenn offrut mill-produttur esportatur fil-Bulgarija u li jtemm il-proċedura fir-rigward ta’ l-importazzjonijiet ta’ l-urea li toriġina mill-Eġittu u l-Polonja.

379

2005

L333

28

32005R2083

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2083/2005 tad-19 ta’ Diċembru 2005 li jemenda d-Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ l-ammonti minimi ta’ applikazzjoni għall-proċeduri għal għoti ta’ kuntratti ( 5 )

381

2005

L337

16

32005R2106

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2106/2005 tal-21 ta’ Diċembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jaddotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skond l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 39 ( 7 )

383

2005

L340

29

32005R2124

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2124/2005 tat-22 ta’ Diċembru 2005 li jistabbilixxi derogi għar-Regolament (KE) Nru 800/1999 fir-rigward ta’ prodotti fl-għamla ta’ oġġetti li mhumiex koperti mill-Anness I għat-Trattat esportati lejn pajjiżi terzi għajr ir-Rumanija

387

2005

L340

31

32005R2125

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2125/2005 tat-22 ta’ Diċembru 2005 li tistabbilixxi l-miżuri tranżitorji li oriġinaw mill-adozzjoni ta' arranġamenti tal-kummerċ imtejba li jikkonċernaw l-esportazzjoni ta' ċerti prodotti agrikoli pproċessati għar-Rumanija

389

2005

L345

15

32005R2168

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2168/2005 tat-23 ta’ Diċembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1831/94 dwar irregolaritajiet u l-ħlas lura ta’ ammonti mħallsa ħażin in konnessjoni mal-finanzjament tal-Fondi ta’ Koeżjoni u l-organizzazzjoni ta’ sistema ta’ informazzjoni f’dan il-qasam

391

2005

L346

10

32005R2172

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2172/2005 tat-23 ta’ Diċembru 2005 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-applikazzjoni ta’ kwota ta’ tariffa fuq l-importazzjoni ta’ annimali bovini ħajjin ta’ piż li ma jaqbiżx il-160 Kg u li joriġinaw mill-Iżvizzera kif previst fil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli

395

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għandħa n-Nru L 321 M.

 

(5)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

 

(7)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

 

(23)   Test b’rilevanza ghaż-ŻEE.

 

(77)   Test b'rilevanza għaz-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top