EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:320:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 320, 18 ta' Novembru 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 49
18 ta' Novembru 2006


Werrej

 

I   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1662/2006 tas-6 ta' Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali  ( 3 )

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1663/2006 tas-6 ta' Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta' kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman  ( 3 )

11

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1664/2006 tas-6 ta' Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2074/2005 fir-rigward ta' miżuri ta' implimentazzjoni għal ċerti prodotti li joriġinaw mill-annimali li huma maħsuba għall-konsum uman u li jirrevoka ċerti miżuri ta' implimentazzjoni  ( 3 )

13

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1665/2006 tas-6 ta’ Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2075/2005 li jistabbilixxi regoli speċifiċi dwar il-kontrolli uffiċjali għat-Trichinella fil-laħam  ( 3 )

46

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1666/2006 tas-6 ta' Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2076/2005 li jistipola arranġamenti transizzjonali għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 853/2004, (KE) u Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  ( 3 )

47

 

 

II   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

Il-Kummissjoni

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Novembru 2006 li tirrevoka ċerti atti ta' implimentazzjoni li għandhom x'jaqsmu ma' l-iġjene ta' l-oġġetti ta' l-ikel u r-regoli sanitarji li jmexxu l-produzzjoni u t-tqegħid fis-suq ta' ċerti prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum mill-bniedem (innotifikata taħt id-dokument numru C(2006) 5175)  ( 3 )

50

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Novembru 2006 li tistabbilixxi l-listi ta' pajjiżi terzi u territorji li minnhom l-importazzjonijiet ta' molluski bivalvi, ekinodermi, tunikati, gastropodi ta' l-ibħra u prodotti tas-sajd huma permessi (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5171)  ( 3 )

53

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Novembru 2006 li temenda d-Deċiżjonijiet 2003/804/KE u 2003/858/KE, rigward il-ħtiġijiet ta' ċertifikazzjoni għall-molluski u l-ħut ħajjin ta' l-oriġini ta' l-akwakultura u prodotti tagħhom maħsuba għall-konsum mill-bniedem (innotifikata taħt id-dokument numru C(2006) 5167)  ( 3 )

58

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea fil-ĠU L 320.

 

(3)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top